Sponzorovaný odkaz

42 HUTNICTVÍ

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN 42 2478 - Žáruvzdorná litina 42 2478 chromová 
Katalogové číslo:  15246
ČSN 42 2478 - Žáruvzdorná litina 42 2478 chromová
ČSN 42 2478ČSN 42 2478 Tato norma je materiálovým listem žáruvzdorné litiny 42 2478 s vyšším obsahem chromu. Norma stanoví požadavky na chemické složení, vlastnosti litiny a hodnoty mechanických
Cena:  73,- Kč
ČSN 42 2483 - Korozivzdorná litina 42 2483 křemíková 
Katalogové číslo:  15244
ČSN 42 2483 - Korozivzdorná litina 42 2483 křemíková
ČSN 42 2483ČSN 42 2483 Tato norma je materiálovým listem korozivzdorné litiny 42 2483 s vyšším obsahem křemíku. Norma stanoví požadavky na chemické složení, vlastnosti litiny a hodnoty mechanický
Cena:  73,- Kč
ČSN ISO 6351 - Nikl. Stanovení stříbra, bismutu, kadmia, kobaltu, mědi, železa, manganu, olova a zinku. Plamenová atomová absorpční spektrometrická metoda 
Katalogové číslo:  15828
ČSN ISO 6351 - Nikl. Stanovení stříbra, bismutu, kadmia, kobaltu, mědi, železa, manganu, olova a zinku. Plamenová atomová absorpční spektrometrická metoda
ČSN ISO 6351ČSN ISO 6351 Tato mezinárodní norma určuje plamenovou atomovou absorpčníspektrometrickou metodu pro stanovení obsahu stříbra, bismutu,kadmia, kobaltu, mědi, železa, manganu, olova a z
Cena:  232,- Kč
ČSN ISO 7525 - Nikl. Stanovení síry. Spektrofotometrická metoda methylenové modři po vývinu sirovodíku 
Katalogové číslo:  15830
ČSN ISO 7525 - Nikl. Stanovení síry. Spektrofotometrická metoda methylenové modři po vývinu sirovodíku
ČSN ISO 7525ČSN ISO 7525 Tato mezinárodní norma určuje spektrofotometrickou metodu po vývinu sirovodíku pro stanovení obsahu síry v rafinovaném niklu v rozsahu od 0,000 1 % do 0,002 % (m/m).
Cena:  171,- Kč
ČSN 42 5710 ZMĚNA a - Trubky ocelové závitové běžné. Rozměry 
Katalogové číslo:  13870
ČSN 42 5710 ZMĚNA a - Trubky ocelové závitové běžné. Rozměry
ČSN 42 5710 ZMĚNA a
Cena:  73,- Kč
ČSN EN 24943 - Ocel a litina. Stanovení mědi. Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie (ISO 4943:1985) 
Katalogové číslo:  16293
ČSN EN 24943 - Ocel a litina. Stanovení mědi. Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie (ISO 4943:1985)
ČSN EN 24943ČSN EN 24943 Tato norma uvádí postup stanovení mědi v oceli a litině metodou plamenové atomové absorpční spektrometrie. Postup je použitelný pro stanovení mědi v rozmezí od 0,004 % (
Cena:  171,- Kč
ČSN 42 2880 - Slitina 42 2880 na odlitky trvalých magnetů AlNi 
Katalogové číslo:  16309
ČSN 42 2880 - Slitina 42 2880 na odlitky trvalých magnetů AlNi
ČSN 42 2880ČSN 42 2880 Tato norma je materiálovým listem slitiny na odlitky trvalých magnetů 42 2880. Norma stanoví požadavky na chemické složení, charakteristiky slitiny a hodnoty magnetických c
Cena:  73,- Kč
ČSN 42 2893 - Slitina 42 2893 na odlitky trvalých magnetů AlNiCoTiCu 
Katalogové číslo:  16314
ČSN 42 2893 - Slitina 42 2893 na odlitky trvalých magnetů AlNiCoTiCu
ČSN 42 2893ČSN 42 2893 Tato norma je materiálovým listem slitiny na odlitky trvalých magnetů 42 2893. Norma stanoví požadavky na chemické složení, charakteristik slitiny a hodnoty magnetických ch
Cena:  73,- Kč
ČSN EN 10034 - Tyče průřezu "I" a "H" z konstrukčních ocelí. Mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru 
Katalogové číslo:  17951
ČSN EN 10034 - Tyče průřezu "I" a "H" z konstrukčních ocelí. Mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru
ČSN EN 10034ČSN EN 10034 Norma je identická s EN 10034:1993. Stanovuje mezní úchylky rozměrů, tolerance tvaru a mezní úchylky hmotnosti tyčí o průřezu I a H z konstrukčních ocelí. ČSN EN 10034 (
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 24503 - Slinuté karbidy. Stanovení obsahu kovových prvků rentgenovou fluorescencí v tuhém roztoku (ISO 4503:1978) 
Katalogové číslo:  17993
ČSN EN 24503 - Slinuté karbidy. Stanovení obsahu kovových prvků rentgenovou fluorescencí v tuhém roztoku (ISO 4503:1978)
ČSN EN 24503ČSN EN 24503 Norma je identická s EN 24503:1993. Stanoví rentgenografickou analytickou metodu s využitím taveniny, ke stanovení obsahu Cr, Co, Fe, Mn, Mo, Ni, Niobu, Ta, Ti, W, V a Z
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 27627-2 - Slinuté karbidy. Chemický rozbor plamenovou atomovou absorpční spektrometrií. Část 2: Stanovení vápníku, draslíku, hořčíku a sodíku při obsazích od 0,001% do 0,02% (m/m) (ISO 7627-2:1983) 
Katalogové číslo:  17995
ČSN EN 27627-2 - Slinuté karbidy. Chemický rozbor plamenovou atomovou absorpční spektrometrií. Část 2: Stanovení vápníku, draslíku, hořčíku a sodíku při obsazích od 0,001% do 0,02% (m/m) (ISO 7627-2:1983)
ČSN EN 27627-2ČSN EN 27627-2 Norma je identická s EN 27627-2:1993. Stanoví metody na stanovení vápníku, draslíku, hořčíku a sodíku při obsazích od 0,001% do 0,02% (m/m) metodou plamenové atomové
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 24491-1 - Kovové prášky. Stanovení obsahu kyslíku redukčními metodami. Část 1: Všeobecné pokyny (ISO 4491-1:1989) 
Katalogové číslo:  18142
ČSN EN 24491-1 - Kovové prášky. Stanovení obsahu kyslíku redukčními metodami. Část 1: Všeobecné pokyny (ISO 4491-1:1989)
ČSN EN 24491-1ČSN EN 24491-1 Norma je identická s EN 24491-1:1993. Je první normou z řady, zabývající se stanovením kyslíku v kovových prášcích redukčními metodami. Obsahuje všeobecné pokyny k t
Cena:  95,- Kč
ČSN 42 0042 ZMĚNA a - Hutnické názvosloví. Ocel a její výroba 
Katalogové číslo:  13663
ČSN 42 0042 ZMĚNA a - Hutnické názvosloví. Ocel a její výroba
ČSN 42 0042 ZMĚNA a
Cena:  95,- Kč
ČSN EN ISO 18323 - Klenoty - Důvěra spotřebitelů v průmyslu diamantů 
Katalogové číslo:  98842
ČSN EN ISO 18323 - Klenoty - Důvěra spotřebitelů v průmyslu diamantů
ČSN EN ISO 18323ČSN EN ISO 18323 Mezinárodní norma specifikuje množinu povolených deskriptorů pro průmysl diamantů. Je speciálně navržena tak, aby byla srozumitelná pro spotřebitele. Norma obsahuje
Cena:  232,- Kč
TNI 42 0462 - Ocel - Mikrografické stanovení velikosti zrn menších než 0,001 mm pro masivní kovové materiály 
Katalogové číslo:  99908
TNI 42 0462 - Ocel - Mikrografické stanovení velikosti zrn menších než 0,001 mm pro masivní kovové materiály
TNI 42 0462TNI 42 0462 Tato TNI specifikuje mikroskopickou a magnetickou metodu stanovení a hodnocení velikosti feritických nebo austenitických zrn v ocelích pro velikosti zrna menší než 1 mikromet
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 16482 - Slévárenství - Plynule odlévané litinové tyče 
Katalogové číslo:  96524
ČSN EN 16482 - Slévárenství - Plynule odlévané litinové tyče
ČSN EN 16482ČSN EN 16482 Evropská norma definuje druhy materiálů plynule odlévaných tyčí z litiny s lupínkovým grafitem a z litiny s kuličkovým grafitem. Norma specifikuje charakterizující vla
Cena:  347,- Kč
ČSN ISO 28279 - Spékané kovové materiály - Stanovení stupně čistoty částí práškové metalurgie 
Katalogové číslo:  96873
ČSN ISO 28279 - Spékané kovové materiály - Stanovení stupně čistoty částí práškové metalurgie
ČSN ISO 28279ČSN ISO 28279 Tato mezinárodní norma specifikuje stanovení množství a povahy povrchové kontaminace konstrukčních částí práškové metalurgie (tj. úroveň čistoty částí vyrobených práškovo
Cena:  171,- Kč
ČSN ISO 28080 - Tvrdokovy - Abrazivní zkoušky tvrdokovů 
Katalogové číslo:  96874
ČSN ISO 28080 - Tvrdokovy - Abrazivní zkoušky tvrdokovů
ČSN ISO 28080ČSN ISO 28080 Tato norma poskytuje nové a zlepšené metody zkoušení abrazivních vlastností tvrdokovů využívající systémy rotujícího disku. Specifikuje obecně použitelnou zkušební metodu
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 10088-3 - Korozivzdorné oceli - Část 3: Technické dodací podmínky pro polotovary, tyče, válcované dráty, profily a lesklé výrobky z ocelí odolných korozi pro obecné použití 
Katalogové číslo:  97017
ČSN EN 10088-3 - Korozivzdorné oceli - Část 3: Technické dodací podmínky pro polotovary, tyče, válcované dráty, profily a lesklé výrobky z ocelí odolných korozi pro obecné použití
ČSN EN 10088-3ČSN EN 10088-3 Tato norma specifikuje technické dodací podmínky pro polotovary, za tepla nebo za studena tvářených tyčí, válcovaných drátů, profilů a lesklých výrobků z běžných nebo s
Cena:  605,- Kč
ČSN EN 13601 - Měď a slitiny mědi - Tyče a dráty z mědi pro všeobecné použití v elektrotechnice 
Katalogové číslo:  94405
ČSN EN 13601 - Měď a slitiny mědi - Tyče a dráty z mědi pro všeobecné použití v elektrotechnice
ČSN EN 13601ČSN EN 13601 Tato norma stanovuje chemické složení, požadavky na vlastnosti, včetně elektrických vlastností, a mezní úchylky rozměrů a tvaru pro tyče a dráty z mědi pro obecné použití
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 10049 - Měření průměrné aritmetické úchylky profilu drsnosti Ra a počtu vrcholů RPc plochých kovových výrobků 
Katalogové číslo:  95122
ČSN EN 10049 - Měření průměrné aritmetické úchylky profilu drsnosti Ra a počtu vrcholů RPc plochých kovových výrobků
ČSN EN 10049ČSN EN 10049 Tato evropská norma stanoví podmínky měření parametrů drsnosti povrchu plochých kovových výrobků, jednak bez povlaku (za studena a za tepla válcované mořené oceli), tak i s
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 20482 - Kovové materiály - Plechy a pásy - Zkouška hloubením podle Erichsena 
Katalogové číslo:  95217
ČSN EN ISO 20482 - Kovové materiály - Plechy a pásy - Zkouška hloubením podle Erichsena
ČSN EN ISO 20482ČSN EN ISO 20482 Tato technologická norma specifikuje metodu ověřování technologické tvářitelnosti jejíž výsledky se aplikují při lisování součástí a dílů z plechů a pásů s vysokými
Cena:  171,- Kč
ČSN ISO 5252 - Ocelové trubky - Systémy mezních úchylek 
Katalogové číslo:  95385
ČSN ISO 5252 - Ocelové trubky - Systémy mezních úchylek
ČSN ISO 5252ČSN ISO 5252 Tato mezinárodní norma sdružuje dohromady většinu mezních rozměrových úchylek použitých v ISO/TC 5/SC 1 Ocelové trubky, při sestavování mezinárodních norem týkajících se oc
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 10216-5 - Bezešvé ocelové trubky pro tlakové účely - Technické dodací podmínky - Část 5: Trubky z korozivzdorné oceli 
Katalogové číslo:  95513
ČSN EN 10216-5 - Bezešvé ocelové trubky pro tlakové účely - Technické dodací podmínky - Část 5: Trubky z korozivzdorné oceli
ČSN EN 10216-5ČSN EN 10216-5 Norma stanovuje technické dodací podmínky pro dvě zkušební kategorie bezešvých trubek s kruhovým příčným průřezem, vyrobených z austenitických (včetně žáropevných) a au
Cena:  446,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ
4200 Všeobecné předpisy4201 Tvářené výrobky z ocelí. Technické dodací předpisy4202 Ingoty z ocelí. Tvářené výrobky z ocelí. Technické dodací předpisy4203 Mechanické zkoušení kovů4204 Technologické, metalografické a fyzikální zkoušení kovů4205 Chemické zkoušení kovů a feroslitin4206 Chemické zkoušení neželezných kovů a jejich slitin4207 Zkoušení kovů4208 Prášková metalurgie4209 Výrobky z ocelí a oceli na odlitky a litiny. Technické dodací předpisy. Ukazatele jakosti. Rozměry4210 Výrobky z ocelí. Technické dodací předpisy4211 Feroslitiny. Slitiny dezoxidační. Technické dodací předpisy4212 Surové železo. Odlitky z oceli a slitin. Kokily. Technické dodací předpisy4213 Těžké a lehké neželezné kovy. Technické dodací předpisy4214 Neželezné kovy. Všeobecné normy a technické dodací předpisy4215 Těžké a lehké neželezné kovy. Technické dodací předpisy4216 Klenotnictví. Vlastnosti kovů, označování a rozbory slitin4218 Bezpečnostní předpisy4219 Výrobky z oceli. Technické dodací podmínky. Jakosti4220 Výrobky z ocelí. Zvláštní předpisy a ustanovení4221 Surové železo, materiálové listy4222 Feroslitiny a slitiny dezoxidační. Materiálové listy4223 Litiny s kuličkovým grafitem. Materiálové listy4224 Litiny s lupínkovým grafitem. Zvláštní slitiny železa na odlitky4225 Bílé, tvrzené a temperované litiny. Materiálové listy4226 Uhlíkové oceli na odlitky. Materiálové listy4227 Nízkolegované a středně legované oceli na odlitky, odlévané do pískových forem. Materiálové listy4228 Nízkolegované a středně legované oceli na odlitky, odlévané jiným způsobem než do pískových forem. Slitiny pro trvalé magnety. Materiálové listy4229 Vysokolegované oceli na odlitky. Materiálové listy4230 Měď a slitiny mědi tvářené. Materiálové listy4231 Měď a slitiny mědi na odlitky. Materiálové listy4232 Slitiny měď-zinek tvářené. Materiálové listy4233 Slitiny měď-zinek na odlitky. Materiálové listy4234 Nikl, kobalt a slitiny niklu tvářené. Materiálové listy4235 Nikl, zinek a jejich slitiny na odlitky. Materiálové listy4236 Olovo, cín a jejich slitiny tvářené. Materiálové listy4237 Olovo, cín, antimon a jejich slitiny na odlitky. Materiálové listy4238 Ušlechtilé kovy a jejich slitiny. Materiálové listy4239 Nízkotavitelné slitiny neželezných kovů. Materiálové listy4240 Hliník tvářený. Materiálové listy4241 Hliník na odlitky. Materiálové listy4242 Slitiny hliníku tvářené. Materiálové listy4243 Slitiny hliníku na odlitky. Materiálové listy4244 Slitiny hliníku tvářené. Materiálové listy4245 Slitiny hliníku na odlitky. Materiálové listy4249 Hořčík a slitiny hořčíku na odlitky. Materiálové listy4250 Výrobky z ocelí. Rozměry4251 Ingoty z ocelí. Předvalky z ocelí válcované za tepla. Rozměry4252 Výrobky z ocelí. Rozměry4253 Plechy a pásy z ocelí. Rozměry (Přednostně válcované za tepla)4254 Dráty z ocelí válcované za tepla. Rozměry4255 Tyče z ocelí válcované za tepla. Rozměry4256 Tyče z ocelí válcované za tepla. Rozměry4257 Trubky z ocelí tvářené za tepla. Trubky z ocelí svařované. Rozměry4258 Výrobky z ocelí specifických tvarů. Technické dodací předpisy. Rozměry4259 Tyče z ocelí válcované za tepla. Rozměry4260 Tvářené výrobky z ocelí. Technické dodací podmínky a rozměry4263 Plechy a pásy z ocelí válcované za studena. Rozměry4264 Dráty z ocelí tvářené za studena. Rozměry4265 Tyče a oceli tvářené za studena. Rozměry4266 Ocelové dráty a výrobky z drátu4267 Trubky z ocelí tvářené za studena (přesné). Rozměry4268 Ohýbané profily ocelové4269 Tenkostěnné profily ocelové. Rozměry4272 Výkovky z neželezných kovů. Rozměry4273 Plechy, pásy, pruhy, kotouče, folie a kaloty z hliníku a slitin hliníku. Rozměry4274 Dráty z hliníku a slitin hliníku. Rozměry4275 Tyče z hliníku a slitin hliníku tvářené za tepla. Rozměry4276 Tyče z hliníku a slitin hliníku tvářené za studena. Rozměry4277 Trubky z hliníku a slitin hliníku. Rozměry4278 Profily z hliníku a slitin hliníku. Rozměry4281 Kompozice. Rozměry4283 Plechy, pásy, pruhy, kotouče a folie z těžkých a ušlechtilých kovů a jejich slitin. Rozměry4284 Dráty z těžkých a ušlechtilých kovů a jejich slitin. Rozměry4285 Tyče z těžkých neželezných kovů a jejich slitin tvářené za tepla. Rozměry4286 Tyče z těžkých neželezných kovů a jejich slitin tvářené za studena. Rozměry4287 Trubky z těžkých neželezných kovů a jejich slitin. Rozměry4288 Profily z těžkých neželezných kovů a jejich slitin. Rozměry4290 Výkovky z ocelí4292 Výkovky z neželezných kovů4296 Tlakové odlitky4297 Zkoušení odlitků4298 Různé hutní výrobky
43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat