Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>ČSN EN ISO 10070 - Kovové prášky - Stanovení specifického povrchu obálky měřením propustnosti vzduchu práškovým ložem za podmínek ustáleného proudění
Vydáno: 01.12.2021
ČSN EN ISO 10070 - Kovové prášky - Stanovení specifického povrchu obálky měřením propustnosti vzduchu práškovým ložem za podmínek ustáleného proudění

ČSN EN ISO 10070

Kovové prášky - Stanovení specifického povrchu obálky měřením propustnosti vzduchu práškovým ložem za podmínek ustáleného proudění

Formát
Dostupnost
Cena a měna
Česky Tisk
Skladem
315 Kč
Označení normy:ČSN EN ISO 10070
Třídící znak:420756
Počet stran:24
Vydáno:01.12.2021
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:513641
Popis

ČSN EN ISO 10070

Tento dokument specifikuje metodu měření propustnosti vzduchu a pórovitosti zhutněného lože kovového prášku a tím odvození hodnoty specifického povrchu obálky. Propustnost je určena v podmínkách ustáleného laminárního proudění vzduchu pod tlakem blížícím se tlaku atmosférickému. Tento dokument nezahrnuje měření propustnosti metodou konstantního objemu. Pro toto stanovení bylo navrženo několik různých metod a několik zkušebních zařízení, která jsou komerčně dostupná. Za předpokladu respektování obecných pokynů uvedených v tomto dokumentu a identických parametrů zkoušení poskytují podobné reprodukovatelné výsledky. Tento dokument nespecifikuje žádné konkrétní komerční zkušební zařízení a odpovídající zkušební postup. Nicméně, pro potřebu uživatele obsahuje informativní přílohu (viz příloha A), jejímž záměrem je poskytnout některé praktické informace o třech specifických metodách: - metoda podle Lea a Nurse týkající se zkušebního zařízení, které může být součástí laboratoře (viz A.1); - metoda podle Zhang Ruifa užívající podobné zkušební zařízení (viz A.2); - metoda podle Goodena a Smitha týkající se zkušebního zařízení, které lze sestavit v laboratoři, ale které taktéž existuje jako komerční zkušební zařízení. (Existují dva typy komerčního zkušebního zařízení; jedno z nich již není prodejně dostupné, avšak dosud se používá, viz A.3). Tyto metody jsou uvedeny pouze jako příklady. V rámci tohoto dokumentu jsou přijatelná i jiná zkušební zařízení dostupná v různých zemích. Tato zkušební metoda je použitelná pro všechny kovové prášky, včetně prášků pro tvrdokovy až do průměru 1 000 m, avšak běžně se používá u částic o průměrech mezi 0,2 m a 75,0 m. Není určena pro prášky obsahující částice, jejichž tvar se značně odlišuje od rovnoosého, tj. vloček nebo jehlic, pokud nejsou předmětem výslovné dohody mezi zúčastněnými stranami. Tato zkušební metoda není vhodná pro směsi odlišných kovových prášků nebo prášků obsahujících pojiva nebo maziva. Pokud prášek obsahuje aglomeráty, může být měřený povrch ovlivněn stupněm aglomerace. Jestliže je prášek podroben deaglomeraci (viz příloha B), je nutno použitou metodu dohodnout mezi zúčastněnými stranami.