Sponzorovaný odkaz

3105 Kosmonautika

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN 16601-60 - Management kosmického projektu - Část 60: Management nákladů a termínů 
Katalogové číslo:  96768
ČSN EN 16601-60 - Management kosmického projektu - Část 60: Management nákladů a termínů
ČSN EN 16601-60ČSN EN 16601-60 The requirements specified herein apply to, and affect the customer and supplier at all levels. This standard may be tailored for the specific characteristics and c
Cena:  655,- Kč
ČSN EN 16603-32-02 - Kosmické inženýrství - Konstrukční návrh a ověřování konstrukčních částí pod tlakem 
Katalogové číslo:  96774
ČSN EN 16603-32-02 - Kosmické inženýrství - Konstrukční návrh a ověřování konstrukčních částí pod tlakem
ČSN EN 16603-32-02ČSN EN 16603-32-02 This Standard defines the structural design verification of metallic and non-metallic pressurized hardware which includes pressure vessels, pressurized structur
Cena:  655,- Kč
ČSN EN 16603-10-03 - Kosmické inženýrství - Zkoušení 
Katalogové číslo:  96765
ČSN EN 16603-10-03 - Kosmické inženýrství - Zkoušení
ČSN EN 16603-10-03ČSN EN 16603-10-03 This standard addresses the requirements for performing verification by testing of space segment elements and space segment equipment on ground prior to launch.
Cena:  1 155,- Kč
ČSN EN 16602-70-31 - Zabezpečování kosmických produktů - Aplikace nátěrů a povlaků na konstrukční části pro použití v kosmu 
Katalogové číslo:  97290
ČSN EN 16602-70-31 - Zabezpečování kosmických produktů - Aplikace nátěrů a povlaků na konstrukční části pro použití v kosmu
ČSN EN 16602-70-31ČSN EN 16602-70-31 This Standard defines the approach for producing a defined surface finish to spacecraft or associated equipment, by means of the controlled application of a pai
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 16602-70-46 - Zabezpečování kosmických produktů - Požadavky na výrobu a obstarávání spojovacích součástek se závitem 
Katalogové číslo:  97319
ČSN EN 16602-70-46 - Zabezpečování kosmických produktů - Požadavky na výrobu a obstarávání spojovacích součástek se závitem
ČSN EN 16602-70-46ČSN EN 16602-70-46 This Standard defines the requirements for manufacturing, provision, inspection and quality control of highquality threaded fastening devices (bolts, nuts, stud
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 16602-70-07 - Zabezpečování kosmických produktů - Ověřování a schvalování automatických strojů pro pájení vlnou 
Katalogové číslo:  97326
ČSN EN 16602-70-07 - Zabezpečování kosmických produktů - Ověřování a schvalování automatických strojů pro pájení vlnou
ČSN EN 16602-70-07ČSN EN 16602-70-07 This specification defines the basic requirements for the verification and approval of automatic machine wave soldering for use in spacecraft hardware. The proc
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 16602-70-01 - Zabezpečování kosmických produktů - Kontrola čistoty a znečištění 
Katalogové číslo:  97275
ČSN EN 16602-70-01 - Zabezpečování kosmických produktů - Kontrola čistoty a znečištění
ČSN EN 16602-70-01ČSN EN 16602-70-01 The purpose of this standard is to define: o The selection of critical items, the definition of cleanliness requirements to satisfy the mission performance re
Cena:  655,- Kč
ČSN EN 16602-60-15 - Zabezpečování kosmických produktů - Zjištění odolnosti záření součástek EEE 
Katalogové číslo:  97365
ČSN EN 16602-60-15 - Zabezpečování kosmických produktů - Zjištění odolnosti záření součástek EEE
ČSN EN 16602-60-15ČSN EN 16602-60-15 This standard specifies the requirements for ensuring radiation hardness assurance (RHA) of space projects. These requirements form the basis for a RHA program
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 16602-20-10 - Zabezpečování kosmických produktů - Dostupné součástky využívané v kosmických systémech 
Katalogové číslo:  97399
ČSN EN 16602-20-10 - Zabezpečování kosmických produktů - Dostupné součástky využívané v kosmických systémech
ČSN EN 16602-20-10ČSN EN 16602-20-10 This Standard applies to all parties involved at all levels in the utilization of OTS items into space segment hardware and launchers. For the purpose of this
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 16602-60-12 - Zabezpečování kosmických produktů - Návrh, výběr, opatřování a použití monolitických mikrovlnných integrovaných obvodů (MMICs) 
Katalogové číslo:  97391
ČSN EN 16602-60-12 - Zabezpečování kosmických produktů - Návrh, výběr, opatřování a použití monolitických mikrovlnných integrovaných obvodů (MMICs)
ČSN EN 16602-60-12ČSN EN 16602-60-12 This Standard applies to all types of MMIC (monolithic microwave integrated circuit) based on III-V compound materials for RF applications (i.e. frequency range
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 16603-35-03 - Kosmické inženýrství - Kapalinové pohony pro nosné rakety 
Katalogové číslo:  97372
ČSN EN 16603-35-03 - Kosmické inženýrství - Kapalinové pohony pro nosné rakety
ČSN EN 16603-35-03ČSN EN 16603-35-03 General requirements applying to all type of Propulsion Systems Engineering are defined in ECSS-E-ST-35. For Liquid propulsion for launchers activities within a
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 16603-60-10 - Kosmické inženýrství - Parametry řízené soustavy 
Katalogové číslo:  97378
ČSN EN 16603-60-10 - Kosmické inženýrství - Parametry řízené soustavy
ČSN EN 16603-60-10ČSN EN 16603-60-10 This standard deals with control systems developed as part of a space project. It is applicable to all the elements of a space system, including the space segme
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 16603-35 - Kosmické inženýrství - Obecné požadavky na pohon 
Katalogové číslo:  97375
ČSN EN 16603-35 - Kosmické inženýrství - Obecné požadavky na pohon
ČSN EN 16603-35ČSN EN 16603-35 This Standard defines the regulatory aspects that apply to the elements and processes of liquid propulsion for launch vehicles and spacecraft, solid propulsion for la
Cena:  803,- Kč
ČSN EN 16603-31 - Kosmické inženýrství - Obecné požadavky na řízení teploty 
Katalogové číslo:  97363
ČSN EN 16603-31 - Kosmické inženýrství - Obecné požadavky na řízení teploty
ČSN EN 16603-31ČSN EN 16603-31 ECSS-E-ST-31 defines requirements for the discipline of thermal engineering. This Standard defines the requirements for the definition, analysis, design, manufactur
Cena:  605,- Kč
ČSN EN 16602-70-53 - Zabezpečování kosmických produktů - Zkoušky kompatibility materiálů a konstrukčních částí pro postupy sterilizace 
Katalogové číslo:  97751
ČSN EN 16602-70-53 - Zabezpečování kosmických produktů - Zkoušky kompatibility materiálů a konstrukčních částí pro postupy sterilizace
ČSN EN 16602-70-53ČSN EN 16602-70-53 This Standard describes a test protocol to determine the compatibility of materials, components, parts, and assemblies with sterilization processes. It is ded
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 16602-70-50 - Zabezpečování kosmických produktů - Monitorování znečištění částicemi v systémech kosmických lodí a čistých prostorech 
Katalogové číslo:  97741
ČSN EN 16602-70-50 - Zabezpečování kosmických produktů - Monitorování znečištění částicemi v systémech kosmických lodí a čistých prostorech
ČSN EN 16602-70-50ČSN EN 16602-70-50 This standard defines the requirements and guidelines for the measurement of particulate contamination on the surfaces of spacecraft systems and those of the cl
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 16603-70-31 - Kosmické inženýrství - Pozemní systémy a provozní činnosti - Monitorování a definice řídicích dat 
Katalogové číslo:  97744
ČSN EN 16603-70-31 - Kosmické inženýrství - Pozemní systémy a provozní činnosti - Monitorování a definice řídicích dat
ČSN EN 16603-70-31ČSN EN 16603-70-31 This Standard defines the monitoring and control data that a supplier delivers together with a product in order to allow a customer to perform space system in
Cena:  1 925,- Kč
ČSN EN 16603-60-30 - Kosmické inženýrství - Požadavky na systémy řízení orientace a dráhy satelitu (AOCS) 
Katalogové číslo:  99171
ČSN EN 16603-60-30 - Kosmické inženýrství - Požadavky na systémy řízení orientace a dráhy satelitu (AOCS)
ČSN EN 16603-60-30ČSN EN 16603-60-30 This Standard specifies a baseline for the attitude and orbit control system requirements to be used in the Project Requirements Document for space applicatio
Cena:  545,- Kč
ČSN EN ISO 16091 - Kosmické systémy - Integrované logistické zabezpečení 
Katalogové číslo:  66828
ČSN EN ISO 16091 - Kosmické systémy - Integrované logistické zabezpečení
ČSN EN ISO 16091
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 9131 - Letectví a kosmonautika - Systémy managementu kvality - Definice a dokumentace údajů o neshodách 
Katalogové číslo:  99767
ČSN EN 9131 - Letectví a kosmonautika - Systémy managementu kvality - Definice a dokumentace údajů o neshodách
ČSN EN 9131ČSN EN 9131 This European Standard defines the common nonconformance data definition and documentation that shall be exchanged between an internal/external supplier or sub-tier supplier,
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 16803-1 - Kosmos - Určování polohy založené na využití GNSS pro silniční inteligentní dopravní systémy (ITS) - Část 1: Definice a prostupy systémového inženýrství pro stanovení a hodnocení užitých vlastností 
Katalogové číslo:  501604
ČSN EN 16803-1 - Kosmos - Určování polohy založené na využití GNSS pro silniční inteligentní dopravní systémy (ITS) - Část 1: Definice a prostupy systémového inženýrství pro stanovení a hodnocení užitých vlastností
ČSN EN 16803-1ČSN EN 16803-1 EN 16803-1 addresses the final stage of the performance management approach, i.e. the assessment of the whole Road ITS system performance equipped with a given GBPT,
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 16603-20-20 - Kosmické inženýrství - Požadavky na návrh a připojení zdroje energie 
Katalogové číslo:  506124
ČSN EN 16603-20-20 - Kosmické inženýrství - Požadavky na návrh a připojení zdroje energie
ČSN EN 16603-20-20ČSN EN 16603-20-20 The target applications covered by this standard are all missions traditionally provided with power distribution and protection by LCLs/RLCLs (science, earth ob
Cena:  605,- Kč
ČSN EN 16603-31-02 - Kosmické inženýrství - Zařízení pro dvoufázový přenos tepla 
Katalogové číslo:  506358
ČSN EN 16603-31-02 - Kosmické inženýrství - Zařízení pro dvoufázový přenos tepla
ČSN EN 16603-31-02ČSN EN 16603-31-02 This standard defines qualification and acceptance requirements for two-phase heat transportation equipment (TPHTE), for use in spacecraft thermal control. Th
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 16602-40 - Zabezpečování kosmických produktů - Bezpečnost 
Katalogové číslo:  505348
ČSN EN 16602-40 - Zabezpečování kosmických produktů - Bezpečnost
ČSN EN 16602-40ČSN EN 16602-40 This Standard defines the safety programme and the safety technical requirements aiming to protect flight and ground personnel, the launch vehicle, associated payload
Cena:  655,- Kč
ČSN EN 17030 - Kosmos - Pozorování Země - Úrovně zpracování obrazu 
Katalogové číslo:  505519
ČSN EN 17030 - Kosmos - Pozorování Země - Úrovně zpracování obrazu
ČSN EN 17030ČSN EN 17030 This European Standard specifies the definition of the different processing steps (levels) of images coming from Earth observation systems observing the surface of the Ea
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 16602-70-60 - Zabezpečování kosmických produktů - Kvalifikace a obstarávání zakázek na desky plošných spojů 
Katalogové číslo:  508543
ČSN EN 16602-70-60 - Zabezpečování kosmických produktů - Kvalifikace a obstarávání zakázek na desky plošných spojů
ČSN EN 16602-70-60ČSN EN 16602-70-60 This standard specifies the requirements for the PCB manufacturer, the procurement authority and the qualification authority for qualification and procurement o
Cena:  1 925,- Kč
ČSN EN 16603-10-12 - Kosmické inženýrství - Metoda výpočtu dávek záření a jejich účinků a postup konstrukčních tolerancí 
Katalogové číslo:  96657
ČSN EN 16603-10-12 - Kosmické inženýrství - Metoda výpočtu dávek záření a jejich účinků a postup konstrukčních tolerancí
ČSN EN 16603-10-12ČSN EN 16603-10-12 This standard is a part of the System Engineering branch of the ECSS engineering standards and covers the methods for the calculation of radiation received and
Cena:  803,- Kč
ČSN EN 16603-32-01 - Kosmické inženýrství - Řízení lomu 
Katalogové číslo:  96773
ČSN EN 16603-32-01 - Kosmické inženýrství - Řízení lomu
ČSN EN 16603-32-01ČSN EN 16603-32-01 This ECSS Engineering Standard specifies the fracture control requirements to be imposed on space segments of space systems and their related GSE. The fractur
Cena:  655,- Kč
ČSN EN 16603-34 - Kosmické inženýrství - Část 34: Řízení prostředí a podpora života (ECLS) 
Katalogové číslo:  96778
ČSN EN 16603-34 - Kosmické inženýrství - Část 34: Řízení prostředí a podpora života (ECLS)
ČSN EN 16603-34ČSN EN 16603-34 This Standard addresses the discipline of environmental control and life support (ECLS) and the interfaces to other disciplines of engineering and to the domains of m
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 16603-10-06 - Kosmické inženýrství - Část 10-06: Specifikace technických požadavků 
Katalogové číslo:  96766
ČSN EN 16603-10-06 - Kosmické inženýrství - Část 10-06: Specifikace technických požadavků
ČSN EN 16603-10-06ČSN EN 16603-10-06 This Standard provides an overview of the purposes and positions of the technical requirements specification, defines the different types of requirements, and d
Cena:  358,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA
3100 Všeobecně. Terminologie, rozdělení letadel apod.3101 Letadlo všeobecně (rozměry, hmotnosti, letové vlastnosti a výkony)3102 Veličiny a jednotky, standardní atmosféra, symboly3103 Hluk a emise letadel3104 Zabezpečení jakosti, způsobilost výrobků, značení3105 Kosmonautika3110 Výkresová, výrobní a provozní dokumentace (úprava, archivace, značení výrobků apod.)3111 Rozebíratelné spoje3112 Nerozebíratelné spoje3113 Mechanické soustavy a prvky3114 Palivové a mazací soustavy3115 Hydraulické a pneumatické soustavy a prvky3117 Elektrické a elektronické soustavy a prvky3118 Elektrické a elektronické soustavy a prvky3119 Optická vlákna a kabely3120 Kovové materiály. Všeobecně, zkoušení, výběry3121 Oceli. Technické specifikace3122 Oceli. Materiálové listy3123 Hliník, hořčík a jejich slitiny. Technické specifikace3124 Hliník, hořčík a jejich slitiny. Materiálové listy3125 Titan a slitiny titanu3126 Těžké neželezné kovy. Pájky3127 Hutní výrobky pro letectví. Rozměry3128 Ostatní kovové materiály pro letectví3130 Spojovací a konstrukční součásti. Všeobecné požadavky3131 Šrouby3132 Šrouby, matice a podložky3133 Matice3134 Spojovací součásti bez závitu3135 Pojišťovací prvky3136 Uzávěry, víka, kryty3137 Lana, koncovky lan, napínáky3138 Šroubení, potrubí, hadice3139 Nerozebíratelné stroje3141 Držáky a svěrky3142 Letectví a kosmonautika. Závitová pozdra3143 Nýty3145 Mechanické převody3147 Táhla a jejich příslušenství3148 Kluzná ložiska3149 Valivá ložiska3150 Letecké pohonné jednotky. Všeobecně, zkoušení, značení, číslování3151 Směrnice pro konstrukci pohonných jednotek3153 Vstupní a výstupní systémy motoru, protipožární systém3154 Konstrukční, spojovací díly a prvky pohonných jednotek3155 Elektrické a elektronické systémy a prvky pohonných jednotek3156 Olejový, palivový a řídicí systém a jeho prvky3157 Přístroje a příslušenství3158 Technologické postupy speciální pro pohonné jednotky3159 Speciální přípravky3160 Drak. Všeobecně, zkoušení, značení3161 Montážní, kontrolní a provozní otvory3162 Drak, konstrukce draku3163 Vybavení kabiny, protipožární systém, klimatizace, záchranné prostředky3164 Přistávací zařízení, odmrazování3165 Palivová soustava3167 Palubní přístrojové, komunikační a navigační vybavení3168 Palubní přístrojové, komunikační a navigační vybavení3169 Palubní zařízení pro pozemní obsluhu a údržbu letadel3170 Nekovové materiály. Obecně, zkoušení, výběry apod.3171 Elastomery a těsnící materiály3172 Paliva, mazadla, konzervační a odkonzervační materiály3173 Termoplasty a transparentní materiály3174 Ostatní provozní látky (hydraulické kapaliny, odmrazovací dezinfekční a jiné látky)3175 Lepidla3176 Vyztužené plasty, kompozity3177 Vyztužené plasty, kompozity3178 Ostatní nekovové konstrukční materiály (dřevo, kůže)3179 Barvy pro nátěry (barvy, laky, ředidla, rozpouštědla apod.)3180 Technologické a zkušební postupy, bezpečnost práce3181 Výroba konstrukčních dílů a částí3182 Povrchová ochrana a příprava povrchu, včetně zpevňování3183 Povrchová ochrana a příprava povrchu, včetně zpevňování3184 Postupy vytváření nerozebíratelných spojů (svařování, nýtování, pájení, lepení, hermetizace)3185 Postupy vytváření rozebíratelných spojů3186 Přípravky3187 Stroje, nástroje a měřidla3188 Nátěrové systémy3189 Mazadla a mazací systémy3190 Letecká doprava osob3191 Letecká doprava zboží3193 Pozemní provozní zařízení3195 Zařízení pro odledňování3196 Informační technologie3198 Pozemní provozní a zabezpečovací zařízení
32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat