Sponzorovaný odkaz

4208 Prášková metalurgie

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN 42 0822 - Hliníková krupice 
Katalogové číslo:  27814
ČSN 42 0822 - Hliníková krupice
ČSN 42 0822ČSN 42 0822 Norma je překladem ST SEV 3624-82. Do normy je doplněno v úvodní části ustanovení označené "čs. doplněk", které zní: "Pro výrobu, použití a bezpečnost a ochranu zdraví při
Cena:  95,- Kč
ČSN 42 0891-4 - Skúšanie spekaných výrobkov. Určenie pevnosti v ohybe 
Katalogové číslo:  27830
ČSN 42 0891-4 - Skúšanie spekaných výrobkov. Určenie pevnosti v ohybe
ČSN 42 0891-4
Cena:  95,- Kč
ČSN 42 0895-4 - Zkoušení hliníkové krupice, prášků a past. Stanovení mlecích přísad 
Katalogové číslo:  27848
ČSN 42 0895-4 - Zkoušení hliníkové krupice, prášků a past. Stanovení mlecích přísad
ČSN 42 0895-4ČSN 42 0895-4 Norma platí pro stanovení mlecích přísad u prášků a maziva u past metodou: A - extrakční, B - destilační a C - spalovací. Podstata metod (zkoušek) i postup při jejich
Cena:  95,- Kč
ČSN 42 0895-6 - Zkoušení hliníkové krupice, prášků a past. Stanovení těkavých látek a sušiny 
Katalogové číslo:  27850
ČSN 42 0895-6 - Zkoušení hliníkové krupice, prášků a past. Stanovení těkavých látek a sušiny
ČSN 42 0895-6ČSN 42 0895-6 Norma platí pro stanovení těkavých látek a sušiny past sušením vzorku. Podstata metody (zkoušky) i postup při jejím provedení je podrobně normalizován. ČSN 42 0895 Čás
Cena:  73,- Kč
ČSN 42 0895-11 - Zkoušení hliníkové krupice, prášků a past. Stanovení reaktivity 
Katalogové číslo:  27855
ČSN 42 0895-11 - Zkoušení hliníkové krupice, prášků a past. Stanovení reaktivity
ČSN 42 0895-11ČSN 42 0895-11 Norma platí pro stanovení reaktivity prášků a past pro pórobeton. Podstata metody (zkoušky) i postup při jejím provedení je podrobně normalizován. ČSN 42 0895 Část 1
Cena:  73,- Kč
ČSN 42 0895-18 - Zkoušení hliníkové krupice, prášků a past. Stanovení sypné hustoty 
Katalogové číslo:  27862
ČSN 42 0895-18 - Zkoušení hliníkové krupice, prášků a past. Stanovení sypné hustoty
ČSN 42 0895-18ČSN 42 0895-18 Norma platí pro stanovení sypné hustoty metodou: A - pro krupici a prášky s dobrou tekutostí, B - pro prášky. Podstata metod (zkoušek) i postup při jejich provedení
Cena:  73,- Kč
ČSN EN 24503 - Slinuté karbidy. Stanovení obsahu kovových prvků rentgenovou fluorescencí v tuhém roztoku (ISO 4503:1978) 
Katalogové číslo:  17993
ČSN EN 24503 - Slinuté karbidy. Stanovení obsahu kovových prvků rentgenovou fluorescencí v tuhém roztoku (ISO 4503:1978)
ČSN EN 24503ČSN EN 24503 Norma je identická s EN 24503:1993. Stanoví rentgenografickou analytickou metodu s využitím taveniny, ke stanovení obsahu Cr, Co, Fe, Mn, Mo, Ni, Niobu, Ta, Ti, W, V a Z
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 27627-2 - Slinuté karbidy. Chemický rozbor plamenovou atomovou absorpční spektrometrií. Část 2: Stanovení vápníku, draslíku, hořčíku a sodíku při obsazích od 0,001% do 0,02% (m/m) (ISO 7627-2:1983) 
Katalogové číslo:  17995
ČSN EN 27627-2 - Slinuté karbidy. Chemický rozbor plamenovou atomovou absorpční spektrometrií. Část 2: Stanovení vápníku, draslíku, hořčíku a sodíku při obsazích od 0,001% do 0,02% (m/m) (ISO 7627-2:1983)
ČSN EN 27627-2ČSN EN 27627-2 Norma je identická s EN 27627-2:1993. Stanoví metody na stanovení vápníku, draslíku, hořčíku a sodíku při obsazích od 0,001% do 0,02% (m/m) metodou plamenové atomové
Cena:  95,- Kč
ČSN ISO 28080 - Tvrdokovy - Abrazivní zkoušky tvrdokovů 
Katalogové číslo:  96874
ČSN ISO 28080 - Tvrdokovy - Abrazivní zkoušky tvrdokovů
ČSN ISO 28080ČSN ISO 28080 Tato norma poskytuje nové a zlepšené metody zkoušení abrazivních vlastností tvrdokovů využívající systémy rotujícího disku. Specifikuje obecně použitelnou zkušební metodu
Cena:  232,- Kč
ČSN ISO 23519 - Spékané kovové materiály s výjimkou tvrdokovů - Měření povrchové drsnosti 
Katalogové číslo:  87398
ČSN ISO 23519 - Spékané kovové materiály s výjimkou tvrdokovů - Měření povrchové drsnosti
ČSN ISO 23519ČSN ISO 23519 Tato mezinárodní norma specifikuje metodu stanovení povrchové drsnosti spékaných částí kovových materiálů. Taktéž určuje zásady používání vhodných parametrů pro měření. P
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO 3369 - Nepropustné slinuté kovové materiály a tvrdokovy - Stanovení měrné hmotnosti 
Katalogové číslo:  86311
ČSN EN ISO 3369 - Nepropustné slinuté kovové materiály a tvrdokovy - Stanovení měrné hmotnosti
ČSN EN ISO 3369ČSN EN ISO 3369 Tato mezinárodní norma specifikuje metodu stanovení měrné hmotnosti nepropustných slinutých kovových materiálů a tvrdokovů. Princip metody spočívá ve zvážení zkušební
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 23909 - Slinuté karbidy. Stanovení kobaltu. Potenciometrická metoda 
Katalogové číslo:  20565
ČSN EN 23909 - Slinuté karbidy. Stanovení kobaltu. Potenciometrická metoda
ČSN EN 23909
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 27627-3 - Slinuté karbidy. Chemický rozbor plamenovou atomovou absorpční spektrometrií. Část 3: Stanovení kobaltu, železa, manganu a niklu při obsazích od 0,01% do 0,5% (m/m) (ISO 7627-3:1983) 
Katalogové číslo:  17996
ČSN EN 27627-3 - Slinuté karbidy. Chemický rozbor plamenovou atomovou absorpční spektrometrií. Část 3: Stanovení kobaltu, železa, manganu a niklu při obsazích od 0,01% do 0,5% (m/m) (ISO 7627-3:1983)
ČSN EN 27627-3ČSN EN 27627-3 Norma je identická s EN 27627-3:1993. Stanoví metody na stanovení kobaltu, železa, manganu a niklu při obsazích od 0,01% do 0,5% (m/m) metodou plamenové atomové abso
Cena:  95,- Kč
ČSN EN ISO 11876 - Tvrdokovy - Stanovení vápníku, mědi, železa, draslíku, hořčíku, sodíku, niklu a zinku v kobaltových kovových prášcích - Plamenová atomová absorpční spektrometrická metoda 
Katalogové číslo:  87184
ČSN EN ISO 11876 - Tvrdokovy - Stanovení vápníku, mědi, železa, draslíku, hořčíku, sodíku, niklu a zinku v kobaltových kovových prášcích - Plamenová atomová absorpční spektrometrická metoda
ČSN EN ISO 11876ČSN EN ISO 11876 Tato mezinárodní norma specifikuje metodu plamenové atomové absorpční spektrometrie používanou pro stanovení mědi, sodíku, hořčíku, manganu, sodíku a zinku v kobalt
Cena:  95,- Kč
ČSN EN ISO 13944 - Směsi kovového prášku s mazivem - Stanovení obsahu maziva - Soxhletova extrakční metoda 
Katalogové číslo:  92205
ČSN EN ISO 13944 - Směsi kovového prášku s mazivem - Stanovení obsahu maziva - Soxhletova extrakční metoda
ČSN EN ISO 13944ČSN EN ISO 13944 Norma specifikuje metodu stanovení obsahu maziva ve směsi prášku. Podmínkou využití této metody je dostupnost vhodného a známého rozpouštědla pro dané mazivo. Maziv
Cena:  171,- Kč
ČSN ISO 18549-1 - Kovové prášky - Stanovení zdánlivé hustoty a průtokové rychlosti za zvýšených teplot - Část 1: Stanovení zdánlivé hustoty za zvýšených teplot 
Katalogové číslo:  96883
ČSN ISO 18549-1 - Kovové prášky - Stanovení zdánlivé hustoty a průtokové rychlosti za zvýšených teplot - Část 1: Stanovení zdánlivé hustoty za zvýšených teplot
ČSN ISO 18549-1ČSN ISO 18549-1 Tato část ISO 18549 popisuje metodu stanovení sypné hustoty za zvýšených teplot u směsí prášků, jejichž základem jsou prášky železa nebo oceli a které jsou určeny ke
Cena:  171,- Kč
ČSN 42 0824 - Hliníkové prášky pro pyrotechniku a chemický průmysl 
Katalogové číslo:  27815
ČSN 42 0824 - Hliníkové prášky pro pyrotechniku a chemický průmysl
ČSN 42 0824ČSN 42 0824 Norma je překladem ST SEV 3625-82. Do normy je doplněno v úvodní části ustanovení označené "čs. doplněk", které zní: "Pro výrobu, použití a bezpečnost a ochranu zdraví při
Cena:  171,- Kč
ČSN 42 0890-1 - Zkoušení kovových prášků. Všeobecná ustanovení 
Katalogové číslo:  27821
ČSN 42 0890-1 - Zkoušení kovových prášků. Všeobecná ustanovení
ČSN 42 0890-1ČSN 42 0890-1 Norma platí pro zkoušení prášků kovů a jejich slitin, práškových směsí, popř. i směsí s nekovovými prášky určených převážně pro účely práškové metalurgie. Platí i pro
Cena:  73,- Kč
ČSN 42 0895-7 - Zkoušení hliníkové krupice, prášků a past. Stanovení kapalných podílů 
Katalogové číslo:  27851
ČSN 42 0895-7 - Zkoušení hliníkové krupice, prášků a past. Stanovení kapalných podílů
ČSN 42 0895-7ČSN 42 0895-7 Norma platí pro stanovení kapalných podílů past, prchajících při teplotě nad 105 °C. Podstata metody (zkoušky) i postup při jejím provedení je podrobně normalizován. Č
Cena:  73,- Kč
ČSN 42 0895-12 - Zkoušení hliníkové krupice, prášků a past. Stanovení oxidu hlinitého 
Katalogové číslo:  27856
ČSN 42 0895-12 - Zkoušení hliníkové krupice, prášků a past. Stanovení oxidu hlinitého
ČSN 42 0895-12ČSN 42 0895-12 Norma platí pro stanovení oxidu hlinitého u krupic. Podstata metody (zkoušky) i postup při jejím provedení je podrobně normalizován. ČSN 42 0895 Část 12 byla schvále
Cena:  73,- Kč
ČSN 42 0895-19 - Zkoušení hliníkové krupice, prášků a past. Stanovení smáčivosti prášků a past ve vodě 
Katalogové číslo:  27863
ČSN 42 0895-19 - Zkoušení hliníkové krupice, prášků a past. Stanovení smáčivosti prášků a past ve vodě
ČSN 42 0895-19ČSN 42 0895-19 Norma platí pro stanovení smáčivosti prášků a past ve vodě. Podstata metody (zkoušky) postup při jejím provedení je podrobně normalizován. ČSN 42 0895 Část 19 byla s
Cena:  34,- Kč
ČSN EN ISO 4499-4 - Tvrdokovy - Metalografické stanovení mikrostruktury - Část 4: Charakterizace pórovitosti, uhlíkových defektů a obsahu eta-fáze 
Katalogové číslo:  500218
ČSN EN ISO 4499-4 - Tvrdokovy - Metalografické stanovení mikrostruktury - Část 4: Charakterizace pórovitosti, uhlíkových defektů a obsahu eta-fáze
ČSN EN ISO 4499-4ČSN EN ISO 4499-4 This part of ISO 4499 specifies methods for the metallographic determination of the presence, type, and distribution of porosity, uncombined carbon and eta-phase
Cena:  347,- Kč
ČSN ISO 14317 - Spékané kovové materiály s výjimkou tvrdokovů - Stanovení meze kluzu v tlaku 
Katalogové číslo:  500104
ČSN ISO 14317 - Spékané kovové materiály s výjimkou tvrdokovů - Stanovení meze kluzu v tlaku
ČSN ISO 14317ČSN ISO 14317 Tato mezinárodní norma specifikuje metodu stanovení meze kluzu v tlaku u spékaných kovových materiálů s výjimkou tvrdokovů. Tato metoda je aplikovatelná na spékané mate
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO 3927 - Kovové prášky s výjimkou prášků pro tvrdokovy - Stanovení lisovatelnosti při jednoosém tlaku 
Katalogové číslo:  504832
ČSN EN ISO 3927 - Kovové prášky s výjimkou prášků pro tvrdokovy - Stanovení lisovatelnosti při jednoosém tlaku
ČSN EN ISO 3927ČSN EN ISO 3927 Norma specifikuje metody zjišťování míry slisovatelnosti kovového prášku při jednoosém tlakovém zatížení v uzavřené zápustce. Metoda se nepoužívá u prášků tvrdokovů.
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 4497 - Kovové prášky - Stanovení velikosti částic proséváním za sucha 
Katalogové číslo:  512147
ČSN EN ISO 4497 - Kovové prášky - Stanovení velikosti částic proséváním za sucha
ČSN EN ISO 4497ČSN EN ISO 4497 Tento dokument specifikuje metodu stanovení distribuce velikosti částic kovových prášků do velikostních frakcí proséváním za sucha. Metoda je aplikovatelná pro such
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 27627-4 - Slinuté karbidy. Chemický rozbor plamenovou atomovou absorpční spektrometrií. Část 4: Stanovení molybdenu, titanu a vanadu při obsazích od 0,01% do 0,5% (m/m) (ISO 7627-4:1983) 
Katalogové číslo:  17997
ČSN EN 27627-4 - Slinuté karbidy. Chemický rozbor plamenovou atomovou absorpční spektrometrií. Část 4: Stanovení molybdenu, titanu a vanadu při obsazích od 0,01% do 0,5% (m/m) (ISO 7627-4:1983)
ČSN EN 27627-4ČSN EN 27627-4 Norma je identická s EN 27627-4:1993. Stanoví metody na stanovení molybdenu, titanu a vanadu při obsazích od 0,01% do 0,5% (m/m) metodou plamenové atomové absorbční
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 24883 - Slinuté karbidy. Stanovení obsahu kovových prvků rentgenovou fluorescencí v roztoku (ISO 4883:1978) 
Katalogové číslo:  18139
ČSN EN 24883 - Slinuté karbidy. Stanovení obsahu kovových prvků rentgenovou fluorescencí v roztoku (ISO 4883:1978)
ČSN EN 24883ČSN EN 24883 Norma je identická EN 24883:1993. Stanoví rentgenofluorescenční metodu s využitím roztoku pro stanovení Co, Fe, Mn, Mo, Ni, Ta, Ti, W, V a Zr v karbidech a tvrdokovech.
Cena:  95,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ
4200 Všeobecné předpisy4201 Tvářené výrobky z ocelí. Technické dodací předpisy4202 Ingoty z ocelí. Tvářené výrobky z ocelí. Technické dodací předpisy4203 Mechanické zkoušení kovů4204 Technologické, metalografické a fyzikální zkoušení kovů4205 Chemické zkoušení kovů a feroslitin4206 Chemické zkoušení neželezných kovů a jejich slitin4207 Zkoušení kovů4208 Prášková metalurgie4209 Výrobky z ocelí a oceli na odlitky a litiny. Technické dodací předpisy. Ukazatele jakosti. Rozměry4210 Výrobky z ocelí. Technické dodací předpisy4211 Feroslitiny. Slitiny dezoxidační. Technické dodací předpisy4212 Surové železo. Odlitky z oceli a slitin. Kokily. Technické dodací předpisy4213 Těžké a lehké neželezné kovy. Technické dodací předpisy4214 Neželezné kovy. Všeobecné normy a technické dodací předpisy4215 Těžké a lehké neželezné kovy. Technické dodací předpisy4216 Klenotnictví. Vlastnosti kovů, označování a rozbory slitin4218 Bezpečnostní předpisy4219 Výrobky z oceli. Technické dodací podmínky. Jakosti4220 Výrobky z ocelí. Zvláštní předpisy a ustanovení4221 Surové železo, materiálové listy4222 Feroslitiny a slitiny dezoxidační. Materiálové listy4223 Litiny s kuličkovým grafitem. Materiálové listy4224 Litiny s lupínkovým grafitem. Zvláštní slitiny železa na odlitky4225 Bílé, tvrzené a temperované litiny. Materiálové listy4226 Uhlíkové oceli na odlitky. Materiálové listy4227 Nízkolegované a středně legované oceli na odlitky, odlévané do pískových forem. Materiálové listy4228 Nízkolegované a středně legované oceli na odlitky, odlévané jiným způsobem než do pískových forem. Slitiny pro trvalé magnety. Materiálové listy4229 Vysokolegované oceli na odlitky. Materiálové listy4230 Měď a slitiny mědi tvářené. Materiálové listy4231 Měď a slitiny mědi na odlitky. Materiálové listy4232 Slitiny měď-zinek tvářené. Materiálové listy4233 Slitiny měď-zinek na odlitky. Materiálové listy4234 Nikl, kobalt a slitiny niklu tvářené. Materiálové listy4235 Nikl, zinek a jejich slitiny na odlitky. Materiálové listy4236 Olovo, cín a jejich slitiny tvářené. Materiálové listy4237 Olovo, cín, antimon a jejich slitiny na odlitky. Materiálové listy4238 Ušlechtilé kovy a jejich slitiny. Materiálové listy4239 Nízkotavitelné slitiny neželezných kovů. Materiálové listy4240 Hliník tvářený. Materiálové listy4241 Hliník na odlitky. Materiálové listy4242 Slitiny hliníku tvářené. Materiálové listy4243 Slitiny hliníku na odlitky. Materiálové listy4244 Slitiny hliníku tvářené. Materiálové listy4245 Slitiny hliníku na odlitky. Materiálové listy4249 Hořčík a slitiny hořčíku na odlitky. Materiálové listy4250 Výrobky z ocelí. Rozměry4251 Ingoty z ocelí. Předvalky z ocelí válcované za tepla. Rozměry4252 Výrobky z ocelí. Rozměry4253 Plechy a pásy z ocelí. Rozměry (Přednostně válcované za tepla)4254 Dráty z ocelí válcované za tepla. Rozměry4255 Tyče z ocelí válcované za tepla. Rozměry4256 Tyče z ocelí válcované za tepla. Rozměry4257 Trubky z ocelí tvářené za tepla. Trubky z ocelí svařované. Rozměry4258 Výrobky z ocelí specifických tvarů. Technické dodací předpisy. Rozměry4259 Tyče z ocelí válcované za tepla. Rozměry4260 Tvářené výrobky z ocelí. Technické dodací podmínky a rozměry4263 Plechy a pásy z ocelí válcované za studena. Rozměry4264 Dráty z ocelí tvářené za studena. Rozměry4265 Tyče a oceli tvářené za studena. Rozměry4266 Ocelové dráty a výrobky z drátu4267 Trubky z ocelí tvářené za studena (přesné). Rozměry4268 Ohýbané profily ocelové4269 Tenkostěnné profily ocelové. Rozměry4272 Výkovky z neželezných kovů. Rozměry4273 Plechy, pásy, pruhy, kotouče, folie a kaloty z hliníku a slitin hliníku. Rozměry4274 Dráty z hliníku a slitin hliníku. Rozměry4275 Tyče z hliníku a slitin hliníku tvářené za tepla. Rozměry4276 Tyče z hliníku a slitin hliníku tvářené za studena. Rozměry4277 Trubky z hliníku a slitin hliníku. Rozměry4278 Profily z hliníku a slitin hliníku. Rozměry4281 Kompozice. Rozměry4283 Plechy, pásy, pruhy, kotouče a folie z těžkých a ušlechtilých kovů a jejich slitin. Rozměry4284 Dráty z těžkých a ušlechtilých kovů a jejich slitin. Rozměry4285 Tyče z těžkých neželezných kovů a jejich slitin tvářené za tepla. Rozměry4286 Tyče z těžkých neželezných kovů a jejich slitin tvářené za studena. Rozměry4287 Trubky z těžkých neželezných kovů a jejich slitin. Rozměry4288 Profily z těžkých neželezných kovů a jejich slitin. Rozměry4290 Výkovky z ocelí4292 Výkovky z neželezných kovů4296 Tlakové odlitky4297 Zkoušení odlitků4298 Různé hutní výrobky
43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat