Sponzorovaný odkaz

4200 Všeobecné předpisy

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN 42 0003 - Metalografie oceli. Názvosloví 
Katalogové číslo:  03551
ČSN 42 0003 - Metalografie oceli. Názvosloví
ČSN 42 0003ČSN 42 0003 Stanoví české a slovenské názvosloví v oboru metalografie. Česky je definováno cca 150 hesel. Cizojazyčné názvy uvedeny nejsou. ČSN 42 0003 byla schválena 25.7.1973 a naby
Cena:  232,- Kč
ČSN 42 0021 - Ocelové trubky. Asfaltová izolace trubek pod DN 50 
Katalogové číslo:  03555
ČSN 42 0021 - Ocelové trubky. Asfaltová izolace trubek pod DN 50
ČSN 42 0021ČSN 42 0021 Norma platí pro výrobu, zkoušení a prověřování asfaltových izolací (od Js 25) a povlaků (od Js 15) bezešvých a svařovaných ocelových trubek pod Js 50, zhotovených (izolací
Cena:  171,- Kč
ČSN 42 0052 - Hutní předvýrobky a výrobky z neželezných kovů a jejich slitin. Názvosloví 
Katalogové číslo:  27412
ČSN 42 0052 - Hutní předvýrobky a výrobky z neželezných kovů a jejich slitin. Názvosloví
ČSN 42 0052ČSN 42 0052 V této normě jsou zapracovány údaje ST SEV 2622-80. Ustanovení souhlasná s normou RVHP jsou označena po straně svislou čárou. (Názvy tištěné kurzívou se v ČR nepoužívají.)
Cena:  171,- Kč
ČSN 42 0090-1 - Materiál pro tepelná energetická zařízení 
Katalogové číslo:  03560
ČSN 42 0090-1 - Materiál pro tepelná energetická zařízení
ČSN 42 0090-1
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 1560 - Slévárenství - Systém označování litiny - Značky materiálů a číselné označování materiálů 
Katalogové číslo:  89129
ČSN EN 1560 - Slévárenství - Systém označování litiny - Značky materiálů a číselné označování materiálů
ČSN EN 1560ČSN EN 1560 Tato evropská norma stanoví systém označování litin buď značkami nebo číselným označením.
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 10220 - Bezešvé a svařované ocelové trubky - Rozměry a hmotnosti na jednotku délky 
Katalogové číslo:  69049
ČSN EN 10220 - Bezešvé a svařované ocelové trubky - Rozměry a hmotnosti na jednotku délky
ČSN EN 10220ČSN EN 10220 Norma obsahuje následující údaje pro bezešvé a svařované trubky kruhových průřezů pro všeobecné použití (například trubky pro strojírenství, tlakové a stavební účely): -
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 10048 - Ocelové úzké pásy válcované za tepla - Mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru 
Katalogové číslo:  43392
ČSN EN 10048 - Ocelové úzké pásy válcované za tepla - Mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru
ČSN EN 10048ČSN EN 10048 Tato evropská norma platí pro úzké pásy válcované za tepla, bez povlaku, ve válcovaných šířkách < 600 mm, z ocelí podle - EURONORM 85, 86, 89, 96, 132; - evropských nore
Cena:  347,- Kč
ČSN 42 0042 ZMĚNA a - Hutnické názvosloví. Ocel a její výroba 
Katalogové číslo:  13663
ČSN 42 0042 ZMĚNA a - Hutnické názvosloví. Ocel a její výroba
ČSN 42 0042 ZMĚNA a
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 10034 - Tyče průřezu "I" a "H" z konstrukčních ocelí. Mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru 
Katalogové číslo:  17951
ČSN EN 10034 - Tyče průřezu "I" a "H" z konstrukčních ocelí. Mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru
ČSN EN 10034ČSN EN 10034 Norma je identická s EN 10034:1993. Stanovuje mezní úchylky rozměrů, tolerance tvaru a mezní úchylky hmotnosti tyčí o průřezu I a H z konstrukčních ocelí. ČSN EN 10034 (
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 10067 - Tyče ploché hlavičkové válcované za tepla - Rozměry, mezní úchylky rozměrů a hmotnosti a tolerance tvaru 
Katalogové číslo:  50587
ČSN EN 10067 - Tyče ploché hlavičkové válcované za tepla - Rozměry, mezní úchylky rozměrů a hmotnosti a tolerance tvaru
ČSN EN 10067ČSN EN 10067 Tato evropská norma stanoví požadavky na jmenovité rozměry, mezní úchylky rozměrů a hmotnosti a tolerance tvaru ocelových plochých hlavičkových tyčí válcovaných za tepla
Cena:  171,- Kč
ČSN 42 0022 - Ocelové trubky. Asfaltová izolace trubek nad DN 50 
Katalogové číslo:  18976
ČSN 42 0022 - Ocelové trubky. Asfaltová izolace trubek nad DN 50
ČSN 42 0022ČSN 42 0022 Tato norma stanoví podmínky pro výrobu, zkoušení a prověřování asfaltových izolací a povlaků trubek ocelových bezešvých a svařovaných nad DN 50. Trubky s asfaltovou izolac
Cena:  232,- Kč
ČSN 42 0021 ZMĚNA a - Ocelové trubky. Asfaltová izolace trubek pod DN 50 
Katalogové číslo:  13659
ČSN 42 0021 ZMĚNA a - Ocelové trubky. Asfaltová izolace trubek pod DN 50
ČSN 42 0021 ZMĚNA a
Cena:  34,- Kč
ČSN EN 10305-1 - Ocelové trubky pro přesné použití - Technické dodací podmínky - Část 1: Bezešvé trubky tažené za studena 
Katalogové číslo:  501082
ČSN EN 10305-1 - Ocelové trubky pro přesné použití - Technické dodací podmínky - Část 1: Bezešvé trubky tažené za studena
ČSN EN 10305-1ČSN EN 10305-1 Norma stanovuje technické dodací podmínky pro ocelové bezešvé trubky tažené za studena kruhového průřezu pro přesné použití s předepsaným vnějším průměrem D
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 10305-5 - Ocelové trubky pro přesné použití - Technické dodací podmínky - Část 5: Svařované čtvercové a obdélníkové trubky kalibrované za studena 
Katalogové číslo:  501080
ČSN EN 10305-5 - Ocelové trubky pro přesné použití - Technické dodací podmínky - Část 5: Svařované čtvercové a obdélníkové trubky kalibrované za studena
ČSN EN 10305-5ČSN EN 10305-5 Evropská norma stanovuje technické dodací podmínky pro ocelové svařované čtvercové a obdélníkové trubky kalibrované za studena pro přesné použití.
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 3252 - Prášková metalurgie - Slovník 
Katalogové číslo:  508995
ČSN EN ISO 3252 - Prášková metalurgie - Slovník
ČSN EN ISO 3252ČSN EN ISO 3252 This document defines terms relating to powder metallurgy. Powder metallurgy is the branch of metallurgy which relates to the manufacture of metallic powders, or of a
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 10139+A1 - Pásy z nízkouhlíkových ocelí válcované za studena, bez povlaku, pro tváření za studena - Technické dodací podmínky 
Katalogové číslo:  511173
ČSN EN 10139+A1 - Pásy z nízkouhlíkových ocelí válcované za studena, bez povlaku, pro tváření za studena - Technické dodací podmínky
ČSN EN 10139+A1ČSN EN 10139+A1 Tato norma platí pro za studena válcovaný úzký pás ve svitku a pro pruhy dělené z tohoto pásu o tloušťkách až do 10 mm a šířkách menších než 600 mm, vyrobených z nízk
Cena:  232,- Kč
ČSN 42 0006 - Číselné označování a rozdělení slitin železa na odlitky 
Katalogové číslo:  03553
ČSN 42 0006 - Číselné označování a rozdělení slitin železa na odlitky
ČSN 42 0006
Cena:  171,- Kč
ČSN 42 0054 - Neželezné kovy a jejich slitiny. Označování chemickými značkami 
Katalogové číslo:  27413
ČSN 42 0054 - Neželezné kovy a jejich slitiny. Označování chemickými značkami
ČSN 42 0054ČSN 42 0054 Touto normou se zavádí ST SEV 5004-85 jako ČSN, jíž se pro potřeby tehdejší ČSSR (ČSFR), resp. ČR doplnily dva články. Norma RVHP platí pro neželezné kovy a jejich slitiny
Cena:  95,- Kč
ČSN 42 0090-2 - Materiál pro tepelná energetická zařízení. Plechy 
Katalogové číslo:  03561
ČSN 42 0090-2 - Materiál pro tepelná energetická zařízení. Plechy
ČSN 42 0090-2
Cena:  34,- Kč
ČSN EN 10163-1 - Dodací podmínky pro jakost povrchu za tepla válcovaných ocelových plechů, široké oceli a tyčí tvarových - Část 1: Všeobecné požadavky 
Katalogové číslo:  73663
ČSN EN 10163-1 - Dodací podmínky pro jakost povrchu za tepla válcovaných ocelových plechů, široké oceli a tyčí tvarových - Část 1: Všeobecné požadavky
ČSN EN 10163-1ČSN EN 10163-1 První část normy stanoví všeobecné požadavky na jakost povrchu za tepla válcovaných ocelových plechů, široké oceli a tyčí tvarových (profilů). Obsahuje požadavky na d
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 10248-2 - Štětovnice válcované za tepla z nelegovaných ocelí - Část 2: Mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru 
Katalogové číslo:  42051
ČSN EN 10248-2 - Štětovnice válcované za tepla z nelegovaných ocelí - Část 2: Mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru
ČSN EN 10248-2ČSN EN 10248-2 Tato část evropské normy stanoví mezní úchylky rozměrů, tolerance kolmosti konců, přímosti a mezní úchylky hmotnosti štětovnic válcovaných za tepla z nelegovaných oc
Cena:  171,- Kč
ČSN 42 0030 - Ocelový a litinový odpad 
Katalogové číslo:  16052
ČSN 42 0030 - Ocelový a litinový odpad
ČSN 42 0030ČSN 42 0030 Tato norma určuje všeobecné zásady pro třídění, zkoušení, skladování, dodávání a dopravu ocelového a litinového odpadu.
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 10001 - Definice a rozdělení surových želez 
Katalogové číslo:  16147
ČSN EN 10001 - Definice a rozdělení surových želez
ČSN EN 10001ČSN EN 10001 Účelem této evropské normy je sjednocení definic surových želez a jejich rozdělení na různé druhy.
Cena:  171,- Kč
ČSN 42 0054 ZMĚNA 3 - Neželezné kovy a jejich slitiny. Označování chemickými značkami 
Katalogové číslo:  58023
ČSN 42 0054 ZMĚNA 3 - Neželezné kovy a jejich slitiny. Označování chemickými značkami
ČSN 42 0054 ZMĚNA 3
Cena:  34,- Kč
ČSN 42 0010 ZMĚNA c - Barevné označování ocelí 
Katalogové číslo:  13658
ČSN 42 0010 ZMĚNA c - Barevné označování ocelí
ČSN 42 0010 ZMĚNA c
Cena:  34,- Kč
ČSN EN 10372 - Systém sledování kvality plochých ocelových výrobků za použití čárového kódu - Tisk, evidence a zpracovávání informací 
Katalogové číslo:  510523
ČSN EN 10372 - Systém sledování kvality plochých ocelových výrobků za použití čárového kódu - Tisk, evidence a zpracovávání informací
ČSN EN 10372ČSN EN 10372 This document specifies a method using a barcoding system for tracing isolated defects that can be present in the following kinds of coated or uncoated steel flat product
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 10305-2 - Ocelové trubky pro přesné použití - Technické dodací podmínky - Část 2: Svařované trubky tažené za studena 
Katalogové číslo:  501077
ČSN EN 10305-2 - Ocelové trubky pro přesné použití - Technické dodací podmínky - Část 2: Svařované trubky tažené za studena
ČSN EN 10305-2ČSN EN 10305-2 Norma stanovuje technické dodací podmínky svařovaných ocelových trubek tažených za studena kruhového průřezu pro přesné použití s předepsaným vnějším průměrem D
Cena:  347,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ
4200 Všeobecné předpisy4201 Tvářené výrobky z ocelí. Technické dodací předpisy4202 Ingoty z ocelí. Tvářené výrobky z ocelí. Technické dodací předpisy4203 Mechanické zkoušení kovů4204 Technologické, metalografické a fyzikální zkoušení kovů4205 Chemické zkoušení kovů a feroslitin4206 Chemické zkoušení neželezných kovů a jejich slitin4207 Zkoušení kovů4208 Prášková metalurgie4209 Výrobky z ocelí a oceli na odlitky a litiny. Technické dodací předpisy. Ukazatele jakosti. Rozměry4210 Výrobky z ocelí. Technické dodací předpisy4211 Feroslitiny. Slitiny dezoxidační. Technické dodací předpisy4212 Surové železo. Odlitky z oceli a slitin. Kokily. Technické dodací předpisy4213 Těžké a lehké neželezné kovy. Technické dodací předpisy4214 Neželezné kovy. Všeobecné normy a technické dodací předpisy4215 Těžké a lehké neželezné kovy. Technické dodací předpisy4216 Klenotnictví. Vlastnosti kovů, označování a rozbory slitin4218 Bezpečnostní předpisy4219 Výrobky z oceli. Technické dodací podmínky. Jakosti4220 Výrobky z ocelí. Zvláštní předpisy a ustanovení4221 Surové železo, materiálové listy4222 Feroslitiny a slitiny dezoxidační. Materiálové listy4223 Litiny s kuličkovým grafitem. Materiálové listy4224 Litiny s lupínkovým grafitem. Zvláštní slitiny železa na odlitky4225 Bílé, tvrzené a temperované litiny. Materiálové listy4226 Uhlíkové oceli na odlitky. Materiálové listy4227 Nízkolegované a středně legované oceli na odlitky, odlévané do pískových forem. Materiálové listy4228 Nízkolegované a středně legované oceli na odlitky, odlévané jiným způsobem než do pískových forem. Slitiny pro trvalé magnety. Materiálové listy4229 Vysokolegované oceli na odlitky. Materiálové listy4230 Měď a slitiny mědi tvářené. Materiálové listy4231 Měď a slitiny mědi na odlitky. Materiálové listy4232 Slitiny měď-zinek tvářené. Materiálové listy4233 Slitiny měď-zinek na odlitky. Materiálové listy4234 Nikl, kobalt a slitiny niklu tvářené. Materiálové listy4235 Nikl, zinek a jejich slitiny na odlitky. Materiálové listy4236 Olovo, cín a jejich slitiny tvářené. Materiálové listy4237 Olovo, cín, antimon a jejich slitiny na odlitky. Materiálové listy4238 Ušlechtilé kovy a jejich slitiny. Materiálové listy4239 Nízkotavitelné slitiny neželezných kovů. Materiálové listy4240 Hliník tvářený. Materiálové listy4241 Hliník na odlitky. Materiálové listy4242 Slitiny hliníku tvářené. Materiálové listy4243 Slitiny hliníku na odlitky. Materiálové listy4244 Slitiny hliníku tvářené. Materiálové listy4245 Slitiny hliníku na odlitky. Materiálové listy4249 Hořčík a slitiny hořčíku na odlitky. Materiálové listy4250 Výrobky z ocelí. Rozměry4251 Ingoty z ocelí. Předvalky z ocelí válcované za tepla. Rozměry4252 Výrobky z ocelí. Rozměry4253 Plechy a pásy z ocelí. Rozměry (Přednostně válcované za tepla)4254 Dráty z ocelí válcované za tepla. Rozměry4255 Tyče z ocelí válcované za tepla. Rozměry4256 Tyče z ocelí válcované za tepla. Rozměry4257 Trubky z ocelí tvářené za tepla. Trubky z ocelí svařované. Rozměry4258 Výrobky z ocelí specifických tvarů. Technické dodací předpisy. Rozměry4259 Tyče z ocelí válcované za tepla. Rozměry4260 Tvářené výrobky z ocelí. Technické dodací podmínky a rozměry4263 Plechy a pásy z ocelí válcované za studena. Rozměry4264 Dráty z ocelí tvářené za studena. Rozměry4265 Tyče a oceli tvářené za studena. Rozměry4266 Ocelové dráty a výrobky z drátu4267 Trubky z ocelí tvářené za studena (přesné). Rozměry4268 Ohýbané profily ocelové4269 Tenkostěnné profily ocelové. Rozměry4272 Výkovky z neželezných kovů. Rozměry4273 Plechy, pásy, pruhy, kotouče, folie a kaloty z hliníku a slitin hliníku. Rozměry4274 Dráty z hliníku a slitin hliníku. Rozměry4275 Tyče z hliníku a slitin hliníku tvářené za tepla. Rozměry4276 Tyče z hliníku a slitin hliníku tvářené za studena. Rozměry4277 Trubky z hliníku a slitin hliníku. Rozměry4278 Profily z hliníku a slitin hliníku. Rozměry4281 Kompozice. Rozměry4283 Plechy, pásy, pruhy, kotouče a folie z těžkých a ušlechtilých kovů a jejich slitin. Rozměry4284 Dráty z těžkých a ušlechtilých kovů a jejich slitin. Rozměry4285 Tyče z těžkých neželezných kovů a jejich slitin tvářené za tepla. Rozměry4286 Tyče z těžkých neželezných kovů a jejich slitin tvářené za studena. Rozměry4287 Trubky z těžkých neželezných kovů a jejich slitin. Rozměry4288 Profily z těžkých neželezných kovů a jejich slitin. Rozměry4290 Výkovky z ocelí4292 Výkovky z neželezných kovů4296 Tlakové odlitky4297 Zkoušení odlitků4298 Různé hutní výrobky
43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat