Sponzorovaný odkaz

9798 Elektronická výměna geografických dat

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN ISO 19157 - Geografická informace - Kvalita dat 
Katalogové číslo:  96805
ČSN EN ISO 19157 - Geografická informace - Kvalita dat
ČSN EN ISO 19157ČSN EN 19157 Tato norma stanovuje zásady popisu kvality geografických dat.
Cena:  1 155,- Kč
TNI CEN/TR 15449-4 - Geografická informace - Infrastruktury prostorových dat - Část 4: Pohled soustředěný na služby 
Katalogové číslo:  95819
TNI CEN/TR 15449-4 - Geografická informace - Infrastruktury prostorových dat - Část 4: Pohled soustředěný na služby
TNI CEN/TR 15449-4TNI CEN/TR 15449-4 Tento dokument popisuje pohled soustředěný na služby Infrastruktury prostorových dat (SDI). Pohled soustředěný na služby se zaměřuje na pojmy specifikací služ
Cena:  446,- Kč
ČSN 97 9840 - Geografická informace - Obrazová a mřížová data 
Katalogové číslo:  67354
ČSN 97 9840 - Geografická informace - Obrazová a mřížová data
ČSN 97 9840ČSN 97 9840 Digitální geografická data reprezentují jevy reálného světa v jejich prostorovém vztahu k zemskému tělesu. Významnou kategorií těchto dat jsou obrazová a mřížová data. K ob
Cena:  358,- Kč
ČSN EN ISO 19128 - Geografická informace - Rozhraní webového mapového serveru 
Katalogové číslo:  80567
ČSN EN ISO 19128 - Geografická informace - Rozhraní webového mapového serveru
ČSN EN ISO 19128
Cena:  803,- Kč
ČSN ISO 19106 - Geografická informace - Profily 
Katalogové číslo:  73430
ČSN ISO 19106 - Geografická informace - Profily
ČSN ISO 19106ČSN ISO 19106 Předmětem geografické informace jsou vzhledy jevů jako abstrakce jevů reálného světa uvažované se zvláštním zřetelem k jejich poloze vůči zemskému tělesu. Zejména tato
Cena:  358,- Kč
ČSN P ISO/TS 19138 - Geografická informace - Míry kvality dat 
Katalogové číslo:  85842
ČSN P ISO/TS 19138 - Geografická informace - Míry kvality dat
ČSN P ISO/TS 19138ČSN P ISO/TS 19138 Řešení mnohých poznávacích a rozhodovacích úloh týkajících se jevů reálného světa je závislé na znalosti jejich polohy vztažené k zemskému tělesu. Zdrojem takov
Cena:  655,- Kč
ČSN EN ISO 19156 - Geografická informace - Pozorování a měření 
Katalogové číslo:  98586
ČSN EN ISO 19156 - Geografická informace - Pozorování a měření
ČSN EN ISO 19156ČSN EN ISO 19156 Tato norma definuje konceptuální schéma pro pozorování a pro vzhledy, významné při vzorkování při provádění pozorování. Poskytuje modely pro výměnu informace popisu
Cena:  545,- Kč
ČSN EN ISO 19115-2 - Geografická informace - Metadata - Část 2: Rozšíření pro data zobrazení a mřížová data 
Katalogové číslo:  507465
ČSN EN ISO 19115-2 - Geografická informace - Metadata - Část 2: Rozšíření pro data zobrazení a mřížová data
ČSN EN ISO 19115-2ČSN EN ISO 19115-2 This document extends ISO 19115-1:2014 by defining the schema required for an enhanced description of the acquisition and processing of geographic information
Cena:  655,- Kč
ČSN EN ISO 19146 - Geografická informace - Mezidoménové slovníky 
Katalogové číslo:  505723
ČSN EN ISO 19146 - Geografická informace - Mezidoménové slovníky
ČSN EN ISO 19146ČSN EN ISO 19146 This document establishes a methodology for cross-mapping vocabularies. It also specifies an implementation of ISO 19135-1:2015 for the purpose of registering cross
Cena:  655,- Kč
ČSN EN ISO 19143 - Geografická informace - Kódování filtrů 
Katalogové číslo:  505706
ČSN EN ISO 19143 - Geografická informace - Kódování filtrů
ČSN EN ISO 19143ČSN EN ISO 19143 Tato norma popisuje kódování XML a KVP systému neutrální syntaxe pro vyjádření klauzí projekcí, výběru a třídění, které jsou všeobecně označovány za výrazy dotazu.
Cena:  655,- Kč
ČSN P CEN ISO/TS 19139 - Geografická informace - Metadata - Implementace schématu XML 
Katalogové číslo:  88532
ČSN P CEN ISO/TS 19139 - Geografická informace - Metadata - Implementace schématu XML
ČSN P CEN ISO/TS 19139ČSN P CEN ISO/TS 19139 Pro pohotovou informaci o existenci geografických dat a o jejich aplikačně významných charakteristikách jsou důležitá geografická metadata, která poskyt
Cena:  803,- Kč
ČSN EN ISO 19141 - Geografická informace - Schéma při přesunu vzhledu jevů 
Katalogové číslo:  84439
ČSN EN ISO 19141 - Geografická informace - Schéma při přesunu vzhledu jevů
ČSN EN ISO 19141
Cena:  605,- Kč
ČSN EN ISO 19152 - Geografická informace - Model domény Správa pozemků (LADM) 
Katalogové číslo:  94431
ČSN EN ISO 19152 - Geografická informace - Model domény Správa pozemků (LADM)
ČSN EN ISO 19152ČSN EN 19152 Tato norma: definuje referenční model domény Správa pozemků (LADM) pokrývající základní, na informacích závislé komponenty správy pozemků (počítaje v to ty nad vod
Cena:  803,- Kč
ČSN EN ISO 19117 - Geografická informace - Zobrazení 
Katalogové číslo:  95464
ČSN EN ISO 19117 - Geografická informace - Zobrazení
ČSN EN ISO 19117
Cena:  803,- Kč
ČSN EN ISO 19133 - Geografická informace - Služby založené na místě - Sledování a navigace 
Katalogové číslo:  95823
ČSN EN ISO 19133 - Geografická informace - Služby založené na místě - Sledování a navigace
ČSN EN ISO 19133ČSN EN ISO 19133 Tato norma popisuje datové typy a k typům asociované operace pro implementaci služeb sledování a navigace. Norma je navržena pro specifikaci webových služeb, které
Cena:  1 155,- Kč
ČSN ISO 19155 - Geografická informace - Architektura třídy prostorového určení 
Katalogové číslo:  97576
ČSN ISO 19155 - Geografická informace - Architektura třídy prostorového určení
ČSN ISO 19155ČSN ISO 19155 Tato norma specifikuje architekturu, která definuje referenční model s metodou kódování pro identifikátor prostorového určení. Pojem "prostorového určení" v této mezináro
Cena:  446,- Kč
ČSN ISO 19108 ZMĚNA Z1 - Geografická informace - Časové schéma 
Katalogové číslo:  73692
ČSN ISO 19108 ZMĚNA Z1 - Geografická informace - Časové schéma
ČSN ISO 19108 ZMĚNA Z1
Cena:  34,- Kč
ČSN EN ISO 19136 - Geografická informace - Značkovací jazyk geografie (GML) 
Katalogové číslo:  87575
ČSN EN ISO 19136 - Geografická informace - Značkovací jazyk geografie (GML)
ČSN EN ISO 19136ČSN EN ISO 19136 Tento překlad definuje značkovací jazyk geografie (GML), který stanoví gramatiku rozšiřitelného značkovacího jazyka (XML) napsanou ve Schématu XML pro popis aplikač
Cena:  2 530,- Kč
ČSN EN ISO 19111 - Geografická informace - Vyjádření prostorových referencí souřadnicemi 
Katalogové číslo:  88890
ČSN EN ISO 19111 - Geografická informace - Vyjádření prostorových referencí souřadnicemi
ČSN EN ISO 19111ČSN EN ISO 19111 Geografická informace reprezentuje geografické vzhledy jako abstrakce jevů reálného světa s podchycením jejich polohy vůči Zemi jako jejich základní vlastnosti. Uve
Cena:  655,- Kč
ČSN EN ISO 19137 - Geografická informace - Jádrový profil prostorového schématu 
Katalogové číslo:  93074
ČSN EN ISO 19137 - Geografická informace - Jádrový profil prostorového schématu
ČSN EN ISO 19137ČSN EN ISO 19137 Tato norma definuje jádrový profil prostorového schématu stanoveného v ISO 19107, který specifikuje v souladu s ISO 19106 minimální množinu geometrických prvků nezb
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 6709 - Normativní reprezentace geografického bodového místa souřadnicemi 
Katalogové číslo:  93146
ČSN EN ISO 6709 - Normativní reprezentace geografického bodového místa souřadnicemi
ČSN EN ISO 6709ČSN EN ISO 6709 Tato norma je použitelná pro výměnu souřadnic popisujících geografické bodové místo. Určuje reprezentaci souřadnic, včetně geografické šířky a geografické délky, pro
Cena:  347,- Kč
ČSN ISO 19131 - Geografická informace - Specifikace datového produktu 
Katalogové číslo:  85614
ČSN ISO 19131 - Geografická informace - Specifikace datového produktu
ČSN ISO 19131ČSN ISO 19131 Tato norma specifikuje požadavky základní osnovy, jejíž položky specifikují určující stránky připravované datové sady stručně, ale zároveň s dostatečnou podrobností nutno
Cena:  446,- Kč
ČSN EN ISO 19126 - Geografická informace - Pojmové slovníky vzhledů a registry 
Katalogové číslo:  89955
ČSN EN ISO 19126 - Geografická informace - Pojmové slovníky vzhledů a registry
ČSN EN ISO 19126ČSN EN ISO 19126 Geografický vzhled představuje klíčový pojem, který se uplatňuje zásadním způsobem v řadě normativně formulovaných nástrojů ošetření geografické informace, jako je
Cena:  446,- Kč
ČSN EN ISO 19148 - Geografická informace - Lineární odkazy (ISO/DIS 19148:2009) 
Katalogové číslo:  90600
ČSN EN ISO 19148 - Geografická informace - Lineární odkazy (ISO/DIS 19148:2009)
ČSN EN ISO 19148
Cena:  803,- Kč
TNI CEN/TR 15449-3 - Geografická informace - Infrastruktury prostorových dat - Část 3: Pohled soustředěný na data 
Katalogové číslo:  94472
TNI CEN/TR 15449-3 - Geografická informace - Infrastruktury prostorových dat - Část 3: Pohled soustředěný na data
TNI CEN/TR 15449-3TNI CEN/TR 15449-3 Tato technická zpráva popisuje pohled soustředěný na data infrastruktury prostorových dat (SDI). Tento pohled, soustředěný na data, se zaměřuje na koncepty sé
Cena:  358,- Kč
ČSN ISO 19123 ZMĚNA Z1 - Geografická informace - Schéma pro geometrii a funkce pokrytí 
Katalogové číslo:  79673
ČSN ISO 19123 ZMĚNA Z1 - Geografická informace - Schéma pro geometrii a funkce pokrytí
ČSN ISO 19123 ZMĚNA Z1
Cena:  34,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat