Sponzorovaný odkaz

97 VÝMĚNA DAT

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN ISO/IEC 5218 - Informační technologie - Kódy pro prezentaci lidského pohlaví 
Katalogové číslo:  74951
ČSN ISO/IEC 5218 - Informační technologie - Kódy pro prezentaci lidského pohlaví
ČSN ISO/IEC 5218ČSN ISO/IEC 5218 Tato mezinárodní norma prezentuje datový prvek "lidské pohlaví" pomocí číselného kódu. V příloze v tabulkách 1-2 jsou uvedeny kódy pro prezentaci lidského pohlaví v
Cena:  347,- Kč
ČSN ISO 10303-14 - Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 14: Metody popisu: Referenční manuál jazyka EXPRESS-X 
Katalogové číslo:  76605
ČSN ISO 10303-14 - Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 14: Metody popisu: Referenční manuál jazyka EXPRESS-X
ČSN ISO 10303-14ČSN ISO 10303-14 ISO 10303 je mezinárodní norma, která se zabývá počítačově interpretovaným zobrazením informací o výrobku pro výměnu dat o výrobku. Cílem je poskytnout neutrální
Cena:  803,- Kč
ČSN ISO/IEC 11179-4 - Informační technologie - Registry metadat (MDR) - Část 4: Formulace definic dat 
Katalogové číslo:  76608
ČSN ISO/IEC 11179-4 - Informační technologie - Registry metadat (MDR) - Část 4: Formulace definic dat
ČSN ISO/IEC 11179-4ČSN ISO/IEC 11179-4 Tato část ISO/IEC 11179 specifikuje požadavky a doporučení pro konstruování definic dat a metadat. Vztahuje se pouze k sémantickým hlediskům definic; specifik
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 19157 - Geografická informace - Kvalita dat 
Katalogové číslo:  96805
ČSN EN ISO 19157 - Geografická informace - Kvalita dat
ČSN EN ISO 19157ČSN EN 19157 Tato norma stanovuje zásady popisu kvality geografických dat.
Cena:  1 155,- Kč
TNI CEN/TR 15449-4 - Geografická informace - Infrastruktury prostorových dat - Část 4: Pohled soustředěný na služby 
Katalogové číslo:  95819
TNI CEN/TR 15449-4 - Geografická informace - Infrastruktury prostorových dat - Část 4: Pohled soustředěný na služby
TNI CEN/TR 15449-4TNI CEN/TR 15449-4 Tento dokument popisuje pohled soustředěný na služby Infrastruktury prostorových dat (SDI). Pohled soustředěný na služby se zaměřuje na pojmy specifikací služ
Cena:  446,- Kč
ČSN P ISO/TS 19138 - Geografická informace - Míry kvality dat 
Katalogové číslo:  85842
ČSN P ISO/TS 19138 - Geografická informace - Míry kvality dat
ČSN P ISO/TS 19138ČSN P ISO/TS 19138 Řešení mnohých poznávacích a rozhodovacích úloh týkajících se jevů reálného světa je závislé na znalosti jejich polohy vztažené k zemskému tělesu. Zdrojem takov
Cena:  655,- Kč
ČSN EN ISO/IEC 15423 - Informační technologie - Automatická identifikace a techniky sběru dat - Zkoušení výkonu snímače a dekodéru čárového kódu 
Katalogové číslo:  87866
ČSN EN ISO/IEC 15423 - Informační technologie - Automatická identifikace a techniky sběru dat - Zkoušení výkonu snímače a dekodéru čárového kódu
ČSN EN ISO/IEC 15423ČSN EN ISO/IEC 15423 Tato mezinárodní norma popisuje zkušební zařízení a postupy, které mají být použity pro stanovení výkonu zařízení pro snímání a dekódováni čárových kódů.
Cena:  545,- Kč
ČSN ISO 19092 - Finanční služby - Biometrika - Struktura bezpečnosti 
Katalogové číslo:  82761
ČSN ISO 19092 - Finanční služby - Biometrika - Struktura bezpečnosti
ČSN ISO 19092ČSN ISO 19092 Tato norma popisuje adekvátní kontroly a vhodné postupy při použití biometriky jako mecha-nismu autentizace pro bezpečný vzdálený elektronický přístup nebo lokální řízení
Cena:  605,- Kč
ČSN ISO 15531-1 - Automatizované průmyslové systémy a integrace - Průmyslová výrobní řídicí data - Část 1: Celkový přehled 
Katalogové číslo:  80367
ČSN ISO 15531-1 - Automatizované průmyslové systémy a integrace - Průmyslová výrobní řídicí data - Část 1: Celkový přehled
ČSN ISO 15531-1ČSN ISO 15531-1 Účelem této normy je poskytnutí neutrálního mechanismus, který je schopen popsat manažérská data průmyslové výroby vzniklá během výrobního procesu v rámci průmyslové
Cena:  358,- Kč
ČSN EN ISO 19128 - Geografická informace - Rozhraní webového mapového serveru 
Katalogové číslo:  80567
ČSN EN ISO 19128 - Geografická informace - Rozhraní webového mapového serveru
ČSN EN ISO 19128
Cena:  803,- Kč
ČSN EN ISO 19440 - Podniková integrace - Jazykové konstrukty pro podnikové modelování 
Katalogové číslo:  81510
ČSN EN ISO 19440 - Podniková integrace - Jazykové konstrukty pro podnikové modelování
ČSN EN ISO 19440ČSN EN ISO 19440 Tato mezinárodní norma specifikuje charakteristiky základních konstruktů nezbytných pro počítačové modelování podniků ve shodě s ISO 19439. Tato mezinárodní no
Cena:  1 320,- Kč
ČSN ISO 10303-104 - Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 104: Integrované zdroje aplikace: Analýza konečných prvků 
Katalogové číslo:  81741
ČSN ISO 10303-104 - Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 104: Integrované zdroje aplikace: Analýza konečných prvků
ČSN ISO 10303-104ČSN ISO 10303-104 Tato část ISO 10303 se zabývá potřebami výměny informací analýzy konečných prvků. Pro zajištění výkonnosti a integrity výrobku je možné provést mnoho typů analýzy
Cena:  4 180,- Kč
ČSN ISO 10303-111 - Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 111: Integrované zdroje aplikace: Prvky pro procedurální modelování tvarů tělesa 
Katalogové číslo:  81693
ČSN ISO 10303-111 - Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 111: Integrované zdroje aplikace: Prvky pro procedurální modelování tvarů tělesa
ČSN ISO 10303-111ČSN ISO 10303-111 Mezinárodní norma ISO 10303 je uspořádána do série samostatných částí, které jsou publikovány nezávisle na sobě. Tyto jednotlivé části jsou organizovány do násled
Cena:  803,- Kč
ČSN ISO 10303-204 - Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 204: Aplikační protokol: Mechanický návrh používající hraniční zobrazení 
Katalogové číslo:  69091
ČSN ISO 10303-204 - Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 204: Aplikační protokol: Mechanický návrh používající hraniční zobrazení
ČSN ISO 10303-204ČSN ISO 10303-204 Mezinárodní norma ISO 10303 je uspořádána do série samostatných částí, které jsou publikovány nezávisle na sobě. Tyto jednotlivé části jsou rozděleny do následu
Cena:  2 145,- Kč
ČSN ISO 10303-509 - Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 509: Aplikace konstrukčního vyjádření: Různorodý povrch 
Katalogové číslo:  69099
ČSN ISO 10303-509 - Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 509: Aplikace konstrukčního vyjádření: Různorodý povrch
ČSN ISO 10303-509ČSN ISO 10303-509 Mezinárodní norma ISO 10303 je uspořádána do série samostatných částí, které jsou publikovány nezávisle na sobě. Tyto jednotlivé části jsou rozděleny do následu
Cena:  605,- Kč
ČSN ISO 10303-31 - Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 31: Metodika a rámec pro testování shody: Všeobecné pojmy 
Katalogové číslo:  54818
ČSN ISO 10303-31 - Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 31: Metodika a rámec pro testování shody: Všeobecné pojmy
ČSN ISO 10303-31ČSN ISO 10303-31 Mezinárodní norma ISO 10303 je uspořádána do série samostatných částí, které jsou publikovány nezávisle na sobě. Tyto jednotlivé části jsou organizovány do násle
Cena:  73,- Kč
ČSN ISO 10303-32 - Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 32: Metodika a rámec pro testování shody: Požadavky na zkušební laboratoře a jejich klienty 
Katalogové číslo:  56577
ČSN ISO 10303-32 - Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 32: Metodika a rámec pro testování shody: Požadavky na zkušební laboratoře a jejich klienty
ČSN ISO 10303-32ČSN ISO 10303-32 Mezinárodní norma ISO 10303 je uspořádána do série samostatných částí, které jsou publikovány nezávisle na sobě. Tyto jednotlivé části jsou organizovány do násle
Cena:  73,- Kč
ČSN ISO 10303-49 - Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 49: Integrované generické zdroje: Struktura a vlastnosti procesu 
Katalogové číslo:  56574
ČSN ISO 10303-49 - Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 49: Integrované generické zdroje: Struktura a vlastnosti procesu
ČSN ISO 10303-49ČSN ISO 10303-49 Mezinárodní norma ISO 10303 je uspořádána do série samostatných částí, které jsou publikovány nezávisle na sobě. Tyto jednotlivé části jsou organizovány do násle
Cena:  73,- Kč
ČSN ISO 13584-26 - Automatizované průmyslové systémy a integrace - Knihovna součástí - Část 26: Logický zdroj: Identifikace dodavatele informací 
Katalogové číslo:  66368
ČSN ISO 13584-26 - Automatizované průmyslové systémy a integrace - Knihovna součástí - Část 26: Logický zdroj: Identifikace dodavatele informací
ČSN ISO 13584-26ČSN ISO 13584-26 Tato norma je mezinárodní normou pro počítačovou výměnu údajů knihovny součástí. Jejím cílem je poskytnout neutrální mechanismus schopný přenosu údajů knihovny,
Cena:  347,- Kč
ČSN ISO/IEC 6523-1 - Informační technologie - Struktura pro identifikaci organizací a částí organizací - Část 1: Identifikace identifikačních schémat organizací 
Katalogové číslo:  58151
ČSN ISO/IEC 6523-1 - Informační technologie - Struktura pro identifikaci organizací a částí organizací - Část 1: Identifikace identifikačních schémat organizací
ČSN ISO/IEC 6523-1ČSN ISO/IEC 6523-1 Tato část ISO/IEC 6523 specifikuje strukturu pro jednotnou a jednoznačnou celosvětovou identifikaci organizací a částí organizací pro účely informační výměny
Cena:  232,- Kč
ČSN ISO 10303-201 - Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 201: Protokoly aplikace: Explicitní techniky zpracování návrhu 
Katalogové číslo:  59676
ČSN ISO 10303-201 - Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 201: Protokoly aplikace: Explicitní techniky zpracování návrhu
ČSN ISO 10303-201ČSN ISO 10303-201 Mezinárodní norma ISO 10303 je uspořádána do série samostatných částí, které jsou publikovány nezávisle na sobě. Tyto jednotlivé části jsou rozděleny do násled
Cena:  73,- Kč
ČSN ISO 10303-34 - Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 34: Metodika a rámec pro testování shody: Metody abstraktních testů pro implementaci aplikačního protokolu 
Katalogové číslo:  67930
ČSN ISO 10303-34 - Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 34: Metodika a rámec pro testování shody: Metody abstraktních testů pro implementaci aplikačního protokolu
ČSN ISO 10303-34ČSN ISO 10303-34 Mezinárodní norma ISO 10303 je uspořádána do série samostatných částí, které jsou publikovány nezávisle na sobě. Tyto jednotlivé části jsou rozděleny do následují
Cena:  73,- Kč
ČSN ISO 10303-507 - Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 507: Aplikace konstrukčního vyjádření: Geometricky ohraničený povrch 
Katalogové číslo:  67929
ČSN ISO 10303-507 - Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 507: Aplikace konstrukčního vyjádření: Geometricky ohraničený povrch
ČSN ISO 10303-507ČSN ISO 10303-507 Mezinárodní norma ISO 10303 je uspořádána do série samostatných částí, které jsou publikovány nezávisle na sobě. Tyto jednotlivé části jsou rozděleny do následu
Cena:  73,- Kč
ČSN 97 9840 - Geografická informace - Obrazová a mřížová data 
Katalogové číslo:  67354
ČSN 97 9840 - Geografická informace - Obrazová a mřížová data
ČSN 97 9840ČSN 97 9840 Digitální geografická data reprezentují jevy reálného světa v jejich prostorovém vztahu k zemskému tělesu. Významnou kategorií těchto dat jsou obrazová a mřížová data. K ob
Cena:  358,- Kč
ČSN ISO 9735-1 - Elektronická výměna dat pro správu, obchod a dopravu (EDIFACT) - Pravidla syntaxe aplikační úrovně (číslo verze syntaxe: 4, číslo vydání syntaxe: 1) - Část 1: Pravidla syntaxe společná pro všechny části 
Katalogové číslo:  68772
ČSN ISO 9735-1 - Elektronická výměna dat pro správu, obchod a dopravu (EDIFACT) - Pravidla syntaxe aplikační úrovně (číslo verze syntaxe: 4, číslo vydání syntaxe: 1) - Část 1: Pravidla syntaxe společná pro všechny části
ČSN ISO 9735-1ČSN ISO 9735-1 Tato část normy obsahuje pravidla pro vytváření dávkových a interaktivních zpráv vyměňovaných mezi systémy počítačových aplikací. Obsahuje termíny a definice pro všec
Cena:  446,- Kč
ČSN ISO 10303-513 - Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 513: Aplikace konstrukčního vyjádření: Jednoduché hraniční zobrazení 
Katalogové číslo:  62554
ČSN ISO 10303-513 - Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 513: Aplikace konstrukčního vyjádření: Jednoduché hraniční zobrazení
ČSN ISO 10303-513ČSN ISO 10303-513 Mezinárodní norma ISO 10303 je uspořádána do série samostatných částí, které jsou publikovány nezávisle na sobě. Tyto jednotlivé části jsou rozděleny do následu
Cena:  73,- Kč
ČSN 97 7116 - Čárové kódy - Označování seriálových publikací čárovým kódem systému EAN UCC 
Katalogové číslo:  62756
ČSN 97 7116 - Čárové kódy - Označování seriálových publikací čárovým kódem systému EAN UCC
ČSN 97 7116ČSN 97 7116 Tato norma popisuje pravidla pro označování seriálových publikací (periodik) čárovými kódy v číselné struktuře EAN/UCC. Na základě dohody mezi EAN INTERNATIONAL a mezináro
Cena:  95,- Kč
ČSN 97 7117 - Elektronická výměna dat - Základy realizace normy EDIFACT v systému EAN UCC (EANCOMR) 
Katalogové číslo:  63067
ČSN 97 7117 - Elektronická výměna dat - Základy realizace normy EDIFACT v systému EAN UCC (EANCOMR)
ČSN 97 7117ČSN 97 7117 Tato norma specifikuje pravidla pro používání standardních zpráv EANCOMR (podskupin UN/EDIFACT) v oblasti výměny obchodních dokumentů v dodavatelském řetězci (výroba - dis
Cena:  232,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat