Sponzorovaný odkaz

4200 Všeobecné předpisy - strana 3

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN 42 0060 - Vady hutních předvýrobků a výrobků z neželezných kovů a jejich slitin. Názvosloví a třídění vad 
Katalogové číslo:  27414
ČSN 42 0060 - Vady hutních předvýrobků a výrobků z neželezných kovů a jejich slitin. Názvosloví a třídění vad
ČSN 42 0060ČSN 42 0060 Norma platí pro třídění a názvy nejčastěji se vyskytujících vad hutních předvýrobků a výrobků z neželezných kovů a jejich slitin vyrobených litím, lisováním, válcováním a
Cena:  605,- Kč
ČSN ISO 16020 - Ocel pro betonářskou výztuž a předpínání betonu - Slovník 
Katalogové číslo:  79945
ČSN ISO 16020 - Ocel pro betonářskou výztuž a předpínání betonu - Slovník
ČSN ISO 16020ČSN ISO 16020 Mezinárodní norma ISO 16020 byla zpracována za účelem celosvětového používání společných termínů v oblasti ocelí pro výztuž a předpínání betonu. Definuje termíny a značky
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 10163-3 - Dodací podmínky pro jakost povrchu za tepla válcovaných ocelových plechů, široké oceli a tyčí tvarových - Část 3: Tyče tvarové 
Katalogové číslo:  73662
ČSN EN 10163-3 - Dodací podmínky pro jakost povrchu za tepla válcovaných ocelových plechů, široké oceli a tyčí tvarových - Část 3: Tyče tvarové
ČSN EN 10163-3ČSN EN 10163-3 Spolu s první částí tento dokument stanoví dodací podmínky pro jakost tyčí tvarových a platí pro všechny povrchy vyjma hran. Obsahuje požadavky na druh, dovolenou hlo
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 10342 - Magnetické materiály - Klasifikace izolací povrchu plechů a pásů pro elektrotechniku a výstřižků z nich zhotovených 
Katalogové číslo:  74758
ČSN EN 10342 - Magnetické materiály - Klasifikace izolací povrchu plechů a pásů pro elektrotechniku a výstřižků z nich zhotovených
ČSN EN 10342ČSN EN 10342 Tato norma se týká klasifikace izolací povrchu plechů a pásů pro elektrotechniku a výstřižků, které se z nich vyrábějí. Norma tohoto druhu nebyla dosud v České republice
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 10027-1 OPRAVA 1 - Systémy označování ocelí - Část 1: Stavba značek oceli 
Katalogové číslo:  509342
ČSN EN 10027-1 OPRAVA 1 - Systémy označování ocelí - Část 1: Stavba značek oceli
ČSN EN 10027-1 OPRAVA 1
Cena:  0,- Kč
ČSN 42 0056 - Tepelné zpracování neželezných kovů a jejich slitin. Rozdělení, názvosloví a definice 
Katalogové číslo:  28598
ČSN 42 0056 - Tepelné zpracování neželezných kovů a jejich slitin. Rozdělení, názvosloví a definice
ČSN 42 0056ČSN 42 0056 Stanoví termíny a definice tepelného zpracování neželezných kovů a jejich slitin. Česky a slovensky je uvedeno názvosloví. Česky je definováno 67 hesel. Pro informaci jso
Cena:  171,- Kč
ČSN 42 0015 - Vady tvářených ocelových hutních výrobků. Názvosloví a třídění vad 
Katalogové číslo:  03554
ČSN 42 0015 - Vady tvářených ocelových hutních výrobků. Názvosloví a třídění vad
ČSN 42 0015ČSN 42 0015 Norma platí pro tvářené ocelové hutní výrobky, bez ohledu na jejich způsob výroby. Poznámka: Mechanickým tvářením se rozumí docílené trvalé změny tvaru působením vnějších
Cena:  2 145,- Kč
ČSN 42 0042 - Hutnické názvosloví. Ocel a její výroba 
Katalogové číslo:  03556
ČSN 42 0042 - Hutnické názvosloví. Ocel a její výroba
ČSN 42 0042ČSN 42 0042 Stanoví české a slovenské názvosloví výroby oceli. Norma je rozdělena na 9 částí (např. suroviny, technologická zařízení, technologie výroby apod.). Česky a slovensky je u
Cena:  347,- Kč
ČSN 42 0062 - Vady výkovků z neželezných kovů a jejich slitin. Názvosloví a třídění vad 
Katalogové číslo:  16564
ČSN 42 0062 - Vady výkovků z neželezných kovů a jejich slitin. Názvosloví a třídění vad
ČSN 42 0062ČSN 42 0062 Platí pro třídění vad výkovků z neželezných kovů a jejich slitin, vyráběných v zápustce nebo volným kováním. Je normalizováno cca 50 pojmů (hesel) a na obrázcích znázorněn
Cena:  605,- Kč
ČSN 42 0090-7 - Materiál pro tepelná energetická zařízení. Oceli na odlitky 
Katalogové číslo:  03566
ČSN 42 0090-7 - Materiál pro tepelná energetická zařízení. Oceli na odlitky
ČSN 42 0090-7
Cena:  0,- Kč
ČSN EN 10168 - Ocelové výrobky - Dokumenty kontroly - Přehled a popis údajů 
Katalogové číslo:  72918
ČSN EN 10168 - Ocelové výrobky - Dokumenty kontroly - Přehled a popis údajů
ČSN EN 10168ČSN EN 10168 Evropská norma EN 10168 obsahuje přehled údajů, které mohou souviset s a obsahuje stručný popis dokumentů kontroly ocelových výrobků uvedených v EN 10204. Stanovuje norma
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 3252 - Prášková metalurgie - Slovník 
Katalogové číslo:  62354
ČSN EN ISO 3252 - Prášková metalurgie - Slovník
ČSN EN ISO 3252ČSN EN ISO 3252 Norma ČSN EN ISO 3252 uvádí definice termínů, které se týkají oboru práškové metalurgie. Prášková metalurgie je odvětví metalurgie, které se zabývá výrobou kovových
Cena:  545,- Kč
ČSN EN ISO 9445-1 - Korozivzdorné oceli kontinuálně válcované za studena - Mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru - Část 1: Úzký pás a pruhy 
Katalogové číslo:  86796
ČSN EN ISO 9445-1 - Korozivzdorné oceli kontinuálně válcované za studena - Mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru - Část 1: Úzký pás a pruhy
ČSN EN ISO 9445-1ČSN EN ISO 9445-1 Tato část ČSN EN ISO 9445-1 stanovuje mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru pro kontinuálně za studena válcované úzké pásy z korozivzdorné oceli v tloušťkách až
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 10079 - Definice ocelových výrobků 
Katalogové číslo:  79455
ČSN EN 10079 - Definice ocelových výrobků
ČSN EN 10079ČSN EN 10079 Norma stanoví pojmy pro ocelové výrobky vyráběné nebo používané v ocelářském průmyslu nebo jeho odběrateli.
Cena:  803,- Kč
ČSN EN 10251 - Magnetické materiály - Metody stanovení geometrických vlastností ocelových plechů a pásů pro elektrotechniku 
Katalogové číslo:  98907
ČSN EN 10251 - Magnetické materiály - Metody stanovení geometrických vlastností ocelových plechů a pásů pro elektrotechniku
ČSN EN 10251ČSN EN 10251 Tato evropská norma je určena k definování zkušebních metod používaných pro stanovení geometrických vlastností ocelových plechů a pásů pro elektrotechniku.
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 10027-2 - Systémy označování ocelí - Část 2: Systém číselného označování 
Katalogové číslo:  500475
ČSN EN 10027-2 - Systémy označování ocelí - Část 2: Systém číselného označování
ČSN EN 10027-2ČSN EN 10027-2 Norma stanoví systém číselného označování ocelí, pro označování ocelí značkami. Pojednává o stavbě čísel ocelí a organizaci jejich registrace, přidělování a rozšiřování
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 10305-3 - Ocelové trubky pro přesné použití - Technické dodací podmínky - Část 3: Svařované trubky kalibrované za studena 
Katalogové číslo:  501078
ČSN EN 10305-3 - Ocelové trubky pro přesné použití - Technické dodací podmínky - Část 3: Svařované trubky kalibrované za studena
ČSN EN 10305-3ČSN EN 10305-3 Tato evropská norma stanoví technické dodací podmínky pro ocelové svařované trubky kruhového průřezu kalibrované za studena pro přesné použití s předepsaným vnějším p
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 515 - Hliník a slitiny hliníku - Výrobky tvářené - Označování stavů 
Katalogové číslo:  503287
ČSN EN 515 - Hliník a slitiny hliníku - Výrobky tvářené - Označování stavů
ČSN EN 515ČSN EN 515 Tato evropská norma stanovuje označování stavu pro všechny druhy tvářeného hliníku a slitin hliníku a pro plynule lité dráty a pásy určené pro tváření z hliníku a slitin hlin
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 10027-1 - Systémy označování ocelí - Část 1: Stavba značek oceli 
Katalogové číslo:  503451
ČSN EN 10027-1 - Systémy označování ocelí - Část 1: Stavba značek oceli
ČSN EN 10027-1ČSN EN 10027-1 Tato norma stanoví pravidla pro stavbu značek oceli pomocí určujících písmen a číslic vyjadřující použití a hlavní charakteristiky například mechanické, fyzikální, chem
Cena:  446,- Kč
ČSN EN ISO 9443 - Třídy jakosti povrchu pro tyče a dráty válcované za tepla 
Katalogové číslo:  508055
ČSN EN ISO 9443 - Třídy jakosti povrchu pro tyče a dráty válcované za tepla
ČSN EN ISO 9443ČSN EN ISO 9443 Norma stanoví technické dodací požadavky pro jakost povrchu tyčí kruhových, čtvercových, šestiúhelníkových a drátů válcovaných za tepla o jmenovitých rozměrech dN od
Cena:  232,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ
4200 Všeobecné předpisy4201 Tvářené výrobky z ocelí. Technické dodací předpisy4202 Ingoty z ocelí. Tvářené výrobky z ocelí. Technické dodací předpisy4203 Mechanické zkoušení kovů4204 Technologické, metalografické a fyzikální zkoušení kovů4205 Chemické zkoušení kovů a feroslitin4206 Chemické zkoušení neželezných kovů a jejich slitin4207 Zkoušení kovů4208 Prášková metalurgie4209 Výrobky z ocelí a oceli na odlitky a litiny. Technické dodací předpisy. Ukazatele jakosti. Rozměry4210 Výrobky z ocelí. Technické dodací předpisy4211 Feroslitiny. Slitiny dezoxidační. Technické dodací předpisy4212 Surové železo. Odlitky z oceli a slitin. Kokily. Technické dodací předpisy4213 Těžké a lehké neželezné kovy. Technické dodací předpisy4214 Neželezné kovy. Všeobecné normy a technické dodací předpisy4215 Těžké a lehké neželezné kovy. Technické dodací předpisy4216 Klenotnictví. Vlastnosti kovů, označování a rozbory slitin4218 Bezpečnostní předpisy4219 Výrobky z oceli. Technické dodací podmínky. Jakosti4220 Výrobky z ocelí. Zvláštní předpisy a ustanovení4221 Surové železo, materiálové listy4222 Feroslitiny a slitiny dezoxidační. Materiálové listy4223 Litiny s kuličkovým grafitem. Materiálové listy4224 Litiny s lupínkovým grafitem. Zvláštní slitiny železa na odlitky4225 Bílé, tvrzené a temperované litiny. Materiálové listy4226 Uhlíkové oceli na odlitky. Materiálové listy4227 Nízkolegované a středně legované oceli na odlitky, odlévané do pískových forem. Materiálové listy4228 Nízkolegované a středně legované oceli na odlitky, odlévané jiným způsobem než do pískových forem. Slitiny pro trvalé magnety. Materiálové listy4229 Vysokolegované oceli na odlitky. Materiálové listy4230 Měď a slitiny mědi tvářené. Materiálové listy4231 Měď a slitiny mědi na odlitky. Materiálové listy4232 Slitiny měď-zinek tvářené. Materiálové listy4233 Slitiny měď-zinek na odlitky. Materiálové listy4234 Nikl, kobalt a slitiny niklu tvářené. Materiálové listy4235 Nikl, zinek a jejich slitiny na odlitky. Materiálové listy4236 Olovo, cín a jejich slitiny tvářené. Materiálové listy4237 Olovo, cín, antimon a jejich slitiny na odlitky. Materiálové listy4238 Ušlechtilé kovy a jejich slitiny. Materiálové listy4239 Nízkotavitelné slitiny neželezných kovů. Materiálové listy4240 Hliník tvářený. Materiálové listy4241 Hliník na odlitky. Materiálové listy4242 Slitiny hliníku tvářené. Materiálové listy4243 Slitiny hliníku na odlitky. Materiálové listy4244 Slitiny hliníku tvářené. Materiálové listy4245 Slitiny hliníku na odlitky. Materiálové listy4249 Hořčík a slitiny hořčíku na odlitky. Materiálové listy4250 Výrobky z ocelí. Rozměry4251 Ingoty z ocelí. Předvalky z ocelí válcované za tepla. Rozměry4252 Výrobky z ocelí. Rozměry4253 Plechy a pásy z ocelí. Rozměry (Přednostně válcované za tepla)4254 Dráty z ocelí válcované za tepla. Rozměry4255 Tyče z ocelí válcované za tepla. Rozměry4256 Tyče z ocelí válcované za tepla. Rozměry4257 Trubky z ocelí tvářené za tepla. Trubky z ocelí svařované. Rozměry4258 Výrobky z ocelí specifických tvarů. Technické dodací předpisy. Rozměry4259 Tyče z ocelí válcované za tepla. Rozměry4260 Tvářené výrobky z ocelí. Technické dodací podmínky a rozměry4263 Plechy a pásy z ocelí válcované za studena. Rozměry4264 Dráty z ocelí tvářené za studena. Rozměry4265 Tyče a oceli tvářené za studena. Rozměry4266 Ocelové dráty a výrobky z drátu4267 Trubky z ocelí tvářené za studena (přesné). Rozměry4268 Ohýbané profily ocelové4269 Tenkostěnné profily ocelové. Rozměry4272 Výkovky z neželezných kovů. Rozměry4273 Plechy, pásy, pruhy, kotouče, folie a kaloty z hliníku a slitin hliníku. Rozměry4274 Dráty z hliníku a slitin hliníku. Rozměry4275 Tyče z hliníku a slitin hliníku tvářené za tepla. Rozměry4276 Tyče z hliníku a slitin hliníku tvářené za studena. Rozměry4277 Trubky z hliníku a slitin hliníku. Rozměry4278 Profily z hliníku a slitin hliníku. Rozměry4281 Kompozice. Rozměry4283 Plechy, pásy, pruhy, kotouče a folie z těžkých a ušlechtilých kovů a jejich slitin. Rozměry4284 Dráty z těžkých a ušlechtilých kovů a jejich slitin. Rozměry4285 Tyče z těžkých neželezných kovů a jejich slitin tvářené za tepla. Rozměry4286 Tyče z těžkých neželezných kovů a jejich slitin tvářené za studena. Rozměry4287 Trubky z těžkých neželezných kovů a jejich slitin. Rozměry4288 Profily z těžkých neželezných kovů a jejich slitin. Rozměry4290 Výkovky z ocelí4292 Výkovky z neželezných kovů4296 Tlakové odlitky4297 Zkoušení odlitků4298 Různé hutní výrobky
43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat