Sponzorovaný odkaz

63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN ISO 18752 - Pryžové hadice a hadice s koncovkami - Tlakové hadice pro hydrauliku vyztužené drátem nebo přízovou výztuží - Specifikace 
Katalogové číslo:  501026
ČSN EN ISO 18752 - Pryžové hadice a hadice s koncovkami - Tlakové hadice pro hydrauliku vyztužené drátem nebo přízovou výztuží - Specifikace
ČSN EN ISO 18752ČSN EN ISO 18752 This International Standard specifies requirements for ten classes, four grades and seven types of wire- or textile-reinforced hydraulic hoses and hose assemblies
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 14420-8+A1 - Armované koncovky pro hadice - Část 8: Symetrické dvoudílné spojky (systém Guillemin) 
Katalogové číslo:  500010
ČSN EN 14420-8+A1 - Armované koncovky pro hadice - Část 8: Symetrické dvoudílné spojky (systém Guillemin)
ČSN EN 14420-8+A1ČSN EN 14420-8+A1 This European Standard specifies dimensions, types of connections, quality of materials, marking re-quirements and testing requirements for hose fittings with sym
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 7751 - Pryžové a plastové hadice a hadice s koncovkami - Poměry zkušebního a poruchového tlaku k maximálnímu pracovnímu tlaku 
Katalogové číslo:  502081
ČSN EN ISO 7751 - Pryžové a plastové hadice a hadice s koncovkami - Poměry zkušebního a poruchového tlaku k maximálnímu pracovnímu tlaku
ČSN EN ISO 7751ČSN EN ISO 7751 This document specifies ratios of proof pressure and minimum burst pressure to maximum working pressure for various categories of hose service.
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 6803 - Pryžové a plastové hadice a hadice s koncovkami - Zkouška dynamickým hydraulickým tlakem bez ohýbání 
Katalogové číslo:  502682
ČSN EN ISO 6803 - Pryžové a plastové hadice a hadice s koncovkami - Zkouška dynamickým hydraulickým tlakem bez ohýbání
ČSN EN ISO 6803ČSN EN ISO 6803 This document describes hose impulse testing, without flexing, of rubber or plastics hydraulic hose assemblies at both high and low impulse pressures. The high-pres
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 854 - Pryžové hadice a hadice s koncovkami - Hadice pro hydrauliku s textilní výztuží - Specifikace 
Katalogové číslo:  98326
ČSN EN 854 - Pryžové hadice a hadice s koncovkami - Hadice pro hydrauliku s textilní výztuží - Specifikace
ČSN EN 854ČSN EN 854 Norma ČSN EN 854 (63 5405) uvádí požadavky pro tři typy pryžových hadic a hadic s koncovkami s textilní výztuží o jmenovitém vnitřním průměru od 5 do 100: - Typ 1TE: hadice
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 8330 - Pryžové a plastové hadice a hadice s koncovkami - Slovník 
Katalogové číslo:  98713
ČSN EN ISO 8330 - Pryžové a plastové hadice a hadice s koncovkami - Slovník
ČSN EN ISO 8330ČSN EN ISO 8330 Norma ČSN EN ISO 8330 (63 5402) definuje termíny používané v gumárenském průmyslu. Tato norma je rozdělena do dvou částí, a to část 2.1: termíny pro hadice a část 2.2
Cena:  358,- Kč
ČSN EN ISO 1402 - Pryžové a plastové hadice a hadice s koncovkami - Zkoušky hydrostatickým tlakem 
Katalogové číslo:  85692
ČSN EN ISO 1402 - Pryžové a plastové hadice a hadice s koncovkami - Zkoušky hydrostatickým tlakem
ČSN EN ISO 1402ČSN EN ISO 1402 Tato norma zavádí a specifikuje metody pro zkoušení pryžových a plastových hadic a hadic s koncovkami hydrostatickým tlakem, včetně metod pro stanovení rozměrové stál
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO 8030 - Pryžové a plastové hadice - Metoda zkoušení hořlavosti 
Katalogové číslo:  96800
ČSN EN ISO 8030 - Pryžové a plastové hadice - Metoda zkoušení hořlavosti
ČSN EN ISO 8030ČSN EN ISO 8030 Norma ČSN EN ISO 8030 (63 5218) specifikuje metody určené pro stanovení hořlavosti hadic s výjimkou palivových hadic pro spalovací motory. Metoda je určena pouze pro
Cena:  171,- Kč
ČSN ISO 3302-1 - Pryž - Tolerance pro výrobky - Část 1: Rozměrové tolerance 
Katalogové číslo:  96956
ČSN ISO 3302-1 - Pryž - Tolerance pro výrobky - Část 1: Rozměrové tolerance
ČSN ISO 3302-1ČSN ISO 3302-1 Tato část ISO 3302 stanoví třídy rozměrových tolerancí a jejich hodnoty pro tvářené, vytlačované a kalandrova-né kompozitní výrobky z pryže. Uvádí také příslušné metody
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 6808 - Plastové hadice a hadice s koncovkami pro sání a nízkotlaké vytékání kapalných uhlovodíků - Specifikace 
Katalogové číslo:  96095
ČSN EN ISO 6808 - Plastové hadice a hadice s koncovkami pro sání a nízkotlaké vytékání kapalných uhlovodíků - Specifikace
ČSN EN ISO 6808ČSN EN ISO 6808 This International Standard specifies the requirements for two types of polymer-reinforced thermoplastics hose and hose assembly for suction and discharge applicati
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 14424 - Armované koncovky se závitem 
Katalogové číslo:  93812
ČSN EN 14424 - Armované koncovky se závitem
ČSN EN 14424
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 14420-5 - Armované koncovky pro hadice - Část 5: Závitové spoje 
Katalogové číslo:  93943
ČSN EN 14420-5 - Armované koncovky pro hadice - Část 5: Závitové spoje
ČSN EN 14420-5
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 681-2 +A1 - Elastomerní těsnění - Požadavky na materiál pro těsnění spojů trubek používaných pro dodávku vody a odpady - Část 2: Termoplastické elastomery 
Katalogové číslo:  70261
ČSN EN 681-2 +A1 - Elastomerní těsnění - Požadavky na materiál pro těsnění spojů trubek používaných pro dodávku vody a odpady - Část 2: Termoplastické elastomery
ČSN EN 681-2 +A1ČSN EN 681-2 +A1 Tato norma specifikuje požadavky na materiál tvářených těsnění z termoplastických elastomerů (TPE), která se používají jako spoje: 1) potrubních systémů z termop
Cena:  232,- Kč
ČSN 63 1001 - Pneumatiky - Termíny a definice 
Katalogové číslo:  73181
ČSN 63 1001 - Pneumatiky - Termíny a definice
ČSN 63 1001
Cena:  655,- Kč
ČSN 63 0002 - Gumárenská terminologie 
Katalogové číslo:  74401
ČSN 63 0002 - Gumárenská terminologie
ČSN 63 0002ČSN 63 0002 Tato norma uvádí terminologii používanou v průmyslu výroby a zpracování kaučuků, a to v českém a anglickém jazyce, včetně definic pojmů. Obsahuje termíny dříve obsažené v Č
Cena:  1 320,- Kč
ČSN EN 16820 - Pryžové a plastové hadice a hadice s koncovkami pro použití ve farmaceutickém a biotechnologickém průmyslu - Elastomerní hadice s vnitřní vrstvou nebo bez vnitřní vrstvy 
Katalogové číslo:  503385
ČSN EN 16820 - Pryžové a plastové hadice a hadice s koncovkami pro použití ve farmaceutickém a biotechnologickém průmyslu - Elastomerní hadice s vnitřní vrstvou nebo bez vnitřní vrstvy
ČSN EN 16820ČSN EN 16820 This European Standard applies to type D and type SD hose assemblies with hoses made of elastomers and bonded plastics for the transport of gaseous, vaporous, liquid or p
Cena:  358,- Kč
ČSN EN ISO 6802 - Pryžové a plastové hadice a hadice s koncovkami - Zkouška dynamickým hydraulickým tlakem s ohýbáním 
Katalogové číslo:  506650
ČSN EN ISO 6802 - Pryžové a plastové hadice a hadice s koncovkami - Zkouška dynamickým hydraulickým tlakem s ohýbáním
ČSN EN ISO 6802ČSN EN ISO 6802 This document describes hose impulse testing, with flexing, of rubber or plastics hydraulic hose assemblies at both high and low impulse pressures. The high-pressur
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 14243-3 - Materiálové využití pneumatik na konci životnosti - Část 3: Odřezky, rozsekané kusy a vločky - Metody pro určení jejich rozměrů včetně rozměrů vyčnívajících vláken 
Katalogové číslo:  507405
ČSN EN 14243-3 - Materiálové využití pneumatik na konci životnosti - Část 3: Odřezky, rozsekané kusy a vločky - Metody pro určení jejich rozměrů včetně rozměrů vyčnívajících vláken
ČSN EN 14243-3ČSN EN 14243-3 This document provides test methods for the determination of the dimension(s) of shreds, cuts and chips (including protruding filaments) produced from all categories of
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 14243-1 - Materiálové využití pneumatik na konci životnosti - Část 1: Obecné definice týkající se metod stanovení jejich rozměrů a nečistot 
Katalogové číslo:  507403
ČSN EN 14243-1 - Materiálové využití pneumatik na konci životnosti - Část 1: Obecné definice týkající se metod stanovení jejich rozměrů a nečistot
ČSN EN 14243-1ČSN EN 14243-1 This document provides general definitions for sample collection and preparation of a representative sample based on a sampling plan for the purpose of determining dime
Cena:  232,- Kč
ČSN P CEN/TS 17189 - Materiálové využití pneumatik na konci životnosti - Stanovení skutečné hustoty granulátů - Metoda s kapalinovým pyknometrem naplněným vodou 
Katalogové číslo:  505749
ČSN P CEN/TS 17189 - Materiálové využití pneumatik na konci životnosti - Stanovení skutečné hustoty granulátů - Metoda s kapalinovým pyknometrem naplněným vodou
ČSN P CEN/TS 17189ČSN P CEN/TS 17189 This document sets out methods and test protocols used to determine the true density of granulates produced from ELTs based on water pycnometry.
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 13765 - Termoplastické vícevrstvé (nevulkanizované) hadice a hadice s koncovkami pro rozvod uhlovodíků, rozpouštědel a chemikálií - Specifikace 
Katalogové číslo:  505953
ČSN EN 13765 - Termoplastické vícevrstvé (nevulkanizované) hadice a hadice s koncovkami pro rozvod uhlovodíků, rozpouštědel a chemikálií - Specifikace
ČSN EN 13765ČSN EN 13765 This document specifies requirements for four types of thermoplastic multi-layer (non-vulcanized) hoses and hose assemblies for carrying hydrocarbons, solvents and chemic
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 1762 - Pryžové hadice a hadice s koncovkami pro zkapalněné ropné plyny, LPG (kapalné nebo plynné fáze) a zemní plyn do 25 bar (2,5 MPa) - Specifikace 
Katalogové číslo:  508045
ČSN EN 1762 - Pryžové hadice a hadice s koncovkami pro zkapalněné ropné plyny, LPG (kapalné nebo plynné fáze) a zemní plyn do 25 bar (2,5 MPa) - Specifikace
ČSN EN 1762ČSN EN 1762 Tento dokument specifikuje požadavky na pryžové hadice a hadice s koncovkami používané pro dopravu zkapalněného ropného plynu (LPG) v kapalné nebo plynné fázi a zemního plynu
Cena:  232,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat