Sponzorovaný odkaz

3176 Vyztužené plasty, kompozity

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN 2329 - Letectví a kosmonautika. Skelné prepregy. Stanovení obsahu plošné hmotnosti 
Katalogové číslo:  17722
ČSN EN 2329 - Letectví a kosmonautika. Skelné prepregy. Stanovení obsahu plošné hmotnosti
ČSN EN 2329ČSN EN 2329 Tato norma stanoví metodu pro určení plošné hmotnosti skelných prepregů používaných v letectví a kosmonautice.
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 6031 - Letectví a kosmonautika - Plasty vyztužené vlákny - Zkušební metoda - Stanovení smykových vlastností v rovině (zkouška tahem při ±45°) 
Katalogové číslo:  99442
ČSN EN 6031 - Letectví a kosmonautika - Plasty vyztužené vlákny - Zkušební metoda - Stanovení smykových vlastností v rovině (zkouška tahem při ±45°)
ČSN EN 6031ČSN EN 6031 This European Standard specifies the procedure for the determination of the in-plane shear strength and modulus of fibre composites. The procedure is based on the uni-axial
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 6036 - Letectví a kosmonautika - Plasty vyztužené vlákny - Zkušební metoda - Stanovení pevnosti v tlaku otvoru s výřezem, bez výřezu, plného 
Katalogové číslo:  99373
ČSN EN 6036 - Letectví a kosmonautika - Plasty vyztužené vlákny - Zkušební metoda - Stanovení pevnosti v tlaku otvoru s výřezem, bez výřezu, plného
ČSN EN 6036ČSN EN 6036 This standard defines a method to be used to determine the compression strength of notched, unnotched and filled hole fibre reinforced plastics. It is applicable to composi
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 2374 - Letectví a kosmonautika. Skelné lamináty a sendviče. Výroba zkušebních desek 
Katalogové číslo:  19151
ČSN EN 2374 - Letectví a kosmonautika. Skelné lamináty a sendviče. Výroba zkušebních desek
ČSN EN 2374ČSN EN 2374 Tato norma popisuje výrobu laminátových a sendvičových desek ze skelných tkanin a pryskyřičné směsi (dále jen pryskyřice - rozumí se směs pryskyřice nebo směs pryskyřic obs
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 6035 - Letectví a kosmonautika - Plasty vyztužené vlákny - Zkušební metoda - Stanovení pevnosti v tahu s výřezem a bez výřezu 
Katalogové číslo:  99371
ČSN EN 6035 - Letectví a kosmonautika - Plasty vyztužené vlákny - Zkušební metoda - Stanovení pevnosti v tahu s výřezem a bez výřezu
ČSN EN 6035ČSN EN 6035 This standard defines a method to be used to determine the tensile strength of notched and unnotched fibre reinforced plastics. It is applicable to composite laminates with
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 6038 - Letectví a kosmonautika - Plasty vyztužené vlákny - Zkušební metoda - Stanovení pevnosti v tlaku po nárazu 
Katalogové číslo:  99374
ČSN EN 6038 - Letectví a kosmonautika - Plasty vyztužené vlákny - Zkušební metoda - Stanovení pevnosti v tlaku po nárazu
ČSN EN 6038ČSN EN 6038 This European Standard defines a method to be used to measure the low speed impact resistance characteristics of fibre reinforced plastics. It is applicable to composite la
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 2330 - Letectví a kosmonautika. Skelné prepregy. Stanovení obsahu těkavých látek 
Katalogové číslo:  17721
ČSN EN 2330 - Letectví a kosmonautika. Skelné prepregy. Stanovení obsahu těkavých látek
ČSN EN 2330ČSN EN 2330 Tato norma stanoví metodu pro určení obsahu těkavých látek ve skelných preprezích používaných v letectví a kosmonautice.
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 2823 - Letectví a kosmonautika - Plasty vyztužené vlákny - Stanovení vlivu atmosférické vlhkosti na fyzikální a mechanické vlastnosti 
Katalogové číslo:  502662
ČSN EN 2823 - Letectví a kosmonautika - Plasty vyztužené vlákny - Stanovení vlivu atmosférické vlhkosti na fyzikální a mechanické vlastnosti
ČSN EN 2823ČSN EN 2823 This European Standard specifies the method for determining the effect of exposure to a humid atmosphere on the physical and mechanical characteristics of fibre reinforced pl
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 6034 - Letectví a kosmonautika - Plasty vyztužené uhlíkovými vlákny - Zkušební metoda - Stanovení energie interlaminární lomové houževnatosti - Režim II - GIIC 
Katalogové číslo:  99372
ČSN EN 6034 - Letectví a kosmonautika - Plasty vyztužené uhlíkovými vlákny - Zkušební metoda - Stanovení energie interlaminární lomové houževnatosti - Režim II - GIIC
ČSN EN 6034ČSN EN 6034 This standard specifies the procedure to determine the mode II interlaminar fracture toughness energy GIIC of carbon fibre composites manufactured from unidirectional tape or
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 6037 - Letectví a kosmonautika - Plasty vyztužené vlákny - Zkušební metoda - Stanovení nosné pevnosti 
Katalogové číslo:  99375
ČSN EN 6037 - Letectví a kosmonautika - Plasty vyztužené vlákny - Zkušební metoda - Stanovení nosné pevnosti
ČSN EN 6037ČSN EN 6037 This European Standard defines the procedure to be used to determine the bearing strength of fibre composites with multidirectional reinforcement. This standard is applicable
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 2375 - Letectví a kosmonautika. Prepregy. Odběr vzorků ze šarží 
Katalogové číslo:  20155
ČSN EN 2375 - Letectví a kosmonautika. Prepregy. Odběr vzorků ze šarží
ČSN EN 2375
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 2331 - Letectví a kosmonautika. Skelné prepregy. Stanovení obsahu pryskyřice, vláken a plošné hmotnosti vláken 
Katalogové číslo:  17720
ČSN EN 2331 - Letectví a kosmonautika. Skelné prepregy. Stanovení obsahu pryskyřice, vláken a plošné hmotnosti vláken
ČSN EN 2331ČSN EN 2331 Tato norma stanoví metodu pro určení obsahu pryskyřice (s nebo bez těkavých látek), vláken a plošné hmotnosti vláken u skelných prepregů používaných v letectví a kosmonaut
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 6033 - Letectví a kosmonautika - Plasty vyztužené uhlíkovými vlákny - Zkušební metoda - Stanovení energie interlaminární lomové houževnatosti - Režim I - GIC 
Katalogové číslo:  99376
ČSN EN 6033 - Letectví a kosmonautika - Plasty vyztužené uhlíkovými vlákny - Zkušební metoda - Stanovení energie interlaminární lomové houževnatosti - Režim I - GIC
ČSN EN 6033ČSN EN 6033 This standard specifies the procedure to determine the mode I interlaminar fracture toughness energy GIC of carbon fibre composites manufactured from unidirectional tape or w
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 2743 - Letectví a kosmonautika - Vlákny vyztužené plasty - Standardní postupy kondicionování materiálů bezprostředně po výrobě před zkoušením 
Katalogové číslo:  64729
ČSN EN 2743 - Letectví a kosmonautika - Vlákny vyztužené plasty - Standardní postupy kondicionování materiálů bezprostředně po výrobě před zkoušením
ČSN EN 2743ČSN EN 2743 Tato norma uvádí standardní postupy kondicionování plastů vyztužených vlákny, včetně výztužných vláken a vytvrzených systémů pryskyřic pro použití v letectví a kosmonautice
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 2746 - Letectví a kosmonautika - Sklem vyztužené plasty - Zkouška ohybem - Metoda tříbodového ohybu 
Katalogové číslo:  57018
ČSN EN 2746 - Letectví a kosmonautika - Sklem vyztužené plasty - Zkouška ohybem - Metoda tříbodového ohybu
ČSN EN 2746ČSN EN 2746 Tato norma popisuje metodu tříbodového ohybu ke stanovení vlastností v ohybu skelnými vlákny vyztužených plastů pro letectví a kosmonautiku.
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 2332 - Letectví a kosmonautika. Skelné prepregy. Stanovení toku pryskyřice 
Katalogové číslo:  17805
ČSN EN 2332 - Letectví a kosmonautika. Skelné prepregy. Stanovení toku pryskyřice
ČSN EN 2332ČSN EN 2332 Tato norma stanoví metodu pro určení toku pryskyřice skelných tkaninových prepregů používaných v letectví a kosmonautice.
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 2377 - Letectví a kosmonautika. Sklem vyztužené plasty. Stanovení smykové pevnosti mezi vrstvami 
Katalogové číslo:  20230
ČSN EN 2377 - Letectví a kosmonautika. Sklem vyztužené plasty. Stanovení smykové pevnosti mezi vrstvami
ČSN EN 2377ČSN EN 2377 Tato norma definuje metodu stanovení smykové pevnosti mezi vrstvami delaminací rovinného skelného laminátu vhodného pro použití v letectví.
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 2378 - Letectví a kosmonautika - Vlákny vyztužené plasty - Stanovení nasákavosti ve vodě 
Katalogové číslo:  26611
ČSN EN 2378 - Letectví a kosmonautika - Vlákny vyztužené plasty - Stanovení nasákavosti ve vodě
ČSN EN 2378ČSN EN 2378 Tato norma určuje metodu pro stanovení nasákavosti ve vodě. Používá se pro sklem vyztužené plasty v rovinné formě a umožňuje: - porovnání dvou materiálů; - následné stan
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 2489 - Letectví a kosmonautika - Vlákny vyztužené plasty - Stanovení účinku zkušebních kapalin 
Katalogové číslo:  26610
ČSN EN 2489 - Letectví a kosmonautika - Vlákny vyztužené plasty - Stanovení účinku zkušebních kapalin
ČSN EN 2489ČSN EN 2489 Tato norma stanoví metodu zkoušky sklem vyztužených plastů ponořením ve zkušebních kapalinách. Neudává žádné směrnice ke splnění bezpečnostních a zdravotních požadavků. Uži
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 2747 - Letectví a kosmonautika - Sklem vyztužené plasty - Zkouška tahem 
Katalogové číslo:  57017
ČSN EN 2747 - Letectví a kosmonautika - Sklem vyztužené plasty - Zkouška tahem
ČSN EN 2747ČSN EN 2747 Tato norma uvádí metodu stanovení tahových vlastností plastů vyztužených skelnými vlákny pro použití v letectví a kosmonautice.
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 6032 - Letectví a kosmonautika - Plasty vyztužené vlákny - Zkušební metoda - Stanovení teplot skelného přechodu 
Katalogové číslo:  99443
ČSN EN 6032 - Letectví a kosmonautika - Plasty vyztužené vlákny - Zkušební metoda - Stanovení teplot skelného přechodu
ČSN EN 6032ČSN EN 6032 This standard specifies a method to determine the apparent glass transition temperatures of non-metallic materials. This standard is applicable to unidirectional tape and w
Cena:  232,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA
3100 Všeobecně. Terminologie, rozdělení letadel apod.3101 Letadlo všeobecně (rozměry, hmotnosti, letové vlastnosti a výkony)3102 Veličiny a jednotky, standardní atmosféra, symboly3103 Hluk a emise letadel3104 Zabezpečení jakosti, způsobilost výrobků, značení3105 Kosmonautika3110 Výkresová, výrobní a provozní dokumentace (úprava, archivace, značení výrobků apod.)3111 Rozebíratelné spoje3112 Nerozebíratelné spoje3113 Mechanické soustavy a prvky3114 Palivové a mazací soustavy3115 Hydraulické a pneumatické soustavy a prvky3117 Elektrické a elektronické soustavy a prvky3118 Elektrické a elektronické soustavy a prvky3119 Optická vlákna a kabely3120 Kovové materiály. Všeobecně, zkoušení, výběry3121 Oceli. Technické specifikace3122 Oceli. Materiálové listy3123 Hliník, hořčík a jejich slitiny. Technické specifikace3124 Hliník, hořčík a jejich slitiny. Materiálové listy3125 Titan a slitiny titanu3126 Těžké neželezné kovy. Pájky3127 Hutní výrobky pro letectví. Rozměry3128 Ostatní kovové materiály pro letectví3130 Spojovací a konstrukční součásti. Všeobecné požadavky3131 Šrouby3132 Šrouby, matice a podložky3133 Matice3134 Spojovací součásti bez závitu3135 Pojišťovací prvky3136 Uzávěry, víka, kryty3137 Lana, koncovky lan, napínáky3138 Šroubení, potrubí, hadice3139 Nerozebíratelné stroje3141 Držáky a svěrky3142 Letectví a kosmonautika. Závitová pozdra3143 Nýty3145 Mechanické převody3147 Táhla a jejich příslušenství3148 Kluzná ložiska3149 Valivá ložiska3150 Letecké pohonné jednotky. Všeobecně, zkoušení, značení, číslování3151 Směrnice pro konstrukci pohonných jednotek3153 Vstupní a výstupní systémy motoru, protipožární systém3154 Konstrukční, spojovací díly a prvky pohonných jednotek3155 Elektrické a elektronické systémy a prvky pohonných jednotek3156 Olejový, palivový a řídicí systém a jeho prvky3157 Přístroje a příslušenství3158 Technologické postupy speciální pro pohonné jednotky3159 Speciální přípravky3160 Drak. Všeobecně, zkoušení, značení3161 Montážní, kontrolní a provozní otvory3162 Drak, konstrukce draku3163 Vybavení kabiny, protipožární systém, klimatizace, záchranné prostředky3164 Přistávací zařízení, odmrazování3165 Palivová soustava3167 Palubní přístrojové, komunikační a navigační vybavení3168 Palubní přístrojové, komunikační a navigační vybavení3169 Palubní zařízení pro pozemní obsluhu a údržbu letadel3170 Nekovové materiály. Obecně, zkoušení, výběry apod.3171 Elastomery a těsnící materiály3172 Paliva, mazadla, konzervační a odkonzervační materiály3173 Termoplasty a transparentní materiály3174 Ostatní provozní látky (hydraulické kapaliny, odmrazovací dezinfekční a jiné látky)3175 Lepidla3176 Vyztužené plasty, kompozity3177 Vyztužené plasty, kompozity3178 Ostatní nekovové konstrukční materiály (dřevo, kůže)3179 Barvy pro nátěry (barvy, laky, ředidla, rozpouštědla apod.)3180 Technologické a zkušební postupy, bezpečnost práce3181 Výroba konstrukčních dílů a částí3182 Povrchová ochrana a příprava povrchu, včetně zpevňování3183 Povrchová ochrana a příprava povrchu, včetně zpevňování3184 Postupy vytváření nerozebíratelných spojů (svařování, nýtování, pájení, lepení, hermetizace)3185 Postupy vytváření rozebíratelných spojů3186 Přípravky3187 Stroje, nástroje a měřidla3188 Nátěrové systémy3189 Mazadla a mazací systémy3190 Letecká doprava osob3191 Letecká doprava zboží3193 Pozemní provozní zařízení3195 Zařízení pro odledňování3196 Informační technologie3198 Pozemní provozní a zabezpečovací zařízení
32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat