Sponzorovaný odkaz

3177 Vyztužené plasty, kompozity

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN 4408-003 - Letectví a kosmonautika - Technické výkresy - Kreslení částí vyrobených z kompozitních materiálů - Část 3: Části se sendvičovým jádrem 
Katalogové číslo:  74194
ČSN EN 4408-003 - Letectví a kosmonautika - Technické výkresy - Kreslení částí vyrobených z kompozitních materiálů - Část 3: Části se sendvičovým jádrem
ČSN EN 4408-003ČSN EN 4408-003 ČSN EN 4408 - 003 specifikuje pravidla pro znázornění částí vyrobených z kompozitních materiálů se sendvičovým jádrem v technické dokumentaci. Tato norma navazuje na
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 4408-001 - Letectví a kosmonautika - Technické výkresy - Kreslení částí vyrobených z kompozitních materiálů - Část 1: Všeobecná pravidla 
Katalogové číslo:  75098
ČSN EN 4408-001 - Letectví a kosmonautika - Technické výkresy - Kreslení částí vyrobených z kompozitních materiálů - Část 1: Všeobecná pravidla
ČSN EN 4408-001ČSN EN 4408-001 Tato norma je českou verzí evropské normy EN 4408-001:2005. Tato první část normy stanoví společná pravidla zobrazování, kótování a předepisování údajů potřebných p
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 2597 - Letectví a kosmonautika - Plasty vyztužené uhlíkovými vlákny - Jednosměrné kompozity - Zkouška tahem kolmo na směr vláken 
Katalogové číslo:  57014
ČSN EN 2597 - Letectví a kosmonautika - Plasty vyztužené uhlíkovými vlákny - Jednosměrné kompozity - Zkouška tahem kolmo na směr vláken
ČSN EN 2597ČSN EN 2597 Tato norma popisuje metodu stanovení pevnosti v tahu, modulu v tahu a, pokud je to požadováno, Poisssonova čísla a prodloužení při porušení v tahu plastů vyztužených uhlíko
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 2850 - Letectví a kosmonautika - Jednosměrné lamináty s termosetovou pryskyřicí a uhlíkovými vlákny - Tlaková zkouška rovnoběžně se směrem vláken 
Katalogové číslo:  504084
ČSN EN 2850 - Letectví a kosmonautika - Jednosměrné lamináty s termosetovou pryskyřicí a uhlíkovými vlákny - Tlaková zkouška rovnoběžně se směrem vláken
ČSN EN 2850ČSN EN 2850 This European Standard defines a method for the determination of stress at failure and Young's modulus in compression of carbon thermosetting resin unidirectional laminates.
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 2564 - Letectví a kosmonautika - Lamináty vyztužené uhlíkovými vlákny - Stanovení obsahu vláken, pryskyřice a pórů 
Katalogové číslo:  506590
ČSN EN 2564 - Letectví a kosmonautika - Lamináty vyztužené uhlíkovými vlákny - Stanovení obsahu vláken, pryskyřice a pórů
ČSN EN 2564ČSN EN 2564 This European Standard specifies the methods for determining the fibre content by volume and mass and, by correlation, the resin content by volume and mass and void content b
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 4408-002 - Letectví a kosmonautika - Technické výkresy - Kreslení částí vyrobených z kompozitních materiálů - Část 2: Laminované části 
Katalogové číslo:  74195
ČSN EN 4408-002 - Letectví a kosmonautika - Technické výkresy - Kreslení částí vyrobených z kompozitních materiálů - Část 2: Laminované části
ČSN EN 4408-002ČSN EN 4408-002 ČSN EN 4408 - 002 specifikuje pravidla pro znázornění laminátových částí v technické dokumentaci. Tato norma navazuje na ČSN EN 4408 - 001 a určuje využití laminátový
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 2560 - Letectví a kosmonautika - Uhlíkové prepregy - Stanovení toku pryskyřice 
Katalogové číslo:  57015
ČSN EN 2560 - Letectví a kosmonautika - Uhlíkové prepregy - Stanovení toku pryskyřice
ČSN EN 2560ČSN EN 2560 Tato norma uvádí metodu pro stanovení toku pryskyřice uhlíkových prepregů používaných v letectví a kosmonautice.
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 2563 - Letectví a kosmonautika - Plasty vyztužené uhlíkovými vlákny - Jednosměrné kompozity - Stanovení smykové pevnosti mezi vrstvami 
Katalogové číslo:  53656
ČSN EN 2563 - Letectví a kosmonautika - Plasty vyztužené uhlíkovými vlákny - Jednosměrné kompozity - Stanovení smykové pevnosti mezi vrstvami
ČSN EN 2563ČSN EN 2563 Tato norma uvádí metodu stanovení meze smykové pevnosti mezi vrstvami zkouškou ohybem pro plasty, vyztužené uhlíkovými vlákny, v podobě jednosměrných kompozitů. Tato metoda
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 2562 - Letectví a kosmonautika - Plasty vyztužené uhlíkovými vlákny - Jednosměrné kompozity - Zkouška ohybem ve směru vláken 
Katalogové číslo:  53655
ČSN EN 2562 - Letectví a kosmonautika - Plasty vyztužené uhlíkovými vlákny - Jednosměrné kompozity - Zkouška ohybem ve směru vláken
ČSN EN 2562ČSN EN 2562 Tato norma uvádí metodu stanovení pevnosti v ohybu a modulu pružnosti v ohybu pro plasty vyztužené uhlíkovými vlákny ve formě jednosměrných laminátů. Tato metoda je použite
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 2559 - Letectví a kosmonautika - Uhlíkové prepregy - Stanovení obsahu pryskyřice a vláken a plošné hmotnosti vláken 
Katalogové číslo:  53653
ČSN EN 2559 - Letectví a kosmonautika - Uhlíkové prepregy - Stanovení obsahu pryskyřice a vláken a plošné hmotnosti vláken
ČSN EN 2559ČSN EN 2559 Tato norma uvádí metodu stanovení hmotnostního podílu pryskyřice a vláken a hmotnosti vláken na jednotku plochy v uhlíkových preprezích, určených pro použití v letectví a k
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 4408-006 - Letectví a kosmonautika - Technické výkresy - Kreslení částí vyrobených z kompozitních materiálů - Část 6: Předběžně tvarované části 
Katalogové číslo:  74196
ČSN EN 4408-006 - Letectví a kosmonautika - Technické výkresy - Kreslení částí vyrobených z kompozitních materiálů - Část 6: Předběžně tvarované části
ČSN EN 4408-006ČSN EN 4408-006 ČSN EN 4408 - 006 specifikuje pravidla pro kreslení v technické dokumentaci předběžně tvarovaných částí z kompozitních materiálů. Tato norma navazuje na ČSN EN 4408 -
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 4408-005 - Letectví a kosmonautika - Technické výkresy - Kreslení částí vyrobených z kompozitních materiálů - Část 5: Spojování 
Katalogové číslo:  74193
ČSN EN 4408-005 - Letectví a kosmonautika - Technické výkresy - Kreslení částí vyrobených z kompozitních materiálů - Část 5: Spojování
ČSN EN 4408-005ČSN EN 4408-005 ČSN EN 4408 - 005 specifikuje pravidla pro kreslení v technické dokumentaci spojování kompozitních materiálů. Tato norma navazuje na ČSN EN 4408 - 001 a aplikuje využ
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 2561 - Letectví a kosmonautika - Plasty vyztužené uhlíkovými vlákny - Jednosměrné kompozity - Zkouška tahem rovnoběžně se směrem vláken 
Katalogové číslo:  26609
ČSN EN 2561 - Letectví a kosmonautika - Plasty vyztužené uhlíkovými vlákny - Jednosměrné kompozity - Zkouška tahem rovnoběžně se směrem vláken
ČSN EN 2561ČSN EN 2561 Tato norma uvádí metodu stanovení pevnosti v tahu, modulu pružnosti v tahu a pokud se požaduje, tak i Poissonova čísla a prodloužení při poruše v tahu pro plasty vyztužené
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 2558 - Letectví a kosmonautika - Uhlíkové prepregy - Stanovení podílu těkavých látek 
Katalogové číslo:  53654
ČSN EN 2558 - Letectví a kosmonautika - Uhlíkové prepregy - Stanovení podílu těkavých látek
ČSN EN 2558ČSN EN 2558 Tato norma uvádí metodu stanovení podílu těkavých látek v uhlíkových preprezích, určených pro použití v letectví a kosmonautice.
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 2557 - Letectví a kosmonautika - Uhlíkové prepregy - Stanovení plošné hmotnosti 
Katalogové číslo:  53652
ČSN EN 2557 - Letectví a kosmonautika - Uhlíkové prepregy - Stanovení plošné hmotnosti
ČSN EN 2557ČSN EN 2557 Tato norma uvádí metodu stanovení plošné hmotnosti uhlíkových prepregů, určených pro použití v letectví a kosmonautice.
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 4408-004 - Letectví a kosmonautika - Technické výkresy - Kreslení částí vyrobených z kompozitních materiálů - Část 4: Části vytvářené navinutím 
Katalogové číslo:  74197
ČSN EN 4408-004 - Letectví a kosmonautika - Technické výkresy - Kreslení částí vyrobených z kompozitních materiálů - Část 4: Části vytvářené navinutím
ČSN EN 4408-004ČSN EN 4408-004 ČSN EN 4408 - 004 specifikuje pravidla pro znázornění v technické dokumentaci částí z kompozitních materiálů vytvořených navinutím. Tato norma navazuje na ČSN EN 4408
Cena:  171,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA
3100 Všeobecně. Terminologie, rozdělení letadel apod.3101 Letadlo všeobecně (rozměry, hmotnosti, letové vlastnosti a výkony)3102 Veličiny a jednotky, standardní atmosféra, symboly3103 Hluk a emise letadel3104 Zabezpečení jakosti, způsobilost výrobků, značení3105 Kosmonautika3110 Výkresová, výrobní a provozní dokumentace (úprava, archivace, značení výrobků apod.)3111 Rozebíratelné spoje3112 Nerozebíratelné spoje3113 Mechanické soustavy a prvky3114 Palivové a mazací soustavy3115 Hydraulické a pneumatické soustavy a prvky3117 Elektrické a elektronické soustavy a prvky3118 Elektrické a elektronické soustavy a prvky3119 Optická vlákna a kabely3120 Kovové materiály. Všeobecně, zkoušení, výběry3121 Oceli. Technické specifikace3122 Oceli. Materiálové listy3123 Hliník, hořčík a jejich slitiny. Technické specifikace3124 Hliník, hořčík a jejich slitiny. Materiálové listy3125 Titan a slitiny titanu3126 Těžké neželezné kovy. Pájky3127 Hutní výrobky pro letectví. Rozměry3128 Ostatní kovové materiály pro letectví3130 Spojovací a konstrukční součásti. Všeobecné požadavky3131 Šrouby3132 Šrouby, matice a podložky3133 Matice3134 Spojovací součásti bez závitu3135 Pojišťovací prvky3136 Uzávěry, víka, kryty3137 Lana, koncovky lan, napínáky3138 Šroubení, potrubí, hadice3139 Nerozebíratelné stroje3141 Držáky a svěrky3142 Letectví a kosmonautika. Závitová pozdra3143 Nýty3145 Mechanické převody3147 Táhla a jejich příslušenství3148 Kluzná ložiska3149 Valivá ložiska3150 Letecké pohonné jednotky. Všeobecně, zkoušení, značení, číslování3151 Směrnice pro konstrukci pohonných jednotek3153 Vstupní a výstupní systémy motoru, protipožární systém3154 Konstrukční, spojovací díly a prvky pohonných jednotek3155 Elektrické a elektronické systémy a prvky pohonných jednotek3156 Olejový, palivový a řídicí systém a jeho prvky3157 Přístroje a příslušenství3158 Technologické postupy speciální pro pohonné jednotky3159 Speciální přípravky3160 Drak. Všeobecně, zkoušení, značení3161 Montážní, kontrolní a provozní otvory3162 Drak, konstrukce draku3163 Vybavení kabiny, protipožární systém, klimatizace, záchranné prostředky3164 Přistávací zařízení, odmrazování3165 Palivová soustava3167 Palubní přístrojové, komunikační a navigační vybavení3168 Palubní přístrojové, komunikační a navigační vybavení3169 Palubní zařízení pro pozemní obsluhu a údržbu letadel3170 Nekovové materiály. Obecně, zkoušení, výběry apod.3171 Elastomery a těsnící materiály3172 Paliva, mazadla, konzervační a odkonzervační materiály3173 Termoplasty a transparentní materiály3174 Ostatní provozní látky (hydraulické kapaliny, odmrazovací dezinfekční a jiné látky)3175 Lepidla3176 Vyztužené plasty, kompozity3177 Vyztužené plasty, kompozity3178 Ostatní nekovové konstrukční materiály (dřevo, kůže)3179 Barvy pro nátěry (barvy, laky, ředidla, rozpouštědla apod.)3180 Technologické a zkušební postupy, bezpečnost práce3181 Výroba konstrukčních dílů a částí3182 Povrchová ochrana a příprava povrchu, včetně zpevňování3183 Povrchová ochrana a příprava povrchu, včetně zpevňování3184 Postupy vytváření nerozebíratelných spojů (svařování, nýtování, pájení, lepení, hermetizace)3185 Postupy vytváření rozebíratelných spojů3186 Přípravky3187 Stroje, nástroje a měřidla3188 Nátěrové systémy3189 Mazadla a mazací systémy3190 Letecká doprava osob3191 Letecká doprava zboží3193 Pozemní provozní zařízení3195 Zařízení pro odledňování3196 Informační technologie3198 Pozemní provozní a zabezpečovací zařízení
32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat