Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>ČSN 97 7117 - Elektronická výměna dat - Základy realizace normy EDIFACT v systému EAN UCC (EANCOMR)
Sponsored link
Vydáno: 01.02.2002
ČSN 97 7117 - Elektronická výměna dat - Základy realizace normy EDIFACT v systému EAN UCC (EANCOMR)

ČSN 97 7117

Elektronická výměna dat - Základy realizace normy EDIFACT v systému EAN UCC (EANCOMR)

Formát
Dostupnost
Cena a měna
Česky Tisk
Skladem
232 Kč
Označení normy:ČSN 97 7117
Třídící znak:977117
Počet stran:16
Vydáno:01.02.2002
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:63067
Popis

ČSN 97 7117

Tato norma specifikuje pravidla pro používání standardních zpráv EANCOMR (podskupin UN/EDIFACT) v oblasti výměny obchodních dokumentů v dodavatelském řetězci (výroba - distribuce - prodej zboží). Obsahuje definice specifických pravidel pro identifikaci zboží a obchodních partnerů vyplývajících ze systému EANoUCC, jehož je nedílnou součástí. EANCOMR zahrnuje v současné době 47 standardních zpráv, které odpovídající prakticky všem obchodním požadavkům v různých stádiích obchodního cyklu: Základní datové zprávy popisují zúčastněné strany a produkty. Obchodní transakce začínají objednávkou a končí zprávou o připsání částky na vrub nebo ve prospěch po logickém sledu obchodního cyklu. Výkazové zprávy nebo zprávy o plánech se používají k informování obchodního partnera o obchodní činnosti nebo o výhledovém plánu požadavků v budoucnosti a umožňují tak racionalizaci dodavatelského řetězce. Instrukce pro poskytovatele logistických služeb nebo dopravce a jejich hlášení umožňují automatizaci všech kroků v dodavatelském řetězci. Tato norma je založena (na rozdíl od UN/EDIFACT) na používání mezinárodně platných číselných struktur systému EANoUCC. To přirozeně zjednodušuje zavádění systému u obchodních partnerů. GTIN (Global Trade Item Number) je globální číslo obchodní položky, které poskytuje jedinečnou a jednoznačnou identifikaci pro každou položku a její varianty bez ohledu na místo jejího původu nebo určení. To má zásadní význam při elektronické výměně standardních zpráv v otevřeném prostředí. GLN (Global Location Number) je globální lokalizační číslo, které jednoznačně definuje daného účastníka EDI. Používá se nejen v samotných zprávách EANCOMR, ale je s úspěchem využíváno k adresaci a směrování přenosů v síti.