Sponzorovaný odkaz

31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN ISO 102 - Letadla. Otvory pro spádové plnění 
Katalogové číslo:  23311
ČSN ISO 102 - Letadla. Otvory pro spádové plnění
ČSN ISO 102
Cena:  73,- Kč
ČSN EN 2374 - Letectví a kosmonautika. Skelné lamináty a sendviče. Výroba zkušebních desek 
Katalogové číslo:  19151
ČSN EN 2374 - Letectví a kosmonautika. Skelné lamináty a sendviče. Výroba zkušebních desek
ČSN EN 2374ČSN EN 2374 Tato norma popisuje výrobu laminátových a sendvičových desek ze skelných tkanin a pryskyřičné směsi (dále jen pryskyřice - rozumí se směs pryskyřice nebo směs pryskyřic obs
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 2032-2 - Letectví a kosmonautika. Kovové materiály. Část 2: Kódování stavů při dodání 
Katalogové číslo:  19577
ČSN EN 2032-2 - Letectví a kosmonautika. Kovové materiály. Část 2: Kódování stavů při dodání
ČSN EN 2032-2ČSN EN 2032-2 Tato norma stanoví kódová písmena určená pro definovaní stavů při dodávání hutních výrobků pro použití v letectví a kosmonautice.
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 2575 - Letectví a kosmonautika. Snímkování dokumentů. Mikrofilm 16 mm 
Katalogové číslo:  19994
ČSN EN 2575 - Letectví a kosmonautika. Snímkování dokumentů. Mikrofilm 16 mm
ČSN EN 2575
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 2155-21 - Letectví a kosmonautika. Zkušební metody pro transparentní materiály k zasklívání letadel. Část 21: Stanovení odolnosti proti šíření trhlin (K-faktor) 
Katalogové číslo:  26111
ČSN EN 2155-21 - Letectví a kosmonautika. Zkušební metody pro transparentní materiály k zasklívání letadel. Část 21: Stanovení odolnosti proti šíření trhlin (K-faktor)
ČSN EN 2155-21ČSN EN 2155-21 Tato norma stanoví určování odolnosti tuhých transparentních desek proti šíření trhlin.
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 2155-5 - Letectví a kosmonautika. Zkušební metody pro transparentní materiály k zasklívání letadel. Část 5: Stanovení propustnosti viditelného světla 
Katalogové číslo:  26096
ČSN EN 2155-5 - Letectví a kosmonautika. Zkušební metody pro transparentní materiály k zasklívání letadel. Část 5: Stanovení propustnosti viditelného světla
ČSN EN 2155-5ČSN EN 2155-5 Tato norma předepisuje stanovení prostupu viditelného světla transparentními materiály pomocí fotometru s využitím definovaného zdroje světla a fotočlánku, odpovídající
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 2103-3 - Letectví a kosmonautika. Přetavená vsázka a odlitky z ocelí a ze slitin niklu a kobaltu. Technická specifikace. Část 3: Kontrolní a sériové odlitky 
Katalogové číslo:  20920
ČSN EN 2103-3 - Letectví a kosmonautika. Přetavená vsázka a odlitky z ocelí a ze slitin niklu a kobaltu. Technická specifikace. Část 3: Kontrolní a sériové odlitky
ČSN EN 2103-3ČSN EN 2103-3 Tato norma stanoví zvláštní požadavky na odlitky z ocelí a ze slitin niklu a kobaltu, vyrobené z materiálu podle EN 2103-2. Tato norma se musí používat společně s EN 21
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 2365 - Letectví a kosmonautika - Kroužky ze slitiny hliníku 
Katalogové číslo:  21447
ČSN EN 2365 - Letectví a kosmonautika - Kroužky ze slitiny hliníku
ČSN EN 2365
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 2829 - Letectví a kosmonautika - Zkouška přilnavosti kovových povlaků kuličkováním 
Katalogové číslo:  21967
ČSN EN 2829 - Letectví a kosmonautika - Zkouška přilnavosti kovových povlaků kuličkováním
ČSN EN 2829ČSN EN 2829 Tato norma specifikuje zkušební postup pro stanovení přilnavosti povlaků kuličkováním. Metoda je použitelná pro povlaky z tažných kovů jako je např. kadmium, stříbro nebo m
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 2103-1 - Letectví a kosmonautika. Přetavená vsázka a odlitky z ocelí a ze slitin niklu a kobaltu. Technická specifikace. Část 1: Všeobecné požadavky 
Katalogové číslo:  20921
ČSN EN 2103-1 - Letectví a kosmonautika. Přetavená vsázka a odlitky z ocelí a ze slitin niklu a kobaltu. Technická specifikace. Část 1: Všeobecné požadavky
ČSN EN 2103-1ČSN EN 2103-1 Tato norma stanoví všeobecné požadavky na výrobu, kontrolu a zkoušení přetavené vsázky a odlitků z ocelí a ze slitin niklu a kobaltu. Podrobné požadavky na přetavenou v
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 2155-14 - Letectví a kosmonautika. Zkušební metody pro transparentní materiály k zasklívání letadel. Část 14: Stanovení odolnosti za tepla 1/10 podle Vicata 
Katalogové číslo:  26100
ČSN EN 2155-14 - Letectví a kosmonautika. Zkušební metody pro transparentní materiály k zasklívání letadel. Část 14: Stanovení odolnosti za tepla 1/10 podle Vicata
ČSN EN 2155-14ČSN EN 2155-14 Tato norma určuje metodu používanou pro stanovení teploty měknutí 1/10 podle Vicata u transparentních termoplastických materiálů používaných pro zasklívání letadel.
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 2267-012 - Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro všeobecné použití - Pracovní teplota mezi -55 °C a 260 °C - Část 012: DZ řada, jednožilové, značené UV laserem, pro použití v nízkotlaké atmosféře - Norma výrobku 
Katalogové číslo:  98769
ČSN EN 2267-012 - Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro všeobecné použití - Pracovní teplota mezi -55 °C a 260 °C - Část 012: DZ řada, jednožilové, značené UV laserem, pro použití v nízkotlaké atmosféře - Norma výrobku
ČSN EN 2267-012ČSN EN 2267-012 This European Standard specifies the characteristics of UV laser printable electrical wires DZ family for use in the on board: - 115 V (phase to neutral) or 200 V
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 4165-018 - Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory obdélníkové, modulové - Trvalá pracovní teplota 175 °C - Část 018: Ochranný kryt pro všechny zásuvky série 2 - Norma výrobku 
Katalogové číslo:  98774
ČSN EN 4165-018 - Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory obdélníkové, modulové - Trvalá pracovní teplota 175 °C - Část 018: Ochranný kryt pro všechny zásuvky série 2 - Norma výrobku
ČSN EN 4165-018ČSN EN 4165-018 This European Standard defines the protective cover for all receptacles series 2 used in the family of rectangular electrical connectors. The connector accessory bo
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 4234 - Letectví a kosmonautika - Spony, utahování šnekem - Rozměry, hmotnosti 
Katalogové číslo:  98776
ČSN EN 4234 - Letectví a kosmonautika - Spony, utahování šnekem - Rozměry, hmotnosti
ČSN EN 4234ČSN EN 4234 This European Standard specifies the characteristics of worm drive clamps designed for use with suitable rubber hoses to form joints in fluid system pipelines for aerospace a
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 4652-111 - Letectví a kosmonautika - Konektory, koaxiální, vysokofrekvenční - Část 111: Typ 1, rozhraní BNC - Verze montáže s upínací maticí - Pravoúhlá zástrčka - Norma výrobku 
Katalogové číslo:  98995
ČSN EN 4652-111 - Letectví a kosmonautika - Konektory, koaxiální, vysokofrekvenční - Část 111: Typ 1, rozhraní BNC - Verze montáže s upínací maticí - Pravoúhlá zástrčka - Norma výrobku
ČSN EN 4652-111ČSN EN 4652-111 This European Standard specifies the characteristics of bayonet coupling (BNC interface) coaxial right angle plugs - 50 ohms. The cable to connector assembly is a c
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 4652-110 - Letectví a kosmonautika - Konektory, koaxiální, vysokofrekvenční - Část 110: Typ 1, rozhraní BNC - Verze montáže s upínací maticí - Přímá zástrčka - Norma výrobku 
Katalogové číslo:  99006
ČSN EN 4652-110 - Letectví a kosmonautika - Konektory, koaxiální, vysokofrekvenční - Část 110: Typ 1, rozhraní BNC - Verze montáže s upínací maticí - Přímá zástrčka - Norma výrobku
ČSN EN 4652-110ČSN EN 4652-110 This European Standard specifies the characteristics of bayonet coupling (BNC interface) coaxial straight plugs - 50 ohms. The cable to connector assembly is a clam
Cena:  232,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA
3100 Všeobecně. Terminologie, rozdělení letadel apod.3101 Letadlo všeobecně (rozměry, hmotnosti, letové vlastnosti a výkony)3102 Veličiny a jednotky, standardní atmosféra, symboly3103 Hluk a emise letadel3104 Zabezpečení jakosti, způsobilost výrobků, značení3105 Kosmonautika3110 Výkresová, výrobní a provozní dokumentace (úprava, archivace, značení výrobků apod.)3111 Rozebíratelné spoje3112 Nerozebíratelné spoje3113 Mechanické soustavy a prvky3114 Palivové a mazací soustavy3115 Hydraulické a pneumatické soustavy a prvky3117 Elektrické a elektronické soustavy a prvky3118 Elektrické a elektronické soustavy a prvky3119 Optická vlákna a kabely3120 Kovové materiály. Všeobecně, zkoušení, výběry3121 Oceli. Technické specifikace3122 Oceli. Materiálové listy3123 Hliník, hořčík a jejich slitiny. Technické specifikace3124 Hliník, hořčík a jejich slitiny. Materiálové listy3125 Titan a slitiny titanu3126 Těžké neželezné kovy. Pájky3127 Hutní výrobky pro letectví. Rozměry3128 Ostatní kovové materiály pro letectví3130 Spojovací a konstrukční součásti. Všeobecné požadavky3131 Šrouby3132 Šrouby, matice a podložky3133 Matice3134 Spojovací součásti bez závitu3135 Pojišťovací prvky3136 Uzávěry, víka, kryty3137 Lana, koncovky lan, napínáky3138 Šroubení, potrubí, hadice3139 Nerozebíratelné stroje3141 Držáky a svěrky3142 Letectví a kosmonautika. Závitová pozdra3143 Nýty3145 Mechanické převody3147 Táhla a jejich příslušenství3148 Kluzná ložiska3149 Valivá ložiska3150 Letecké pohonné jednotky. Všeobecně, zkoušení, značení, číslování3151 Směrnice pro konstrukci pohonných jednotek3153 Vstupní a výstupní systémy motoru, protipožární systém3154 Konstrukční, spojovací díly a prvky pohonných jednotek3155 Elektrické a elektronické systémy a prvky pohonných jednotek3156 Olejový, palivový a řídicí systém a jeho prvky3157 Přístroje a příslušenství3158 Technologické postupy speciální pro pohonné jednotky3159 Speciální přípravky3160 Drak. Všeobecně, zkoušení, značení3161 Montážní, kontrolní a provozní otvory3162 Drak, konstrukce draku3163 Vybavení kabiny, protipožární systém, klimatizace, záchranné prostředky3164 Přistávací zařízení, odmrazování3165 Palivová soustava3167 Palubní přístrojové, komunikační a navigační vybavení3168 Palubní přístrojové, komunikační a navigační vybavení3169 Palubní zařízení pro pozemní obsluhu a údržbu letadel3170 Nekovové materiály. Obecně, zkoušení, výběry apod.3171 Elastomery a těsnící materiály3172 Paliva, mazadla, konzervační a odkonzervační materiály3173 Termoplasty a transparentní materiály3174 Ostatní provozní látky (hydraulické kapaliny, odmrazovací dezinfekční a jiné látky)3175 Lepidla3176 Vyztužené plasty, kompozity3177 Vyztužené plasty, kompozity3178 Ostatní nekovové konstrukční materiály (dřevo, kůže)3179 Barvy pro nátěry (barvy, laky, ředidla, rozpouštědla apod.)3180 Technologické a zkušební postupy, bezpečnost práce3181 Výroba konstrukčních dílů a částí3182 Povrchová ochrana a příprava povrchu, včetně zpevňování3183 Povrchová ochrana a příprava povrchu, včetně zpevňování3184 Postupy vytváření nerozebíratelných spojů (svařování, nýtování, pájení, lepení, hermetizace)3185 Postupy vytváření rozebíratelných spojů3186 Přípravky3187 Stroje, nástroje a měřidla3188 Nátěrové systémy3189 Mazadla a mazací systémy3190 Letecká doprava osob3191 Letecká doprava zboží3193 Pozemní provozní zařízení3195 Zařízení pro odledňování3196 Informační technologie3198 Pozemní provozní a zabezpečovací zařízení
32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat