Sponzorovaný odkaz

9710 Číselníky

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN ISO/IEC 5218 - Informační technologie - Kódy pro prezentaci lidského pohlaví 
Katalogové číslo:  74951
ČSN ISO/IEC 5218 - Informační technologie - Kódy pro prezentaci lidského pohlaví
ČSN ISO/IEC 5218ČSN ISO/IEC 5218 Tato mezinárodní norma prezentuje datový prvek "lidské pohlaví" pomocí číselného kódu. V příloze v tabulkách 1-2 jsou uvedeny kódy pro prezentaci lidského pohlaví v
Cena:  347,- Kč
ČSN 97 1001-1 - Elektronická výměna dat pro správu, obchod a dopravu (EDIFACT) - Číselníky datových prvků - Část 1: Skupina prvků č.1 (prvky 0001 - 1799) 
Katalogové číslo:  60788
ČSN 97 1001-1 - Elektronická výměna dat pro správu, obchod a dopravu (EDIFACT) - Číselníky datových prvků - Část 1: Skupina prvků č.1 (prvky 0001 - 1799)
ČSN 97 1001-1ČSN 97 1001-1 Tato část ČSN 97 1001-1 obsahuje číselníky datových prvků skupiny č. 1 (prvků 0001 až 1799). Jde o první skupinu prvků vybraných z ČSN ISO 7372 používaných v elektroni
Cena:  655,- Kč
ČSN 97 1005-2 - Výměna dat - Kód poplatků při přepravě - Část 2: Číselník hodnot kódu první až třetí úrovně 
Katalogové číslo:  51538
ČSN 97 1005-2 - Výměna dat - Kód poplatků při přepravě - Část 2: Číselník hodnot kódu první až třetí úrovně
ČSN 97 1005-2ČSN 97 1005-2 Tato část normy stanoví hodnoty kódu poplatků, které jsou součástmi přepravních a ostatních poplatků spojených s mezinárodním pohybem zboží. Tato část normy se použije
Cena:  446,- Kč
ČSN 97 1009 - Výměna dat - Kódy měřicích jednotek používaných v mezinárodním obchodě 
Katalogové číslo:  52539
ČSN 97 1009 - Výměna dat - Kódy měřicích jednotek používaných v mezinárodním obchodě
ČSN 97 1009ČSN 97 1009 Tato norma stanoví jednotný seznam kódů pro vyjádření měřicích jednotek pro délku, hmotnost, objem a jiné veličiny, které se týkají správy, obchodu, dopravy, vědy, technik
Cena:  803,- Kč
ČSN 97 1004 - Výměna dat - Kódy druhů nákladů, balení a obalových materiálů 
Katalogové číslo:  21134
ČSN 97 1004 - Výměna dat - Kódy druhů nákladů, balení a obalových materiálů
ČSN 97 1004ČSN 97 1004 Tato norma stanoví systém číselných kódů, přiřazených k jednotlivým druhům nákladů, druhům balení a k obalovým materiálům používaných v mezinárodním obchodu. Norma rovněž
Cena:  347,- Kč
ČSN 97 1008 - Výměna dat - Kód druhů přepravy 
Katalogové číslo:  26653
ČSN 97 1008 - Výměna dat - Kód druhů přepravy
ČSN 97 1008
Cena:  95,- Kč
ČSN 97 1006 - Výměna dat - Kódy stavů obchodu a přepravy 
Katalogové číslo:  63269
ČSN 97 1006 - Výměna dat - Kódy stavů obchodu a přepravy
ČSN 97 1006ČSN 97 1006 Tato norma obsahuje kódy pro identifikaci informací o stavu zboží, zásilek a/nebo zařízení při přepravě. Použije se v případech, kdy je zapotřebí kódové označení pro popis
Cena:  358,- Kč
ČSN EN ISO 3166-1 - Kódy pro názvy zemí a jejich částí - Část 1: Kódy zemí 
Katalogové číslo:  96062
ČSN EN ISO 3166-1 - Kódy pro názvy zemí a jejich částí - Část 1: Kódy zemí
ČSN EN ISO 3166-1ČSN EN ISO 3166-1 This part of ISO 3166 is intended for use in any application requiring the expression of current country names in coded form; it also includes basic guidelines fo
Cena:  803,- Kč
ČSN 97 1007 - Výměna dat - Kód vybraných přístavů a jiných lokalit 
Katalogové číslo:  21681
ČSN 97 1007 - Výměna dat - Kód vybraných přístavů a jiných lokalit
ČSN 97 1007ČSN 97 1007 Tato norma obsahuje seznam lokalit, které jsou předmětem zájmu v mezinárodním obchodě a přepravě a jejichž názvy a kódy je třeba při výměně dat uvádět jednoznačným způsobe
Cena:  232,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat