Sponzorovaný odkaz

42 HUTNICTVÍ

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN ISO 28279 - Spékané kovové materiály - Stanovení stupně čistoty částí práškové metalurgie 
Katalogové číslo:  96873
ČSN ISO 28279 - Spékané kovové materiály - Stanovení stupně čistoty částí práškové metalurgie
ČSN ISO 28279ČSN ISO 28279 Tato mezinárodní norma specifikuje stanovení množství a povahy povrchové kontaminace konstrukčních částí práškové metalurgie (tj. úroveň čistoty částí vyrobených práškovo
Cena:  171,- Kč
ČSN ISO 28080 - Tvrdokovy - Abrazivní zkoušky tvrdokovů 
Katalogové číslo:  96874
ČSN ISO 28080 - Tvrdokovy - Abrazivní zkoušky tvrdokovů
ČSN ISO 28080ČSN ISO 28080 Tato norma poskytuje nové a zlepšené metody zkoušení abrazivních vlastností tvrdokovů využívající systémy rotujícího disku. Specifikuje obecně použitelnou zkušební metodu
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 10088-3 - Korozivzdorné oceli - Část 3: Technické dodací podmínky pro polotovary, tyče, válcované dráty, profily a lesklé výrobky z ocelí odolných korozi pro obecné použití 
Katalogové číslo:  97017
ČSN EN 10088-3 - Korozivzdorné oceli - Část 3: Technické dodací podmínky pro polotovary, tyče, válcované dráty, profily a lesklé výrobky z ocelí odolných korozi pro obecné použití
ČSN EN 10088-3ČSN EN 10088-3 Tato norma specifikuje technické dodací podmínky pro polotovary, za tepla nebo za studena tvářených tyčí, válcovaných drátů, profilů a lesklých výrobků z běžných nebo s
Cena:  605,- Kč
ČSN EN 15703-2 - Měď a slitiny mědi - Stanovení obsahu manganu - Část 2: Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie (FAAS) 
Katalogové číslo:  97917
ČSN EN 15703-2 - Měď a slitiny mědi - Stanovení obsahu manganu - Část 2: Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie (FAAS)
ČSN EN 15703-2ČSN EN 15703-2 Tato evropská norma stanovuje metodu plamenové atomové absorpční spektrometrie (FAAS) pro stanovení obsahu manganu v mědi a slitinách mědi ve formě netvářených, tvářený
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 6508-3 - Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Rockwella - Část 3: Kalibrace referenčních destiček 
Katalogové číslo:  98178
ČSN EN ISO 6508-3 - Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Rockwella - Část 3: Kalibrace referenčních destiček
ČSN EN ISO 6508-3ČSN EN ISO 6508-3 Norma specifikuje metodu kalibrace referenčních destiček, jejichž použití se vyžaduje k nepřímému ověřování zkušebních strojů pro měření tvrdosti podle Rockwella
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 6892-3 - Kovové materiály - Zkoušení tahem - Část 3: Zkušební metoda za nízké teploty 
Katalogové číslo:  98505
ČSN EN ISO 6892-3 - Kovové materiály - Zkoušení tahem - Část 3: Zkušební metoda za nízké teploty
ČSN EN ISO 6892-3ČSN EN ISO 6892-3 Tato norma specifikuje metodu zkoušení tahem kovových materiálů za teplot mezi +10 °C a -196 °C. Zkouška spočívá v deformování zkušebního tělesa tahovou zatěžovac
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 10107 - Pásy a plechy pro elektrotechniku anizotropní dodávané v tepelně zpracovaném stavu 
Katalogové číslo:  95712
ČSN EN 10107 - Pásy a plechy pro elektrotechniku anizotropní dodávané v tepelně zpracovaném stavu
ČSN EN 10107ČSN EN 10107 Tato evropská norma stanoví značky ocelových plechů a pásů pro elektrotechniku anizotropních, se jmenovitými tloušťkami 0,23 mm, 0,27 mm, 0,30 mm a 0,35 mm. Dále stanoví ob
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 16482 - Slévárenství - Plynule odlévané litinové tyče 
Katalogové číslo:  96524
ČSN EN 16482 - Slévárenství - Plynule odlévané litinové tyče
ČSN EN 16482ČSN EN 16482 Evropská norma definuje druhy materiálů plynule odlévaných tyčí z litiny s lupínkovým grafitem a z litiny s kuličkovým grafitem. Norma specifikuje charakterizující vla
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 3369 - Nepropustné slinuté kovové materiály a tvrdokovy - Stanovení měrné hmotnosti 
Katalogové číslo:  86311
ČSN EN ISO 3369 - Nepropustné slinuté kovové materiály a tvrdokovy - Stanovení měrné hmotnosti
ČSN EN ISO 3369ČSN EN ISO 3369 Tato mezinárodní norma specifikuje metodu stanovení měrné hmotnosti nepropustných slinutých kovových materiálů a tvrdokovů. Princip metody spočívá ve zvážení zkušební
Cena:  95,- Kč
ČSN ISO 22394 - Tvrdokovy - Zkouška tvrdosti podle Knoopa 
Katalogové číslo:  86650
ČSN ISO 22394 - Tvrdokovy - Zkouška tvrdosti podle Knoopa
ČSN ISO 22394ČSN ISO 22394 Tato česká norma specifikuje metodu zkoušky tvrdosti podle Knoopa pro tvrdokovy. Princip této zkoušky tvrdosti spočívá v zatlačování diamantového vnikacího tělesa ve tvar
Cena:  347,- Kč
ČSN ISO 23519 - Spékané kovové materiály s výjimkou tvrdokovů - Měření povrchové drsnosti 
Katalogové číslo:  87398
ČSN ISO 23519 - Spékané kovové materiály s výjimkou tvrdokovů - Měření povrchové drsnosti
ČSN ISO 23519ČSN ISO 23519 Tato mezinárodní norma specifikuje metodu stanovení povrchové drsnosti spékaných částí kovových materiálů. Taktéž určuje zásady používání vhodných parametrů pro měření. P
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 13148 - Měď a slitiny mědi - Pásy žárově pocínované 
Katalogové číslo:  88081
ČSN EN 13148 - Měď a slitiny mědi - Pásy žárově pocínované
ČSN EN 13148ČSN EN 13148 Tato norma stanovuje: - chemické složení a mezní úchylky rozměrů pásu vyrobeného válcováním v rozsahu tloušťky od 0,10 mm do a včetně 1,50 mm z mědi a slitin mědi k pocí
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 754-5 - Hliník a slitiny hliníku - Tyče a trubky tažené za studena - Část 5: Tyče ploché, mezní úchylky rozměrů a tvaru 
Katalogové číslo:  82166
ČSN EN 754-5 - Hliník a slitiny hliníku - Tyče a trubky tažené za studena - Část 5: Tyče ploché, mezní úchylky rozměrů a tvaru
ČSN EN 754-5ČSN EN 754-5 Tato část ČSN EN 754 stanovuje mezní úchylky rozměrů a tvaru pro ploché tyče tažené za studena z hliníku a slitin hliníku, které mají tloušťky v rozsahu od 2 mm do a včetně
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 12020-1 - Hliník a slitiny hliníku - Lisované přesné profily ze slitin EN AW-6060 a EN AW-6063 - Část 1: Technické dodací předpisy 
Katalogové číslo:  82178
ČSN EN 12020-1 - Hliník a slitiny hliníku - Lisované přesné profily ze slitin EN AW-6060 a EN AW-6063 - Část 1: Technické dodací předpisy
ČSN EN 12020-1ČSN EN 12020-1 Tato část ČSN EN 12020 stanovuje technické dodací předpisy pro lisované přesné profily ze slitin EN AW­6060 a EN AW-6063 vyráběné s tepelnou bariérou nebo bez tepelné b
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 1715-3 - Hliník a slitiny hliníku - Dráty pro tažení - Část 3: Zvláštní požadavky pro mechanické použití (kromě svařování) 
Katalogové číslo:  82560
ČSN EN 1715-3 - Hliník a slitiny hliníku - Dráty pro tažení - Část 3: Zvláštní požadavky pro mechanické použití (kromě svařování)
ČSN EN 1715-3ČSN EN 1715-3 Tato norma stanovuje zvláštní požadavky na dráty pro tažení z hliníku a slitin hliníku pro všeobecné mechanické použití (kromě svařování). Všeobecné požadavky a technic
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 13957 - Hliník a slitiny hliníku - Lisované kruhové trubky v kruzích pro všeobecné použití - Specifikace 
Katalogové číslo:  83250
ČSN EN 13957 - Hliník a slitiny hliníku - Lisované kruhové trubky v kruzích pro všeobecné použití - Specifikace
ČSN EN 13957ČSN EN 13957 Tato norma stanovuje mezní úchylky rozměrů a tvaru pro kruhové trubky z hliníku a slitin hliníku s vnějším průměrem (OD) nad 2 mm do a včetně 50 mm, lisované komorovou matr
Cena:  232,- Kč
TNI 42 0462 - Ocel - Mikrografické stanovení velikosti zrn menších než 0,001 mm pro masivní kovové materiály 
Katalogové číslo:  99908
TNI 42 0462 - Ocel - Mikrografické stanovení velikosti zrn menších než 0,001 mm pro masivní kovové materiály
TNI 42 0462TNI 42 0462 Tato TNI specifikuje mikroskopickou a magnetickou metodu stanovení a hodnocení velikosti feritických nebo austenitických zrn v ocelích pro velikosti zrna menší než 1 mikromet
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 10293 - Slévárenství - Oceli na odlitky pro obecné použití 
Katalogové číslo:  98512
ČSN EN 10293 - Slévárenství - Oceli na odlitky pro obecné použití
ČSN EN 10293ČSN EN 10293 Tato evropská norma platí pro ocel na odlitky pro obecné použití. Jejich použití zahrnuje stroje (mechanické, elektrické), výrobu vozidel, železnici, zbrojní výrobu, zemědě
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 486 - Hliník a slitiny hliníku - Ingoty pro průtlačné lisování - Specifikace 
Katalogové číslo:  85720
ČSN EN 486 - Hliník a slitiny hliníku - Ingoty pro průtlačné lisování - Specifikace
ČSN EN 486ČSN EN 486 Tato norma stanovuje všeobecné požadavky na ingoty pro průtlačné lisování z hliníku a slitin hliníku získané poloplynulým litím nebo plynulým litím, z primárního nebo recyklova
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO 18323 - Klenoty - Důvěra spotřebitelů v průmyslu diamantů 
Katalogové číslo:  98842
ČSN EN ISO 18323 - Klenoty - Důvěra spotřebitelů v průmyslu diamantů
ČSN EN ISO 18323ČSN EN ISO 18323 Mezinárodní norma specifikuje množinu povolených deskriptorů pro průmysl diamantů. Je speciálně navržena tak, aby byla srozumitelná pro spotřebitele. Norma obsahuje
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 15690-2 - Měď a slitiny mědi - Stanovení obsahu železa - Část 2: Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie (FAAS) 
Katalogové číslo:  84233
ČSN EN 15690-2 - Měď a slitiny mědi - Stanovení obsahu železa - Část 2: Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie (FAAS)
ČSN EN 15690-2ČSN EN 15690-2 Tato část této evropské normy stanovuje metodu plamenové atomové absorpční spektrometrie (FAAS) pro stanovení obsahu železa v mědi a slitinách mědi ve formě odlitků neb
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 10244-1 - Ocelové dráty a výrobky z drátu - Kovové neželezné povlaky na ocelových drátech - Část 1: Všeobecné podmínky 
Katalogové číslo:  84270
ČSN EN 10244-1 - Ocelové dráty a výrobky z drátu - Kovové neželezné povlaky na ocelových drátech - Část 1: Všeobecné podmínky
ČSN EN 10244-1ČSN EN 10244-1 Tato norma stanovuje požadavky na kovové neželezné povlaky na ocelových drátech nebo ocelových výrobcích z drátu kruhového nebo jiného průřezu. Tato norma stanovuje p
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 10343 - Oceli k zušlechťování pro použití ve stavebnictví - Technické dodací podmínky 
Katalogové číslo:  84422
ČSN EN 10343 - Oceli k zušlechťování pro použití ve stavebnictví - Technické dodací podmínky
ČSN EN 10343ČSN EN 10343 Evropská norma EN 10343 specifikuje technické dodací požadavky pro výrobky z oceli (tyče, široká plochá ocel, za tepla válcovaný pás a plech a výkovky) určené pro použití v
Cena:  358,- Kč
ČSN ISO 4499-1 - Tvrdokovy - Metalografické stanovení mikrostruktury - Část 1: Fotografie mikrostruktury a jejich popis 
Katalogové číslo:  83269
ČSN ISO 4499-1 - Tvrdokovy - Metalografické stanovení mikrostruktury - Část 1: Fotografie mikrostruktury a jejich popis
ČSN ISO 4499-1ČSN ISO 4499-1 Tato část normy ČSN ISO 4499 specifikuje metody metalografického stanovení mikrostruktury tvrdokovů s využitím mikrostrukturních fotografií. Pro tato stanovení norma
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 10335 - Ocel k balení - Ploché ocelové výrobky pro použití v kontaktu s potravinami, výrobky nebo nápoji pro lidskou a zvířecí potřebu - Nelegovaná elektrolyticky pochromovaná (povlak chrom/chrom oxid) ocel 
Katalogové číslo:  74280
ČSN EN 10335 - Ocel k balení - Ploché ocelové výrobky pro použití v kontaktu s potravinami, výrobky nebo nápoji pro lidskou a zvířecí potřebu - Nelegovaná elektrolyticky pochromovaná (povlak chrom/chrom oxid) ocel
ČSN EN 10335ČSN EN 10335 Norma předepisuje složení základní oceli a složení kovového povlaku, který má být užívaný pro výrobu elektrolyticky chromového/chrom oxidového povlaku oceli a předmětů, k
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 10080 - Ocel pro výztuž do betonu - Svařitelná betonářská ocel - Všeobecně 
Katalogové číslo:  74826
ČSN EN 10080 - Ocel pro výztuž do betonu - Svařitelná betonářská ocel - Všeobecně
ČSN EN 10080ČSN EN 10080 Norma nahrazuje původní předběžnou ČSN P ENV 10080 z r.1997. Stanoví všeobecné požadavky a definice pro provozní charakteristiky svařitelné betonářské oceli používané pro
Cena:  605,- Kč
ČSN EN 10151 - Pásy z korozivzdorných ocelí na pružiny - Technické dodací podmínky 
Katalogové číslo:  68883
ČSN EN 10151 - Pásy z korozivzdorných ocelí na pružiny - Technické dodací podmínky
ČSN EN 10151ČSN EN 10151 Tato evropská norma platí pro pásy válcované za studena s tloušťkami
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 10300 - Ocelové trubky a tvarovky pro potrubí uložená v zemi nebo ve vodě - Za tepla aplikované asfaltové hmoty pro vnější povlaky 
Katalogové číslo:  75749
ČSN EN 10300 - Ocelové trubky a tvarovky pro potrubí uložená v zemi nebo ve vodě - Za tepla aplikované asfaltové hmoty pro vnější povlaky
ČSN EN 10300ČSN EN 10300 Tato evropská norma specifikuje požadavky pro tovární použití za tepla aplikovaných vnějších asfaltových nátěrů na ochranu ocelových trubek a tvarovek proti korozi pro potr
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 13920-6 - Hliník a slitiny hliníku - Odpad - Část 6: Odpad obsahující dvě nebo více tvářených slitin 
Katalogové číslo:  69028
ČSN EN 13920-6 - Hliník a slitiny hliníku - Odpad - Část 6: Odpad obsahující dvě nebo více tvářených slitin
ČSN EN 13920-6ČSN EN 13920-6 Tato norma stanovuje vlastnosti, chemické složení a výtěžnost kovu z odpadu z hliníku, převážně starého odpadu, obsahujícího dvě nebo více tvářených slitin hliníku. P
Cena:  95,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ
4200 Všeobecné předpisy4201 Tvářené výrobky z ocelí. Technické dodací předpisy4202 Ingoty z ocelí. Tvářené výrobky z ocelí. Technické dodací předpisy4203 Mechanické zkoušení kovů4204 Technologické, metalografické a fyzikální zkoušení kovů4205 Chemické zkoušení kovů a feroslitin4206 Chemické zkoušení neželezných kovů a jejich slitin4207 Zkoušení kovů4208 Prášková metalurgie4209 Výrobky z ocelí a oceli na odlitky a litiny. Technické dodací předpisy. Ukazatele jakosti. Rozměry4210 Výrobky z ocelí. Technické dodací předpisy4211 Feroslitiny. Slitiny dezoxidační. Technické dodací předpisy4212 Surové železo. Odlitky z oceli a slitin. Kokily. Technické dodací předpisy4213 Těžké a lehké neželezné kovy. Technické dodací předpisy4214 Neželezné kovy. Všeobecné normy a technické dodací předpisy4215 Těžké a lehké neželezné kovy. Technické dodací předpisy4216 Klenotnictví. Vlastnosti kovů, označování a rozbory slitin4218 Bezpečnostní předpisy4219 Výrobky z oceli. Technické dodací podmínky. Jakosti4220 Výrobky z ocelí. Zvláštní předpisy a ustanovení4221 Surové železo, materiálové listy4222 Feroslitiny a slitiny dezoxidační. Materiálové listy4223 Litiny s kuličkovým grafitem. Materiálové listy4224 Litiny s lupínkovým grafitem. Zvláštní slitiny železa na odlitky4225 Bílé, tvrzené a temperované litiny. Materiálové listy4226 Uhlíkové oceli na odlitky. Materiálové listy4227 Nízkolegované a středně legované oceli na odlitky, odlévané do pískových forem. Materiálové listy4228 Nízkolegované a středně legované oceli na odlitky, odlévané jiným způsobem než do pískových forem. Slitiny pro trvalé magnety. Materiálové listy4229 Vysokolegované oceli na odlitky. Materiálové listy4230 Měď a slitiny mědi tvářené. Materiálové listy4231 Měď a slitiny mědi na odlitky. Materiálové listy4232 Slitiny měď-zinek tvářené. Materiálové listy4233 Slitiny měď-zinek na odlitky. Materiálové listy4234 Nikl, kobalt a slitiny niklu tvářené. Materiálové listy4235 Nikl, zinek a jejich slitiny na odlitky. Materiálové listy4236 Olovo, cín a jejich slitiny tvářené. Materiálové listy4237 Olovo, cín, antimon a jejich slitiny na odlitky. Materiálové listy4238 Ušlechtilé kovy a jejich slitiny. Materiálové listy4239 Nízkotavitelné slitiny neželezných kovů. Materiálové listy4240 Hliník tvářený. Materiálové listy4241 Hliník na odlitky. Materiálové listy4242 Slitiny hliníku tvářené. Materiálové listy4243 Slitiny hliníku na odlitky. Materiálové listy4244 Slitiny hliníku tvářené. Materiálové listy4245 Slitiny hliníku na odlitky. Materiálové listy4249 Hořčík a slitiny hořčíku na odlitky. Materiálové listy4250 Výrobky z ocelí. Rozměry4251 Ingoty z ocelí. Předvalky z ocelí válcované za tepla. Rozměry4252 Výrobky z ocelí. Rozměry4253 Plechy a pásy z ocelí. Rozměry (Přednostně válcované za tepla)4254 Dráty z ocelí válcované za tepla. Rozměry4255 Tyče z ocelí válcované za tepla. Rozměry4256 Tyče z ocelí válcované za tepla. Rozměry4257 Trubky z ocelí tvářené za tepla. Trubky z ocelí svařované. Rozměry4258 Výrobky z ocelí specifických tvarů. Technické dodací předpisy. Rozměry4259 Tyče z ocelí válcované za tepla. Rozměry4260 Tvářené výrobky z ocelí. Technické dodací podmínky a rozměry4263 Plechy a pásy z ocelí válcované za studena. Rozměry4264 Dráty z ocelí tvářené za studena. Rozměry4265 Tyče a oceli tvářené za studena. Rozměry4266 Ocelové dráty a výrobky z drátu4267 Trubky z ocelí tvářené za studena (přesné). Rozměry4268 Ohýbané profily ocelové4269 Tenkostěnné profily ocelové. Rozměry4272 Výkovky z neželezných kovů. Rozměry4273 Plechy, pásy, pruhy, kotouče, folie a kaloty z hliníku a slitin hliníku. Rozměry4274 Dráty z hliníku a slitin hliníku. Rozměry4275 Tyče z hliníku a slitin hliníku tvářené za tepla. Rozměry4276 Tyče z hliníku a slitin hliníku tvářené za studena. Rozměry4277 Trubky z hliníku a slitin hliníku. Rozměry4278 Profily z hliníku a slitin hliníku. Rozměry4281 Kompozice. Rozměry4283 Plechy, pásy, pruhy, kotouče a folie z těžkých a ušlechtilých kovů a jejich slitin. Rozměry4284 Dráty z těžkých a ušlechtilých kovů a jejich slitin. Rozměry4285 Tyče z těžkých neželezných kovů a jejich slitin tvářené za tepla. Rozměry4286 Tyče z těžkých neželezných kovů a jejich slitin tvářené za studena. Rozměry4287 Trubky z těžkých neželezných kovů a jejich slitin. Rozměry4288 Profily z těžkých neželezných kovů a jejich slitin. Rozměry4290 Výkovky z ocelí4292 Výkovky z neželezných kovů4296 Tlakové odlitky4297 Zkoušení odlitků4298 Různé hutní výrobky
43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat