Sponzorovaný odkaz

39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN 39 5001 - Expanzní zbraně. Technické požadavky. Zkoušení 
Katalogové číslo:  17343
ČSN 39 5001 - Expanzní zbraně. Technické požadavky. Zkoušení
ČSN 39 5001ČSN 39 5001 Tato norma stanovuje základní předpisy pro konstrukci, výrobu a zkoušení expanzních zbraní z hlediska bezpečnosti. Tato norma platí i pro expanzní zbraně z dovozu, které n
Cena:  73,- Kč
ČSN 39 5004 - Expanzní přístroje - Pracovní expanzní přístroje a zvláštní zbraně - Technické požadavky - Zkoušení 
Katalogové číslo:  76408
ČSN 39 5004 - Expanzní přístroje - Pracovní expanzní přístroje a zvláštní zbraně - Technické požadavky - Zkoušení
ČSN 39 5004ČSN 39 5004 Revidované vydání normy zahrnuje nové technické poznatky a požadavky. Norma stanovuje základní předpisy pro konstrukci, výrobu, zkoušení a používání pracovních expanzních pří
Cena:  171,- Kč
ČSN 39 5011 - Povrchová ochrana součástí loveckých a sportovních zbraní 
Katalogové číslo:  73999
ČSN 39 5011 - Povrchová ochrana součástí loveckých a sportovních zbraní
ČSN 39 5011ČSN 39 5011 Revidované vydání normy zahrnuje nové technické poznatky a požadavky. Norma stanovuje základní požadavky na povrchovou ochranu součástí loveckých a sportovních zbraní a jej
Cena:  171,- Kč
ČSN 39 5305 - Kalibrace piezoelektrických snímačů tlaku prachových plynů 
Katalogové číslo:  73998
ČSN 39 5305 - Kalibrace piezoelektrických snímačů tlaku prachových plynů
ČSN 39 5305ČSN 39 5305 Revidované vydání normy zahrnuje nové technické poznatky a požadavky obsažené v rozhodnutích C.I.P. Norma stanovuje základní technické požadavky na měřicí zařízení a metody
Cena:  232,- Kč
ČSN 39 5334 ZMĚNA 1 - Zbraně pro civilní potřebu. Měřidla pro kontrolu střeliva 
Katalogové číslo:  26460
ČSN 39 5334 ZMĚNA 1 - Zbraně pro civilní potřebu. Měřidla pro kontrolu střeliva
ČSN 39 5334 ZMĚNA 1
Cena:  34,- Kč
ČSN 39 5045 - Pistolové a revolverové hlavně 
Katalogové číslo:  27256
ČSN 39 5045 - Pistolové a revolverové hlavně
ČSN 39 5045
Cena:  73,- Kč
ČSN 39 5107 ZMĚNA 1 - Kontrola referenčního střeliva 
Katalogové číslo:  26456
ČSN 39 5107 ZMĚNA 1 - Kontrola referenčního střeliva
ČSN 39 5107 ZMĚNA 1
Cena:  34,- Kč
ČSN 39 5106 - Kontrola střeliva 
Katalogové číslo:  94928
ČSN 39 5106 - Kontrola střeliva
ČSN 39 5106ČSN 39 5106 Tato norma stanovuje přejímací plány a metody kontrol střeliva pro ruční palné zbraně a expanzní přístroje z hlediska jeho bezpečnosti. Za střelivo se považuje i střelivo pro
Cena:  232,- Kč
ČSN 39 5002-1 - Civilní střelné zbraně a střelivo. Všeobecné termíny a definice 
Katalogové číslo:  19030
ČSN 39 5002-1 - Civilní střelné zbraně a střelivo. Všeobecné termíny a definice
ČSN 39 5002-1ČSN 39 5002-1 Účelem normy je stanovit používané termíny a jejich definice pro potřeby odborníků i uživatelů a přiřadit k nim zavedené cizojazyčné ekvivalenty.
Cena:  655,- Kč
ČSN 39 5003 - Civilní palné zbraně - Všeobecné požadavky na konstrukci, výrobu a zkoušení 
Katalogové číslo:  51910
ČSN 39 5003 - Civilní palné zbraně - Všeobecné požadavky na konstrukci, výrobu a zkoušení
ČSN 39 5003ČSN 39 5003 Tato norma určuje všeobecné zásady pro konstrukci a výrobu civilních palných zbraní a stanoví základní technické požadavky zajišťující bezpečnost jejich provozu. Tato norma
Cena:  232,- Kč
ČSN 39 5105 ZMĚNA Z1 - Zkoušení střeliva 
Katalogové číslo:  501973
ČSN 39 5105 ZMĚNA Z1 - Zkoušení střeliva
ČSN 39 5105 ZMĚNA Z1
Cena:  73,- Kč
ČSN 39 5020 - Náboje a vývrty hlavní - Rozměry, tlaky a energie 
Katalogové číslo:  501972
ČSN 39 5020 - Náboje a vývrty hlavní - Rozměry, tlaky a energie
ČSN 39 5020ČSN 39 5020 Tato norma stanovuje maximální vnější rozměry nábojů a minimální rozměry vývrtů hlavní a tlaky, případně energie nábojů pro ruční palné zbraně.
Cena:  171,- Kč
ČSN 39 5002-1 ZMĚNA 1 - Civilní střelné zbraně a střelivo. Všeobecné termíny a definice 
Katalogové číslo:  26443
ČSN 39 5002-1 ZMĚNA 1 - Civilní střelné zbraně a střelivo. Všeobecné termíny a definice
ČSN 39 5002-1 ZMĚNA 1
Cena:  34,- Kč
ČSN 39 5360 - Zkoušky odolnosti ochranných prostředků - Zkoušky odolnosti proti střelám, střepinám a bodným zbraním - Technické požadavky a zkoušky 
Katalogové číslo:  504165
ČSN 39 5360 - Zkoušky odolnosti ochranných prostředků - Zkoušky odolnosti proti střelám, střepinám a bodným zbraním - Technické požadavky a zkoušky
ČSN 39 5360ČSN 39 5360 Tato norma stanovuje obecné metody zkoušek odolnosti ochranných prostředků chránících osoby a majetek před účinky střel, střepin a bodných zbraní.
Cena:  232,- Kč
ČSN 39 5105 - Zkoušení střeliva 
Katalogové číslo:  94927
ČSN 39 5105 - Zkoušení střeliva
ČSN 39 5105ČSN 39 5105 Tato norma stanovuje druhy zkoušek a metody zkoušení nábojů pro civilní střelné zbraně a nábojek pro startovací pistole a expanzní přístroje. Tato norma se nevztahuje na zkou
Cena:  347,- Kč
ČSN 39 5118 ZMĚNA 1 - Střelivo pro plynové zbraně 
Katalogové číslo:  26438
ČSN 39 5118 ZMĚNA 1 - Střelivo pro plynové zbraně
ČSN 39 5118 ZMĚNA 1
Cena:  34,- Kč
ČSN 39 5302 - Měřicí zařízení pro měření tlaku prachových plynů piezoelektrickými snímači 
Katalogové číslo:  73997
ČSN 39 5302 - Měřicí zařízení pro měření tlaku prachových plynů piezoelektrickými snímači
ČSN 39 5302ČSN 39 5302 Revidované vydání normy zahrnuje nové technické poznatky a požadavky obsažené v rozhodnutích C.I.P. Norma stanovuje základní technické požadavky na měřicí zařízení pro měře
Cena:  95,- Kč
ČSN 39 5350 - Balistická měřidla - Rozptyloměrné a rychlostní balistické hlavně - Technické požadavky 
Katalogové číslo:  73995
ČSN 39 5350 - Balistická měřidla - Rozptyloměrné a rychlostní balistické hlavně - Technické požadavky
ČSN 39 5350ČSN 39 5350 Revidované vydání normy zahrnuje nové technické poznatky a požadavky obsažené v rozhodnutích C.I.P. Norma stanovuje základní požadavky na konstrukci, výrobu, kontrolu zkouš
Cena:  171,- Kč
ČSN 39 5306 - Zbraně pro civilní potřebu. Tlakoměry. Technické požadavky 
Katalogové číslo:  18856
ČSN 39 5306 - Zbraně pro civilní potřebu. Tlakoměry. Technické požadavky
ČSN 39 5306ČSN 39 5306 Účelem normy je stanovit technické požadavky na používání tlakoměrů z hlediska rozměrů a materiálu tlakoměrných válečků, které určují přesnost funkce zařízení.
Cena:  95,- Kč
ČSN 39 5002-2 - Civilní střelné zbraně a střelivo - Mechanické zbraně - Všeobecné termíny a definice 
Katalogové číslo:  21974
ČSN 39 5002-2 - Civilní střelné zbraně a střelivo - Mechanické zbraně - Všeobecné termíny a definice
ČSN 39 5002-2ČSN 39 5002-2 Účelem normy je stanovit termíny a jejich definice pro potřeby odborníků i uživatelů.
Cena:  171,- Kč
ČSN 39 5001 ZMĚNA 1 - Expanzní zbraně. Technické požadavky. Zkoušení 
Katalogové číslo:  26442
ČSN 39 5001 ZMĚNA 1 - Expanzní zbraně. Technické požadavky. Zkoušení
ČSN 39 5001 ZMĚNA 1
Cena:  34,- Kč
ČSN 39 5008 - Historické ruční palné zbraně. Zbraně nabíjené ústím. Technické požadavky. Zkoušení 
Katalogové číslo:  18143
ČSN 39 5008 - Historické ruční palné zbraně. Zbraně nabíjené ústím. Technické požadavky. Zkoušení
ČSN 39 5008ČSN 39 5008 Tato norma stanovuje technické požadavky a metody zkoušení pro historické ruční palné zbraně nabíjené ústím hlavně nebo ústím revolverového válce.
Cena:  73,- Kč
ČSN 39 5118 - Střelivo pro plynové zbraně 
Katalogové číslo:  27259
ČSN 39 5118 - Střelivo pro plynové zbraně
ČSN 39 5118
Cena:  171,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat