Sponzorovaný odkaz

42 HUTNICTVÍ

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN 42 5710 ZMĚNA a - Trubky ocelové závitové běžné. Rozměry 
Katalogové číslo:  13870
ČSN 42 5710 ZMĚNA a - Trubky ocelové závitové běžné. Rozměry
ČSN 42 5710 ZMĚNA a
Cena:  73,- Kč
ČSN EN 39 - Ocelové trubky pro pracovní a podpěrná lešení - Technické dodací podmínky 
Katalogové číslo:  65252
ČSN EN 39 - Ocelové trubky pro pracovní a podpěrná lešení - Technické dodací podmínky
ČSN EN 39ČSN EN 39 Norma stanovuje požadavky na trubky z nelegované oceli používané pro podpěrná a pracovní lešení, která se staví z jednotlivých trubek se spojkami podle EN 74. Norma obsahuje př
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 13347 - Měď a slitiny mědi - Tyče a dráty pro svařování a tvrdé pájení 
Katalogové číslo:  68319
ČSN EN 13347 - Měď a slitiny mědi - Tyče a dráty pro svařování a tvrdé pájení
ČSN EN 13347ČSN EN 13347 Tato norma stanovuje chemické složení, požadavky na vlastnosti a mezní úchylky rozměrů pro tyče a dráty z mědi a slitin mědi určené pro účely svařování a tvrdého pájení.
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 13920-6 - Hliník a slitiny hliníku - Odpad - Část 6: Odpad obsahující dvě nebo více tvářených slitin 
Katalogové číslo:  69028
ČSN EN 13920-6 - Hliník a slitiny hliníku - Odpad - Část 6: Odpad obsahující dvě nebo více tvářených slitin
ČSN EN 13920-6ČSN EN 13920-6 Tato norma stanovuje vlastnosti, chemické složení a výtěžnost kovu z odpadu z hliníku, převážně starého odpadu, obsahujícího dvě nebo více tvářených slitin hliníku. P
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 13920-11 - Hliník a slitiny hliníku - Odpad - Část 11: Odpad obsahující chladiče z hliníku a mědi 
Katalogové číslo:  69023
ČSN EN 13920-11 - Hliník a slitiny hliníku - Odpad - Část 11: Odpad obsahující chladiče z hliníku a mědi
ČSN EN 13920-11ČSN EN 13920-11 Tato norma stanovuje vlastnosti a chemické složení odpadu obsahujícího chladiče z hliníku a mědi s dostatečně vysokým obsahem mědi dovolujícím jeho použití jako sli
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 13920-13 - Hliník a slitiny hliníku - Odpad - Část 13: Směs třísek obsahující dvě nebo více slitin 
Katalogové číslo:  69021
ČSN EN 13920-13 - Hliník a slitiny hliníku - Odpad - Část 13: Směs třísek obsahující dvě nebo více slitin
ČSN EN 13920-13ČSN EN 13920-13 Tato norma stanovuje vlastnosti, chemické složení a výtěžnost kovu z odpadu z hliníku ve tvaru třísek obsahujících dvě nebo více slitin. Příklady tohoto odpadu jsou
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 1179 - Zinek a slitiny zinku - Primární zinek 
Katalogové číslo:  69330
ČSN EN 1179 - Zinek a slitiny zinku - Primární zinek
ČSN EN 1179ČSN EN 1179 Tato norma stanovuje klasifikaci, chemické složení, značení a další požadavky na primární zinek. Třídy zinku obsažené v této normě jsou ty, které jsou mezinárodně obchodova
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 586-3 - Hliník a slitiny hliníku - Výkovky - Část 3: Mezní úchylky rozměrů a tvaru 
Katalogové číslo:  65114
ČSN EN 586-3 - Hliník a slitiny hliníku - Výkovky - Část 3: Mezní úchylky rozměrů a tvaru
ČSN EN 586-3ČSN EN 586-3 Tato norma stanovuje mezní úchylky rozměrů a tvaru pro výkovky tvářené za tepla z hliníku a slitin hliníku obvyklých konstrukčních tvarů pro všeobecné použití. Norma p
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 10250-2 - Ocelové výkovky volně kované pro všeobecné použití - Část 2: Nelegované a ušlechtilé oceli 
Katalogové číslo:  60982
ČSN EN 10250-2 - Ocelové výkovky volně kované pro všeobecné použití - Část 2: Nelegované a ušlechtilé oceli
ČSN EN 10250-2ČSN EN 10250-2 Norma stanoví značky ocelí, chemické složení, mechanické vlastnosti a podmínky pro tepelné zpracování.
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 1780-2 - Hliník a slitiny hliníku - Označování slitinových hliníkových ingotů pro přetavení, předslitin a odlitků - Část 2: Označování chemickými značkami 
Katalogové číslo:  67555
ČSN EN 1780-2 - Hliník a slitiny hliníku - Označování slitinových hliníkových ingotů pro přetavení, předslitin a odlitků - Část 2: Označování chemickými značkami
ČSN EN 1780-2ČSN EN 1780-2 Tato norma stanovuje označování chemickými značkami slitin a předslitin hliníku specifikovaných v příslušných evropských normách. Tato norma platí pro ingoty pro přetav
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 10220 - Bezešvé a svařované ocelové trubky - Rozměry a hmotnosti na jednotku délky 
Katalogové číslo:  69049
ČSN EN 10220 - Bezešvé a svařované ocelové trubky - Rozměry a hmotnosti na jednotku délky
ČSN EN 10220ČSN EN 10220 Norma obsahuje následující údaje pro bezešvé a svařované trubky kruhových průřezů pro všeobecné použití (například trubky pro strojírenství, tlakové a stavební účely): -
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 10323 - Ocelový drát a výrobky z drátu - Drát pro patky pneumatik 
Katalogové číslo:  72107
ČSN EN 10323 - Ocelový drát a výrobky z drátu - Drát pro patky pneumatik
ČSN EN 10323
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 10108 - Ocelový drát kruhového průřezu pro pěchování a protlačování za studena - Rozměry a mezní úchylky 
Katalogové číslo:  73264
ČSN EN 10108 - Ocelový drát kruhového průřezu pro pěchování a protlačování za studena - Rozměry a mezní úchylky
ČSN EN 10108ČSN EN 10108 Tato česká technická norma zavádí evropskou normu ČSN EN 100108. Tato evropská norma definuje rozměry, mezní úchylky rozměrů, jmenovité příčné průřezy a jmenovité hmotnos
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 12441-8 - Zinek a slitiny zinku - Chemický rozbor - Část 8: Stanovení cínu v sekundárním zinku - Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie 
Katalogové číslo:  73527
ČSN EN 12441-8 - Zinek a slitiny zinku - Chemický rozbor - Část 8: Stanovení cínu v sekundárním zinku - Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie
ČSN EN 12441-8ČSN EN 12441-8 Tato norma stanovuje metodu plamenové atomové absorpční spektrometrie pro stanovení cínu v sekundárním zinku. Platí pro výrobky specifikované v ČSN EN 13283. Norma je
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 10025-3 - Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí - Část 3: Technické dodací podmínky pro normalizačně žíhané/normalizačně válcované svařitelné jemnozrnné konstrukční oceli 
Katalogové číslo:  74101
ČSN EN 10025-3 - Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí - Část 3: Technické dodací podmínky pro normalizačně žíhané/normalizačně válcované svařitelné jemnozrnné konstrukční oceli
ČSN EN 10025-3ČSN EN 10025-3 Tato část normy spolu s části 1, blíže určuje požadavky na za tepla válcované ploché a dlouhé výrobky ze svařitelných jemnozrnných konstrukčních (stavebních) ocelí dodá
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 10164 - Výrobky z ocelí se zlepšenými deformačními vlastnostmi kolmo k povrchu výrobku - Technické dodací podmínky 
Katalogové číslo:  73897
ČSN EN 10164 - Výrobky z ocelí se zlepšenými deformačními vlastnostmi kolmo k povrchu výrobku - Technické dodací podmínky
ČSN EN 10164ČSN EN 10164 Tato norma stanovuje postup při zjišťování zlepšených deformačních vlastností kolmo k povrchu plochých výrobků a tvarových tyčí včetně postupu zjišťování těchto vlastnost
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 10335 - Ocel k balení - Ploché ocelové výrobky pro použití v kontaktu s potravinami, výrobky nebo nápoji pro lidskou a zvířecí potřebu - Nelegovaná elektrolyticky pochromovaná (povlak chrom/chrom oxid) ocel 
Katalogové číslo:  74280
ČSN EN 10335 - Ocel k balení - Ploché ocelové výrobky pro použití v kontaktu s potravinami, výrobky nebo nápoji pro lidskou a zvířecí potřebu - Nelegovaná elektrolyticky pochromovaná (povlak chrom/chrom oxid) ocel
ČSN EN 10335ČSN EN 10335 Norma předepisuje složení základní oceli a složení kovového povlaku, který má být užívaný pro výrobu elektrolyticky chromového/chrom oxidového povlaku oceli a předmětů, k
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 10080 - Ocel pro výztuž do betonu - Svařitelná betonářská ocel - Všeobecně 
Katalogové číslo:  74826
ČSN EN 10080 - Ocel pro výztuž do betonu - Svařitelná betonářská ocel - Všeobecně
ČSN EN 10080ČSN EN 10080 Norma nahrazuje původní předběžnou ČSN P ENV 10080 z r.1997. Stanoví všeobecné požadavky a definice pro provozní charakteristiky svařitelné betonářské oceli používané pro
Cena:  605,- Kč
ČSN EN 10151 - Pásy z korozivzdorných ocelí na pružiny - Technické dodací podmínky 
Katalogové číslo:  68883
ČSN EN 10151 - Pásy z korozivzdorných ocelí na pružiny - Technické dodací podmínky
ČSN EN 10151ČSN EN 10151 Tato evropská norma platí pro pásy válcované za studena s tloušťkami
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 14726 - Hliník a slitiny hliníku - Chemický rozbor - Směrnice pro rozbor optickou emisní spektrometrií s jiskrovým buzením 
Katalogové číslo:  75601
ČSN EN 14726 - Hliník a slitiny hliníku - Chemický rozbor - Směrnice pro rozbor optickou emisní spektrometrií s jiskrovým buzením
ČSN EN 14726ČSN EN 14726 Tato evropská norma poskytuje návod pro kriteria a základní pracovní postup řídící rozbor jiskrovou optickou emisní spektrometrií (S OES) vzorků kovu, počínaje odběrem vz
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 10300 - Ocelové trubky a tvarovky pro potrubí uložená v zemi nebo ve vodě - Za tepla aplikované asfaltové hmoty pro vnější povlaky 
Katalogové číslo:  75749
ČSN EN 10300 - Ocelové trubky a tvarovky pro potrubí uložená v zemi nebo ve vodě - Za tepla aplikované asfaltové hmoty pro vnější povlaky
ČSN EN 10300ČSN EN 10300 Tato evropská norma specifikuje požadavky pro tovární použití za tepla aplikovaných vnějších asfaltových nátěrů na ochranu ocelových trubek a tvarovek proti korozi pro potr
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 10210-1 - Duté profily tvářené za tepla z nelegovaných a jemnozrnných konstrukčních ocelí - Část 1: Technické dodací podmínky 
Katalogové číslo:  76922
ČSN EN 10210-1 - Duté profily tvářené za tepla z nelegovaných a jemnozrnných konstrukčních ocelí - Část 1: Technické dodací podmínky
ČSN EN 10210-1ČSN EN 10210-1 Tato česká technická norma zavádí evropskou normu EN 10210-1. Tato evropská norma stanoví technické dodací podmínky pro duté profily vyrobené za tepla s kruhovým, čtver
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 10059 - Ocelové tyče čtvercové válcované za tepla pro všeobecné použití - Rozměry, mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru 
Katalogové číslo:  71018
ČSN EN 10059 - Ocelové tyče čtvercové válcované za tepla pro všeobecné použití - Rozměry, mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru
ČSN EN 10059ČSN EN 10059 Tato česká technická norma zavádí evropskou normu EN 10058. Tato evropská norma stanoví jmenovité rozměry, mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru ocelových čtvercových t
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 10061 - Ocelové tyče šestihranné válcované za tepla - Rozměry, mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru 
Katalogové číslo:  71021
ČSN EN 10061 - Ocelové tyče šestihranné válcované za tepla - Rozměry, mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru
ČSN EN 10061ČSN EN 10061 Tato česká technická norma zavádí evropskou normu EN 10061. Tato evropská norma stanoví jmenovité rozměry, mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru ocelových tyčí šestihra
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 14290 - Zinek a slitiny zinku - Druhotné suroviny 
Katalogové číslo:  72002
ČSN EN 14290 - Zinek a slitiny zinku - Druhotné suroviny
ČSN EN 14290ČSN EN 14290 Tato norma stanovuje požadavky na vlastnosti a stav specifického rozsahu obchodovatelných druhotných surovin s převládajícím obsahem zinku. Tato norma definuje tyto mater
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 10217-5 - Svařované ocelové trubky pro tlakové nádoby a zařízení - Technické dodací podmínky - Část 5: Pod tavidlem obloukově svařované trubky z nelegovaných a legovaných ocelí se zaručenými vlastnostmi při zvýšených teplotách 
Katalogové číslo:  67229
ČSN EN 10217-5 - Svařované ocelové trubky pro tlakové nádoby a zařízení - Technické dodací podmínky - Část 5: Pod tavidlem obloukově svařované trubky z nelegovaných a legovaných ocelí se zaručenými vlastnostmi při zvýšených teplotách
ČSN EN 10217-5ČSN EN 10217-5 Norma pro pod tavidlem obloukově svařované trubky pro tlakové nádoby a zařízení s kruhovým příčným průřezem vyrobených z nelegovaných a legovaných ocelí se zaručený
Cena:  358,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ
4200 Všeobecné předpisy4201 Tvářené výrobky z ocelí. Technické dodací předpisy4202 Ingoty z ocelí. Tvářené výrobky z ocelí. Technické dodací předpisy4203 Mechanické zkoušení kovů4204 Technologické, metalografické a fyzikální zkoušení kovů4205 Chemické zkoušení kovů a feroslitin4206 Chemické zkoušení neželezných kovů a jejich slitin4207 Zkoušení kovů4208 Prášková metalurgie4209 Výrobky z ocelí a oceli na odlitky a litiny. Technické dodací předpisy. Ukazatele jakosti. Rozměry4210 Výrobky z ocelí. Technické dodací předpisy4211 Feroslitiny. Slitiny dezoxidační. Technické dodací předpisy4212 Surové železo. Odlitky z oceli a slitin. Kokily. Technické dodací předpisy4213 Těžké a lehké neželezné kovy. Technické dodací předpisy4214 Neželezné kovy. Všeobecné normy a technické dodací předpisy4215 Těžké a lehké neželezné kovy. Technické dodací předpisy4216 Klenotnictví. Vlastnosti kovů, označování a rozbory slitin4218 Bezpečnostní předpisy4219 Výrobky z oceli. Technické dodací podmínky. Jakosti4220 Výrobky z ocelí. Zvláštní předpisy a ustanovení4221 Surové železo, materiálové listy4222 Feroslitiny a slitiny dezoxidační. Materiálové listy4223 Litiny s kuličkovým grafitem. Materiálové listy4224 Litiny s lupínkovým grafitem. Zvláštní slitiny železa na odlitky4225 Bílé, tvrzené a temperované litiny. Materiálové listy4226 Uhlíkové oceli na odlitky. Materiálové listy4227 Nízkolegované a středně legované oceli na odlitky, odlévané do pískových forem. Materiálové listy4228 Nízkolegované a středně legované oceli na odlitky, odlévané jiným způsobem než do pískových forem. Slitiny pro trvalé magnety. Materiálové listy4229 Vysokolegované oceli na odlitky. Materiálové listy4230 Měď a slitiny mědi tvářené. Materiálové listy4231 Měď a slitiny mědi na odlitky. Materiálové listy4232 Slitiny měď-zinek tvářené. Materiálové listy4233 Slitiny měď-zinek na odlitky. Materiálové listy4234 Nikl, kobalt a slitiny niklu tvářené. Materiálové listy4235 Nikl, zinek a jejich slitiny na odlitky. Materiálové listy4236 Olovo, cín a jejich slitiny tvářené. Materiálové listy4237 Olovo, cín, antimon a jejich slitiny na odlitky. Materiálové listy4238 Ušlechtilé kovy a jejich slitiny. Materiálové listy4239 Nízkotavitelné slitiny neželezných kovů. Materiálové listy4240 Hliník tvářený. Materiálové listy4241 Hliník na odlitky. Materiálové listy4242 Slitiny hliníku tvářené. Materiálové listy4243 Slitiny hliníku na odlitky. Materiálové listy4244 Slitiny hliníku tvářené. Materiálové listy4245 Slitiny hliníku na odlitky. Materiálové listy4249 Hořčík a slitiny hořčíku na odlitky. Materiálové listy4250 Výrobky z ocelí. Rozměry4251 Ingoty z ocelí. Předvalky z ocelí válcované za tepla. Rozměry4252 Výrobky z ocelí. Rozměry4253 Plechy a pásy z ocelí. Rozměry (Přednostně válcované za tepla)4254 Dráty z ocelí válcované za tepla. Rozměry4255 Tyče z ocelí válcované za tepla. Rozměry4256 Tyče z ocelí válcované za tepla. Rozměry4257 Trubky z ocelí tvářené za tepla. Trubky z ocelí svařované. Rozměry4258 Výrobky z ocelí specifických tvarů. Technické dodací předpisy. Rozměry4259 Tyče z ocelí válcované za tepla. Rozměry4260 Tvářené výrobky z ocelí. Technické dodací podmínky a rozměry4263 Plechy a pásy z ocelí válcované za studena. Rozměry4264 Dráty z ocelí tvářené za studena. Rozměry4265 Tyče a oceli tvářené za studena. Rozměry4266 Ocelové dráty a výrobky z drátu4267 Trubky z ocelí tvářené za studena (přesné). Rozměry4268 Ohýbané profily ocelové4269 Tenkostěnné profily ocelové. Rozměry4272 Výkovky z neželezných kovů. Rozměry4273 Plechy, pásy, pruhy, kotouče, folie a kaloty z hliníku a slitin hliníku. Rozměry4274 Dráty z hliníku a slitin hliníku. Rozměry4275 Tyče z hliníku a slitin hliníku tvářené za tepla. Rozměry4276 Tyče z hliníku a slitin hliníku tvářené za studena. Rozměry4277 Trubky z hliníku a slitin hliníku. Rozměry4278 Profily z hliníku a slitin hliníku. Rozměry4281 Kompozice. Rozměry4283 Plechy, pásy, pruhy, kotouče a folie z těžkých a ušlechtilých kovů a jejich slitin. Rozměry4284 Dráty z těžkých a ušlechtilých kovů a jejich slitin. Rozměry4285 Tyče z těžkých neželezných kovů a jejich slitin tvářené za tepla. Rozměry4286 Tyče z těžkých neželezných kovů a jejich slitin tvářené za studena. Rozměry4287 Trubky z těžkých neželezných kovů a jejich slitin. Rozměry4288 Profily z těžkých neželezných kovů a jejich slitin. Rozměry4290 Výkovky z ocelí4292 Výkovky z neželezných kovů4296 Tlakové odlitky4297 Zkoušení odlitků4298 Různé hutní výrobky
43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat