Sponzorovaný odkaz

4213 Těžké a lehké neželezné kovy. Technické dodací předpisy

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN 42 1307 - Barevné označování mědi a slitin mědi. Barevné odstíny 
Katalogové číslo:  27885
ČSN 42 1307 - Barevné označování mědi a slitin mědi. Barevné odstíny
ČSN 42 1307ČSN 42 1307 Norma platí pro odstíny barevných pruhů určených pro barevné označování litých a tvářených hutních předvýrobků a výrobků z mědi a slitin mědi. Norma v devíti tabulkách při
Cena:  95,- Kč
ČSN 42 1350 - Plechy, pásy, pruhy a fólie z olova a slitin olova. Technické dodací předpisy 
Katalogové číslo:  27897
ČSN 42 1350 - Plechy, pásy, pruhy a fólie z olova a slitin olova. Technické dodací předpisy
ČSN 42 1350ČSN 42 1350 Norma platí pro výrobu, zkoušení a dodávání plechů, pásů, pruhů a fólií z olova a slitin olova, určených pro všeobecné použití. V části I - Všeobecně je v čl. 3 uvedeno, ž
Cena:  95,- Kč
ČSN 42 1375 - Elektrolytický kobalt. Technické dodacie predpisy 
Katalogové číslo:  27899
ČSN 42 1375 - Elektrolytický kobalt. Technické dodacie predpisy
ČSN 42 1375ČSN 42 1375 Norma platí pro elektrolytický kobalt, používaný na výrobu speciálních slitin a ocelí. Tento kobalt se vyrábí podle ČSN 42 3794, která je také k normě přiložena. ČSN 42 13
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 13148 - Měď a slitiny mědi - Pásy žárově pocínované 
Katalogové číslo:  88081
ČSN EN 13148 - Měď a slitiny mědi - Pásy žárově pocínované
ČSN EN 13148ČSN EN 13148 Tato norma stanovuje: - chemické složení a mezní úchylky rozměrů pásu vyrobeného válcováním v rozsahu tloušťky od 0,10 mm do a včetně 1,50 mm z mědi a slitin mědi k pocí
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 1179 - Zinek a slitiny zinku - Primární zinek 
Katalogové číslo:  69330
ČSN EN 1179 - Zinek a slitiny zinku - Primární zinek
ČSN EN 1179ČSN EN 1179 Tato norma stanovuje klasifikaci, chemické složení, značení a další požadavky na primární zinek. Třídy zinku obsažené v této normě jsou ty, které jsou mezinárodně obchodova
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 14290 - Zinek a slitiny zinku - Druhotné suroviny 
Katalogové číslo:  72002
ČSN EN 14290 - Zinek a slitiny zinku - Druhotné suroviny
ČSN EN 14290ČSN EN 14290 Tato norma stanovuje požadavky na vlastnosti a stav specifického rozsahu obchodovatelných druhotných surovin s převládajícím obsahem zinku. Tato norma definuje tyto mater
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 1978 - Měď a slitiny mědi - Měděné katody 
Katalogové číslo:  56952
ČSN EN 1978 - Měď a slitiny mědi - Měděné katody
ČSN EN 1978ČSN EN 1978 Tato evropská norma stanovuje požadavky na chemické složení a vlastnosti katod z dvou tříd mědi označených Cu-CATH-1 (CR001A) a Cu-CATH-2 (CR002A). Příloha A (normativní) p
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 1559-6 - Slévárenství - Technické dodací podmínky - Část 6: Doplňkové požadavky na odlitky ze slitin zinku 
Katalogové číslo:  56422
ČSN EN 1559-6 - Slévárenství - Technické dodací podmínky - Část 6: Doplňkové požadavky na odlitky ze slitin zinku
ČSN EN 1559-6ČSN EN 1559-6 Tato část EN 1559 platí pro odlitky ze slitin zinku, odlévané do pískových forem, trvalých forem, tlakově lité, odstředivě lité, plynule lité nebo přesně lité. Tato nor
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 12844 - Zinek a slitiny zinku - Odlitky - Specifikace 
Katalogové číslo:  57922
ČSN EN 12844 - Zinek a slitiny zinku - Odlitky - Specifikace
ČSN EN 12844ČSN EN 12844 Tato evropská norma stanovuje označování, chemické složení, značení a další požadavky pro odlitky ze slitin zinku.
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 12659 - Olovo a slitiny olova - Olovo 
Katalogové číslo:  59799
ČSN EN 12659 - Olovo a slitiny olova - Olovo
ČSN EN 12659ČSN EN 12659 Předmětem normy jsou technické dodací předpisy pro čisté olovo dodávané v ingotech nebo blocích k dalšímu zpracování. Norma stanovuje požadavky na chemické složení čtyř
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 12060 - Zinek a slitiny zinku - Metody odběru vzorků - Specifikace 
Katalogové číslo:  56102
ČSN EN 12060 - Zinek a slitiny zinku - Metody odběru vzorků - Specifikace
ČSN EN 12060ČSN EN 12060 Tato evropská norma stanoví požadavky na odběr vzorků zinku a slitin zinku, specifikovaných v EN 1179 a EN 1774, pro rozbor.
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 12861 - Měď a slitiny mědi - Odpad 
Katalogové číslo:  506028
ČSN EN 12861 - Měď a slitiny mědi - Odpad
ČSN EN 12861ČSN EN 12861 Tato evropská norma stanovuje požadavky na vlastnosti, stav, vlhkost, chemické složení, obsah kovu, výtěžnost kovu a postupy zkoušení kovových nezpracovaných materiálů pro
Cena:  358,- Kč
ČSN 42 1331 - Odpady neželezných kovů a jejich slitin 
Katalogové číslo:  27892
ČSN 42 1331 - Odpady neželezných kovů a jejich slitin
ČSN 42 1331
Cena:  347,- Kč
ČSN 42 1380 - Kompozice v houskách pro ložiska. Technické dodací předpisy 
Katalogové číslo:  03724
ČSN 42 1380 - Kompozice v houskách pro ložiska. Technické dodací předpisy
ČSN 42 1380
Cena:  73,- Kč
ČSN EN 12588 - Olovo a slitiny olova - Válcované plechy z olova pro stavebnictví 
Katalogové číslo:  78909
ČSN EN 12588 - Olovo a slitiny olova - Válcované plechy z olova pro stavebnictví
ČSN EN 12588ČSN EN 12588 Tato norma stanovuje označování, požadavky na chemické složení, stav povrchu a mezní úchylky rozměrů pro válcované plechy z olova. Plechy z olova obsažené v této normě js
Cena:  171,- Kč
ČSN 42 1331 ZMĚNA Z1 - Odpady neželezných kovů a jejich slitin 
Katalogové číslo:  61954
ČSN 42 1331 ZMĚNA Z1 - Odpady neželezných kovů a jejich slitin
ČSN 42 1331 ZMĚNA Z1
Cena:  34,- Kč
ČSN EN 1652 - Měď a slitiny mědi - Desky, plechy, pásy a kotouče pro všeobecné použití 
Katalogové číslo:  56958
ČSN EN 1652 - Měď a slitiny mědi - Desky, plechy, pásy a kotouče pro všeobecné použití
ČSN EN 1652ČSN EN 1652 Tato evropská norma stanovuje chemické složení, požadavky na vlastnosti a mezní úchylky rozměrů a tvaru pro desky, plechy, pásy a kotouče z mědi a slitin mědi pro všeobecné
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 12402 - Olovo a slitiny olova - Metody odběru vzorků pro chemický rozbor 
Katalogové číslo:  59711
ČSN EN 12402 - Olovo a slitiny olova - Metody odběru vzorků pro chemický rozbor
ČSN EN 12402ČSN EN 12402 Norma stanovuje metody odběru vzorků z ingotů nebo bloků olova a slitin olova pro účely chemického rozboru nebo pro účely spektrometrického rozboru optickou emisní spekt
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 12548 - Olovo a slitiny olova - Slitiny olova v ingotech na pláště elektrických kabelů a kabelové spojky 
Katalogové číslo:  59800
ČSN EN 12548 - Olovo a slitiny olova - Slitiny olova v ingotech na pláště elektrických kabelů a kabelové spojky
ČSN EN 12548ČSN EN 12548 Předmětem normy jsou technické dodací předpisy pro olovo a slitiny olova dodávané v ingotech nebo blocích k dalšímu zpracování na pláště elektrických kabelů a kabelové s
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 13086 - Olovo a slitiny olova - Oxidy olova 
Katalogové číslo:  62122
ČSN EN 13086 - Olovo a slitiny olova - Oxidy olova
ČSN EN 13086ČSN EN 13086 Tato evropská norma stanovuje požadavky, mezní úchylky pro přejímku a chemické a fyzikální zkušební postupy pro oxidy olova, včetně klejtu (práškového nebo granulovaného
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 12164 - Měď a slitiny mědi - Tyče pro třískové obrábění 
Katalogové číslo:  501679
ČSN EN 12164 - Měď a slitiny mědi - Tyče pro třískové obrábění
ČSN EN 12164ČSN EN 12164 Tato evropská norma stanovuje chemické složení, požadavky na vlastnosti a mezní úchylky rozměrů pro tyče ze slitin mědi s kruhovým, čtvercovým, šestihranným nebo osmihranný
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 12168 - Měď a slitiny mědi - Duté tyče pro třískové obrábění 
Katalogové číslo:  502566
ČSN EN 12168 - Měď a slitiny mědi - Duté tyče pro třískové obrábění
ČSN EN 12168ČSN EN 12168 Tato evropská norma stanovuje chemické složení, požadavky na vlastnosti a mezní úchylky rozměrů pro duté tyče ze slitin mědi vyrobené tažením nebo lisováním speciálně urč
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 1977 - Měď a slitiny mědi - Dráty pro tažení z mědi 
Katalogové číslo:  93536
ČSN EN 1977 - Měď a slitiny mědi - Dráty pro tažení z mědi
ČSN EN 1977ČSN EN 1977 Tato evropská norma stanovuje chemické složení, mechanické, elektrické a fyzikální vlastnosti drátů pro tažení z mědi s vysokou konduktivitou, vhodných pro výrobu drátů tažen
Cena:  347,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ
4200 Všeobecné předpisy4201 Tvářené výrobky z ocelí. Technické dodací předpisy4202 Ingoty z ocelí. Tvářené výrobky z ocelí. Technické dodací předpisy4203 Mechanické zkoušení kovů4204 Technologické, metalografické a fyzikální zkoušení kovů4205 Chemické zkoušení kovů a feroslitin4206 Chemické zkoušení neželezných kovů a jejich slitin4207 Zkoušení kovů4208 Prášková metalurgie4209 Výrobky z ocelí a oceli na odlitky a litiny. Technické dodací předpisy. Ukazatele jakosti. Rozměry4210 Výrobky z ocelí. Technické dodací předpisy4211 Feroslitiny. Slitiny dezoxidační. Technické dodací předpisy4212 Surové železo. Odlitky z oceli a slitin. Kokily. Technické dodací předpisy4213 Těžké a lehké neželezné kovy. Technické dodací předpisy4214 Neželezné kovy. Všeobecné normy a technické dodací předpisy4215 Těžké a lehké neželezné kovy. Technické dodací předpisy4216 Klenotnictví. Vlastnosti kovů, označování a rozbory slitin4218 Bezpečnostní předpisy4219 Výrobky z oceli. Technické dodací podmínky. Jakosti4220 Výrobky z ocelí. Zvláštní předpisy a ustanovení4221 Surové železo, materiálové listy4222 Feroslitiny a slitiny dezoxidační. Materiálové listy4223 Litiny s kuličkovým grafitem. Materiálové listy4224 Litiny s lupínkovým grafitem. Zvláštní slitiny železa na odlitky4225 Bílé, tvrzené a temperované litiny. Materiálové listy4226 Uhlíkové oceli na odlitky. Materiálové listy4227 Nízkolegované a středně legované oceli na odlitky, odlévané do pískových forem. Materiálové listy4228 Nízkolegované a středně legované oceli na odlitky, odlévané jiným způsobem než do pískových forem. Slitiny pro trvalé magnety. Materiálové listy4229 Vysokolegované oceli na odlitky. Materiálové listy4230 Měď a slitiny mědi tvářené. Materiálové listy4231 Měď a slitiny mědi na odlitky. Materiálové listy4232 Slitiny měď-zinek tvářené. Materiálové listy4233 Slitiny měď-zinek na odlitky. Materiálové listy4234 Nikl, kobalt a slitiny niklu tvářené. Materiálové listy4235 Nikl, zinek a jejich slitiny na odlitky. Materiálové listy4236 Olovo, cín a jejich slitiny tvářené. Materiálové listy4237 Olovo, cín, antimon a jejich slitiny na odlitky. Materiálové listy4238 Ušlechtilé kovy a jejich slitiny. Materiálové listy4239 Nízkotavitelné slitiny neželezných kovů. Materiálové listy4240 Hliník tvářený. Materiálové listy4241 Hliník na odlitky. Materiálové listy4242 Slitiny hliníku tvářené. Materiálové listy4243 Slitiny hliníku na odlitky. Materiálové listy4244 Slitiny hliníku tvářené. Materiálové listy4245 Slitiny hliníku na odlitky. Materiálové listy4249 Hořčík a slitiny hořčíku na odlitky. Materiálové listy4250 Výrobky z ocelí. Rozměry4251 Ingoty z ocelí. Předvalky z ocelí válcované za tepla. Rozměry4252 Výrobky z ocelí. Rozměry4253 Plechy a pásy z ocelí. Rozměry (Přednostně válcované za tepla)4254 Dráty z ocelí válcované za tepla. Rozměry4255 Tyče z ocelí válcované za tepla. Rozměry4256 Tyče z ocelí válcované za tepla. Rozměry4257 Trubky z ocelí tvářené za tepla. Trubky z ocelí svařované. Rozměry4258 Výrobky z ocelí specifických tvarů. Technické dodací předpisy. Rozměry4259 Tyče z ocelí válcované za tepla. Rozměry4260 Tvářené výrobky z ocelí. Technické dodací podmínky a rozměry4263 Plechy a pásy z ocelí válcované za studena. Rozměry4264 Dráty z ocelí tvářené za studena. Rozměry4265 Tyče a oceli tvářené za studena. Rozměry4266 Ocelové dráty a výrobky z drátu4267 Trubky z ocelí tvářené za studena (přesné). Rozměry4268 Ohýbané profily ocelové4269 Tenkostěnné profily ocelové. Rozměry4272 Výkovky z neželezných kovů. Rozměry4273 Plechy, pásy, pruhy, kotouče, folie a kaloty z hliníku a slitin hliníku. Rozměry4274 Dráty z hliníku a slitin hliníku. Rozměry4275 Tyče z hliníku a slitin hliníku tvářené za tepla. Rozměry4276 Tyče z hliníku a slitin hliníku tvářené za studena. Rozměry4277 Trubky z hliníku a slitin hliníku. Rozměry4278 Profily z hliníku a slitin hliníku. Rozměry4281 Kompozice. Rozměry4283 Plechy, pásy, pruhy, kotouče a folie z těžkých a ušlechtilých kovů a jejich slitin. Rozměry4284 Dráty z těžkých a ušlechtilých kovů a jejich slitin. Rozměry4285 Tyče z těžkých neželezných kovů a jejich slitin tvářené za tepla. Rozměry4286 Tyče z těžkých neželezných kovů a jejich slitin tvářené za studena. Rozměry4287 Trubky z těžkých neželezných kovů a jejich slitin. Rozměry4288 Profily z těžkých neželezných kovů a jejich slitin. Rozměry4290 Výkovky z ocelí4292 Výkovky z neželezných kovů4296 Tlakové odlitky4297 Zkoušení odlitků4298 Různé hutní výrobky
43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat