Sponzorovaný odkaz

4204 Technologické, metalografické a fyzikální zkoušení kovů

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN 42 0460 - Metalografické snímky. Zvětšení, velikosti a označování 
Katalogové číslo:  27468
ČSN 42 0460 - Metalografické snímky. Zvětšení, velikosti a označování
ČSN 42 0460
Cena:  95,- Kč
ČSN 42 0469 - Metalografické hodnocení tvářených hutních výrobků 
Katalogové číslo:  03615
ČSN 42 0469 - Metalografické hodnocení tvářených hutních výrobků
ČSN 42 0469
Cena:  358,- Kč
ČSN 42 0469 ZMĚNA b - Metalografické hodnocení tvářených hutních výrobků 
Katalogové číslo:  13728
ČSN 42 0469 ZMĚNA b - Metalografické hodnocení tvářených hutních výrobků
ČSN 42 0469 ZMĚNA b
Cena:  73,- Kč
TNI 42 0462 - Ocel - Mikrografické stanovení velikosti zrn menších než 0,001 mm pro masivní kovové materiály 
Katalogové číslo:  99908
TNI 42 0462 - Ocel - Mikrografické stanovení velikosti zrn menších než 0,001 mm pro masivní kovové materiály
TNI 42 0462TNI 42 0462 Tato TNI specifikuje mikroskopickou a magnetickou metodu stanovení a hodnocení velikosti feritických nebo austenitických zrn v ocelích pro velikosti zrna menší než 1 mikromet
Cena:  95,- Kč
ČSN ISO 28279 - Spékané kovové materiály - Stanovení stupně čistoty částí práškové metalurgie 
Katalogové číslo:  96873
ČSN ISO 28279 - Spékané kovové materiály - Stanovení stupně čistoty částí práškové metalurgie
ČSN ISO 28279ČSN ISO 28279 Tato mezinárodní norma specifikuje stanovení množství a povahy povrchové kontaminace konstrukčních částí práškové metalurgie (tj. úroveň čistoty částí vyrobených práškovo
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO 20482 - Kovové materiály - Plechy a pásy - Zkouška hloubením podle Erichsena 
Katalogové číslo:  95217
ČSN EN ISO 20482 - Kovové materiály - Plechy a pásy - Zkouška hloubením podle Erichsena
ČSN EN ISO 20482ČSN EN ISO 20482 Tato technologická norma specifikuje metodu ověřování technologické tvářitelnosti jejíž výsledky se aplikují při lisování součástí a dílů z plechů a pásů s vysokými
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 13603 - Měď a slitiny mědi - Zkušební metody pro hodnocení ochranných cínových povlaků na taženém kruhovém drátu z mědi pro použití v elektrotechnice 
Katalogové číslo:  94324
ČSN EN 13603 - Měď a slitiny mědi - Zkušební metody pro hodnocení ochranných cínových povlaků na taženém kruhovém drátu z mědi pro použití v elektrotechnice
ČSN EN 13603ČSN EN 13603 Tato norma stanovuje metody pro hodnocení cínového povlaku na taženém kruhovém drátu z mědi pro výrobu elektrických vodičů podle ČSN EN 13602. Tato norma obsahuje zkuš
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 10218-2 - Ocelový drát a výrobky z drátu - Obecně - Část 2: Rozměry drátu, mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru 
Katalogové číslo:  90926
ČSN EN 10218-2 - Ocelový drát a výrobky z drátu - Obecně - Část 2: Rozměry drátu, mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru
ČSN EN 10218-2ČSN EN 10218-2 Tato evropská norma stanoví mezní úchylky průměru kruhového drátu a kde je to použitelné, délky kruhového drátu stříhaného do prutů, lesklého ocelového drátu, (tj. bez
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO 3887 - Ocel - Stanovení hloubky oduhličení 
Katalogové číslo:  505617
ČSN EN ISO 3887 - Ocel - Stanovení hloubky oduhličení
ČSN EN ISO 3887ČSN EN ISO 3887 Tato norma definuje oduhličení a specifikuje následné metody měření hloubky oduhličení ocelových výrobků: metodu metalografickou, měření mikrotvrdosti, metodu stanove
Cena:  232,- Kč
ČSN ISO 16630 - Kovové materiály - Plechy a pásy - Zkouška rozšiřováním otvoru 
Katalogové číslo:  505204
ČSN ISO 16630 - Kovové materiály - Plechy a pásy - Zkouška rozšiřováním otvoru
ČSN ISO 16630ČSN ISO 16630 Tento dokument popisuje metodu stanovení poměru rozšíření otvoru v kovových plechách a pásech o tloušťce v rozmezí od 1,2 mm do 6,0 mm včetně a šířce nejméně 90 mm.
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO 2624 - Měď a slitiny mědi - Stanovení střední velikosti zrna 
Katalogové číslo:  52105
ČSN EN ISO 2624 - Měď a slitiny mědi - Stanovení střední velikosti zrna
ČSN EN ISO 2624ČSN EN ISO 2624 Tato mezinárodní norma stanoví tři postupy stanovení a pravidla pro vyjádření střední velikosti zrna mědi nebo slitin mědi s převážně jednofázovou strukturou. Přís
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 10218-1 - Ocelový drát a výrobky z drátu - Obecně - Část 1: Zkušební metody 
Katalogové číslo:  90925
ČSN EN 10218-1 - Ocelový drát a výrobky z drátu - Obecně - Část 1: Zkušební metody
ČSN EN 10218-1ČSN EN 10218-1 Tato evropská norma určuje metody pro celkové zkoušení ocelového drátu a výrobků z drátu, které byly zpracovány za studena, žíhány nebo kaleny do oleje a popouštěny a/n
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 10229 - Hodnocení odolnosti ocelových výrobků vzniku trhlin indukovaných vodíkem (HIC) 
Katalogové číslo:  56376
ČSN EN 10229 - Hodnocení odolnosti ocelových výrobků vzniku trhlin indukovaných vodíkem (HIC)
ČSN EN 10229ČSN EN 10229 Tato norma stanoví postup pro hodnocení odolnosti ocelových výrobků se jmenovitými tloušťkami od 6 mm vzniku trhlin indukovaných vodíkem. POZNÁMKA Tato norma smí být pou
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 10252 - Magnetické materiály - Metody měření magnetických vlastností ocelových plechů a pásů pro elektrotechniku při středních frekvencích 
Katalogové číslo:  56401
ČSN EN 10252 - Magnetické materiály - Metody měření magnetických vlastností ocelových plechů a pásů pro elektrotechniku při středních frekvencích
ČSN EN 10252ČSN EN 10252 Tato norma platí pro ocelové plechy a pásy pro elektrotechniku, určené na stavbu magnetických obvodů, ve frekvenčním rozsahu 400 Hz až 10 000 Hz. Norma obsahuje následu
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 13520 - Stanovení obsahu feritu v austenitických korozivzdorných ocelových odlitcích 
Katalogové číslo:  507870
ČSN EN ISO 13520 - Stanovení obsahu feritu v austenitických korozivzdorných ocelových odlitcích
ČSN EN ISO 13520ČSN EN ISO 13520 Procedures are covered for estimating ferrite content in certain grades of austenitic iron-chromiumnickel alloy castings that have compositions balanced to create t
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 10247 - Mikrografické stanovení obsahu nekovových vměstků v ocelích využívající normovaná zobrazení 
Katalogové číslo:  504075
ČSN EN 10247 - Mikrografické stanovení obsahu nekovových vměstků v ocelích využívající normovaná zobrazení
ČSN EN 10247ČSN EN 10247 Mikrografické stanovení obsahu nekovových vměstků v ocelích využívající normovaná zobrazení Tato evropská norma definuje metodu mikroskopického hodnocení endogenních neko
Cena:  605,- Kč
ČSN EN ISO 10113 - Kovové materiály - Plechy a pásy - Stanovení součinitele plastické anizotropie 
Katalogové číslo:  511452
ČSN EN ISO 10113 - Kovové materiály - Plechy a pásy - Stanovení součinitele plastické anizotropie
ČSN EN ISO 10113ČSN EN ISO 10113 Tento dokument specifikuje metodu stanovení součinitele plastické anizotropie plochých výrobků (plechů a pásů) vyrobených z kovových materiálů.
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 14977 - Měď a slitiny mědi - Detekce tahového napětí - Zkouška 5% amoniakem 
Katalogové číslo:  77481
ČSN EN 14977 - Měď a slitiny mědi - Detekce tahového napětí - Zkouška 5% amoniakem
ČSN EN 14977ČSN EN 14977 Tato norma stanovuje střednědobou zkoušku s použitím amoniakové atmosféry pro účely zjišťování výskytu napětí v tahu, zbytkových nebo aplikovaných, ve výrobcích na bázi měd
Cena:  95,- Kč
ČSN EN ISO 5755 - Spékané kovové materiály - Specifikace 
Katalogové číslo:  92472
ČSN EN ISO 5755 - Spékané kovové materiály - Specifikace
ČSN EN ISO 5755ČSN EN ISO 5755 Tato norma specifikuje požadavky na chemické složení a mechanické a fyzikální vlastnosti spékaných kovových materiálů používaných na ložiska a konstrukční části. Po
Cena:  446,- Kč
ČSN ISO 13314 - Mechanické zkoušení kovů - Zkoušení tvářitelnosti - Zkouška porézních a pěnových kovů tlakem 
Katalogové číslo:  90150
ČSN ISO 13314 - Mechanické zkoušení kovů - Zkoušení tvářitelnosti - Zkouška porézních a pěnových kovů tlakem
ČSN ISO 13314ČSN ISO 13314 Tato mezinárodní norma specifikuje zkušební metodu pro stanovení vlastností v tlaku porézních a pěnových kovů o minimální poréznosti 50 % nebo více. Zkoušky tlakem se m
Cena:  171,- Kč
ČSN 42 0491 - Slitiny typu AlSi na odlitky. Hodnocení metalografické struktury 
Katalogové číslo:  03618
ČSN 42 0491 - Slitiny typu AlSi na odlitky. Hodnocení metalografické struktury
ČSN 42 0491
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 10275 - Kovové materiály - Zkouška prstence vnitřním přetlakem 
Katalogové číslo:  58608
ČSN EN 10275 - Kovové materiály - Zkouška prstence vnitřním přetlakem
ČSN EN 10275ČSN EN 10275 Tato evropská norma platí pro zkoušku kroužku prstence vnitřním přetlakem pro kovové trubky zpravidla s vnějším průměrem větším než 120 mm a s poměrem vnějšího průměru k
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO 642 - Ocel - Čelní zkouška prokalitelnosti (zkouška podle Jominyho) 
Katalogové číslo:  62041
ČSN EN ISO 642 - Ocel - Čelní zkouška prokalitelnosti (zkouška podle Jominyho)
ČSN EN ISO 642ČSN EN ISO 642 Tato evropská norma specifikuje metodu pro stanovení prokalitelnosti oceli čelní zkouškou prokalitelnosti (zkouška podle Jominyho). Zkouška se provádí na zkušebních
Cena:  347,- Kč
ČSN ISO 7799 - Kovové materiály. Zkouška plechů a pásů tloušťky 3 mm a méně střídavým ohýbáním 
Katalogové číslo:  16557
ČSN ISO 7799 - Kovové materiály. Zkouška plechů a pásů tloušťky 3 mm a méně střídavým ohýbáním
ČSN ISO 7799ČSN ISO 7799 Tato mezinárodní norma předepisuje metodu pro stanovení schopnosti plechů a pásů z kovových materiálů tloušťky 3 mm a méně plasticky se deformovat střídavým ohýbáním. Me
Cena:  95,- Kč
ČSN ISO 2626 ZMĚNA 1 - Měď. Zkouška vodíkové křehkosti 
Katalogové číslo:  52106
ČSN ISO 2626 ZMĚNA 1 - Měď. Zkouška vodíkové křehkosti
ČSN ISO 2626 ZMĚNA 1
Cena:  34,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ
4200 Všeobecné předpisy4201 Tvářené výrobky z ocelí. Technické dodací předpisy4202 Ingoty z ocelí. Tvářené výrobky z ocelí. Technické dodací předpisy4203 Mechanické zkoušení kovů4204 Technologické, metalografické a fyzikální zkoušení kovů4205 Chemické zkoušení kovů a feroslitin4206 Chemické zkoušení neželezných kovů a jejich slitin4207 Zkoušení kovů4208 Prášková metalurgie4209 Výrobky z ocelí a oceli na odlitky a litiny. Technické dodací předpisy. Ukazatele jakosti. Rozměry4210 Výrobky z ocelí. Technické dodací předpisy4211 Feroslitiny. Slitiny dezoxidační. Technické dodací předpisy4212 Surové železo. Odlitky z oceli a slitin. Kokily. Technické dodací předpisy4213 Těžké a lehké neželezné kovy. Technické dodací předpisy4214 Neželezné kovy. Všeobecné normy a technické dodací předpisy4215 Těžké a lehké neželezné kovy. Technické dodací předpisy4216 Klenotnictví. Vlastnosti kovů, označování a rozbory slitin4218 Bezpečnostní předpisy4219 Výrobky z oceli. Technické dodací podmínky. Jakosti4220 Výrobky z ocelí. Zvláštní předpisy a ustanovení4221 Surové železo, materiálové listy4222 Feroslitiny a slitiny dezoxidační. Materiálové listy4223 Litiny s kuličkovým grafitem. Materiálové listy4224 Litiny s lupínkovým grafitem. Zvláštní slitiny železa na odlitky4225 Bílé, tvrzené a temperované litiny. Materiálové listy4226 Uhlíkové oceli na odlitky. Materiálové listy4227 Nízkolegované a středně legované oceli na odlitky, odlévané do pískových forem. Materiálové listy4228 Nízkolegované a středně legované oceli na odlitky, odlévané jiným způsobem než do pískových forem. Slitiny pro trvalé magnety. Materiálové listy4229 Vysokolegované oceli na odlitky. Materiálové listy4230 Měď a slitiny mědi tvářené. Materiálové listy4231 Měď a slitiny mědi na odlitky. Materiálové listy4232 Slitiny měď-zinek tvářené. Materiálové listy4233 Slitiny měď-zinek na odlitky. Materiálové listy4234 Nikl, kobalt a slitiny niklu tvářené. Materiálové listy4235 Nikl, zinek a jejich slitiny na odlitky. Materiálové listy4236 Olovo, cín a jejich slitiny tvářené. Materiálové listy4237 Olovo, cín, antimon a jejich slitiny na odlitky. Materiálové listy4238 Ušlechtilé kovy a jejich slitiny. Materiálové listy4239 Nízkotavitelné slitiny neželezných kovů. Materiálové listy4240 Hliník tvářený. Materiálové listy4241 Hliník na odlitky. Materiálové listy4242 Slitiny hliníku tvářené. Materiálové listy4243 Slitiny hliníku na odlitky. Materiálové listy4244 Slitiny hliníku tvářené. Materiálové listy4245 Slitiny hliníku na odlitky. Materiálové listy4249 Hořčík a slitiny hořčíku na odlitky. Materiálové listy4250 Výrobky z ocelí. Rozměry4251 Ingoty z ocelí. Předvalky z ocelí válcované za tepla. Rozměry4252 Výrobky z ocelí. Rozměry4253 Plechy a pásy z ocelí. Rozměry (Přednostně válcované za tepla)4254 Dráty z ocelí válcované za tepla. Rozměry4255 Tyče z ocelí válcované za tepla. Rozměry4256 Tyče z ocelí válcované za tepla. Rozměry4257 Trubky z ocelí tvářené za tepla. Trubky z ocelí svařované. Rozměry4258 Výrobky z ocelí specifických tvarů. Technické dodací předpisy. Rozměry4259 Tyče z ocelí válcované za tepla. Rozměry4260 Tvářené výrobky z ocelí. Technické dodací podmínky a rozměry4263 Plechy a pásy z ocelí válcované za studena. Rozměry4264 Dráty z ocelí tvářené za studena. Rozměry4265 Tyče a oceli tvářené za studena. Rozměry4266 Ocelové dráty a výrobky z drátu4267 Trubky z ocelí tvářené za studena (přesné). Rozměry4268 Ohýbané profily ocelové4269 Tenkostěnné profily ocelové. Rozměry4272 Výkovky z neželezných kovů. Rozměry4273 Plechy, pásy, pruhy, kotouče, folie a kaloty z hliníku a slitin hliníku. Rozměry4274 Dráty z hliníku a slitin hliníku. Rozměry4275 Tyče z hliníku a slitin hliníku tvářené za tepla. Rozměry4276 Tyče z hliníku a slitin hliníku tvářené za studena. Rozměry4277 Trubky z hliníku a slitin hliníku. Rozměry4278 Profily z hliníku a slitin hliníku. Rozměry4281 Kompozice. Rozměry4283 Plechy, pásy, pruhy, kotouče a folie z těžkých a ušlechtilých kovů a jejich slitin. Rozměry4284 Dráty z těžkých a ušlechtilých kovů a jejich slitin. Rozměry4285 Tyče z těžkých neželezných kovů a jejich slitin tvářené za tepla. Rozměry4286 Tyče z těžkých neželezných kovů a jejich slitin tvářené za studena. Rozměry4287 Trubky z těžkých neželezných kovů a jejich slitin. Rozměry4288 Profily z těžkých neželezných kovů a jejich slitin. Rozměry4290 Výkovky z ocelí4292 Výkovky z neželezných kovů4296 Tlakové odlitky4297 Zkoušení odlitků4298 Různé hutní výrobky
43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat