Sponzorovaný odkaz

9797 Elektronická výměna dat obecně

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN ISO 9735-1 - Elektronická výměna dat pro správu, obchod a dopravu (EDIFACT) - Pravidla syntaxe aplikační úrovně (číslo verze syntaxe: 4, číslo vydání syntaxe: 1) - Část 1: Pravidla syntaxe společná pro všechny části 
Katalogové číslo:  68772
ČSN ISO 9735-1 - Elektronická výměna dat pro správu, obchod a dopravu (EDIFACT) - Pravidla syntaxe aplikační úrovně (číslo verze syntaxe: 4, číslo vydání syntaxe: 1) - Část 1: Pravidla syntaxe společná pro všechny části
ČSN ISO 9735-1ČSN ISO 9735-1 Tato část normy obsahuje pravidla pro vytváření dávkových a interaktivních zpráv vyměňovaných mezi systémy počítačových aplikací. Obsahuje termíny a definice pro všec
Cena:  446,- Kč
ČSN ISO/IEC 6523-1 - Informační technologie - Struktura pro identifikaci organizací a částí organizací - Část 1: Identifikace identifikačních schémat organizací 
Katalogové číslo:  58151
ČSN ISO/IEC 6523-1 - Informační technologie - Struktura pro identifikaci organizací a částí organizací - Část 1: Identifikace identifikačních schémat organizací
ČSN ISO/IEC 6523-1ČSN ISO/IEC 6523-1 Tato část ISO/IEC 6523 specifikuje strukturu pro jednotnou a jednoznačnou celosvětovou identifikaci organizací a částí organizací pro účely informační výměny
Cena:  232,- Kč
ČSN ISO/IEC 11179-4 - Informační technologie - Registry metadat (MDR) - Část 4: Formulace definic dat 
Katalogové číslo:  76608
ČSN ISO/IEC 11179-4 - Informační technologie - Registry metadat (MDR) - Část 4: Formulace definic dat
ČSN ISO/IEC 11179-4ČSN ISO/IEC 11179-4 Tato část ISO/IEC 11179 specifikuje požadavky a doporučení pro konstruování definic dat a metadat. Vztahuje se pouze k sémantickým hlediskům definic; specifik
Cena:  232,- Kč
ČSN ISO/IEC 6523-2 - Informační technologie - Struktura pro identifikaci organizací a částí organizací - Část 2: Registrace identifikačních schémat organizací 
Katalogové číslo:  58152
ČSN ISO/IEC 6523-2 - Informační technologie - Struktura pro identifikaci organizací a částí organizací - Část 2: Registrace identifikačních schémat organizací
ČSN ISO/IEC 6523-2ČSN ISO/IEC 6523-2 Tato část ISO/IEC 6523 specifikuje procedury určené pro registraci identifikačních schémat organizací a požadavky na administraci hodnoty kódu mezinárodního
Cena:  171,- Kč
ČSN ISO/IEC TR 9789 - Informační technologie. Směrnice pro organizaci a prezentaci datových prvků pro výměnu dat. Principy a metody kódování 
Katalogové číslo:  19844
ČSN ISO/IEC TR 9789 - Informační technologie. Směrnice pro organizaci a prezentaci datových prvků pro výměnu dat. Principy a metody kódování
ČSN ISO/IEC TR 9789ČSN ISO/IEC TR 9789 Tato Technická zpráva poskytuje obecné poučení, jehož úkolem je popsat způsob, jakým lze data vyjádřit v kódované formě. Popisuje cíle kódování, charakteri
Cena:  358,- Kč
ČSN ISO 9735-2 - Elektronická výměna dat pro správu, obchod a dopravu (EDIFACT) - Pravidla syntaxe aplikační úrovně (číslo verze syntaxe: 4, číslo vydání syntaxe: 1) - Část 2: Pravidla syntaxe specifická pro dávkovou EDI 
Katalogové číslo:  68773
ČSN ISO 9735-2 - Elektronická výměna dat pro správu, obchod a dopravu (EDIFACT) - Pravidla syntaxe aplikační úrovně (číslo verze syntaxe: 4, číslo vydání syntaxe: 1) - Část 2: Pravidla syntaxe specifická pro dávkovou EDI
ČSN ISO 9735-2ČSN ISO 9735-2 Tato část normy obsahuje pravidla pro vytváření dávkových zpráv vyměňovaných mezi systémy počítačových aplikací. Při jedné výměně (komunikačním spojení) lze přenášet
Cena:  95,- Kč
ČSN ISO 9735-10 - Elektronická výměna dat pro správu, obchod a dopravu (EDIFACT) - Pravidla syntaxe aplikační úrovně (číslo verze syntaxe: 4, číslo vydání syntaxe: 2) - Část 10: Syntaktické služební sborníky 
Katalogové číslo:  98953
ČSN ISO 9735-10 - Elektronická výměna dat pro správu, obchod a dopravu (EDIFACT) - Pravidla syntaxe aplikační úrovně (číslo verze syntaxe: 4, číslo vydání syntaxe: 2) - Část 10: Syntaktické služební sborníky
ČSN ISO 9735-10ČSN ISO 9735-10 Tato část ISO 9735 obsahuje pravidla na aplikační úrovni pro strukturování dat při výměně elektronických zpráv v otevřeném prostředí založená na požadavcích buď dávko
Cena:  1 155,- Kč
ČSN ISO 9735-7 - Elektronická výměna dat pro správu, obchod a dopravu (EDIFACT) - Pravidla syntaxe aplikační úrovně (číslo verze syntaxe: 4, číslo vydání syntaxe: 1) - Část 7: Pravidla bezpečnosti pro dávkovou EDI (důvěrnost) 
Katalogové číslo:  67054
ČSN ISO 9735-7 - Elektronická výměna dat pro správu, obchod a dopravu (EDIFACT) - Pravidla syntaxe aplikační úrovně (číslo verze syntaxe: 4, číslo vydání syntaxe: 1) - Část 7: Pravidla bezpečnosti pro dávkovou EDI (důvěrnost)
ČSN ISO 9735-7ČSN ISO 9735-7 Tato část normy obsahuje pravidla pro zajištění důvěrnosti zpráv EDIFACT v dávkovém režimu, a to jejich zašifrováním. Tato část normy se používá společně s jejími čás
Cena:  347,- Kč
ČSN ISO 9735-8 - Elektronická výměna dat pro správu, obchod a dopravu (EDIFACT) - Pravidla syntaxe aplikační úrovně (číslo verze syntaxe: 4, číslo vydání syntaxe: 1) - Část 8: Přidružená data v EDI 
Katalogové číslo:  68774
ČSN ISO 9735-8 - Elektronická výměna dat pro správu, obchod a dopravu (EDIFACT) - Pravidla syntaxe aplikační úrovně (číslo verze syntaxe: 4, číslo vydání syntaxe: 1) - Část 8: Přidružená data v EDI
ČSN ISO 9735-8ČSN ISO 9735-8 Tato část normy obsahuje pravidla pro dávkový nebo interaktivní přenos dat, která nejsou strukturovaná podle pravidel EDIFACT. Tato data, označovaná jako objekt, jsou
Cena:  171,- Kč
ČSN P CEN/TS 16080 - Software a služby pro filtrování obsahu a komunikace na internetu 
Katalogové číslo:  95115
ČSN P CEN/TS 16080 - Software a služby pro filtrování obsahu a komunikace na internetu
ČSN P CEN/TS 16080
Cena:  358,- Kč
ČSN ISO 9735-9 - Elektronická výměna dat pro správu, obchod a dopravu (EDIFACT) - Pravidla syntaxe aplikační úrovně (Číslo verze syntaxe: 4, číslo vydání syntaxe: 1) - Část 9: Správa bezpečnostních klíčů a certifikátů (zpráva KEYMAN) 
Katalogové číslo:  67055
ČSN ISO 9735-9 - Elektronická výměna dat pro správu, obchod a dopravu (EDIFACT) - Pravidla syntaxe aplikační úrovně (Číslo verze syntaxe: 4, číslo vydání syntaxe: 1) - Část 9: Správa bezpečnostních klíčů a certifikátů (zpráva KEYMAN)
ČSN ISO 9735-9ČSN ISO 9735-9 Tato část normy specifikuje služební zprávu KEYMAN "Správa bezpečnostních klíčů a certifikátů". Tato část normy se používá společně s jejími částmi 1, 2, 5 a 10. Zprá
Cena:  347,- Kč
ČSN ISO/IEC 16509 - Informační technologie - Terminologie roku 2000 
Katalogové číslo:  60418
ČSN ISO/IEC 16509 - Informační technologie - Terminologie roku 2000
ČSN ISO/IEC 16509ČSN ISO/IEC 16509 Tato norma identifikuje termíny a pojmy náležející k vyřešení problému roku 2000, včetně přechodu z roku 1999 na rok 2000, nesprávné rozpoznání přestupných rok
Cena:  232,- Kč
ČSN ISO 9735-5 - Elektronická výměna dat pro správu, obchod a dopravu (EDIFACT) - Pravidla syntaxe aplikační úrovně (číslo verze syntaxe: 4, číslo vydání syntaxe: 1) - Část 5: Pravidla bezpečnosti pro dávkovou EDI (autentičnost, integrita a nepopiratelnost původu) 
Katalogové číslo:  71463
ČSN ISO 9735-5 - Elektronická výměna dat pro správu, obchod a dopravu (EDIFACT) - Pravidla syntaxe aplikační úrovně (číslo verze syntaxe: 4, číslo vydání syntaxe: 1) - Část 5: Pravidla bezpečnosti pro dávkovou EDI (autentičnost, integrita a nepopiratelnost původu)
ČSN ISO 9735-5ČSN ISO 9735-5 Tato část normy obsahuje pravidla pro zabezpečení zpráv EDIFACT v dávkovém režimu. Poskytuje metodu pro řešení zabezpečení na úrovni zprávy/balíku skupiny a výměny pr
Cena:  446,- Kč
ČSN ISO 9735-3 - Elektronická výměna dat pro správu, obchod a dopravu (EDIFACT) - Pravidla syntaxe aplikační úrovně (číslo verze syntaxe: 4, číslo vydání syntaxe: 1) - Část 3: Pravidla syntaxe specifická pro interaktivní EDI 
Katalogové číslo:  71046
ČSN ISO 9735-3 - Elektronická výměna dat pro správu, obchod a dopravu (EDIFACT) - Pravidla syntaxe aplikační úrovně (číslo verze syntaxe: 4, číslo vydání syntaxe: 1) - Část 3: Pravidla syntaxe specifická pro interaktivní EDI
ČSN ISO 9735-3ČSN ISO 9735-3 Tato část normy obsahuje pravidla pro vytváření interaktivních zpráv vyměňovaných mezi systémy počítačových aplikací. Při jedné výměně (komunikačním spojení) lze přen
Cena:  347,- Kč
ČSN ISO 9735-4 - Elektronická výměna dat pro správu, obchod a dopravu (EDIFACT) - Pravidla syntaxe aplikační úrovně (číslo verze syntaxe: 4, číslo vydání syntaxe: 1) - Část 4: Syntaktické a služební hlášení pro dávkovou EDI (zpráva CONTRL) 
Katalogové číslo:  71047
ČSN ISO 9735-4 - Elektronická výměna dat pro správu, obchod a dopravu (EDIFACT) - Pravidla syntaxe aplikační úrovně (číslo verze syntaxe: 4, číslo vydání syntaxe: 1) - Část 4: Syntaktické a služební hlášení pro dávkovou EDI (zpráva CONTRL)
ČSN ISO 9735-4ČSN ISO 9735-4 Tato část normy specifikuje služební zprávu CONTRL "Syntaktické a služební hlášení pro dávkovou elektronickou výměnu dat". Zprávu CONTRL lze použít pro dvě různé
Cena:  232,- Kč
ČSN ISO 9735-6 - Elektronická výměna dat pro správu, obchod a dopravu (EDIFACT) - Pravidla syntaxe aplikační úrovně (číslo verze syntaxe: 4, číslo vydání syntaxe: 1) - Část 6: Bezpečnostní autentizace a potvrzení (zpráva AUTACK) 
Katalogové číslo:  71464
ČSN ISO 9735-6 - Elektronická výměna dat pro správu, obchod a dopravu (EDIFACT) - Pravidla syntaxe aplikační úrovně (číslo verze syntaxe: 4, číslo vydání syntaxe: 1) - Část 6: Bezpečnostní autentizace a potvrzení (zpráva AUTACK)
ČSN ISO 9735-6ČSN ISO 9735-6 Tato část normy specifikuje služební zprávu AUTACK "Bezpečnostní autentizace a potvrzení" používanou v dávkovém režimu. AUTACK je zpráva pro autentizaci odeslaných vý
Cena:  347,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat