Sponzorovaný odkaz

4227 Nízkolegované a středně legované oceli na odlitky, odlévané do pískových forem. Materiálové listy

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN 42 2714 - Ocel na odlitky 42 2714 manganová 
Katalogové číslo:  03761
ČSN 42 2714 - Ocel na odlitky 42 2714 manganová
ČSN 42 2714
Cena:  73,- Kč
ČSN 42 2726 - Ocel na odlitky 42 2726 Mn-Cr-Si 
Katalogové číslo:  03766
ČSN 42 2726 - Ocel na odlitky 42 2726 Mn-Cr-Si
ČSN 42 2726
Cena:  73,- Kč
ČSN 42 2743 - Ocel na odlitky 42 2743 Cr-Mo-V 
Katalogové číslo:  03773
ČSN 42 2743 - Ocel na odlitky 42 2743 Cr-Mo-V
ČSN 42 2743
Cena:  73,- Kč
ČSN 42 2771 - Ocel na odlitky 42 2771 Cr-Mo 
Katalogové číslo:  03778
ČSN 42 2771 - Ocel na odlitky 42 2771 Cr-Mo
ČSN 42 2771
Cena:  73,- Kč
ČSN 42 2715 - Ocel na odlitky 42 2715 Mn-Ti 
Katalogové číslo:  03762
ČSN 42 2715 - Ocel na odlitky 42 2715 Mn-Ti
ČSN 42 2715
Cena:  73,- Kč
ČSN 42 2731 - Ocel na odlitky 42 2731 Cr-V 
Katalogové číslo:  03767
ČSN 42 2731 - Ocel na odlitky 42 2731 Cr-V
ČSN 42 2731
Cena:  73,- Kč
ČSN 42 2735 - Ocel na odlitky 42 2735 Mn-Cr 
Katalogové číslo:  03769
ČSN 42 2735 - Ocel na odlitky 42 2735 Mn-Cr
ČSN 42 2735
Cena:  73,- Kč
ČSN 42 2744 - Ocel na odlitky 42 2744 Cr-Mo-V 
Katalogové číslo:  03774
ČSN 42 2744 - Ocel na odlitky 42 2744 Cr-Mo-V
ČSN 42 2744
Cena:  73,- Kč
ČSN 42 2707 - Ocel na odlitky 42 2707 manganová 
Katalogové číslo:  27944
ČSN 42 2707 - Ocel na odlitky 42 2707 manganová
ČSN 42 2707
Cena:  95,- Kč
ČSN 42 2719 - Ocel na odlitky 42 2719 křemíková 
Katalogové číslo:  03763
ČSN 42 2719 - Ocel na odlitky 42 2719 křemíková
ČSN 42 2719
Cena:  73,- Kč
ČSN 42 2733 - Ocel na odlitky 42 2733 Mn-Cr-V 
Katalogové číslo:  03768
ČSN 42 2733 - Ocel na odlitky 42 2733 Mn-Cr-V
ČSN 42 2733
Cena:  73,- Kč
ČSN 42 2736 - Odlitky na ocel 42 2736 Mn-Cr 
Katalogové číslo:  03770
ČSN 42 2736 - Odlitky na ocel 42 2736 Mn-Cr
ČSN 42 2736
Cena:  73,- Kč
ČSN 42 2745 - Ocel na odlitky 42 2745 Cr-Mo-V 
Katalogové číslo:  03775
ČSN 42 2745 - Ocel na odlitky 42 2745 Cr-Mo-V
ČSN 42 2745
Cena:  73,- Kč
ČSN 42 2709 - Ocel na odlitky 42 2709 manganová 
Katalogové číslo:  03757
ČSN 42 2709 - Ocel na odlitky 42 2709 manganová
ČSN 42 2709
Cena:  73,- Kč
ČSN 42 2712 - Ocel na odlitky 42 2712 manganová 
Katalogové číslo:  03759
ČSN 42 2712 - Ocel na odlitky 42 2712 manganová
ČSN 42 2712
Cena:  73,- Kč
ČSN 42 2723 - Ocel na odlitky 42 2723 Mn-V 
Katalogové číslo:  03764
ČSN 42 2723 - Ocel na odlitky 42 2723 Mn-V
ČSN 42 2723
Cena:  73,- Kč
ČSN 42 2739 - Ocel na odlitky 42 2739 chromová 
Katalogové číslo:  03771
ČSN 42 2739 - Ocel na odlitky 42 2739 chromová
ČSN 42 2739
Cena:  73,- Kč
ČSN 42 2750 - Ocel na odlitky 42 2750 Ni-Cr 
Katalogové číslo:  03776
ČSN 42 2750 - Ocel na odlitky 42 2750 Ni-Cr
ČSN 42 2750
Cena:  73,- Kč
ČSN 42 2711 - Ocel na odlitky 42 2711 manganová 
Katalogové číslo:  03758
ČSN 42 2711 - Ocel na odlitky 42 2711 manganová
ČSN 42 2711
Cena:  73,- Kč
ČSN 42 2713 - Ocel na odlitky 42 2713 manganová 
Katalogové číslo:  03760
ČSN 42 2713 - Ocel na odlitky 42 2713 manganová
ČSN 42 2713
Cena:  73,- Kč
ČSN 42 2724 - Ocel na odlitky 42 2724 Mn-Cr-V 
Katalogové číslo:  03765
ČSN 42 2724 - Ocel na odlitky 42 2724 Mn-Cr-V
ČSN 42 2724
Cena:  73,- Kč
ČSN 42 2740 - Ocel na odlitky 42 2740 Cr-V-W-Mo 
Katalogové číslo:  03772
ČSN 42 2740 - Ocel na odlitky 42 2740 Cr-V-W-Mo
ČSN 42 2740
Cena:  73,- Kč
ČSN 42 2753 - Ocel na odlitky 42 2753 Cr-Ni-Mo-V 
Katalogové číslo:  03777
ČSN 42 2753 - Ocel na odlitky 42 2753 Cr-Ni-Mo-V
ČSN 42 2753
Cena:  73,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ
4200 Všeobecné předpisy4201 Tvářené výrobky z ocelí. Technické dodací předpisy4202 Ingoty z ocelí. Tvářené výrobky z ocelí. Technické dodací předpisy4203 Mechanické zkoušení kovů4204 Technologické, metalografické a fyzikální zkoušení kovů4205 Chemické zkoušení kovů a feroslitin4206 Chemické zkoušení neželezných kovů a jejich slitin4207 Zkoušení kovů4208 Prášková metalurgie4209 Výrobky z ocelí a oceli na odlitky a litiny. Technické dodací předpisy. Ukazatele jakosti. Rozměry4210 Výrobky z ocelí. Technické dodací předpisy4211 Feroslitiny. Slitiny dezoxidační. Technické dodací předpisy4212 Surové železo. Odlitky z oceli a slitin. Kokily. Technické dodací předpisy4213 Těžké a lehké neželezné kovy. Technické dodací předpisy4214 Neželezné kovy. Všeobecné normy a technické dodací předpisy4215 Těžké a lehké neželezné kovy. Technické dodací předpisy4216 Klenotnictví. Vlastnosti kovů, označování a rozbory slitin4218 Bezpečnostní předpisy4219 Výrobky z oceli. Technické dodací podmínky. Jakosti4220 Výrobky z ocelí. Zvláštní předpisy a ustanovení4221 Surové železo, materiálové listy4222 Feroslitiny a slitiny dezoxidační. Materiálové listy4223 Litiny s kuličkovým grafitem. Materiálové listy4224 Litiny s lupínkovým grafitem. Zvláštní slitiny železa na odlitky4225 Bílé, tvrzené a temperované litiny. Materiálové listy4226 Uhlíkové oceli na odlitky. Materiálové listy4227 Nízkolegované a středně legované oceli na odlitky, odlévané do pískových forem. Materiálové listy4228 Nízkolegované a středně legované oceli na odlitky, odlévané jiným způsobem než do pískových forem. Slitiny pro trvalé magnety. Materiálové listy4229 Vysokolegované oceli na odlitky. Materiálové listy4230 Měď a slitiny mědi tvářené. Materiálové listy4231 Měď a slitiny mědi na odlitky. Materiálové listy4232 Slitiny měď-zinek tvářené. Materiálové listy4233 Slitiny měď-zinek na odlitky. Materiálové listy4234 Nikl, kobalt a slitiny niklu tvářené. Materiálové listy4235 Nikl, zinek a jejich slitiny na odlitky. Materiálové listy4236 Olovo, cín a jejich slitiny tvářené. Materiálové listy4237 Olovo, cín, antimon a jejich slitiny na odlitky. Materiálové listy4238 Ušlechtilé kovy a jejich slitiny. Materiálové listy4239 Nízkotavitelné slitiny neželezných kovů. Materiálové listy4240 Hliník tvářený. Materiálové listy4241 Hliník na odlitky. Materiálové listy4242 Slitiny hliníku tvářené. Materiálové listy4243 Slitiny hliníku na odlitky. Materiálové listy4244 Slitiny hliníku tvářené. Materiálové listy4245 Slitiny hliníku na odlitky. Materiálové listy4249 Hořčík a slitiny hořčíku na odlitky. Materiálové listy4250 Výrobky z ocelí. Rozměry4251 Ingoty z ocelí. Předvalky z ocelí válcované za tepla. Rozměry4252 Výrobky z ocelí. Rozměry4253 Plechy a pásy z ocelí. Rozměry (Přednostně válcované za tepla)4254 Dráty z ocelí válcované za tepla. Rozměry4255 Tyče z ocelí válcované za tepla. Rozměry4256 Tyče z ocelí válcované za tepla. Rozměry4257 Trubky z ocelí tvářené za tepla. Trubky z ocelí svařované. Rozměry4258 Výrobky z ocelí specifických tvarů. Technické dodací předpisy. Rozměry4259 Tyče z ocelí válcované za tepla. Rozměry4260 Tvářené výrobky z ocelí. Technické dodací podmínky a rozměry4263 Plechy a pásy z ocelí válcované za studena. Rozměry4264 Dráty z ocelí tvářené za studena. Rozměry4265 Tyče a oceli tvářené za studena. Rozměry4266 Ocelové dráty a výrobky z drátu4267 Trubky z ocelí tvářené za studena (přesné). Rozměry4268 Ohýbané profily ocelové4269 Tenkostěnné profily ocelové. Rozměry4272 Výkovky z neželezných kovů. Rozměry4273 Plechy, pásy, pruhy, kotouče, folie a kaloty z hliníku a slitin hliníku. Rozměry4274 Dráty z hliníku a slitin hliníku. Rozměry4275 Tyče z hliníku a slitin hliníku tvářené za tepla. Rozměry4276 Tyče z hliníku a slitin hliníku tvářené za studena. Rozměry4277 Trubky z hliníku a slitin hliníku. Rozměry4278 Profily z hliníku a slitin hliníku. Rozměry4281 Kompozice. Rozměry4283 Plechy, pásy, pruhy, kotouče a folie z těžkých a ušlechtilých kovů a jejich slitin. Rozměry4284 Dráty z těžkých a ušlechtilých kovů a jejich slitin. Rozměry4285 Tyče z těžkých neželezných kovů a jejich slitin tvářené za tepla. Rozměry4286 Tyče z těžkých neželezných kovů a jejich slitin tvářené za studena. Rozměry4287 Trubky z těžkých neželezných kovů a jejich slitin. Rozměry4288 Profily z těžkých neželezných kovů a jejich slitin. Rozměry4290 Výkovky z ocelí4292 Výkovky z neželezných kovů4296 Tlakové odlitky4297 Zkoušení odlitků4298 Různé hutní výrobky
43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat