Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>ČSN EN ISO/IEC 15423 - Informační technologie - Automatická identifikace a techniky sběru dat - Zkoušení výkonu snímače a dekodéru čárového kódu
Vydáno: 01.04.2011
ČSN EN ISO/IEC 15423 - Informační technologie - Automatická identifikace a techniky sběru dat - Zkoušení výkonu snímače a dekodéru čárového kódu

ČSN EN ISO/IEC 15423

Informační technologie - Automatická identifikace a techniky sběru dat - Zkoušení výkonu snímače a dekodéru čárového kódu

Formát
Dostupnost
Cena a měna
Anglicky Tisk
Skladem
495 Kč
Označení normy:ČSN EN ISO/IEC 15423
Třídící znak:977123
Počet stran:56
Vydáno:01.04.2011
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:87866
Popis

ČSN EN ISO/IEC 15423

Tato mezinárodní norma popisuje zkušební zařízení a postupy, které mají být použity pro stanovení výkonu zařízení pro snímání a dekódováni čárových kódů. Norma se zabývá zařízeními ke snímání a dekódování čárových kódů, jak ve formě integrovaných snímacích systémů, tak ve formě diskrétních jednotek. Určuje výkon zařízení v konkrétní konfiguraci (např. konkrétní model) bez ohledu na individuálně použité složky. V normativní příloze jsou stanoveny provozní parametry pro zkušební zařízení, a v informativní příloze jsou popsány prostředky pro klasifikaci snímacího zařízení. Symboly čárových kódů mohou být vytvořeny různými tiskovými a dalšími technikami, a celkové rozměry symbolu mohou být rovnoměrně odměřeny tak, aby vyhovovaly specifickým požadavkům. Pro čtení čárových kódů je k dispozici široký rozsah zařízení, která používají různé techniky snímání umožňující přečíst symboly v různých podmínkách. Symboly čárových kódů mohou být a) "lineární", tj. čtené v jediné dimenzi, kde výška čar poskytuje dostatek informací, nebo b) "dvourozměrné", buď vršené na sebe v řadách, čtené jednorozměrně s paralelním (násobným) snímáním, nebo jako matice prvků, které vyžadují dvourozměrné čtení. Zařízení pro čtení čárového kódu musí být schopné spolehlivě převést informaci zobrazenou jako čárový kód do tvaru, který má význam jak pro hostitelský počítačový systém, tak pro uživatele. Výrobci zařízení pro práci s čárovými kódy, výrobci zabývající se tiskem symbolů čárového kódu a uživatelé techniky založené na čárových kódech potřebují veřejně dostupné, normalizované specifikace zkoušek zařízení pro čtení čárových kódů, aby mohli ručit za přesnost a bezespornost funkce tohoto zařízení.