Sponzorovaný odkaz

3134 Spojovací součásti bez závitu

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN 3696 - Letectví a kosmonautika - Podložky ze žáruvzdorné oceli 
Katalogové číslo:  63776
ČSN EN 3696 - Letectví a kosmonautika - Podložky ze žáruvzdorné oceli
ČSN EN 3696
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 6092 - Letectví a kosmonautika - Pohyblivá maznice se dvěma oky 
Katalogové číslo:  501372
ČSN EN 6092 - Letectví a kosmonautika - Pohyblivá maznice se dvěma oky
ČSN EN 6092ČSN EN 6092 This European Standard specifies the dimensions, tolerances, required characteristics and mass of a receptacle for use in fuselage interior equipment and structural applicati
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 2414 - Letectví a kosmonautika - Podložky, zkosené, s válcovým zahloubením, z legované oceli, kadmiované 
Katalogové číslo:  508095
ČSN EN 2414 - Letectví a kosmonautika - Podložky, zkosené, s válcovým zahloubením, z legované oceli, kadmiované
ČSN EN 2414ČSN EN 2414 This European standard specifies the characteristics of chamfered washers, with counterbore, in alloy steel, cadmium plated, for maximum operating temperature 235 °C.
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 2236 - Letectví a kosmonautika - Čepy s hlavou, přesné z legované oceli - Technická specifikace 
Katalogové číslo:  21458
ČSN EN 2236 - Letectví a kosmonautika - Čepy s hlavou, přesné z legované oceli - Technická specifikace
ČSN EN 2236ČSN EN 2236 Tato norma doplňuje charakteristiky výrobků stanovených v předmětových normách nebo v definičních dokumentech. Norma stanoví požadavky vztahující se ke schvalování výrobců
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 6094 - Letectví a kosmonautika - Pružná podložka s válcovým zahloubením 
Katalogové číslo:  501369
ČSN EN 6094 - Letectví a kosmonautika - Pružná podložka s válcovým zahloubením
ČSN EN 6094ČSN EN 6094 This European Standard specifies the dimensions, tolerances, required characteristics and mass of a countersunk spring washer for use in fuselage interior equipment and struc
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 3903 - Letectví a kosmonautika - Podložky vrstvené, z korozivzdorné oceli 
Katalogové číslo:  502658
ČSN EN 3903 - Letectví a kosmonautika - Podložky vrstvené, z korozivzdorné oceli
ČSN EN 3903ČSN EN 3903 This European Standard specifies the characteristics of laminated washers, in corrosion resisting steel, for maximum operating temperature 120 °C, for aerospace applications.
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 2364 - Letectví a kosmonautika - Čepy s hlavou, s přesným dříkem 
Katalogové číslo:  21457
ČSN EN 2364 - Letectví a kosmonautika - Čepy s hlavou, s přesným dříkem
ČSN EN 2364
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 4494 - Letectví a kosmonautika - Kroužky, dělené, z oceli 
Katalogové číslo:  76773
ČSN EN 4494 - Letectví a kosmonautika - Kroužky, dělené, z oceli
ČSN EN 4494ČSN EN 4494 Tato norma stanoví kroužky dělené z oceli pro použití v letectví a kosmonautice.
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 6090 - Letectví a kosmonautika - Pojistné podložky 
Katalogové číslo:  501371
ČSN EN 6090 - Letectví a kosmonautika - Pojistné podložky
ČSN EN 6090ČSN EN 6090 This European Standard specifies the dimensions, tolerances, required characteristics and mass of a retaining washer for use in fuselage interior equipment and structural app
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 3908 - Letectví a kosmonautika - Axiální mazací hlavice z korozivzdorné oceli, pasivované 
Katalogové číslo:  502503
ČSN EN 3908 - Letectví a kosmonautika - Axiální mazací hlavice z korozivzdorné oceli, pasivované
ČSN EN 3908ČSN EN 3908 This European Standard specifies the required characteristics and the tests for lubricating nipples of the axial type, in corrosion resisting steel, passivated. Annex A (norm
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 3904 - Letectví a kosmonautika - Pojistné podložky ze slitiny hliníku, anodicky oxidované 
Katalogové číslo:  504323
ČSN EN 3904 - Letectví a kosmonautika - Pojistné podložky ze slitiny hliníku, anodicky oxidované
ČSN EN 3904ČSN EN 3904 This European Standard specifies the characteristics of wire locking washers in aluminium alloy, anodized for maximum operating temperature 120 °C for aerospace applications.
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 3902 - Podložky pro nýtované spoje, ze slitiny hliníku, anodicky oxidované, metrická řada 
Katalogové číslo:  502225
ČSN EN 3902 - Podložky pro nýtované spoje, ze slitiny hliníku, anodicky oxidované, metrická řada
ČSN EN 3902ČSN EN 3902 This European Standard specifies the characteristics of washers for rivet assemblies, in aluminium alloy, anodized, metric series, for maximum operating temperature 120 °C, f
Cena:  171,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA
3100 Všeobecně. Terminologie, rozdělení letadel apod.3101 Letadlo všeobecně (rozměry, hmotnosti, letové vlastnosti a výkony)3102 Veličiny a jednotky, standardní atmosféra, symboly3103 Hluk a emise letadel3104 Zabezpečení jakosti, způsobilost výrobků, značení3105 Kosmonautika3110 Výkresová, výrobní a provozní dokumentace (úprava, archivace, značení výrobků apod.)3111 Rozebíratelné spoje3112 Nerozebíratelné spoje3113 Mechanické soustavy a prvky3114 Palivové a mazací soustavy3115 Hydraulické a pneumatické soustavy a prvky3117 Elektrické a elektronické soustavy a prvky3118 Elektrické a elektronické soustavy a prvky3119 Optická vlákna a kabely3120 Kovové materiály. Všeobecně, zkoušení, výběry3121 Oceli. Technické specifikace3122 Oceli. Materiálové listy3123 Hliník, hořčík a jejich slitiny. Technické specifikace3124 Hliník, hořčík a jejich slitiny. Materiálové listy3125 Titan a slitiny titanu3126 Těžké neželezné kovy. Pájky3127 Hutní výrobky pro letectví. Rozměry3128 Ostatní kovové materiály pro letectví3130 Spojovací a konstrukční součásti. Všeobecné požadavky3131 Šrouby3132 Šrouby, matice a podložky3133 Matice3134 Spojovací součásti bez závitu3135 Pojišťovací prvky3136 Uzávěry, víka, kryty3137 Lana, koncovky lan, napínáky3138 Šroubení, potrubí, hadice3139 Nerozebíratelné stroje3141 Držáky a svěrky3142 Letectví a kosmonautika. Závitová pozdra3143 Nýty3145 Mechanické převody3147 Táhla a jejich příslušenství3148 Kluzná ložiska3149 Valivá ložiska3150 Letecké pohonné jednotky. Všeobecně, zkoušení, značení, číslování3151 Směrnice pro konstrukci pohonných jednotek3153 Vstupní a výstupní systémy motoru, protipožární systém3154 Konstrukční, spojovací díly a prvky pohonných jednotek3155 Elektrické a elektronické systémy a prvky pohonných jednotek3156 Olejový, palivový a řídicí systém a jeho prvky3157 Přístroje a příslušenství3158 Technologické postupy speciální pro pohonné jednotky3159 Speciální přípravky3160 Drak. Všeobecně, zkoušení, značení3161 Montážní, kontrolní a provozní otvory3162 Drak, konstrukce draku3163 Vybavení kabiny, protipožární systém, klimatizace, záchranné prostředky3164 Přistávací zařízení, odmrazování3165 Palivová soustava3167 Palubní přístrojové, komunikační a navigační vybavení3168 Palubní přístrojové, komunikační a navigační vybavení3169 Palubní zařízení pro pozemní obsluhu a údržbu letadel3170 Nekovové materiály. Obecně, zkoušení, výběry apod.3171 Elastomery a těsnící materiály3172 Paliva, mazadla, konzervační a odkonzervační materiály3173 Termoplasty a transparentní materiály3174 Ostatní provozní látky (hydraulické kapaliny, odmrazovací dezinfekční a jiné látky)3175 Lepidla3176 Vyztužené plasty, kompozity3177 Vyztužené plasty, kompozity3178 Ostatní nekovové konstrukční materiály (dřevo, kůže)3179 Barvy pro nátěry (barvy, laky, ředidla, rozpouštědla apod.)3180 Technologické a zkušební postupy, bezpečnost práce3181 Výroba konstrukčních dílů a částí3182 Povrchová ochrana a příprava povrchu, včetně zpevňování3183 Povrchová ochrana a příprava povrchu, včetně zpevňování3184 Postupy vytváření nerozebíratelných spojů (svařování, nýtování, pájení, lepení, hermetizace)3185 Postupy vytváření rozebíratelných spojů3186 Přípravky3187 Stroje, nástroje a měřidla3188 Nátěrové systémy3189 Mazadla a mazací systémy3190 Letecká doprava osob3191 Letecká doprava zboží3193 Pozemní provozní zařízení3195 Zařízení pro odledňování3196 Informační technologie3198 Pozemní provozní a zabezpečovací zařízení
32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat