Sponzorovaný odkaz

4210 Výrobky z ocelí. Technické dodací předpisy

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN 10080 - Ocel pro výztuž do betonu - Svařitelná betonářská ocel - Všeobecně 
Katalogové číslo:  74826
ČSN EN 10080 - Ocel pro výztuž do betonu - Svařitelná betonářská ocel - Všeobecně
ČSN EN 10080ČSN EN 10080 Norma nahrazuje původní předběžnou ČSN P ENV 10080 z r.1997. Stanoví všeobecné požadavky a definice pro provozní charakteristiky svařitelné betonářské oceli používané pro
Cena:  605,- Kč
ČSN EN 10151 - Pásy z korozivzdorných ocelí na pružiny - Technické dodací podmínky 
Katalogové číslo:  68883
ČSN EN 10151 - Pásy z korozivzdorných ocelí na pružiny - Technické dodací podmínky
ČSN EN 10151ČSN EN 10151 Tato evropská norma platí pro pásy válcované za studena s tloušťkami
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 10300 - Ocelové trubky a tvarovky pro potrubí uložená v zemi nebo ve vodě - Za tepla aplikované asfaltové hmoty pro vnější povlaky 
Katalogové číslo:  75749
ČSN EN 10300 - Ocelové trubky a tvarovky pro potrubí uložená v zemi nebo ve vodě - Za tepla aplikované asfaltové hmoty pro vnější povlaky
ČSN EN 10300ČSN EN 10300 Tato evropská norma specifikuje požadavky pro tovární použití za tepla aplikovaných vnějších asfaltových nátěrů na ochranu ocelových trubek a tvarovek proti korozi pro potr
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 10210-1 - Duté profily tvářené za tepla z nelegovaných a jemnozrnných konstrukčních ocelí - Část 1: Technické dodací podmínky 
Katalogové číslo:  76922
ČSN EN 10210-1 - Duté profily tvářené za tepla z nelegovaných a jemnozrnných konstrukčních ocelí - Část 1: Technické dodací podmínky
ČSN EN 10210-1ČSN EN 10210-1 Tato česká technická norma zavádí evropskou normu EN 10210-1. Tato evropská norma stanoví technické dodací podmínky pro duté profily vyrobené za tepla s kruhovým, čtver
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 10359 - Laserem svařované předlisky z tenkých ocelových plechů - Technické dodací podmínky 
Katalogové číslo:  501491
ČSN EN 10359 - Laserem svařované předlisky z tenkých ocelových plechů - Technické dodací podmínky
ČSN EN 10359ČSN EN 10359 Tato norma popisuje požadavky pro svařování svazkem laserových paprsků upravených předlisků zhotovených z legovaných a nelegovaných ocelí, jednotlivých nebo různých značek
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 10263-2 - Ocelové dráty válcované, tyče a dráty tažené pro pěchování a protlačování za studena - Část 2: Technické dodací podmínky pro oceli neurčené k tepelnému zpracování po zpracování za studena 
Katalogové číslo:  506434
ČSN EN 10263-2 - Ocelové dráty válcované, tyče a dráty tažené pro pěchování a protlačování za studena - Část 2: Technické dodací podmínky pro oceli neurčené k tepelnému zpracování po zpracování za studena
ČSN EN 10263-2ČSN EN 10263-2 Tato norma platí pro kruhové válcované dráty, kruhové tyče a tažené dráty o průměru do 100 mm včetně, z nelegovaných a legovaných ocelí, určených pro pěchování a protla
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 10164 - Výrobky z ocelí se zlepšenými deformačními vlastnostmi kolmo k povrchu výrobku - Technické dodací podmínky 
Katalogové číslo:  507996
ČSN EN 10164 - Výrobky z ocelí se zlepšenými deformačními vlastnostmi kolmo k povrchu výrobku - Technické dodací podmínky
ČSN EN 10164ČSN EN 10164 Tento dokument specifikuje deformační vlastnosti kolmo k povrchu výrobku. Tento dokument je možné použít jako dodatek ke všem výrobkovým normám pro ploché výrobky a tv
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 10217-1 - Svařované ocelové trubky pro tlakové účely - Technické dodací podmínky - Část 1: Elektricky svařované a pod tavidlem obloukově svařované trubky z nelegovaných ocelí se stanovenými vlastnostmi při okolní teplotě 
Katalogové číslo:  507876
ČSN EN 10217-1 - Svařované ocelové trubky pro tlakové účely - Technické dodací podmínky - Část 1: Elektricky svařované a pod tavidlem obloukově svařované trubky z nelegovaných ocelí se stanovenými vlastnostmi při okolní teplotě
ČSN EN 10217-1ČSN EN 10217-1 This document specifies the technical delivery conditions for qualities TR1 and TR2 of electric welded and submerged arc welded tubes of circular cross section, with
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 10149-3 - Ploché výrobky válcované za tepla z ocelí s vyšší mezí kluzu pro tváření za studena - Část 3: Technické dodací podmínky pro normalizačně žíhané nebo normalizačně válcované oceli 
Katalogové číslo:  94325
ČSN EN 10149-3 - Ploché výrobky válcované za tepla z ocelí s vyšší mezí kluzu pro tváření za studena - Část 3: Technické dodací podmínky pro normalizačně žíhané nebo normalizačně válcované oceli
ČSN EN 10149-3ČSN EN 10149-3 Tato evropská norma stanovuje požadavky, k normě EN 10149-1, pro ploché výrobky, vyrobené ze svařitelných, za tepla válcovaných ocelí s vyšší mezí kluzu pro tváření za
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 10238 - Výrobky z konstrukčních ocelí automaticky tryskané a automaticky opatřené ochranným výrobním základním povlakem 
Katalogové číslo:  84781
ČSN EN 10238 - Výrobky z konstrukčních ocelí automaticky tryskané a automaticky opatřené ochranným výrobním základním povlakem
ČSN EN 10238ČSN EN 10238 Evropská norma stanovuje požadavky na výrobky z konstrukčních ocelí automaticky tryskané a automaticky opatřené ochranným výrobním základním povlakem.
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 16120-3 - Válcovaný drát z nelegované oceli k přepracování na tažený drát - Část 3: Specifikované požadavky pro dráty z nízkouhlíkaté neuklidněné a částečně uklidněné oceli 
Katalogové číslo:  89841
ČSN EN ISO 16120-3 - Válcovaný drát z nelegované oceli k přepracování na tažený drát - Část 3: Specifikované požadavky pro dráty z nízkouhlíkaté neuklidněné a částečně uklidněné oceli
ČSN EN ISO 16120-3ČSN EN ISO 16120-3 Tato část ISO 16120 platí pro drát vyrobený z neuklidněné a částečně uklidněné oceli s nízkým obsahem uhlíku a křemíku a s vysokou tažností, která je určena k t
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 10294-1 - Duté ocelové tyče určené k obrábění - Technické dodací podmínky - Část 1: Nelegované a legované oceli 
Katalogové číslo:  75456
ČSN EN 10294-1 - Duté ocelové tyče určené k obrábění - Technické dodací podmínky - Část 1: Nelegované a legované oceli
ČSN EN 10294-1ČSN EN 10294-1 Tato část normy stanovuje technické dodací podmínky pro bezešvé duté tyče určené pro výrobu strojních součástí pomocí obrábění a v návaznosti na ně i požadavky na obr
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 10339 - Ocelové trubky pro potrubí uložená v zemi nebo ve vodě - Vnitřní výstelka epoxidovou pryskyřicí na ochranu proti korozi 
Katalogové číslo:  79211
ČSN EN 10339 - Ocelové trubky pro potrubí uložená v zemi nebo ve vodě - Vnitřní výstelka epoxidovou pryskyřicí na ochranu proti korozi
ČSN EN 10339ČSN EN 10339 Tato evropská norma specifikuje požadavky pro použití výstelky z epoxidové pryskyřice aplikované v tekutém stavu na ochranu proti korozi ocelových trubek. Tento typ izola
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 10264-3 - Ocelový drát a výrobky z drátu - Ocelové dráty na lana - Část 3: Kruhové a tvarové dráty z nelegovaných ocelí pro vysoké namáhání 
Katalogové číslo:  90924
ČSN EN 10264-3 - Ocelový drát a výrobky z drátu - Ocelové dráty na lana - Část 3: Kruhové a tvarové dráty z nelegovaných ocelí pro vysoké namáhání
ČSN EN 10264-3ČSN EN 10264-3 Tato část této evropské normy specifikuje kruhový a tvarový drát z nelegované oceli pro použití na výrobu lan pro důlní těžní zařízení, osobní dopravu, lanové dráhy pro
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 10263-5 - Ocelové dráty válcované, tyče a dráty tažené pro pěchování a protlačování za studena - Část 5: Technické dodací podmínky pro korozivzdorné oceli 
Katalogové číslo:  506213
ČSN EN 10263-5 - Ocelové dráty válcované, tyče a dráty tažené pro pěchování a protlačování za studena - Část 5: Technické dodací podmínky pro korozivzdorné oceli
ČSN EN 10263-5ČSN EN 10263-5 Tato evropská norma platí pro kruhový drát válcovaný, kruhové tyče a drát tažený vyrobený z korozivzdorných ocelí určený k pěchování a protlačování za studena s průmě
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 10217-2 - Svařované ocelové trubky pro tlakové účely - Technické dodací podmínky - Část 2: Elektricky svařované trubky z nelegovaných a legovaných ocelí se zaručenými vlastnostmi při zvýšených teplotách 
Katalogové číslo:  507875
ČSN EN 10217-2 - Svařované ocelové trubky pro tlakové účely - Technické dodací podmínky - Část 2: Elektricky svařované trubky z nelegovaných a legovaných ocelí se zaručenými vlastnostmi při zvýšených teplotách
ČSN EN 10217-2ČSN EN 10217-2 This document specifies the technical delivery conditions for two test categories of electric welded tubes of circular cross section, with specified elevated temperat
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 10217-5 - Svařované ocelové trubky pro tlakové účely - Technické dodací podmínky - Část 5: Pod tavidlem obloukově svařované trubky z nelegovaných a legovaných ocelí se stanovenými vlastnostmi při zvýšených teplotách 
Katalogové číslo:  507872
ČSN EN 10217-5 - Svařované ocelové trubky pro tlakové účely - Technické dodací podmínky - Část 5: Pod tavidlem obloukově svařované trubky z nelegovaných a legovaných ocelí se stanovenými vlastnostmi při zvýšených teplotách
ČSN EN 10217-5ČSN EN 10217-5 This document specifies technical delivery conditions for two test categories of submerged arc longitudinally (SAWL) or helically (SAWH) welded tubes of circular cros
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 10149-1 - Ploché výrobky válcované za tepla z ocelí s vyšší mezí kluzu pro tváření za studena - Část 1: Obecné technické dodací podmínky 
Katalogové číslo:  94329
ČSN EN 10149-1 - Ploché výrobky válcované za tepla z ocelí s vyšší mezí kluzu pro tváření za studena - Část 1: Obecné technické dodací podmínky
ČSN EN 10149-1ČSN EN 10149-1 Tato evropská norma stanoví požadavky na ploché výrobky vyrobené ze svařitelných legovaných jakostních a ušlechtilých ocelí s vyšší mezí kluzu válcovaných za tepla, pro
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 10264-2 - Ocelový drát a výrobky z drátu - Ocelové dráty na lana - Část 2: Dráty z nelegovaných ocelí tažené za studena na výrobu lan pro všeobecné použití 
Katalogové číslo:  90923
ČSN EN 10264-2 - Ocelový drát a výrobky z drátu - Ocelové dráty na lana - Část 2: Dráty z nelegovaných ocelí tažené za studena na výrobu lan pro všeobecné použití
ČSN EN 10264-2ČSN EN 10264-2 Tato část evropské norma stanoví požadavky na za studena tažený nelegovaný ocelový drát používaný k výrobě lan pro obecné použití a výtahy a lan pro použití, pro která
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 10264-4 - Ocelový drát a výrobky z drátu - Ocelové dráty na lana - Část 4: Dráty z korozivzdorných ocelí 
Katalogové číslo:  91057
ČSN EN 10264-4 - Ocelový drát a výrobky z drátu - Ocelové dráty na lana - Část 4: Dráty z korozivzdorných ocelí
ČSN EN 10264-4ČSN EN 10264-4 Tato evropská norma stanoví požadavky na dráty z korozivzdorných ocelí k výrobě lan, které jsou vystaveny korozi a v některých případech také za zvýšené teploty.
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 10298 - Ocelové trubky a armatury pro potrubí uložené v zemi a ve vodě - Vnitřní izolační výstelka cementovou maltou 
Katalogové číslo:  75604
ČSN EN 10298 - Ocelové trubky a armatury pro potrubí uložené v zemi a ve vodě - Vnitřní izolační výstelka cementovou maltou
ČSN EN 10298ČSN EN 10298 Tato evropská norma specifikuje požadavky na izolační výstelku cementovou maltou na ochranu vnitřního povrchu ocelových trubek a armatury. Také specifikuje požadavky pro je
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 10289 - Ocelové trubky a tvarovky pro potrubí uložená v zemi nebo ve vodě - Vnější nátěrové epoxidové a modifikované epoxidové povlaky 
Katalogové číslo:  71236
ČSN EN 10289 - Ocelové trubky a tvarovky pro potrubí uložená v zemi nebo ve vodě - Vnější nátěrové epoxidové a modifikované epoxidové povlaky
ČSN EN 10289ČSN EN 10289 Tato evropská norma specifikuje požadavky pro vnější epoxidové (EP) a modifikované epoxidové (MOD-EP) povlaky aplikované nátěrem, určené pro protikorozní ochranu ocelovýc
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 10248-1 - Štětovnice válcované za tepla z nelegovaných ocelí - Část 1: Technické dodací podmínky 
Katalogové číslo:  26664
ČSN EN 10248-1 - Štětovnice válcované za tepla z nelegovaných ocelí - Část 1: Technické dodací podmínky
ČSN EN 10248-1ČSN EN 10248-1 Tato část evropské normy stanoví požadavky na chemické složení, mechanické vlastnosti a dodací podmínky pro štětovnice válcované za tepla z nelegovaných ocelí. Výrobk
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 10273 - Tyče válcované za tepla ze svařitelných ocelí se zaručenými vlastnostmi při vyšších teplotách pro tlakové účely 
Katalogové číslo:  501689
ČSN EN 10273 - Tyče válcované za tepla ze svařitelných ocelí se zaručenými vlastnostmi při vyšších teplotách pro tlakové účely
ČSN EN 10273ČSN EN 10273 Norma stanoví technické dodací podmínky pro tyče válcované za tepla ze svařitelných ocelí se zaručenými vlastnostmi při vyšších teplotách pro tlakové účely.
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 10263-1 - Ocelové dráty válcované, tyče a dráty tažené pro pěchování a protlačování za studena - Část 1: Obecné technické dodací podmínky 
Katalogové číslo:  506224
ČSN EN 10263-1 - Ocelové dráty válcované, tyče a dráty tažené pro pěchování a protlačování za studena - Část 1: Obecné technické dodací podmínky
ČSN EN 10263-1ČSN EN 10263-1 Norma EN 10263-1 stanovuje obecné technické dodací podmínky pro kruhové dráty válcované, kruhové tyče a dráty tažené určené pro pěchování a protlačování za studena.
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 10120 - Ocelové plechy a pásy pro svařované lahve na plyn 
Katalogové číslo:  504920
ČSN EN 10120 - Ocelové plechy a pásy pro svařované lahve na plyn
ČSN EN 10120ČSN EN 10120 Norma stanovuje požadavky pro plech a pás do tloušťky 5 mm z ocelí uvedených v tabulce 1 a určených k výrobě svařovaných láhví na plyn.
Cena:  171,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ
4200 Všeobecné předpisy4201 Tvářené výrobky z ocelí. Technické dodací předpisy4202 Ingoty z ocelí. Tvářené výrobky z ocelí. Technické dodací předpisy4203 Mechanické zkoušení kovů4204 Technologické, metalografické a fyzikální zkoušení kovů4205 Chemické zkoušení kovů a feroslitin4206 Chemické zkoušení neželezných kovů a jejich slitin4207 Zkoušení kovů4208 Prášková metalurgie4209 Výrobky z ocelí a oceli na odlitky a litiny. Technické dodací předpisy. Ukazatele jakosti. Rozměry4210 Výrobky z ocelí. Technické dodací předpisy4211 Feroslitiny. Slitiny dezoxidační. Technické dodací předpisy4212 Surové železo. Odlitky z oceli a slitin. Kokily. Technické dodací předpisy4213 Těžké a lehké neželezné kovy. Technické dodací předpisy4214 Neželezné kovy. Všeobecné normy a technické dodací předpisy4215 Těžké a lehké neželezné kovy. Technické dodací předpisy4216 Klenotnictví. Vlastnosti kovů, označování a rozbory slitin4218 Bezpečnostní předpisy4219 Výrobky z oceli. Technické dodací podmínky. Jakosti4220 Výrobky z ocelí. Zvláštní předpisy a ustanovení4221 Surové železo, materiálové listy4222 Feroslitiny a slitiny dezoxidační. Materiálové listy4223 Litiny s kuličkovým grafitem. Materiálové listy4224 Litiny s lupínkovým grafitem. Zvláštní slitiny železa na odlitky4225 Bílé, tvrzené a temperované litiny. Materiálové listy4226 Uhlíkové oceli na odlitky. Materiálové listy4227 Nízkolegované a středně legované oceli na odlitky, odlévané do pískových forem. Materiálové listy4228 Nízkolegované a středně legované oceli na odlitky, odlévané jiným způsobem než do pískových forem. Slitiny pro trvalé magnety. Materiálové listy4229 Vysokolegované oceli na odlitky. Materiálové listy4230 Měď a slitiny mědi tvářené. Materiálové listy4231 Měď a slitiny mědi na odlitky. Materiálové listy4232 Slitiny měď-zinek tvářené. Materiálové listy4233 Slitiny měď-zinek na odlitky. Materiálové listy4234 Nikl, kobalt a slitiny niklu tvářené. Materiálové listy4235 Nikl, zinek a jejich slitiny na odlitky. Materiálové listy4236 Olovo, cín a jejich slitiny tvářené. Materiálové listy4237 Olovo, cín, antimon a jejich slitiny na odlitky. Materiálové listy4238 Ušlechtilé kovy a jejich slitiny. Materiálové listy4239 Nízkotavitelné slitiny neželezných kovů. Materiálové listy4240 Hliník tvářený. Materiálové listy4241 Hliník na odlitky. Materiálové listy4242 Slitiny hliníku tvářené. Materiálové listy4243 Slitiny hliníku na odlitky. Materiálové listy4244 Slitiny hliníku tvářené. Materiálové listy4245 Slitiny hliníku na odlitky. Materiálové listy4249 Hořčík a slitiny hořčíku na odlitky. Materiálové listy4250 Výrobky z ocelí. Rozměry4251 Ingoty z ocelí. Předvalky z ocelí válcované za tepla. Rozměry4252 Výrobky z ocelí. Rozměry4253 Plechy a pásy z ocelí. Rozměry (Přednostně válcované za tepla)4254 Dráty z ocelí válcované za tepla. Rozměry4255 Tyče z ocelí válcované za tepla. Rozměry4256 Tyče z ocelí válcované za tepla. Rozměry4257 Trubky z ocelí tvářené za tepla. Trubky z ocelí svařované. Rozměry4258 Výrobky z ocelí specifických tvarů. Technické dodací předpisy. Rozměry4259 Tyče z ocelí válcované za tepla. Rozměry4260 Tvářené výrobky z ocelí. Technické dodací podmínky a rozměry4263 Plechy a pásy z ocelí válcované za studena. Rozměry4264 Dráty z ocelí tvářené za studena. Rozměry4265 Tyče a oceli tvářené za studena. Rozměry4266 Ocelové dráty a výrobky z drátu4267 Trubky z ocelí tvářené za studena (přesné). Rozměry4268 Ohýbané profily ocelové4269 Tenkostěnné profily ocelové. Rozměry4272 Výkovky z neželezných kovů. Rozměry4273 Plechy, pásy, pruhy, kotouče, folie a kaloty z hliníku a slitin hliníku. Rozměry4274 Dráty z hliníku a slitin hliníku. Rozměry4275 Tyče z hliníku a slitin hliníku tvářené za tepla. Rozměry4276 Tyče z hliníku a slitin hliníku tvářené za studena. Rozměry4277 Trubky z hliníku a slitin hliníku. Rozměry4278 Profily z hliníku a slitin hliníku. Rozměry4281 Kompozice. Rozměry4283 Plechy, pásy, pruhy, kotouče a folie z těžkých a ušlechtilých kovů a jejich slitin. Rozměry4284 Dráty z těžkých a ušlechtilých kovů a jejich slitin. Rozměry4285 Tyče z těžkých neželezných kovů a jejich slitin tvářené za tepla. Rozměry4286 Tyče z těžkých neželezných kovů a jejich slitin tvářené za studena. Rozměry4287 Trubky z těžkých neželezných kovů a jejich slitin. Rozměry4288 Profily z těžkých neželezných kovů a jejich slitin. Rozměry4290 Výkovky z ocelí4292 Výkovky z neželezných kovů4296 Tlakové odlitky4297 Zkoušení odlitků4298 Různé hutní výrobky
43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat