Sponzorovaný odkaz

9771 Čárové kódy EAN

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN ISO/IEC 15423 - Informační technologie - Automatická identifikace a techniky sběru dat - Zkoušení výkonu snímače a dekodéru čárového kódu 
Katalogové číslo:  87866
ČSN EN ISO/IEC 15423 - Informační technologie - Automatická identifikace a techniky sběru dat - Zkoušení výkonu snímače a dekodéru čárového kódu
ČSN EN ISO/IEC 15423ČSN EN ISO/IEC 15423 Tato mezinárodní norma popisuje zkušební zařízení a postupy, které mají být použity pro stanovení výkonu zařízení pro snímání a dekódováni čárových kódů.
Cena:  545,- Kč
ČSN 97 7116 - Čárové kódy - Označování seriálových publikací čárovým kódem systému EAN UCC 
Katalogové číslo:  62756
ČSN 97 7116 - Čárové kódy - Označování seriálových publikací čárovým kódem systému EAN UCC
ČSN 97 7116ČSN 97 7116 Tato norma popisuje pravidla pro označování seriálových publikací (periodik) čárovými kódy v číselné struktuře EAN/UCC. Na základě dohody mezi EAN INTERNATIONAL a mezináro
Cena:  95,- Kč
ČSN 97 7117 - Elektronická výměna dat - Základy realizace normy EDIFACT v systému EAN UCC (EANCOMR) 
Katalogové číslo:  63067
ČSN 97 7117 - Elektronická výměna dat - Základy realizace normy EDIFACT v systému EAN UCC (EANCOMR)
ČSN 97 7117ČSN 97 7117 Tato norma specifikuje pravidla pro používání standardních zpráv EANCOMR (podskupin UN/EDIFACT) v oblasti výměny obchodních dokumentů v dodavatelském řetězci (výroba - dis
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO/IEC 15438 - Informační technologie - Automatická identifikace a techniky sběru dat - Specifikace symboliky čárového kódu - PDF417 
Katalogové číslo:  87569
ČSN EN ISO/IEC 15438 - Informační technologie - Automatická identifikace a techniky sběru dat - Specifikace symboliky čárového kódu - PDF417
ČSN EN ISO/IEC 15438ČSN EN ISO/IEC 15438 Tato mezinárodní norma stanovuje požadavky na symboliku čárového kódu označovanou jako PDF417. Norma stanovuje charakteristické vlastnosti symboliky čárovéh
Cena:  1 155,- Kč
ČSN EN 1649 - Technologie AIDC - Provozní aspekty ovlivňující čtení symbolů čárových kódů 
Katalogové číslo:  72425
ČSN EN 1649 - Technologie AIDC - Provozní aspekty ovlivňující čtení symbolů čárových kódů
ČSN EN 1649ČSN EN 1649 Norma specifikuje provozní aspekty, které ovlivňují čtení symbolů čárového kódu, které musí být uvažovány při přípravě aplikačních norem. Norma dále definuje subjekty, kter
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 17071 - Informační technologie - Automatická identifikace a techniky sběru dat - Elektronický identifikační štítek 
Katalogové číslo:  507991
ČSN EN 17071 - Informační technologie - Automatická identifikace a techniky sběru dat - Elektronický identifikační štítek
ČSN EN 17071ČSN EN 17071 This standard defines a concept for building data structures (including data elements, syntax and semantics) for type plates with a RFID transponder (including HF, UHF, NFC
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 16571 - Informační technologie - Postup posouzení ochrany osobních údajů v RFID 
Katalogové číslo:  95889
ČSN EN 16571 - Informační technologie - Postup posouzení ochrany osobních údajů v RFID
ČSN EN 16571ČSN EN 16571 This European Standard has been prepared as part of the EU RFID Mandate M/436. It is based on the Privacy and Data Protection Impact Assessment Framework for RFID Applicati
Cena:  803,- Kč
ČSN ISO/IEC 15420 - Informační technologie - Automatická identifikace a techniky sběru dat - Specifikace symboliky čárového kódu - EAN/UPC 
Katalogové číslo:  90313
ČSN ISO/IEC 15420 - Informační technologie - Automatická identifikace a techniky sběru dat - Specifikace symboliky čárového kódu - EAN/UPC
ČSN ISO/IEC 15420ČSN ISO/IEC 15420 Technologie čárových kódů je založena na rozpoznávání algoritmů zakódovaných do čar a mezer stanovených rozměrů. Existuje řada způsobů zakódování informací do č
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 1573 - Čárové kódy - Meziodvětvová přepravní etiketa 
Katalogové číslo:  99536
ČSN EN 1573 - Čárové kódy - Meziodvětvová přepravní etiketa
ČSN EN 1573ČSN EN 1573 This European Standard: - specifies the general requirements for the design of transport labels containing linear bar code and two-dimensional symbols for use by a wide range
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 16656 - Informační technologie - Radiofrekvenční identifikace pro management - Znaky RFID 
Katalogové číslo:  95890
ČSN EN 16656 - Informační technologie - Radiofrekvenční identifikace pro management - Znaky RFID
ČSN EN 16656ČSN EN 16656 This European Standard specifies the design and use of the RFID Emblem: an easily identified visual guide that indicates the presence of radio frequency identification (RFI
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 16570 - Informační technologie - Potvrzení RFID - Informační značka a dodatečné informace poskytované provozovatelem systému RFID 
Katalogové číslo:  96083
ČSN EN 16570 - Informační technologie - Potvrzení RFID - Informační značka a dodatečné informace poskytované provozovatelem systému RFID
ČSN EN 16570ČSN EN 16570 1.1 General The scope of this EN is to define the requirements for a Common European Notifi-cation Signage system to be used by operators of RFID application systems deploy
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO/IEC 19762-1 - Informační technologie - Automatická identifikace a techniky sběru dat (AIDC) - Harmonizovaný slovník - Část 1: Obecné termíny vztahující se k AIDC 
Katalogové číslo:  92783
ČSN EN ISO/IEC 19762-1 - Informační technologie - Automatická identifikace a techniky sběru dat (AIDC) - Harmonizovaný slovník - Část 1: Obecné termíny vztahující se k AIDC
ČSN EN ISO/IEC 19762-1ČSN ISO/IEC 19762-1 ISO/IEC 19762 sestává z následujících částí pod jednotným názvem Informační technologie - Automatická identifikace a techniky sběru dat (AIDC) - Harmoniz
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 12323 - Technologie AIDC - Specifikace symboliky - Kód 16K 
Katalogové číslo:  75351
ČSN EN 12323 - Technologie AIDC - Specifikace symboliky - Kód 16K
ČSN EN 12323ČSN EN 12323 Tento dokument specifikuje požadavky pro víceřádkovou symboliku čárového kódu nazývaného "kód 16K", vlastnosti symboliky "kódu 16K", kódování datových znaků, rozměry, toler
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 1556 - Čárové kódy - Terminologie 
Katalogové číslo:  54965
ČSN EN 1556 - Čárové kódy - Terminologie
ČSN EN 1556ČSN EN 1556 Tato evropská norma definuje řadu technických a dalších pojmů platných pro technologie čárových kódů a používaných v normách vypracovaných technickou komisí CEN TC 225 a v
Cena:  446,- Kč
ČSN ISO/IEC 15417 - Informační technologie - Automatická identifikace a techniky sběru dat - Specifikace symboliky čárového kódu 128 
Katalogové číslo:  85693
ČSN ISO/IEC 15417 - Informační technologie - Automatická identifikace a techniky sběru dat - Specifikace symboliky čárového kódu 128
ČSN ISO/IEC 15417ČSN ISO/IEC 15417 Tato mezinárodní norma stanovuje požadavky pro symboliku čárového kódu 128. Norma stanovuje charakteristické vlastnosti symboliky čárového kódu 128, kódování da
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO/IEC 15419 - Informační technologie - Automatická identifikace a techniky sběru dat - Číslicové zobrazení a zkoušení výkonu tisku čárového kódu 
Katalogové číslo:  87568
ČSN EN ISO/IEC 15419 - Informační technologie - Automatická identifikace a techniky sběru dat - Číslicové zobrazení a zkoušení výkonu tisku čárového kódu
ČSN EN ISO/IEC 15419ČSN EN ISO/IEC 15419 Tato mezinárodní norma popisuje charakteristické vlastnosti čárových kódů a vymezuje kategorie systémů digitálního zobrazení čárových kódů, identifikuje atr
Cena:  446,- Kč
ČSN 97 7115 - Čárové kódy - Označování knih a hudebnin čárovým kódem systému EAN UCC 
Katalogové číslo:  62757
ČSN 97 7115 - Čárové kódy - Označování knih a hudebnin čárovým kódem systému EAN UCC
ČSN 97 7115ČSN 97 7115 Tato norma stanovuje pravidla pro označování knih a hudebnin čárovými kódy v číselné struktuře EAN/UCC. Na základě dohody mezi EAN INTERNATIONAL a mezinárodními organizace
Cena:  95,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat