Sponzorovaný odkaz

4207 Zkoušení kovů

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN 24491-1 - Kovové prášky. Stanovení obsahu kyslíku redukčními metodami. Část 1: Všeobecné pokyny (ISO 4491-1:1989) 
Katalogové číslo:  18142
ČSN EN 24491-1 - Kovové prášky. Stanovení obsahu kyslíku redukčními metodami. Část 1: Všeobecné pokyny (ISO 4491-1:1989)
ČSN EN 24491-1ČSN EN 24491-1 Norma je identická s EN 24491-1:1993. Je první normou z řady, zabývající se stanovením kyslíku v kovových prášcích redukčními metodami. Obsahuje všeobecné pokyny k t
Cena:  95,- Kč
ČSN EN ISO 3928 - Spékané kovové materiály s výjimkou slinutých karbidů - Zkušební tělesa pro zkoušku únavy 
Katalogové číslo:  504076
ČSN EN ISO 3928 - Spékané kovové materiály s výjimkou slinutých karbidů - Zkušební tělesa pro zkoušku únavy
ČSN EN ISO 3928ČSN EN ISO 3928 Tento dokument specifikuje - rozměry zápustky používané k výrobě zkušebních těles pro únavovou zkoušku lisováním a spékáním, spolu se stanovenými rozměry zkušební
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 4498 - Spékané kovové materiály s výjimkou tvrdokovů - Stanovování zdánlivé tvrdosti a mikrotvrdosti 
Katalogové číslo:  87399
ČSN EN ISO 4498 - Spékané kovové materiály s výjimkou tvrdokovů - Stanovování zdánlivé tvrdosti a mikrotvrdosti
ČSN EN ISO 4498ČSN EN ISO 4498 1.1 - Tato mezinárodní norma specifikuje metody zkoušení tvrdosti spékaných kovových materiálů s výjimkou tvrdokovů. 1.2 - Postup 1 stanovuje zdánlivou tvrdost ma
Cena:  232,- Kč
ČSN ISO 10835 - Železo po přímé redukci a železo briketované za horka - Vzorkování a úprava vzorků 
Katalogové číslo:  83169
ČSN ISO 10835 - Železo po přímé redukci a železo briketované za horka - Vzorkování a úprava vzorků
ČSN ISO 10835ČSN ISO 10835 Tato mezinárodní norma uvádí podpůrnou teorii, základní principy vzorkování a úpravy vzorků a základní požadavky na návrh, zavedení a funkci systémů vzorkování u mechanic
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 24003 - Propustné spékané kovové materiály. Stanovení velikosti pórů bublinkovou metodou (ISO 4003:1977) 
Katalogové číslo:  17954
ČSN EN 24003 - Propustné spékané kovové materiály. Stanovení velikosti pórů bublinkovou metodou (ISO 4003:1977)
ČSN EN 24003ČSN EN 24003 Tato evropská norma předepisuje metodu zkoušek trubek tahem prstence, která se používá k odhalení povrchových a vnitřních vad působením deformace až do lomu zkušebního tě
Cena:  95,- Kč
ČSN EN ISO 4491-4 - Kovové prášky - Stanovení obsahu kyslíku redukčními metodami - Část 4: Stanovení celkového obsahu kyslíku redukční extrakcí 
Katalogové číslo:  508106
ČSN EN ISO 4491-4 - Kovové prášky - Stanovení obsahu kyslíku redukčními metodami - Část 4: Stanovení celkového obsahu kyslíku redukční extrakcí
ČSN EN ISO 4491-4ČSN EN ISO 4491-4 This document specifies a method for the determination of the total oxygen content of metallic powders by reduction-extraction at high temperature. By agreement
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 13517 - Kovové prášky - Stanovení průtokové rychlosti kalibrovanou nálevkou (Gustavssonův průtokoměr) 
Katalogové číslo:  512148
ČSN EN ISO 13517 - Kovové prášky - Stanovení průtokové rychlosti kalibrovanou nálevkou (Gustavssonův průtokoměr)
ČSN EN ISO 13517ČSN EN ISO 13517 Tento dokument specifikuje metodu stanovení průtokové rychlosti kovových prášků, včetně prášků pro tvrdokovy a směsí kovových prášků a organických přísad, jako jsou
Cena:  171,- Kč
ČSN 42 0743 - Zinkový povlak na ocelových drátech. Metody zkoušek povlaku 
Katalogové číslo:  27809
ČSN 42 0743 - Zinkový povlak na ocelových drátech. Metody zkoušek povlaku
ČSN 42 0743
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 3954 - Prášky pro práškovou metalurgii - Odběr vzorků 
Katalogové číslo:  80763
ČSN EN ISO 3954 - Prášky pro práškovou metalurgii - Odběr vzorků
ČSN EN ISO 3954ČSN EN ISO 3954 ČSN EN ISO 3954 stanoví postupy pro odběr vzorků prášků v oboru práškové metalurgie pro účely stanovení jejich vlastností. Norma zahrnuje rovněž dělení vzorku na množ
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO 2740 - Spékané kovové materiály s výjimkou tvrdokovů - Zkušební tělesa pro zkoušku tahem 
Katalogové číslo:  84373
ČSN EN ISO 2740 - Spékané kovové materiály s výjimkou tvrdokovů - Zkušební tělesa pro zkoušku tahem
ČSN EN ISO 2740ČSN EN ISO 2740 Popisovaná výroba zkušebních těles pro tahovou zkoušku se týká lisovaných a spékaných zkušebních těles. Norma definuje zápustky, které se musí použít k lisování různý
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 23995 - Kovové prášky. Stanovení pevnosti v ohybu výlisků s pravoúhlým průřezem (ISO 3995:1985) 
Katalogové číslo:  17953
ČSN EN 23995 - Kovové prášky. Stanovení pevnosti v ohybu výlisků s pravoúhlým průřezem (ISO 3995:1985)
ČSN EN 23995ČSN EN 23995 Tato mezinárodní norma popisuje zkušební postup ke stanovení pevnosti výlisků změřením pevnosti v ohybu zkušebních těles (výlisků) s pravoúhlým průřezem.
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO 4490 - Kovové prášky - Stanovení průtokové rychlosti kalibrovanou nálevkou (Hallův průtokoměr) 
Katalogové číslo:  506033
ČSN EN ISO 4490 - Kovové prášky - Stanovení průtokové rychlosti kalibrovanou nálevkou (Hallův průtokoměr)
ČSN EN ISO 4490ČSN EN ISO 4490 Tato norma specifikuje metodu stanovení průtokové rychlosti kovových prášků, včetně prášků pro tvrdokovy, pomocí kalibrované nálevky (Hallův průtokoměr). Metoda je po
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO 10070 - Kovové prášky - Stanovení povrchové plochy specifické pro obálku z měření propustnosti práškového lože za ustálených podmínek průtoku vzduchu 
Katalogové číslo:  509966
ČSN EN ISO 10070 - Kovové prášky - Stanovení povrchové plochy specifické pro obálku z měření propustnosti práškového lože za ustálených podmínek průtoku vzduchu
ČSN EN ISO 10070ČSN EN ISO 10070 This document specifies a method of measuring the air permeability and the porosity of a packed bed of metal powder, and of deriving therefrom the value of the en
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 23923-2 - Kovové prášky. Stanovení sypné hustoty. Část 2: Metoda se Scottovým volumetrem (ISO 3923-2:1981) 
Katalogové číslo:  17676
ČSN EN 23923-2 - Kovové prášky. Stanovení sypné hustoty. Část 2: Metoda se Scottovým volumetrem (ISO 3923-2:1981)
ČSN EN 23923-2ČSN EN 23923-2 Tato evropská norma předepisuje metodu zkoušek trubek tahem prstence, která se používá k odhalení povrchových a vnitřních vad působením deformace až do lomu zkušebníh
Cena:  95,- Kč
ČSN EN ISO 3953 - Kovové prášky - Stanovení setřepné hmotnosti 
Katalogové číslo:  88224
ČSN EN ISO 3953 - Kovové prášky - Stanovení setřepné hmotnosti
ČSN EN ISO 3953ČSN EN ISO 3953 Tato mezinárodní norma specifikuje metodu stanovení setřepné hmotnosti, tj. měrné hmotnosti prášku, který byl v nádobě setřepán za specifických podmínek. Stanovené mn
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO 4496 - Kovové prášky - Stanovení obsahu látek nerozpustných v kyselinách, v železných, měděných, cínových a bronzových prášcích 
Katalogové číslo:  504177
ČSN EN ISO 4496 - Kovové prášky - Stanovení obsahu látek nerozpustných v kyselinách, v železných, měděných, cínových a bronzových prášcích
ČSN EN ISO 4496ČSN EN ISO 4496 (42 0765) Tato norma specifikuje metody stanovení přibližného obsahu nekovových látek, nerozpustných v obvyklých minerálních kyselinách, v železných, měděných, cínový
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO 5754 - Spékané kovové materiály s výjimkou tvrdokovů - Zkušební těleso bez vrubu pro zkoušku rázem v ohybu 
Katalogové číslo:  505205
ČSN EN ISO 5754 - Spékané kovové materiály s výjimkou tvrdokovů - Zkušební těleso bez vrubu pro zkoušku rázem v ohybu
ČSN EN ISO 5754ČSN EN ISO 5754 Tento dokument specifikuje rozměry zkušebního tělesa bez vrubu pro zkoušku rázem v ohybu spékaných kovových materiálů. Zkušební těleso lze získat přímo lisováním a sp
Cena:  95,- Kč
ČSN EN ISO 3923-1 - Kovové prášky - Stanovení sypné hustoty - Část 1: Metoda s nálevkou 
Katalogové číslo:  506031
ČSN EN ISO 3923-1 - Kovové prášky - Stanovení sypné hustoty - Část 1: Metoda s nálevkou
ČSN EN ISO 3923-1ČSN EN ISO 3923-1 Tato norma specifikuje stanovení sypné hustoty kovových prášků metodou s nálevkou v normovaných podmínkách. Metoda je určena pro kovové prášky, které volně proték
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO 4022 - Propustné spékané kovové materiály - Stanovení propustnosti tekutin 
Katalogové číslo:  509917
ČSN EN ISO 4022 - Propustné spékané kovové materiály - Stanovení propustnosti tekutin
ČSN EN ISO 4022ČSN EN ISO 4022 (42 0776) Norma specifikuje metodu stanovení propustnosti tekutin u propustných spékaných materiálů, ve kterých je pórovitost záměrně spojitá nebo vzájemně propojená
Cena:  232,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ
4200 Všeobecné předpisy4201 Tvářené výrobky z ocelí. Technické dodací předpisy4202 Ingoty z ocelí. Tvářené výrobky z ocelí. Technické dodací předpisy4203 Mechanické zkoušení kovů4204 Technologické, metalografické a fyzikální zkoušení kovů4205 Chemické zkoušení kovů a feroslitin4206 Chemické zkoušení neželezných kovů a jejich slitin4207 Zkoušení kovů4208 Prášková metalurgie4209 Výrobky z ocelí a oceli na odlitky a litiny. Technické dodací předpisy. Ukazatele jakosti. Rozměry4210 Výrobky z ocelí. Technické dodací předpisy4211 Feroslitiny. Slitiny dezoxidační. Technické dodací předpisy4212 Surové železo. Odlitky z oceli a slitin. Kokily. Technické dodací předpisy4213 Těžké a lehké neželezné kovy. Technické dodací předpisy4214 Neželezné kovy. Všeobecné normy a technické dodací předpisy4215 Těžké a lehké neželezné kovy. Technické dodací předpisy4216 Klenotnictví. Vlastnosti kovů, označování a rozbory slitin4218 Bezpečnostní předpisy4219 Výrobky z oceli. Technické dodací podmínky. Jakosti4220 Výrobky z ocelí. Zvláštní předpisy a ustanovení4221 Surové železo, materiálové listy4222 Feroslitiny a slitiny dezoxidační. Materiálové listy4223 Litiny s kuličkovým grafitem. Materiálové listy4224 Litiny s lupínkovým grafitem. Zvláštní slitiny železa na odlitky4225 Bílé, tvrzené a temperované litiny. Materiálové listy4226 Uhlíkové oceli na odlitky. Materiálové listy4227 Nízkolegované a středně legované oceli na odlitky, odlévané do pískových forem. Materiálové listy4228 Nízkolegované a středně legované oceli na odlitky, odlévané jiným způsobem než do pískových forem. Slitiny pro trvalé magnety. Materiálové listy4229 Vysokolegované oceli na odlitky. Materiálové listy4230 Měď a slitiny mědi tvářené. Materiálové listy4231 Měď a slitiny mědi na odlitky. Materiálové listy4232 Slitiny měď-zinek tvářené. Materiálové listy4233 Slitiny měď-zinek na odlitky. Materiálové listy4234 Nikl, kobalt a slitiny niklu tvářené. Materiálové listy4235 Nikl, zinek a jejich slitiny na odlitky. Materiálové listy4236 Olovo, cín a jejich slitiny tvářené. Materiálové listy4237 Olovo, cín, antimon a jejich slitiny na odlitky. Materiálové listy4238 Ušlechtilé kovy a jejich slitiny. Materiálové listy4239 Nízkotavitelné slitiny neželezných kovů. Materiálové listy4240 Hliník tvářený. Materiálové listy4241 Hliník na odlitky. Materiálové listy4242 Slitiny hliníku tvářené. Materiálové listy4243 Slitiny hliníku na odlitky. Materiálové listy4244 Slitiny hliníku tvářené. Materiálové listy4245 Slitiny hliníku na odlitky. Materiálové listy4249 Hořčík a slitiny hořčíku na odlitky. Materiálové listy4250 Výrobky z ocelí. Rozměry4251 Ingoty z ocelí. Předvalky z ocelí válcované za tepla. Rozměry4252 Výrobky z ocelí. Rozměry4253 Plechy a pásy z ocelí. Rozměry (Přednostně válcované za tepla)4254 Dráty z ocelí válcované za tepla. Rozměry4255 Tyče z ocelí válcované za tepla. Rozměry4256 Tyče z ocelí válcované za tepla. Rozměry4257 Trubky z ocelí tvářené za tepla. Trubky z ocelí svařované. Rozměry4258 Výrobky z ocelí specifických tvarů. Technické dodací předpisy. Rozměry4259 Tyče z ocelí válcované za tepla. Rozměry4260 Tvářené výrobky z ocelí. Technické dodací podmínky a rozměry4263 Plechy a pásy z ocelí válcované za studena. Rozměry4264 Dráty z ocelí tvářené za studena. Rozměry4265 Tyče a oceli tvářené za studena. Rozměry4266 Ocelové dráty a výrobky z drátu4267 Trubky z ocelí tvářené za studena (přesné). Rozměry4268 Ohýbané profily ocelové4269 Tenkostěnné profily ocelové. Rozměry4272 Výkovky z neželezných kovů. Rozměry4273 Plechy, pásy, pruhy, kotouče, folie a kaloty z hliníku a slitin hliníku. Rozměry4274 Dráty z hliníku a slitin hliníku. Rozměry4275 Tyče z hliníku a slitin hliníku tvářené za tepla. Rozměry4276 Tyče z hliníku a slitin hliníku tvářené za studena. Rozměry4277 Trubky z hliníku a slitin hliníku. Rozměry4278 Profily z hliníku a slitin hliníku. Rozměry4281 Kompozice. Rozměry4283 Plechy, pásy, pruhy, kotouče a folie z těžkých a ušlechtilých kovů a jejich slitin. Rozměry4284 Dráty z těžkých a ušlechtilých kovů a jejich slitin. Rozměry4285 Tyče z těžkých neželezných kovů a jejich slitin tvářené za tepla. Rozměry4286 Tyče z těžkých neželezných kovů a jejich slitin tvářené za studena. Rozměry4287 Trubky z těžkých neželezných kovů a jejich slitin. Rozměry4288 Profily z těžkých neželezných kovů a jejich slitin. Rozměry4290 Výkovky z ocelí4292 Výkovky z neželezných kovů4296 Tlakové odlitky4297 Zkoušení odlitků4298 Různé hutní výrobky
43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat