Sponzorovaný odkaz

4200 Všeobecné předpisy - strana 2

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN 42 0008 - Úchylky tvaru a polohy hutních výrobků 
Katalogové číslo:  27409
ČSN 42 0008 - Úchylky tvaru a polohy hutních výrobků
ČSN 42 0008
Cena:  232,- Kč
ČSN 42 0090-3 - Materiál pro tepelná energetická zařízení. Trubky 
Katalogové číslo:  03562
ČSN 42 0090-3 - Materiál pro tepelná energetická zařízení. Trubky
ČSN 42 0090-3
Cena:  0,- Kč
ČSN EN 10305-6 - Ocelové trubky pro přesné použití - Technické dodací podmínky - Část 6: Svařované trubky tažené za studena pro hydraulické a pneumatické systémy 
Katalogové číslo:  501081
ČSN EN 10305-6 - Ocelové trubky pro přesné použití - Technické dodací podmínky - Část 6: Svařované trubky tažené za studena pro hydraulické a pneumatické systémy
ČSN EN 10305-6ČSN EN 10305-6 Tato norma stanovuje technické dodací podmínky pro ocelové svařované trubky tažené za studena, kruhového průřezu, používané v hydraulických a pneumatických tlakových sy
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 10051 - Kontinuálně za tepla válcované pásy a plechy stříhané z širokého pásu z nelegovaných a legovaných ocelí - Mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru 
Katalogové číslo:  88190
ČSN EN 10051 - Kontinuálně za tepla válcované pásy a plechy stříhané z širokého pásu z nelegovaných a legovaných ocelí - Mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru
ČSN EN 10051ČSN EN 10051 Norma stanovuje mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru kontinuálně za tepla válcovaných plechů a pásů bez povlaku s maximální šířkou 2 200 mm z nelegovaných a legovaných o
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 9444-2 - Korozivzdorné oceli kontinuálně válcované za tepla - Mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru - Část 2: Široký pás a plech 
Katalogové číslo:  87171
ČSN EN ISO 9444-2 - Korozivzdorné oceli kontinuálně válcované za tepla - Mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru - Část 2: Široký pás a plech
ČSN EN ISO 9444-2ČSN EN ISO 9444-2 Tato část ISO 9444 stanovuje mezní úchylky a toleranci tvaru pro kontinuálně za tepla válcovaný široký pás z korozivzdorné ocelí ve skutečné šířce od 600 mm do 2
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 10266 - Ocelové trubky, tvarovky a konstrukční duté profily - Symboly a definice termínů pro použití v normách na výrobky 
Katalogové číslo:  71126
ČSN EN 10266 - Ocelové trubky, tvarovky a konstrukční duté profily - Symboly a definice termínů pro použití v normách na výrobky
ČSN EN 10266ČSN EN 10266 Norma ČSN EN 10266 obsahuje symboly a definice termínů pro použití v normách na výrobky pro ocelové trubky, tvarovky a konstrukční duté profily. POZNÁMKA - Pro definic
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 10020 - Definice a rozdělení ocelí 
Katalogové číslo:  61486
ČSN EN 10020 - Definice a rozdělení ocelí
ČSN EN 10020ČSN EN 10020 Tato norma je českou verzí evropské normy EN 10020:2000. Tato evropská norma definuje termín "ocel" a dělí jakosti ocelí takto : - na oceli nelegované, korozivzdor
Cena:  171,- Kč
ČSN 42 0010 ZMĚNA b - Barevné označování ocelí 
Katalogové číslo:  13657
ČSN 42 0010 ZMĚNA b - Barevné označování ocelí
ČSN 42 0010 ZMĚNA b
Cena:  73,- Kč
ČSN EN 10143 - Ocelové plechy a pásy kontinuálně pokovené - Mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru 
Katalogové číslo:  77145
ČSN EN 10143 - Ocelové plechy a pásy kontinuálně pokovené - Mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru
ČSN EN 10143ČSN EN 10143 Tato evropská norma platí pro ploché výrobky kontinuálně žárově pokovené povlakem ze zinku (Z), slitiny zinek-železo (ZF), slitiny zinek-hliník (ZA), slitiny hliník-zinek (
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 10140 - Ocelový pás válcovaný za studena - Mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru 
Katalogové číslo:  77143
ČSN EN 10140 - Ocelový pás válcovaný za studena - Mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru
ČSN EN 10140ČSN EN 10140 Tato evropská norma platí pro za studena válcovaný úzký pás ve svitkách a pruzích, tloušťky až 10 mm a šířek menších než 600 mm, vyrobený z nelegovaných a legovaných ocelí,
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 10163-2 - Dodací podmínky pro jakost povrchu za tepla válcovaných ocelových plechů, široké oceli a tyčí tvarových - Část 2: Plechy a široká ocel 
Katalogové číslo:  73664
ČSN EN 10163-2 - Dodací podmínky pro jakost povrchu za tepla válcovaných ocelových plechů, široké oceli a tyčí tvarových - Část 2: Plechy a široká ocel
ČSN EN 10163-2ČSN EN 10163-2 Spolu s první částí tento dokument stanoví dodací podmínky pro jakost povrchu za tepla válcovaných plechů a široké oceli v tloušťkách 3 mm
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 10204 - Kovové výrobky - Druhy dokumentů kontroly 
Katalogové číslo:  73685
ČSN EN 10204 - Kovové výrobky - Druhy dokumentů kontroly
ČSN EN 10204ČSN EN 10204 Tato česká technická norma zavádí evropskou normu ČSN EN 10204. Tato evropská norma definuje různé druhy dokumentů kontroly, poskytované odběrateli v souladu s dohodami u
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO 4885 - Železné materiály - Tepelné zpracování - Slovník 
Katalogové číslo:  507253
ČSN EN ISO 4885 - Železné materiály - Tepelné zpracování - Slovník
ČSN EN ISO 4885ČSN EN ISO 4885 Tento dokument definuje důležité termíny používané v tepelném zpracování železných materiálů.
Cena:  545,- Kč
ČSN EN ISO 9445-2 - Korozivzdorné oceli kontinuálně válcované za studena - Mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru - Část 2: Široký pás a plech 
Katalogové číslo:  86797
ČSN EN ISO 9445-2 - Korozivzdorné oceli kontinuálně válcované za studena - Mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru - Část 2: Široký pás a plech
ČSN EN ISO 9445-2ČSN EN ISO 9445-2 Tato část ISO 9445-2 stanovuje mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru pro kontinuálně za studena válcované široké pásy a plechy z korozivzdorné oceli v tloušťkác
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 18286 - Plechy z korozivzdorné oceli válcované za tepla - Mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru 
Katalogové číslo:  87187
ČSN EN ISO 18286 - Plechy z korozivzdorné oceli válcované za tepla - Mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru
ČSN EN ISO 18286ČSN EN ISO 18286 Tato mezinárodní norma stanovuje požadavky pro mezní úchylky a tolerance pro plech za tepla válcovaný z korozivzdorné oceli vyrobený na vratné stolici (kvarto plech
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 10163-3 - Dodací podmínky pro jakost povrchu za tepla válcovaných ocelových plechů, široké oceli a tyčí tvarových - Část 3: Tyče tvarové 
Katalogové číslo:  73662
ČSN EN 10163-3 - Dodací podmínky pro jakost povrchu za tepla válcovaných ocelových plechů, široké oceli a tyčí tvarových - Část 3: Tyče tvarové
ČSN EN 10163-3ČSN EN 10163-3 Spolu s první částí tento dokument stanoví dodací podmínky pro jakost tyčí tvarových a platí pro všechny povrchy vyjma hran. Obsahuje požadavky na druh, dovolenou hlo
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 10342 - Magnetické materiály - Klasifikace izolací povrchu plechů a pásů pro elektrotechniku a výstřižků z nich zhotovených 
Katalogové číslo:  74758
ČSN EN 10342 - Magnetické materiály - Klasifikace izolací povrchu plechů a pásů pro elektrotechniku a výstřižků z nich zhotovených
ČSN EN 10342ČSN EN 10342 Tato norma se týká klasifikace izolací povrchu plechů a pásů pro elektrotechniku a výstřižků, které se z nich vyrábějí. Norma tohoto druhu nebyla dosud v České republice
Cena:  171,- Kč
ČSN 42 0054 ZMĚNA 1 - Neželezné kovy a jejich slitiny. Označování chemickými značkami 
Katalogové číslo:  19823
ČSN 42 0054 ZMĚNA 1 - Neželezné kovy a jejich slitiny. Označování chemickými značkami
ČSN 42 0054 ZMĚNA 1
Cena:  34,- Kč
ČSN ISO 16020 - Ocel pro betonářskou výztuž a předpínání betonu - Slovník 
Katalogové číslo:  79945
ČSN ISO 16020 - Ocel pro betonářskou výztuž a předpínání betonu - Slovník
ČSN ISO 16020ČSN ISO 16020 Mezinárodní norma ISO 16020 byla zpracována za účelem celosvětového používání společných termínů v oblasti ocelí pro výztuž a předpínání betonu. Definuje termíny a značky
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 10024 - Tyče průřezu "I" válcované za tepla se skloněnými přírubami. Tolerance tvaru a mezní úchylky rozměrů 
Katalogové číslo:  20294
ČSN EN 10024 - Tyče průřezu "I" válcované za tepla se skloněnými přírubami. Tolerance tvaru a mezní úchylky rozměrů
ČSN EN 10024ČSN EN 10024 Tato evropská norma stanoví mezní úchylky rozměrů a hmotnosti a tolerance tvaru tyčí průřezu I se skloněnými přírubami válcovaných za tepla. Neplatí pro tyče průřezu I s
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 10056-2 - Tyče průřezu rovnoramenného a nerovnoramenného "L" z konstrukčních ocelí. Část 2: Mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru 
Katalogové číslo:  17429
ČSN EN 10056-2 - Tyče průřezu rovnoramenného a nerovnoramenného "L" z konstrukčních ocelí. Část 2: Mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru
ČSN EN 10056-2ČSN EN 10056-2 Tato část evropské normy stanoví mezní úchylky rozměrů, tolerance tvaru a mezní úchylky hmotnosti tyčí průřezu rovnoramenného a nerovnoramenného L válcovaných za tep
Cena:  95,- Kč
ČSN 42 0054 ZMĚNA 2 - Neželezné kovy a jejich slitiny. Označování chemickými značkami 
Katalogové číslo:  55489
ČSN 42 0054 ZMĚNA 2 - Neželezné kovy a jejich slitiny. Označování chemickými značkami
ČSN 42 0054 ZMĚNA 2
Cena:  34,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ
4200 Všeobecné předpisy4201 Tvářené výrobky z ocelí. Technické dodací předpisy4202 Ingoty z ocelí. Tvářené výrobky z ocelí. Technické dodací předpisy4203 Mechanické zkoušení kovů4204 Technologické, metalografické a fyzikální zkoušení kovů4205 Chemické zkoušení kovů a feroslitin4206 Chemické zkoušení neželezných kovů a jejich slitin4207 Zkoušení kovů4208 Prášková metalurgie4209 Výrobky z ocelí a oceli na odlitky a litiny. Technické dodací předpisy. Ukazatele jakosti. Rozměry4210 Výrobky z ocelí. Technické dodací předpisy4211 Feroslitiny. Slitiny dezoxidační. Technické dodací předpisy4212 Surové železo. Odlitky z oceli a slitin. Kokily. Technické dodací předpisy4213 Těžké a lehké neželezné kovy. Technické dodací předpisy4214 Neželezné kovy. Všeobecné normy a technické dodací předpisy4215 Těžké a lehké neželezné kovy. Technické dodací předpisy4216 Klenotnictví. Vlastnosti kovů, označování a rozbory slitin4218 Bezpečnostní předpisy4219 Výrobky z oceli. Technické dodací podmínky. Jakosti4220 Výrobky z ocelí. Zvláštní předpisy a ustanovení4221 Surové železo, materiálové listy4222 Feroslitiny a slitiny dezoxidační. Materiálové listy4223 Litiny s kuličkovým grafitem. Materiálové listy4224 Litiny s lupínkovým grafitem. Zvláštní slitiny železa na odlitky4225 Bílé, tvrzené a temperované litiny. Materiálové listy4226 Uhlíkové oceli na odlitky. Materiálové listy4227 Nízkolegované a středně legované oceli na odlitky, odlévané do pískových forem. Materiálové listy4228 Nízkolegované a středně legované oceli na odlitky, odlévané jiným způsobem než do pískových forem. Slitiny pro trvalé magnety. Materiálové listy4229 Vysokolegované oceli na odlitky. Materiálové listy4230 Měď a slitiny mědi tvářené. Materiálové listy4231 Měď a slitiny mědi na odlitky. Materiálové listy4232 Slitiny měď-zinek tvářené. Materiálové listy4233 Slitiny měď-zinek na odlitky. Materiálové listy4234 Nikl, kobalt a slitiny niklu tvářené. Materiálové listy4235 Nikl, zinek a jejich slitiny na odlitky. Materiálové listy4236 Olovo, cín a jejich slitiny tvářené. Materiálové listy4237 Olovo, cín, antimon a jejich slitiny na odlitky. Materiálové listy4238 Ušlechtilé kovy a jejich slitiny. Materiálové listy4239 Nízkotavitelné slitiny neželezných kovů. Materiálové listy4240 Hliník tvářený. Materiálové listy4241 Hliník na odlitky. Materiálové listy4242 Slitiny hliníku tvářené. Materiálové listy4243 Slitiny hliníku na odlitky. Materiálové listy4244 Slitiny hliníku tvářené. Materiálové listy4245 Slitiny hliníku na odlitky. Materiálové listy4249 Hořčík a slitiny hořčíku na odlitky. Materiálové listy4250 Výrobky z ocelí. Rozměry4251 Ingoty z ocelí. Předvalky z ocelí válcované za tepla. Rozměry4252 Výrobky z ocelí. Rozměry4253 Plechy a pásy z ocelí. Rozměry (Přednostně válcované za tepla)4254 Dráty z ocelí válcované za tepla. Rozměry4255 Tyče z ocelí válcované za tepla. Rozměry4256 Tyče z ocelí válcované za tepla. Rozměry4257 Trubky z ocelí tvářené za tepla. Trubky z ocelí svařované. Rozměry4258 Výrobky z ocelí specifických tvarů. Technické dodací předpisy. Rozměry4259 Tyče z ocelí válcované za tepla. Rozměry4260 Tvářené výrobky z ocelí. Technické dodací podmínky a rozměry4263 Plechy a pásy z ocelí válcované za studena. Rozměry4264 Dráty z ocelí tvářené za studena. Rozměry4265 Tyče a oceli tvářené za studena. Rozměry4266 Ocelové dráty a výrobky z drátu4267 Trubky z ocelí tvářené za studena (přesné). Rozměry4268 Ohýbané profily ocelové4269 Tenkostěnné profily ocelové. Rozměry4272 Výkovky z neželezných kovů. Rozměry4273 Plechy, pásy, pruhy, kotouče, folie a kaloty z hliníku a slitin hliníku. Rozměry4274 Dráty z hliníku a slitin hliníku. Rozměry4275 Tyče z hliníku a slitin hliníku tvářené za tepla. Rozměry4276 Tyče z hliníku a slitin hliníku tvářené za studena. Rozměry4277 Trubky z hliníku a slitin hliníku. Rozměry4278 Profily z hliníku a slitin hliníku. Rozměry4281 Kompozice. Rozměry4283 Plechy, pásy, pruhy, kotouče a folie z těžkých a ušlechtilých kovů a jejich slitin. Rozměry4284 Dráty z těžkých a ušlechtilých kovů a jejich slitin. Rozměry4285 Tyče z těžkých neželezných kovů a jejich slitin tvářené za tepla. Rozměry4286 Tyče z těžkých neželezných kovů a jejich slitin tvářené za studena. Rozměry4287 Trubky z těžkých neželezných kovů a jejich slitin. Rozměry4288 Profily z těžkých neželezných kovů a jejich slitin. Rozměry4290 Výkovky z ocelí4292 Výkovky z neželezných kovů4296 Tlakové odlitky4297 Zkoušení odlitků4298 Různé hutní výrobky
43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat