Cena s DPH / bez DPH
4200 Všeobecné předpisy
4201 Tvářené výrobky z ocelí. Technické dodací předpisy
4202 Ingoty z ocelí. Tvářené výrobky z ocelí. Technické dodací předpisy
4203 Mechanické zkoušení kovů
4204 Technologické, metalografické a fyzikální zkoušení kovů
4205 Chemické zkoušení kovů a feroslitin
4206 Chemické zkoušení neželezných kovů a jejich slitin
4207 Zkoušení kovů
4208 Prášková metalurgie
4209 Výrobky z ocelí a oceli na odlitky a litiny. Technické dodací předpisy. Ukazatele jakosti. Rozměry
4210 Výrobky z ocelí. Technické dodací předpisy
4211 Feroslitiny. Slitiny dezoxidační. Technické dodací předpisy
4212 Surové železo. Odlitky z oceli a slitin. Kokily. Technické dodací předpisy
4213 Těžké a lehké neželezné kovy. Technické dodací předpisy
4214 Neželezné kovy. Všeobecné normy a technické dodací předpisy
4215 Těžké a lehké neželezné kovy. Technické dodací předpisy
4216 Klenotnictví. Vlastnosti kovů, označování a rozbory slitin
4218 Bezpečnostní předpisy
4219 Výrobky z oceli. Technické dodací podmínky. Jakosti
4220 Výrobky z ocelí. Zvláštní předpisy a ustanovení
4221 Surové železo, materiálové listy
4222 Feroslitiny a slitiny dezoxidační. Materiálové listy
4223 Litiny s kuličkovým grafitem. Materiálové listy
4224 Litiny s lupínkovým grafitem. Zvláštní slitiny železa na odlitky
4225 Bílé, tvrzené a temperované litiny. Materiálové listy
4226 Uhlíkové oceli na odlitky. Materiálové listy
4227 Nízkolegované a středně legované oceli na odlitky, odlévané do pískových forem. Materiálové listy
4228 Nízkolegované a středně legované oceli na odlitky, odlévané jiným způsobem než do pískových forem. Slitiny pro trvalé magnety. Materiálové listy
4229 Vysokolegované oceli na odlitky. Materiálové listy
4230 Měď a slitiny mědi tvářené. Materiálové listy
4231 Měď a slitiny mědi na odlitky. Materiálové listy
4232 Slitiny měď-zinek tvářené. Materiálové listy
4233 Slitiny měď-zinek na odlitky. Materiálové listy
4234 Nikl, kobalt a slitiny niklu tvářené. Materiálové listy
4235 Nikl, zinek a jejich slitiny na odlitky. Materiálové listy
4236 Olovo, cín a jejich slitiny tvářené. Materiálové listy
4237 Olovo, cín, antimon a jejich slitiny na odlitky. Materiálové listy
4238 Ušlechtilé kovy a jejich slitiny. Materiálové listy
4239 Nízkotavitelné slitiny neželezných kovů. Materiálové listy
4240 Hliník tvářený. Materiálové listy
4241 Hliník na odlitky. Materiálové listy
4242 Slitiny hliníku tvářené. Materiálové listy
4243 Slitiny hliníku na odlitky. Materiálové listy
4244 Slitiny hliníku tvářené. Materiálové listy
4245 Slitiny hliníku na odlitky. Materiálové listy
4249 Hořčík a slitiny hořčíku na odlitky. Materiálové listy
4250 Výrobky z ocelí. Rozměry
4251 Ingoty z ocelí. Předvalky z ocelí válcované za tepla. Rozměry
4252 Výrobky z ocelí. Rozměry
4253 Plechy a pásy z ocelí. Rozměry (Přednostně válcované za tepla)
4254 Dráty z ocelí válcované za tepla. Rozměry
4255 Tyče z ocelí válcované za tepla. Rozměry
4256 Tyče z ocelí válcované za tepla. Rozměry
4257 Trubky z ocelí tvářené za tepla. Trubky z ocelí svařované. Rozměry
4258 Výrobky z ocelí specifických tvarů. Technické dodací předpisy. Rozměry
4259 Tyče z ocelí válcované za tepla. Rozměry
4260 Tvářené výrobky z ocelí. Technické dodací podmínky a rozměry
4263 Plechy a pásy z ocelí válcované za studena. Rozměry
4264 Dráty z ocelí tvářené za studena. Rozměry
4265 Tyče a oceli tvářené za studena. Rozměry
4266 Ocelové dráty a výrobky z drátu
4267 Trubky z ocelí tvářené za studena (přesné). Rozměry
4268 Ohýbané profily ocelové
4269 Tenkostěnné profily ocelové. Rozměry
4272 Výkovky z neželezných kovů. Rozměry
4273 Plechy, pásy, pruhy, kotouče, folie a kaloty z hliníku a slitin hliníku. Rozměry
4274 Dráty z hliníku a slitin hliníku. Rozměry
4275 Tyče z hliníku a slitin hliníku tvářené za tepla. Rozměry
4276 Tyče z hliníku a slitin hliníku tvářené za studena. Rozměry
4277 Trubky z hliníku a slitin hliníku. Rozměry
4278 Profily z hliníku a slitin hliníku. Rozměry
4281 Kompozice. Rozměry
4283 Plechy, pásy, pruhy, kotouče a folie z těžkých a ušlechtilých kovů a jejich slitin. Rozměry
4284 Dráty z těžkých a ušlechtilých kovů a jejich slitin. Rozměry
4285 Tyče z těžkých neželezných kovů a jejich slitin tvářené za tepla. Rozměry
4286 Tyče z těžkých neželezných kovů a jejich slitin tvářené za studena. Rozměry
4287 Trubky z těžkých neželezných kovů a jejich slitin. Rozměry
4288 Profily z těžkých neželezných kovů a jejich slitin. Rozměry
4290 Výkovky z ocelí
4292 Výkovky z neželezných kovů
4296 Tlakové odlitky
4297 Zkoušení odlitků
4298 Různé hutní výrobky