Sponzorovaný odkaz

4203 Mechanické zkoušení kovů

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN 42 0363 - Zkoušení kovů. Zkoušky únavy kovů. Metodika zkoušení 
Katalogové číslo:  27461
ČSN 42 0363 - Zkoušení kovů. Zkoušky únavy kovů. Metodika zkoušení
ČSN 42 0363
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 6508-3 - Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Rockwella - Část 3: Kalibrace referenčních destiček 
Katalogové číslo:  98178
ČSN EN ISO 6508-3 - Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Rockwella - Část 3: Kalibrace referenčních destiček
ČSN EN ISO 6508-3ČSN EN ISO 6508-3 Norma specifikuje metodu kalibrace referenčních destiček, jejichž použití se vyžaduje k nepřímému ověřování zkušebních strojů pro měření tvrdosti podle Rockwella
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 6892-3 - Kovové materiály - Zkoušení tahem - Část 3: Zkušební metoda za nízké teploty 
Katalogové číslo:  98505
ČSN EN ISO 6892-3 - Kovové materiály - Zkoušení tahem - Část 3: Zkušební metoda za nízké teploty
ČSN EN ISO 6892-3ČSN EN ISO 6892-3 Tato norma specifikuje metodu zkoušení tahem kovových materiálů za teplot mezi +10 °C a -196 °C. Zkouška spočívá v deformování zkušebního tělesa tahovou zatěžovac
Cena:  347,- Kč
ČSN ISO 4965-1 - Kovové materiály - Kalibrace jednoosého dynamického zatížení pro zkoušení únavy - Část 1: Zkušební systémy 
Katalogové číslo:  92106
ČSN ISO 4965-1 - Kovové materiály - Kalibrace jednoosého dynamického zatížení pro zkoušení únavy - Část 1: Zkušební systémy
ČSN ISO 4965-1ČSN ISO 4965-1 Kovové materiály - Kalibrace jednoosého dynamického zatížení pro zkoušení únavy - Část 1: Zkušební systémy První část normy ISO 4965 popisuje dvě metody stanovení vzta
Cena:  232,- Kč
ČSN ISO 22394 - Tvrdokovy - Zkouška tvrdosti podle Knoopa 
Katalogové číslo:  86650
ČSN ISO 22394 - Tvrdokovy - Zkouška tvrdosti podle Knoopa
ČSN ISO 22394ČSN ISO 22394 Tato česká norma specifikuje metodu zkoušky tvrdosti podle Knoopa pro tvrdokovy. Princip této zkoušky tvrdosti spočívá v zatlačování diamantového vnikacího tělesa ve tvar
Cena:  347,- Kč
ČSN ISO 26843 - Kovové materiály - Stanovení lomové houževnatosti při rázových rychlostech zátěžování na zkušebních tělesech typu Charpy s předem vytvořenou trhlinou 
Katalogové číslo:  500097
ČSN ISO 26843 - Kovové materiály - Stanovení lomové houževnatosti při rázových rychlostech zátěžování na zkušebních tělesech typu Charpy s předem vytvořenou trhlinou
ČSN ISO 26843ČSN ISO 26843 Norma specifikuje požadavky pro provádění a vyhodnocování instrumentované rázové zkoušky metodou Charpy na vzorcích kovových materiálů s předem vytvořenou trhlinou s využ
Cena:  446,- Kč
ČSN EN ISO 4545-1 - Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Knoopa - Část 1: Zkušební metoda 
Katalogové číslo:  505621
ČSN EN ISO 4545-1 - Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Knoopa - Část 1: Zkušební metoda
ČSN EN ISO 4545-1ČSN EN ISO 4545-1 (42 0376) Norma popisuje metodu zkoušení tvrdosti kovových materiálů podle Knoopa pro zkušební zatížení od 0,009 807 N do 19,613 N. Podrobně popisuje zkušební p
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 7500-1 - Kovové materiály - Kalibrace a ověřování statických jednoosých zkušebních strojů - Část 1: Tahové a tlakové zkušební stroje - Kalibrace a ověřování systému měření síly 
Katalogové číslo:  505779
ČSN EN ISO 7500-1 - Kovové materiály - Kalibrace a ověřování statických jednoosých zkušebních strojů - Část 1: Tahové a tlakové zkušební stroje - Kalibrace a ověřování systému měření síly
ČSN EN ISO 7500-1ČSN EN ISO 7500-1 Tato norma specifikuje kalibraci a ověřování tahových a tlakových zkušebních strojů. Ověřování sestává z obecného posouzení zkušebního stroje, včetně jeho přísluš
Cena:  347,- Kč
ČSN ISO 15363 - Kovové materiály - Hydraulická tlaková zkouška trubkového prstence 
Katalogové číslo:  504178
ČSN ISO 15363 - Kovové materiály - Hydraulická tlaková zkouška trubkového prstence
ČSN ISO 15363ČSN ISO 15363 (42 0328) Tato norma specifikuje hydraulickou tlakovou zkoušku prstenců odebraných z kovových trubek. Obvykle se používá u trubek s vnějším průměrem převyšujícím 120 mm a
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 15630-3 - Ocel pro výztuž a předpínání do betonu - Zkušební metody - Část 3: Oceli pro předpínání 
Katalogové číslo:  510172
ČSN EN ISO 15630-3 - Ocel pro výztuž a předpínání do betonu - Zkušební metody - Část 3: Oceli pro předpínání
ČSN EN ISO 15630-3ČSN EN ISO 15630-3 Tato část normy specifikuje zkušební metody vhodné pro předpínání oceli (tyč, drát nebo pramenec) do betonu.
Cena:  446,- Kč
ČSN ISO 1143 - Kovové materiály - Zkoušení únavy ohybem za rotace 
Katalogové číslo:  87996
ČSN ISO 1143 - Kovové materiály - Zkoušení únavy ohybem za rotace
ČSN ISO 1143ČSN ISO 1143 Norma se věnuje dynamické zkoušce zkoušení únavy ohybem za rotace. Po kapitole věnující se definicím základních pojmů používaných v normě je další pozornost zaměřena na vys
Cena:  347,- Kč
ČSN ISO 4965-2 - Kovové materiály - Kalibrace jednoosého dynamického zatížení pro zkoušení únavy - Část 2: Měřicí vybavení dynamického kalibračního přístroje 
Katalogové číslo:  92105
ČSN ISO 4965-2 - Kovové materiály - Kalibrace jednoosého dynamického zatížení pro zkoušení únavy - Část 2: Měřicí vybavení dynamického kalibračního přístroje
ČSN ISO 4965-2ČSN ISO 4965-2 Za účelem dynamické kalibrace jednoosých zkušebních systémů je nutné měřit zatěžující síly přenášené zkušebním tělesem se známými úrovněmi přesnosti - namísto zkušebníh
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 10325 - Ocel - Stanovení přírůstku výrazné meze kluzu vyvolaného tepelným zpracováním (index Bake-Hardening) 
Katalogové číslo:  77624
ČSN EN 10325 - Ocel - Stanovení přírůstku výrazné meze kluzu vyvolaného tepelným zpracováním (index Bake-Hardening)
ČSN EN 10325ČSN EN 10325 Norma EN 10325 specifikuje metodu stanovení přírůstku výrazné meze kluzu oceli vyvolaného tepelným zpracováním (index Bake-Hardening). Tato zkouška se zejména používá u oce
Cena:  95,- Kč
ČSN ISO 12111 - Kovové materiály - Zkoušení únavy - Metoda zkoušení termomechanické únavy řízenou deformací 
Katalogové číslo:  90100
ČSN ISO 12111 - Kovové materiály - Zkoušení únavy - Metoda zkoušení termomechanické únavy řízenou deformací
ČSN ISO 12111ČSN ISO 12111 Tato mezinárodní norma platí pro zkoušení TMF osově zatěžovaných kovových vzorků v podmínkách řízené deformace. Specifikace umožňují libovolnou konstantní cyklickou amp
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 14577-3 - Kovové materiály - Instrumentovaná vnikací zkouška stanovení tvrdosti a materiálových parametrů - Část 3: Kalibrace referenčních destiček 
Katalogové číslo:  99135
ČSN EN ISO 14577-3 - Kovové materiály - Instrumentovaná vnikací zkouška stanovení tvrdosti a materiálových parametrů - Část 3: Kalibrace referenčních destiček
ČSN EN ISO 14577-3ČSN EN ISO 14577-3 Norma specifikuje metodu kalibrace referenčních destiček, které mají být použity k nepřímému ověřování zkušebních strojů pro instrumentovanou vnikací zkoušku, j
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 6506-1 - Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Brinella - Část 1: Zkušební metoda 
Katalogové číslo:  97104
ČSN EN ISO 6506-1 - Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Brinella - Část 1: Zkušební metoda
ČSN EN ISO 6506-1ČSN EN ISO 6506-1 Norma uvádí všechny podrobnosti nutného přístrojového vybavení k provádění zkoušky, požadavky na přípravu zkušebních těles a všechny podstatné informace, které mu
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 8494 - Kovové materiály - Trubky - Zkouška lemováním 
Katalogové číslo:  95222
ČSN EN ISO 8494 - Kovové materiály - Trubky - Zkouška lemováním
ČSN EN ISO 8494ČSN EN ISO 8494 Tato mezinárodní norma specifikuje metodu stanovení schopnosti kovových trubek kruhového průřezu se plasticky deformovat lemováním. Tato mezinárodní norma je určena p
Cena:  95,- Kč
ČSN EN ISO 8496 - Kovové materiály - Trubky - Zkouška tahem prstence 
Katalogové číslo:  95219
ČSN EN ISO 8496 - Kovové materiály - Trubky - Zkouška tahem prstence
ČSN EN ISO 8496ČSN EN ISO 8496 Tato mezinárodní norma specifikuje metodu zkoušky trubek tahem prstence k odhalení povrchových a vnitřních vad deformováním zkušebního tělesa do vzniku lomu. Tuto zko
Cena:  95,- Kč
ČSN EN ISO 9513 - Kovové materiály - Kalibrace průtahoměrových systémů používaných při zkoušení jednoosým zatížením 
Katalogové číslo:  93123
ČSN EN ISO 9513 - Kovové materiály - Kalibrace průtahoměrových systémů používaných při zkoušení jednoosým zatížením
ČSN EN ISO 9513ČSN EN ISO 9513 Tato norma předkládá kritéria kalibrace průtahoměrových systémů, pojednává o základních principech, používaném kalibračním vybavení, kontrole před kalibrací a snímání
Cena:  446,- Kč
ČSN 42 0302 - Zkoušení kovů. Názvy, označení a jednotky 
Katalogové číslo:  32613
ČSN 42 0302 - Zkoušení kovů. Názvy, označení a jednotky
ČSN 42 0302ČSN 42 0302 Norma určuje názvy, označení a jednotky, užívané v mechanickém a technologickém zkoušení kovů. Nejde o typickou názvoslovnou normu (nejsou uvedeny ani definice), ale pouze
Cena:  232,- Kč
ČSN 42 0340 - Zkoušení kovů. Zkouška rázem v ohybu velkých těles 
Katalogové číslo:  27450
ČSN 42 0340 - Zkoušení kovů. Zkouška rázem v ohybu velkých těles
ČSN 42 0340
Cena:  232,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ
4200 Všeobecné předpisy4201 Tvářené výrobky z ocelí. Technické dodací předpisy4202 Ingoty z ocelí. Tvářené výrobky z ocelí. Technické dodací předpisy4203 Mechanické zkoušení kovů4204 Technologické, metalografické a fyzikální zkoušení kovů4205 Chemické zkoušení kovů a feroslitin4206 Chemické zkoušení neželezných kovů a jejich slitin4207 Zkoušení kovů4208 Prášková metalurgie4209 Výrobky z ocelí a oceli na odlitky a litiny. Technické dodací předpisy. Ukazatele jakosti. Rozměry4210 Výrobky z ocelí. Technické dodací předpisy4211 Feroslitiny. Slitiny dezoxidační. Technické dodací předpisy4212 Surové železo. Odlitky z oceli a slitin. Kokily. Technické dodací předpisy4213 Těžké a lehké neželezné kovy. Technické dodací předpisy4214 Neželezné kovy. Všeobecné normy a technické dodací předpisy4215 Těžké a lehké neželezné kovy. Technické dodací předpisy4216 Klenotnictví. Vlastnosti kovů, označování a rozbory slitin4218 Bezpečnostní předpisy4219 Výrobky z oceli. Technické dodací podmínky. Jakosti4220 Výrobky z ocelí. Zvláštní předpisy a ustanovení4221 Surové železo, materiálové listy4222 Feroslitiny a slitiny dezoxidační. Materiálové listy4223 Litiny s kuličkovým grafitem. Materiálové listy4224 Litiny s lupínkovým grafitem. Zvláštní slitiny železa na odlitky4225 Bílé, tvrzené a temperované litiny. Materiálové listy4226 Uhlíkové oceli na odlitky. Materiálové listy4227 Nízkolegované a středně legované oceli na odlitky, odlévané do pískových forem. Materiálové listy4228 Nízkolegované a středně legované oceli na odlitky, odlévané jiným způsobem než do pískových forem. Slitiny pro trvalé magnety. Materiálové listy4229 Vysokolegované oceli na odlitky. Materiálové listy4230 Měď a slitiny mědi tvářené. Materiálové listy4231 Měď a slitiny mědi na odlitky. Materiálové listy4232 Slitiny měď-zinek tvářené. Materiálové listy4233 Slitiny měď-zinek na odlitky. Materiálové listy4234 Nikl, kobalt a slitiny niklu tvářené. Materiálové listy4235 Nikl, zinek a jejich slitiny na odlitky. Materiálové listy4236 Olovo, cín a jejich slitiny tvářené. Materiálové listy4237 Olovo, cín, antimon a jejich slitiny na odlitky. Materiálové listy4238 Ušlechtilé kovy a jejich slitiny. Materiálové listy4239 Nízkotavitelné slitiny neželezných kovů. Materiálové listy4240 Hliník tvářený. Materiálové listy4241 Hliník na odlitky. Materiálové listy4242 Slitiny hliníku tvářené. Materiálové listy4243 Slitiny hliníku na odlitky. Materiálové listy4244 Slitiny hliníku tvářené. Materiálové listy4245 Slitiny hliníku na odlitky. Materiálové listy4249 Hořčík a slitiny hořčíku na odlitky. Materiálové listy4250 Výrobky z ocelí. Rozměry4251 Ingoty z ocelí. Předvalky z ocelí válcované za tepla. Rozměry4252 Výrobky z ocelí. Rozměry4253 Plechy a pásy z ocelí. Rozměry (Přednostně válcované za tepla)4254 Dráty z ocelí válcované za tepla. Rozměry4255 Tyče z ocelí válcované za tepla. Rozměry4256 Tyče z ocelí válcované za tepla. Rozměry4257 Trubky z ocelí tvářené za tepla. Trubky z ocelí svařované. Rozměry4258 Výrobky z ocelí specifických tvarů. Technické dodací předpisy. Rozměry4259 Tyče z ocelí válcované za tepla. Rozměry4260 Tvářené výrobky z ocelí. Technické dodací podmínky a rozměry4263 Plechy a pásy z ocelí válcované za studena. Rozměry4264 Dráty z ocelí tvářené za studena. Rozměry4265 Tyče a oceli tvářené za studena. Rozměry4266 Ocelové dráty a výrobky z drátu4267 Trubky z ocelí tvářené za studena (přesné). Rozměry4268 Ohýbané profily ocelové4269 Tenkostěnné profily ocelové. Rozměry4272 Výkovky z neželezných kovů. Rozměry4273 Plechy, pásy, pruhy, kotouče, folie a kaloty z hliníku a slitin hliníku. Rozměry4274 Dráty z hliníku a slitin hliníku. Rozměry4275 Tyče z hliníku a slitin hliníku tvářené za tepla. Rozměry4276 Tyče z hliníku a slitin hliníku tvářené za studena. Rozměry4277 Trubky z hliníku a slitin hliníku. Rozměry4278 Profily z hliníku a slitin hliníku. Rozměry4281 Kompozice. Rozměry4283 Plechy, pásy, pruhy, kotouče a folie z těžkých a ušlechtilých kovů a jejich slitin. Rozměry4284 Dráty z těžkých a ušlechtilých kovů a jejich slitin. Rozměry4285 Tyče z těžkých neželezných kovů a jejich slitin tvářené za tepla. Rozměry4286 Tyče z těžkých neželezných kovů a jejich slitin tvářené za studena. Rozměry4287 Trubky z těžkých neželezných kovů a jejich slitin. Rozměry4288 Profily z těžkých neželezných kovů a jejich slitin. Rozměry4290 Výkovky z ocelí4292 Výkovky z neželezných kovů4296 Tlakové odlitky4297 Zkoušení odlitků4298 Různé hutní výrobky
43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat