Sponzorovaný odkaz

4255 Tyče z ocelí válcované za tepla. Rozměry

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN 10059 - Ocelové tyče čtvercové válcované za tepla pro všeobecné použití - Rozměry, mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru 
Katalogové číslo:  71018
ČSN EN 10059 - Ocelové tyče čtvercové válcované za tepla pro všeobecné použití - Rozměry, mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru
ČSN EN 10059ČSN EN 10059 Tato česká technická norma zavádí evropskou normu EN 10058. Tato evropská norma stanoví jmenovité rozměry, mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru ocelových čtvercových t
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 10061 - Ocelové tyče šestihranné válcované za tepla - Rozměry, mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru 
Katalogové číslo:  71021
ČSN EN 10061 - Ocelové tyče šestihranné válcované za tepla - Rozměry, mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru
ČSN EN 10061ČSN EN 10061 Tato česká technická norma zavádí evropskou normu EN 10061. Tato evropská norma stanoví jmenovité rozměry, mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru ocelových tyčí šestihra
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 10056-1 - Tyče průřezu rovnoramenného a nerovnoramenného L z konstrukčních ocelí - Část 1: Rozměry 
Katalogové číslo:  502837
ČSN EN 10056-1 - Tyče průřezu rovnoramenného a nerovnoramenného L z konstrukčních ocelí - Část 1: Rozměry
ČSN EN 10056-1ČSN EN 10056-1 Tato evropská norma specifikuje požadavky na jmenovité rozměry za tepla válcovaných tyčí průřezu rovnoramenného a nerovnoramenného L.
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 10092-1 - Ocelové tyče ploché válcované za tepla na pružiny - Část 1: Tyče ploché - Rozměry, mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru 
Katalogové číslo:  71023
ČSN EN 10092-1 - Ocelové tyče ploché válcované za tepla na pružiny - Část 1: Tyče ploché - Rozměry, mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru
ČSN EN 10092-1ČSN EN 10092-1 Tato česká technická norma zavádí evropskou normu EN 10092-1. Tato část evropské normy stanoví jmenovité rozměry, mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru tyčí plochýc
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 10279 - Tyče ocelové průřezu U válcované za tepla - Úchylky rozměrů, tvaru a hmotnosti 
Katalogové číslo:  63310
ČSN EN 10279 - Tyče ocelové průřezu U válcované za tepla - Úchylky rozměrů, tvaru a hmotnosti
ČSN EN 10279ČSN EN 10279 Tato evropská norma stanoví mezní úchylky rozměrů, tvaru a hmotnosti ocelových tyčí průřezu U, válcovaných za tepla, se skloněnými a paralelními přírubami. Norma neplatí
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 10365 - Za tepla válcované tyče tvaru U, I a H - Rozměry a hmotnosti 
Katalogové číslo:  502987
ČSN EN 10365 - Za tepla válcované tyče tvaru U, I a H - Rozměry a hmotnosti
ČSN EN 10365ČSN EN 10365 Tato norma stanovuje jmenovité rozměry a hmotnosti za tepla válcovaných tyčí tvaru U, I a H.
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 10055 - Tyče ocelové průřezu T rovnoramenné se zaoblenými hranami a přechody válcované za tepla - Rozměry, mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru 
Katalogové číslo:  21637
ČSN EN 10055 - Tyče ocelové průřezu T rovnoramenné se zaoblenými hranami a přechody válcované za tepla - Rozměry, mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru
ČSN EN 10055ČSN EN 10055 Tato evropská norma stanoví jmenovité rozměry, mezní úchylky rozměrů a hmotnosti a tolerance tvaru tyčí ocelových průřezu T rovnoramenných, se zaoblenými hranami a přecho
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 10092-2 - Ocelové tyče ploché válcované za tepla na pružiny - Část 2: Listové pružiny žebrové a drážkové - Rozměry, mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru 
Katalogové číslo:  71022
ČSN EN 10092-2 - Ocelové tyče ploché válcované za tepla na pružiny - Část 2: Listové pružiny žebrové a drážkové - Rozměry, mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru
ČSN EN 10092-2ČSN EN 10092-2 Tato česká technická norma zavádí evropskou normu EN 10092-2. Tato část evropské normy stanoví jmenovité rozměry, mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru tyčí plochýc
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 10060 - Ocelové tyče kruhové válcované za tepla - Rozměry, mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru 
Katalogové číslo:  71020
ČSN EN 10060 - Ocelové tyče kruhové válcované za tepla - Rozměry, mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru
ČSN EN 10060ČSN EN 10060 Tato česká technická norma zavádí evropskou normu EN 10060. Tato evropská norma stanoví jmenovité rozměry, mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru ocelových tyčí kruhovýc
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 10058 - Ocelové tyče ploché a široká plochá ocel válcované za tepla pro obecné použití - Rozměry, mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru 
Katalogové číslo:  508140
ČSN EN 10058 - Ocelové tyče ploché a široká plochá ocel válcované za tepla pro obecné použití - Rozměry, mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru
ČSN EN 10058ČSN EN 10058 Tato evropská norma stanoví jmenovité rozměry, mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru ocelových tyčí plochých válcovaných za tepla pro všeobecné použití. Tato evropská nor
Cena:  171,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ
4200 Všeobecné předpisy4201 Tvářené výrobky z ocelí. Technické dodací předpisy4202 Ingoty z ocelí. Tvářené výrobky z ocelí. Technické dodací předpisy4203 Mechanické zkoušení kovů4204 Technologické, metalografické a fyzikální zkoušení kovů4205 Chemické zkoušení kovů a feroslitin4206 Chemické zkoušení neželezných kovů a jejich slitin4207 Zkoušení kovů4208 Prášková metalurgie4209 Výrobky z ocelí a oceli na odlitky a litiny. Technické dodací předpisy. Ukazatele jakosti. Rozměry4210 Výrobky z ocelí. Technické dodací předpisy4211 Feroslitiny. Slitiny dezoxidační. Technické dodací předpisy4212 Surové železo. Odlitky z oceli a slitin. Kokily. Technické dodací předpisy4213 Těžké a lehké neželezné kovy. Technické dodací předpisy4214 Neželezné kovy. Všeobecné normy a technické dodací předpisy4215 Těžké a lehké neželezné kovy. Technické dodací předpisy4216 Klenotnictví. Vlastnosti kovů, označování a rozbory slitin4218 Bezpečnostní předpisy4219 Výrobky z oceli. Technické dodací podmínky. Jakosti4220 Výrobky z ocelí. Zvláštní předpisy a ustanovení4221 Surové železo, materiálové listy4222 Feroslitiny a slitiny dezoxidační. Materiálové listy4223 Litiny s kuličkovým grafitem. Materiálové listy4224 Litiny s lupínkovým grafitem. Zvláštní slitiny železa na odlitky4225 Bílé, tvrzené a temperované litiny. Materiálové listy4226 Uhlíkové oceli na odlitky. Materiálové listy4227 Nízkolegované a středně legované oceli na odlitky, odlévané do pískových forem. Materiálové listy4228 Nízkolegované a středně legované oceli na odlitky, odlévané jiným způsobem než do pískových forem. Slitiny pro trvalé magnety. Materiálové listy4229 Vysokolegované oceli na odlitky. Materiálové listy4230 Měď a slitiny mědi tvářené. Materiálové listy4231 Měď a slitiny mědi na odlitky. Materiálové listy4232 Slitiny měď-zinek tvářené. Materiálové listy4233 Slitiny měď-zinek na odlitky. Materiálové listy4234 Nikl, kobalt a slitiny niklu tvářené. Materiálové listy4235 Nikl, zinek a jejich slitiny na odlitky. Materiálové listy4236 Olovo, cín a jejich slitiny tvářené. Materiálové listy4237 Olovo, cín, antimon a jejich slitiny na odlitky. Materiálové listy4238 Ušlechtilé kovy a jejich slitiny. Materiálové listy4239 Nízkotavitelné slitiny neželezných kovů. Materiálové listy4240 Hliník tvářený. Materiálové listy4241 Hliník na odlitky. Materiálové listy4242 Slitiny hliníku tvářené. Materiálové listy4243 Slitiny hliníku na odlitky. Materiálové listy4244 Slitiny hliníku tvářené. Materiálové listy4245 Slitiny hliníku na odlitky. Materiálové listy4249 Hořčík a slitiny hořčíku na odlitky. Materiálové listy4250 Výrobky z ocelí. Rozměry4251 Ingoty z ocelí. Předvalky z ocelí válcované za tepla. Rozměry4252 Výrobky z ocelí. Rozměry4253 Plechy a pásy z ocelí. Rozměry (Přednostně válcované za tepla)4254 Dráty z ocelí válcované za tepla. Rozměry4255 Tyče z ocelí válcované za tepla. Rozměry4256 Tyče z ocelí válcované za tepla. Rozměry4257 Trubky z ocelí tvářené za tepla. Trubky z ocelí svařované. Rozměry4258 Výrobky z ocelí specifických tvarů. Technické dodací předpisy. Rozměry4259 Tyče z ocelí válcované za tepla. Rozměry4260 Tvářené výrobky z ocelí. Technické dodací podmínky a rozměry4263 Plechy a pásy z ocelí válcované za studena. Rozměry4264 Dráty z ocelí tvářené za studena. Rozměry4265 Tyče a oceli tvářené za studena. Rozměry4266 Ocelové dráty a výrobky z drátu4267 Trubky z ocelí tvářené za studena (přesné). Rozměry4268 Ohýbané profily ocelové4269 Tenkostěnné profily ocelové. Rozměry4272 Výkovky z neželezných kovů. Rozměry4273 Plechy, pásy, pruhy, kotouče, folie a kaloty z hliníku a slitin hliníku. Rozměry4274 Dráty z hliníku a slitin hliníku. Rozměry4275 Tyče z hliníku a slitin hliníku tvářené za tepla. Rozměry4276 Tyče z hliníku a slitin hliníku tvářené za studena. Rozměry4277 Trubky z hliníku a slitin hliníku. Rozměry4278 Profily z hliníku a slitin hliníku. Rozměry4281 Kompozice. Rozměry4283 Plechy, pásy, pruhy, kotouče a folie z těžkých a ušlechtilých kovů a jejich slitin. Rozměry4284 Dráty z těžkých a ušlechtilých kovů a jejich slitin. Rozměry4285 Tyče z těžkých neželezných kovů a jejich slitin tvářené za tepla. Rozměry4286 Tyče z těžkých neželezných kovů a jejich slitin tvářené za studena. Rozměry4287 Trubky z těžkých neželezných kovů a jejich slitin. Rozměry4288 Profily z těžkých neželezných kovů a jejich slitin. Rozměry4290 Výkovky z ocelí4292 Výkovky z neželezných kovů4296 Tlakové odlitky4297 Zkoušení odlitků4298 Různé hutní výrobky
43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat