Sponzorovaný odkaz

4205 Chemické zkoušení kovů a feroslitin

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN 42 0505 - Surové železo, litina, ocel, slitiny na bázi železa, feroslitiny, kovový mangan a chrom. Všeobecné požadavky k metodám chemického rozboru 
Katalogové číslo:  27476
ČSN 42 0505 - Surové železo, litina, ocel, slitiny na bázi železa, feroslitiny, kovový mangan a chrom. Všeobecné požadavky k metodám chemického rozboru
ČSN 42 0505ČSN 42 0505 Norma obsahuje všeobecné požadavky na provádění rozborů surového železa, litiny, oceli, slitin na bázi železa, feroslitin, kovového manganu a chromu. Předepisuje použití ch
Cena:  95,- Kč
ČSN 42 0521 - Chemický rozbor technického železa. Stanovení kobaltu 
Katalogové číslo:  27480
ČSN 42 0521 - Chemický rozbor technického železa. Stanovení kobaltu
ČSN 42 0521
Cena:  232,- Kč
ČSN 42 0530 - Chemický rozbor technického železa. Stanovení cínu 
Katalogové číslo:  27484
ČSN 42 0530 - Chemický rozbor technického železa. Stanovení cínu
ČSN 42 0530
Cena:  171,- Kč
ČSN 42 0536 - Chemický rozbor technického železa. Stanovení olova 
Katalogové číslo:  27489
ČSN 42 0536 - Chemický rozbor technického železa. Stanovení olova
ČSN 42 0536ČSN 42 0536 Touto normou se zavádí ST SEV 3614-82 jako ČSN, jíž se pro potřeby tehdejší ČSSR (ČSFR), resp. ČR doplnil jeden článek. Norma RVHP platí pro surové železo, litinu a ocel a
Cena:  171,- Kč
ČSN 42 0553-5 - Chemický rozbor feroslitin. Rozbor ferovanadu. Stanovení mědi 
Katalogové číslo:  27516
ČSN 42 0553-5 - Chemický rozbor feroslitin. Rozbor ferovanadu. Stanovení mědi
ČSN 42 0553-5
Cena:  171,- Kč
ČSN 42 0553-7 - Chemický rozbor feroslitin. Rozbor ferovanadu. Stanovení fosforu 
Katalogové číslo:  27518
ČSN 42 0553-7 - Chemický rozbor feroslitin. Rozbor ferovanadu. Stanovení fosforu
ČSN 42 0553-7
Cena:  95,- Kč
ČSN 42 0556-7 - Chemický rozbor ferozliatin. Ferotitán. Stanovenie medi 
Katalogové číslo:  27542
ČSN 42 0556-7 - Chemický rozbor ferozliatin. Ferotitán. Stanovenie medi
ČSN 42 0556-7
Cena:  95,- Kč
ČSN 42 0556-12 - Chemický rozbor ferozliatin. Rozbor ferotitánu. Stanovenie chrómu 
Katalogové číslo:  27547
ČSN 42 0556-12 - Chemický rozbor ferozliatin. Rozbor ferotitánu. Stanovenie chrómu
ČSN 42 0556-12
Cena:  232,- Kč
ČSN 42 0566-2 - Chemický rozbor manganu. Stanovení obsahu uhlíku 
Katalogové číslo:  27561
ČSN 42 0566-2 - Chemický rozbor manganu. Stanovení obsahu uhlíku
ČSN 42 0566-2
Cena:  73,- Kč
ČSN 42 0566-7 - Chemický rozbor manganu. Stanovení obsahu dusíku 
Katalogové číslo:  27566
ČSN 42 0566-7 - Chemický rozbor manganu. Stanovení obsahu dusíku
ČSN 42 0566-7
Cena:  95,- Kč
ČSN 42 0566-10 - Chemický rozbor manganu. Stanovení obsahu hořčíku 
Katalogové číslo:  27569
ČSN 42 0566-10 - Chemický rozbor manganu. Stanovení obsahu hořčíku
ČSN 42 0566-10
Cena:  73,- Kč
ČSN 42 0511 ZMĚNA 2 - Chemický rozbor technického železa. Stanovení manganu 
Katalogové číslo:  21605
ČSN 42 0511 ZMĚNA 2 - Chemický rozbor technického železa. Stanovení manganu
ČSN 42 0511 ZMĚNA 2
Cena:  34,- Kč
ČSN EN 24943 - Ocel a litina. Stanovení mědi. Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie (ISO 4943:1985) 
Katalogové číslo:  16293
ČSN EN 24943 - Ocel a litina. Stanovení mědi. Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie (ISO 4943:1985)
ČSN EN 24943ČSN EN 24943 Tato norma uvádí postup stanovení mědi v oceli a litině metodou plamenové atomové absorpční spektrometrie. Postup je použitelný pro stanovení mědi v rozmezí od 0,004 % (
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 10276-1 - Chemický rozbor materiálů na bázi železa - Stanovení kyslíku v oceli a železe - Část 1: Odběr a příprava vzorků ocelí pro stanovení kyslíku 
Katalogové číslo:  62629
ČSN EN 10276-1 - Chemický rozbor materiálů na bázi železa - Stanovení kyslíku v oceli a železe - Část 1: Odběr a příprava vzorků ocelí pro stanovení kyslíku
ČSN EN 10276-1ČSN EN 10276-1 Tato norma předepisuje dvě metody přípravy vzorků ocelí pro stanovení kyslíku, které jsou vhodné zvláště při jeho obsahu pod 0,0050 %. Norma platí pro oceli o tvrdos
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO 4829-1 - Ocel a litina - Stanovení celkového obsahu křemíku - Spektrofotometrická metoda redukcí molybdensilikátu - Část 1: Obsah křemíku v rozmezí od 0,05 % do 1,0 % 
Katalogové číslo:  505536
ČSN EN ISO 4829-1 - Ocel a litina - Stanovení celkového obsahu křemíku - Spektrofotometrická metoda redukcí molybdensilikátu - Část 1: Obsah křemíku v rozmezí od 0,05 % do 1,0 %
ČSN EN ISO 4829-1ČSN EN ISO 4829-1 This document specifies a spectrophotometric method for the determination of total silicon in steel and cast iron using reduced molybdosilicate. The method is a
Cena:  347,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ
4200 Všeobecné předpisy4201 Tvářené výrobky z ocelí. Technické dodací předpisy4202 Ingoty z ocelí. Tvářené výrobky z ocelí. Technické dodací předpisy4203 Mechanické zkoušení kovů4204 Technologické, metalografické a fyzikální zkoušení kovů4205 Chemické zkoušení kovů a feroslitin4206 Chemické zkoušení neželezných kovů a jejich slitin4207 Zkoušení kovů4208 Prášková metalurgie4209 Výrobky z ocelí a oceli na odlitky a litiny. Technické dodací předpisy. Ukazatele jakosti. Rozměry4210 Výrobky z ocelí. Technické dodací předpisy4211 Feroslitiny. Slitiny dezoxidační. Technické dodací předpisy4212 Surové železo. Odlitky z oceli a slitin. Kokily. Technické dodací předpisy4213 Těžké a lehké neželezné kovy. Technické dodací předpisy4214 Neželezné kovy. Všeobecné normy a technické dodací předpisy4215 Těžké a lehké neželezné kovy. Technické dodací předpisy4216 Klenotnictví. Vlastnosti kovů, označování a rozbory slitin4218 Bezpečnostní předpisy4219 Výrobky z oceli. Technické dodací podmínky. Jakosti4220 Výrobky z ocelí. Zvláštní předpisy a ustanovení4221 Surové železo, materiálové listy4222 Feroslitiny a slitiny dezoxidační. Materiálové listy4223 Litiny s kuličkovým grafitem. Materiálové listy4224 Litiny s lupínkovým grafitem. Zvláštní slitiny železa na odlitky4225 Bílé, tvrzené a temperované litiny. Materiálové listy4226 Uhlíkové oceli na odlitky. Materiálové listy4227 Nízkolegované a středně legované oceli na odlitky, odlévané do pískových forem. Materiálové listy4228 Nízkolegované a středně legované oceli na odlitky, odlévané jiným způsobem než do pískových forem. Slitiny pro trvalé magnety. Materiálové listy4229 Vysokolegované oceli na odlitky. Materiálové listy4230 Měď a slitiny mědi tvářené. Materiálové listy4231 Měď a slitiny mědi na odlitky. Materiálové listy4232 Slitiny měď-zinek tvářené. Materiálové listy4233 Slitiny měď-zinek na odlitky. Materiálové listy4234 Nikl, kobalt a slitiny niklu tvářené. Materiálové listy4235 Nikl, zinek a jejich slitiny na odlitky. Materiálové listy4236 Olovo, cín a jejich slitiny tvářené. Materiálové listy4237 Olovo, cín, antimon a jejich slitiny na odlitky. Materiálové listy4238 Ušlechtilé kovy a jejich slitiny. Materiálové listy4239 Nízkotavitelné slitiny neželezných kovů. Materiálové listy4240 Hliník tvářený. Materiálové listy4241 Hliník na odlitky. Materiálové listy4242 Slitiny hliníku tvářené. Materiálové listy4243 Slitiny hliníku na odlitky. Materiálové listy4244 Slitiny hliníku tvářené. Materiálové listy4245 Slitiny hliníku na odlitky. Materiálové listy4249 Hořčík a slitiny hořčíku na odlitky. Materiálové listy4250 Výrobky z ocelí. Rozměry4251 Ingoty z ocelí. Předvalky z ocelí válcované za tepla. Rozměry4252 Výrobky z ocelí. Rozměry4253 Plechy a pásy z ocelí. Rozměry (Přednostně válcované za tepla)4254 Dráty z ocelí válcované za tepla. Rozměry4255 Tyče z ocelí válcované za tepla. Rozměry4256 Tyče z ocelí válcované za tepla. Rozměry4257 Trubky z ocelí tvářené za tepla. Trubky z ocelí svařované. Rozměry4258 Výrobky z ocelí specifických tvarů. Technické dodací předpisy. Rozměry4259 Tyče z ocelí válcované za tepla. Rozměry4260 Tvářené výrobky z ocelí. Technické dodací podmínky a rozměry4263 Plechy a pásy z ocelí válcované za studena. Rozměry4264 Dráty z ocelí tvářené za studena. Rozměry4265 Tyče a oceli tvářené za studena. Rozměry4266 Ocelové dráty a výrobky z drátu4267 Trubky z ocelí tvářené za studena (přesné). Rozměry4268 Ohýbané profily ocelové4269 Tenkostěnné profily ocelové. Rozměry4272 Výkovky z neželezných kovů. Rozměry4273 Plechy, pásy, pruhy, kotouče, folie a kaloty z hliníku a slitin hliníku. Rozměry4274 Dráty z hliníku a slitin hliníku. Rozměry4275 Tyče z hliníku a slitin hliníku tvářené za tepla. Rozměry4276 Tyče z hliníku a slitin hliníku tvářené za studena. Rozměry4277 Trubky z hliníku a slitin hliníku. Rozměry4278 Profily z hliníku a slitin hliníku. Rozměry4281 Kompozice. Rozměry4283 Plechy, pásy, pruhy, kotouče a folie z těžkých a ušlechtilých kovů a jejich slitin. Rozměry4284 Dráty z těžkých a ušlechtilých kovů a jejich slitin. Rozměry4285 Tyče z těžkých neželezných kovů a jejich slitin tvářené za tepla. Rozměry4286 Tyče z těžkých neželezných kovů a jejich slitin tvářené za studena. Rozměry4287 Trubky z těžkých neželezných kovů a jejich slitin. Rozměry4288 Profily z těžkých neželezných kovů a jejich slitin. Rozměry4290 Výkovky z ocelí4292 Výkovky z neželezných kovů4296 Tlakové odlitky4297 Zkoušení odlitků4298 Různé hutní výrobky
43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat