Sponzorovaný odkaz

3124 Hliník, hořčík a jejich slitiny. Materiálové listy

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN 2100 - Letectví a kosmonautika. Slitina hliníku AL-P2014A-T4511. Tyče a profily lisované "a" nebo "D" <= 200 mm 
Katalogové číslo:  17323
ČSN EN 2100 - Letectví a kosmonautika. Slitina hliníku AL-P2014A-T4511. Tyče a profily lisované "a" nebo "D" <= 200 mm
ČSN EN 2100ČSN EN 2100 Norma je identická s EN 2100:1992. (Toto datum není v normě vytištěno!) Norma stanoví požadavky pro tyče a profily lisované ze slitiny hliníku AL-P2014A, ve stavu T4511, a
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 2385 - Letectví a kosmonautika. Slitina hliníku AL-P7009-T74511 tyče a profily lisované "a" nebo "D" =< 125 mm 
Katalogové číslo:  17807
ČSN EN 2385 - Letectví a kosmonautika. Slitina hliníku AL-P7009-T74511 tyče a profily lisované "a" nebo "D" =< 125 mm
ČSN EN 2385ČSN EN 2385 Norma je identická s EN 2385:1992. Norma stanoví požadavky pro tyče a profily lisované ze slitiny hliníku AL-P7009 ve stavu T74511 a nebo D
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 2093 - Letectví a kosmonautika. Slitina hliníku AL-P7009-T74. Výkovky volně kované 20 mm =< "a" =< 150 mm 
Katalogové číslo:  17804
ČSN EN 2093 - Letectví a kosmonautika. Slitina hliníku AL-P7009-T74. Výkovky volně kované 20 mm =< "a" =< 150 mm
ČSN EN 2093ČSN EN 2093 Norma je identická s EN 2093:1992. Norma stanoví požadavky pro výkovky volně kované ze slitiny hliníku AL-P7009 ve stavu T74, 20 mm
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 2512 - Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P7175 - T7351 - Deska - 6 mm < a <= 100 mm 
Katalogové číslo:  97366
ČSN EN 2512 - Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P7175 - T7351 - Deska - 6 mm < a <= 100 mm
ČSN EN 2512ČSN EN 2512 This European Standard specifies the requirements relating to: Aluminium alloy AL-P7175- T7351 Plate 6 mm < a
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 2320 - Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku 2024-T4 - Tyče tažené - a <= 75 mm 
Katalogové číslo:  507597
ČSN EN 2320 - Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku 2024-T4 - Tyče tažené - a <= 75 mm
ČSN EN 2320ČSN EN 2320 This document specifies the requirements relating to: Aluminium alloy 2024-T4 Drawn bars a
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 2699 - Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku (5086) - Žíhaná a rovnaná (H111) - Tyče tažené - 6 mm <= D <= 50 mm 
Katalogové číslo:  507833
ČSN EN 2699 - Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku (5086) - Žíhaná a rovnaná (H111) - Tyče tažené - 6 mm <= D <= 50 mm
ČSN EN 2699ČSN EN 2699 This European Standard specifies the requirements relating to: Aluminium alloy (5086) Annealed and straightened (H111) Drawn bars 6 mm
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 2384 - Letectví a kosmonautika. Slitina hliníku AL-P2014A-T6511. Tyče a profily lisované "a" nebo "D" <= 150 mm 
Katalogové číslo:  17288
ČSN EN 2384 - Letectví a kosmonautika. Slitina hliníku AL-P2014A-T6511. Tyče a profily lisované "a" nebo "D" <= 150 mm
ČSN EN 2384ČSN EN 2384 Tato norma je identická s EN 2384:1992. Stanoví požadavky na tyče a profily lisované ze slitin hliníku AL-P2014A ve stavu T6511 a/nebo D
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 2126 - Letectví a kosmonautika. Slitina hliníku AL-P7075-T651. Desky 6 mm < "a" <= 80 mm 
Katalogové číslo:  17324
ČSN EN 2126 - Letectví a kosmonautika. Slitina hliníku AL-P7075-T651. Desky 6 mm < "a" <= 80 mm
ČSN EN 2126ČSN EN 2126 Norma je identická s EN 2126:1992. Stanoví požadavky pro desky ze slitiny hliníku AL-P7075, ve stavu T651, 6 mm < a
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 2381 - Letectví a kosmonautika. Slitina hliníku AL-P7009-T7452. Výkovky volně kované 40 mm =< "a" =< 150 mm 
Katalogové číslo:  17806
ČSN EN 2381 - Letectví a kosmonautika. Slitina hliníku AL-P7009-T7452. Výkovky volně kované 40 mm =< "a" =< 150 mm
ČSN EN 2381ČSN EN 2381 Norma je identická s EN 2381:199. Norma stanoví požadavky pro výkovky ze slitiny hliníku AL-P7009 ve stavu T7452, používané v letectví a kosmonautice. ČSN EN 2381 (dříve 4
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 2704 - Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P2024 - AlCu4Mg1 - T3511 - Tyče tažené - De <= 75 mm 
Katalogové číslo:  99388
ČSN EN 2704 - Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P2024 - AlCu4Mg1 - T3511 - Tyče tažené - De <= 75 mm
ČSN EN 2704ČSN EN 2704 This standard specifies the requirements relating to: Aluminium alloy AL-P2024 AlCu4Mg1 T3511 Drawn bar De
Cena:  171,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA
3100 Všeobecně. Terminologie, rozdělení letadel apod.3101 Letadlo všeobecně (rozměry, hmotnosti, letové vlastnosti a výkony)3102 Veličiny a jednotky, standardní atmosféra, symboly3103 Hluk a emise letadel3104 Zabezpečení jakosti, způsobilost výrobků, značení3105 Kosmonautika3110 Výkresová, výrobní a provozní dokumentace (úprava, archivace, značení výrobků apod.)3111 Rozebíratelné spoje3112 Nerozebíratelné spoje3113 Mechanické soustavy a prvky3114 Palivové a mazací soustavy3115 Hydraulické a pneumatické soustavy a prvky3117 Elektrické a elektronické soustavy a prvky3118 Elektrické a elektronické soustavy a prvky3119 Optická vlákna a kabely3120 Kovové materiály. Všeobecně, zkoušení, výběry3121 Oceli. Technické specifikace3122 Oceli. Materiálové listy3123 Hliník, hořčík a jejich slitiny. Technické specifikace3124 Hliník, hořčík a jejich slitiny. Materiálové listy3125 Titan a slitiny titanu3126 Těžké neželezné kovy. Pájky3127 Hutní výrobky pro letectví. Rozměry3128 Ostatní kovové materiály pro letectví3130 Spojovací a konstrukční součásti. Všeobecné požadavky3131 Šrouby3132 Šrouby, matice a podložky3133 Matice3134 Spojovací součásti bez závitu3135 Pojišťovací prvky3136 Uzávěry, víka, kryty3137 Lana, koncovky lan, napínáky3138 Šroubení, potrubí, hadice3139 Nerozebíratelné stroje3141 Držáky a svěrky3142 Letectví a kosmonautika. Závitová pozdra3143 Nýty3145 Mechanické převody3147 Táhla a jejich příslušenství3148 Kluzná ložiska3149 Valivá ložiska3150 Letecké pohonné jednotky. Všeobecně, zkoušení, značení, číslování3151 Směrnice pro konstrukci pohonných jednotek3153 Vstupní a výstupní systémy motoru, protipožární systém3154 Konstrukční, spojovací díly a prvky pohonných jednotek3155 Elektrické a elektronické systémy a prvky pohonných jednotek3156 Olejový, palivový a řídicí systém a jeho prvky3157 Přístroje a příslušenství3158 Technologické postupy speciální pro pohonné jednotky3159 Speciální přípravky3160 Drak. Všeobecně, zkoušení, značení3161 Montážní, kontrolní a provozní otvory3162 Drak, konstrukce draku3163 Vybavení kabiny, protipožární systém, klimatizace, záchranné prostředky3164 Přistávací zařízení, odmrazování3165 Palivová soustava3167 Palubní přístrojové, komunikační a navigační vybavení3168 Palubní přístrojové, komunikační a navigační vybavení3169 Palubní zařízení pro pozemní obsluhu a údržbu letadel3170 Nekovové materiály. Obecně, zkoušení, výběry apod.3171 Elastomery a těsnící materiály3172 Paliva, mazadla, konzervační a odkonzervační materiály3173 Termoplasty a transparentní materiály3174 Ostatní provozní látky (hydraulické kapaliny, odmrazovací dezinfekční a jiné látky)3175 Lepidla3176 Vyztužené plasty, kompozity3177 Vyztužené plasty, kompozity3178 Ostatní nekovové konstrukční materiály (dřevo, kůže)3179 Barvy pro nátěry (barvy, laky, ředidla, rozpouštědla apod.)3180 Technologické a zkušební postupy, bezpečnost práce3181 Výroba konstrukčních dílů a částí3182 Povrchová ochrana a příprava povrchu, včetně zpevňování3183 Povrchová ochrana a příprava povrchu, včetně zpevňování3184 Postupy vytváření nerozebíratelných spojů (svařování, nýtování, pájení, lepení, hermetizace)3185 Postupy vytváření rozebíratelných spojů3186 Přípravky3187 Stroje, nástroje a měřidla3188 Nátěrové systémy3189 Mazadla a mazací systémy3190 Letecká doprava osob3191 Letecká doprava zboží3193 Pozemní provozní zařízení3195 Zařízení pro odledňování3196 Informační technologie3198 Pozemní provozní a zabezpečovací zařízení
32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat