Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>ČSN 97 1007 - Výměna dat - Kód vybraných přístavů a jiných lokalit
Sponsored link
Vydáno: 01.06.1997
ČSN 97 1007 - Výměna dat - Kód vybraných přístavů a jiných lokalit

ČSN 97 1007

Výměna dat - Kód vybraných přístavů a jiných lokalit

Formát
Dostupnost
Cena a měna
Česky Tisk
Skladem
232 Kč
Označení normy:ČSN 97 1007
Třídící znak:971007
Počet stran:20
Vydáno:01.06.1997
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:21681
Popis

ČSN 97 1007

Tato norma obsahuje seznam lokalit, které jsou předmětem zájmu v mezinárodním obchodě a přepravě a jejichž názvy a kódy je třeba při výměně dat uvádět jednoznačným způsobem. Vztahuje se na všechny případy, kde se při výměně informací mezi účastníky mezinárodního obchodu požaduje kódovaná prezentace názvů přístavů, letišť, vnitrozemských odbavovacích stanic a nákladních terminálů a ostatních lokalit, kterými prochází zboží. V této normě jsou na příslušných místech textu odkazy na normy popř. na další předpisy uvedené níže. Těmito odkazy se ustanovení níže citovaných norem (předpisů) stávají součástí této normy. U datovaných odkazů na normy se případné pozdější změny nebo revize kterékoli z citovaných norem týkají této normy jen tehdy, byly-li do ní včleněny změnou nebo revizí.