Sponzorovaný odkaz

3120 Kovové materiály. Všeobecně, zkoušení, výběry

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN 2032-001 - Letectví a kosmonautika - Kovové materiály - Část 001: Smluvní označování 
Katalogové číslo:  96472
ČSN EN 2032-001 - Letectví a kosmonautika - Kovové materiály - Část 001: Smluvní označování
ČSN EN 2032-001ČSN EN 2032-001 This European Standard specifies the rules for establishing the conventional designation of unalloyed, commercially pure and alloyed metallic materials used for aeros
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 2831 - Letectví a kosmonautika. Vodíková křehkost ocelí. Zkouška pomalým ohybem 
Katalogové číslo:  18626
ČSN EN 2831 - Letectví a kosmonautika. Vodíková křehkost ocelí. Zkouška pomalým ohybem
ČSN EN 2831ČSN EN 2831 Norma specifikuje zkušební metodu pomalým ohybem, která slouží ke stanovení vodíkové křehkosti oceli během chemických nebo elektrolytických povrchových úprav. Zkouška je ta
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 2032-2 - Letectví a kosmonautika. Kovové materiály. Část 2: Kódování stavů při dodání 
Katalogové číslo:  19577
ČSN EN 2032-2 - Letectví a kosmonautika. Kovové materiály. Část 2: Kódování stavů při dodání
ČSN EN 2032-2ČSN EN 2032-2 Tato norma stanoví kódová písmena určená pro definovaní stavů při dodávání hutních výrobků pro použití v letectví a kosmonautice.
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 2004-7 - Letectví a kosmonautika - Zkušební metody pro výrobky z hliníku a slitin hliníku - Část 7: Referenční bloky pro kalibraci měřicího vybavení používaného pro stanovení elektrické vodivosti tvářeného hliníku a slitin hliníku 
Katalogové číslo:  503853
ČSN EN 2004-7 - Letectví a kosmonautika - Zkušební metody pro výrobky z hliníku a slitin hliníku - Část 7: Referenční bloky pro kalibraci měřicího vybavení používaného pro stanovení elektrické vodivosti tvářeného hliníku a slitin hliníku
ČSN EN 2004-7ČSN EN 2004-7 This European Standard defines different types of electrical conductivity reference blocks, to be used for the calibration of eddy current conductivity measuring equipmen
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 2600 - Letectví a kosmonautika - Označování kovových polotovarů - Pravidla 
Katalogové číslo:  507586
ČSN EN 2600 - Letectví a kosmonautika - Označování kovových polotovarů - Pravidla
ČSN EN 2600ČSN EN 2600 This document specifies the designation rules for metallic semi-finished products given in Table 1, used in aerospace construction. It is applicable only if referred to in
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 2951 - Letectví a kosmonautika - Kovové materiály - Zkušební metoda - Mikrografické stanovení obsahu nekovových vměstků 
Katalogové číslo:  508359
ČSN EN 2951 - Letectví a kosmonautika - Kovové materiály - Zkušební metoda - Mikrografické stanovení obsahu nekovových vměstků
ČSN EN 2951ČSN EN 2591 This document specifies the general requirements for the micrographic determination of content of non-metallic inclusions of metallic materials for aerospace applications.
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 2078 - Letectví a kosmonautika - Kovové materiály - Výrobní postup, postup kontroly, protokol o kontrole a zkoušce - Definice, všeobecné zásady, příprava a schvalování 
Katalogové číslo:  64912
ČSN EN 2078 - Letectví a kosmonautika - Kovové materiály - Výrobní postup, postup kontroly, protokol o kontrole a zkoušce - Definice, všeobecné zásady, příprava a schvalování
ČSN EN 2078ČSN EN 2078 Tato norma je součástí souboru EN norem kovových materiálů pro použití v letectví a kosmonautice. Norma definuje výrobní postup, postup kontroly a protokol o kontrole a zko
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 2832 - Letectví a kosmonautika. Vodíková křehkost ocelí. Zkouška tahem na zkušebním tělese s vrubem 
Katalogové číslo:  18627
ČSN EN 2832 - Letectví a kosmonautika. Vodíková křehkost ocelí. Zkouška tahem na zkušebním tělese s vrubem
ČSN EN 2832ČSN EN 2832 Norma specifikuje metodu ke stanovení vodíkové křehkosti ocelí během chemických nebo elektrolytických povrchových úprav zkouškou tahem na zkušebním tělese s vrubem. Používá
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 2002-16 - Letectví a kosmonautika - Kovové materiály - Zkušební metody - Část 16: Nedestruktivní zkoušení - Kapilární zkouška 
Katalogové číslo:  509705
ČSN EN 2002-16 - Letectví a kosmonautika - Kovové materiály - Zkušební metody - Část 16: Nedestruktivní zkoušení - Kapilární zkouška
ČSN EN 2002-16ČSN EN 2002-16 This document specifies the requirements for penetrant testing of metallic materials for aerospace applications. It is limited to the direction of surface-breaking defe
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 4258 - Letectví a kosmonautika - Kovové materiály - Všeobecné uspořádání normalizace - Vazby mezi druhy EN a jejich použitím 
Katalogové číslo:  55137
ČSN EN 4258 - Letectví a kosmonautika - Kovové materiály - Všeobecné uspořádání normalizace - Vazby mezi druhy EN a jejich použitím
ČSN EN 4258ČSN EN 4258 Tato norma stanoví všeobecné uspořádání norem kovových materiálů, jejich vazby na ostatní druhy EN a jejich použití v letectví a kosmonautice. Odpovídá stupni 0 (viz 4.1).
Cena:  232,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA
3100 Všeobecně. Terminologie, rozdělení letadel apod.3101 Letadlo všeobecně (rozměry, hmotnosti, letové vlastnosti a výkony)3102 Veličiny a jednotky, standardní atmosféra, symboly3103 Hluk a emise letadel3104 Zabezpečení jakosti, způsobilost výrobků, značení3105 Kosmonautika3110 Výkresová, výrobní a provozní dokumentace (úprava, archivace, značení výrobků apod.)3111 Rozebíratelné spoje3112 Nerozebíratelné spoje3113 Mechanické soustavy a prvky3114 Palivové a mazací soustavy3115 Hydraulické a pneumatické soustavy a prvky3117 Elektrické a elektronické soustavy a prvky3118 Elektrické a elektronické soustavy a prvky3119 Optická vlákna a kabely3120 Kovové materiály. Všeobecně, zkoušení, výběry3121 Oceli. Technické specifikace3122 Oceli. Materiálové listy3123 Hliník, hořčík a jejich slitiny. Technické specifikace3124 Hliník, hořčík a jejich slitiny. Materiálové listy3125 Titan a slitiny titanu3126 Těžké neželezné kovy. Pájky3127 Hutní výrobky pro letectví. Rozměry3128 Ostatní kovové materiály pro letectví3130 Spojovací a konstrukční součásti. Všeobecné požadavky3131 Šrouby3132 Šrouby, matice a podložky3133 Matice3134 Spojovací součásti bez závitu3135 Pojišťovací prvky3136 Uzávěry, víka, kryty3137 Lana, koncovky lan, napínáky3138 Šroubení, potrubí, hadice3139 Nerozebíratelné stroje3141 Držáky a svěrky3142 Letectví a kosmonautika. Závitová pozdra3143 Nýty3145 Mechanické převody3147 Táhla a jejich příslušenství3148 Kluzná ložiska3149 Valivá ložiska3150 Letecké pohonné jednotky. Všeobecně, zkoušení, značení, číslování3151 Směrnice pro konstrukci pohonných jednotek3153 Vstupní a výstupní systémy motoru, protipožární systém3154 Konstrukční, spojovací díly a prvky pohonných jednotek3155 Elektrické a elektronické systémy a prvky pohonných jednotek3156 Olejový, palivový a řídicí systém a jeho prvky3157 Přístroje a příslušenství3158 Technologické postupy speciální pro pohonné jednotky3159 Speciální přípravky3160 Drak. Všeobecně, zkoušení, značení3161 Montážní, kontrolní a provozní otvory3162 Drak, konstrukce draku3163 Vybavení kabiny, protipožární systém, klimatizace, záchranné prostředky3164 Přistávací zařízení, odmrazování3165 Palivová soustava3167 Palubní přístrojové, komunikační a navigační vybavení3168 Palubní přístrojové, komunikační a navigační vybavení3169 Palubní zařízení pro pozemní obsluhu a údržbu letadel3170 Nekovové materiály. Obecně, zkoušení, výběry apod.3171 Elastomery a těsnící materiály3172 Paliva, mazadla, konzervační a odkonzervační materiály3173 Termoplasty a transparentní materiály3174 Ostatní provozní látky (hydraulické kapaliny, odmrazovací dezinfekční a jiné látky)3175 Lepidla3176 Vyztužené plasty, kompozity3177 Vyztužené plasty, kompozity3178 Ostatní nekovové konstrukční materiály (dřevo, kůže)3179 Barvy pro nátěry (barvy, laky, ředidla, rozpouštědla apod.)3180 Technologické a zkušební postupy, bezpečnost práce3181 Výroba konstrukčních dílů a částí3182 Povrchová ochrana a příprava povrchu, včetně zpevňování3183 Povrchová ochrana a příprava povrchu, včetně zpevňování3184 Postupy vytváření nerozebíratelných spojů (svařování, nýtování, pájení, lepení, hermetizace)3185 Postupy vytváření rozebíratelných spojů3186 Přípravky3187 Stroje, nástroje a měřidla3188 Nátěrové systémy3189 Mazadla a mazací systémy3190 Letecká doprava osob3191 Letecká doprava zboží3193 Pozemní provozní zařízení3195 Zařízení pro odledňování3196 Informační technologie3198 Pozemní provozní a zabezpečovací zařízení
32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat