Sponzorovaný odkaz

6354 Pryžové a plastové hadice s koncovkami

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN ISO 6808 - Plastové hadice a hadice s koncovkami pro sání a nízkotlaké vytékání kapalných uhlovodíků - Specifikace 
Katalogové číslo:  96095
ČSN EN ISO 6808 - Plastové hadice a hadice s koncovkami pro sání a nízkotlaké vytékání kapalných uhlovodíků - Specifikace
ČSN EN ISO 6808ČSN EN ISO 6808 This International Standard specifies the requirements for two types of polymer-reinforced thermoplastics hose and hose assembly for suction and discharge applicati
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 8330 - Pryžové a plastové hadice a hadice s koncovkami - Slovník 
Katalogové číslo:  98713
ČSN EN ISO 8330 - Pryžové a plastové hadice a hadice s koncovkami - Slovník
ČSN EN ISO 8330ČSN EN ISO 8330 Norma ČSN EN ISO 8330 (63 5402) definuje termíny používané v gumárenském průmyslu. Tato norma je rozdělena do dvou částí, a to část 2.1: termíny pro hadice a část 2.2
Cena:  358,- Kč
ČSN EN ISO 1402 - Pryžové a plastové hadice a hadice s koncovkami - Zkoušky hydrostatickým tlakem 
Katalogové číslo:  85692
ČSN EN ISO 1402 - Pryžové a plastové hadice a hadice s koncovkami - Zkoušky hydrostatickým tlakem
ČSN EN ISO 1402ČSN EN ISO 1402 Tato norma zavádí a specifikuje metody pro zkoušení pryžových a plastových hadic a hadic s koncovkami hydrostatickým tlakem, včetně metod pro stanovení rozměrové stál
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 854 - Pryžové hadice a hadice s koncovkami - Hadice pro hydrauliku s textilní výztuží - Specifikace 
Katalogové číslo:  98326
ČSN EN 854 - Pryžové hadice a hadice s koncovkami - Hadice pro hydrauliku s textilní výztuží - Specifikace
ČSN EN 854ČSN EN 854 Norma ČSN EN 854 (63 5405) uvádí požadavky pro tři typy pryžových hadic a hadic s koncovkami s textilní výztuží o jmenovitém vnitřním průměru od 5 do 100: - Typ 1TE: hadice
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 1762 - Pryžové hadice a hadice s koncovkami pro zkapalněné ropné plyny, LPG (kapalné nebo plynné fáze) a zemní plyn do 25 bar (2,5 MPa) - Specifikace 
Katalogové číslo:  508045
ČSN EN 1762 - Pryžové hadice a hadice s koncovkami pro zkapalněné ropné plyny, LPG (kapalné nebo plynné fáze) a zemní plyn do 25 bar (2,5 MPa) - Specifikace
ČSN EN 1762ČSN EN 1762 Tento dokument specifikuje požadavky na pryžové hadice a hadice s koncovkami používané pro dopravu zkapalněného ropného plynu (LPG) v kapalné nebo plynné fázi a zemního plynu
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 16820 - Pryžové a plastové hadice a hadice s koncovkami pro použití ve farmaceutickém a biotechnologickém průmyslu - Elastomerní hadice s vnitřní vrstvou nebo bez vnitřní vrstvy 
Katalogové číslo:  503385
ČSN EN 16820 - Pryžové a plastové hadice a hadice s koncovkami pro použití ve farmaceutickém a biotechnologickém průmyslu - Elastomerní hadice s vnitřní vrstvou nebo bez vnitřní vrstvy
ČSN EN 16820ČSN EN 16820 This European Standard applies to type D and type SD hose assemblies with hoses made of elastomers and bonded plastics for the transport of gaseous, vaporous, liquid or p
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 13765 - Termoplastické vícevrstvé (nevulkanizované) hadice a hadice s koncovkami pro rozvod uhlovodíků, rozpouštědel a chemikálií - Specifikace 
Katalogové číslo:  505953
ČSN EN 13765 - Termoplastické vícevrstvé (nevulkanizované) hadice a hadice s koncovkami pro rozvod uhlovodíků, rozpouštědel a chemikálií - Specifikace
ČSN EN 13765ČSN EN 13765 This document specifies requirements for four types of thermoplastic multi-layer (non-vulcanized) hoses and hose assemblies for carrying hydrocarbons, solvents and chemic
Cena:  358,- Kč
ČSN EN ISO 6803 - Pryžové a plastové hadice a hadice s koncovkami - Zkouška dynamickým hydraulickým tlakem bez ohýbání 
Katalogové číslo:  502682
ČSN EN ISO 6803 - Pryžové a plastové hadice a hadice s koncovkami - Zkouška dynamickým hydraulickým tlakem bez ohýbání
ČSN EN ISO 6803ČSN EN ISO 6803 This document describes hose impulse testing, without flexing, of rubber or plastics hydraulic hose assemblies at both high and low impulse pressures. The high-pres
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 6806 - Pryžové hadice a hadice s koncovkami k olejovým hořákům - Specifikace 
Katalogové číslo:  503386
ČSN EN ISO 6806 - Pryžové hadice a hadice s koncovkami k olejovým hořákům - Specifikace
ČSN EN ISO 6806ČSN EN ISO 6806 This document specifies the minimum requirements for rubber hoses and hose assemblies for use in oil burners. The following two types of hose assembly are specified
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 13766 - Termoplastické vícevrstvé (nevulkanizované) hadice a hadice s koncovkami pro rozvod LPG a LNG - Specifikace 
Katalogové číslo:  507343
ČSN EN 13766 - Termoplastické vícevrstvé (nevulkanizované) hadice a hadice s koncovkami pro rozvod LPG a LNG - Specifikace
ČSN EN 13766ČSN EN 13766 This document specifies requirements for two types of thermoplastic multi-layer (non-vulcanized) transfer hoses and hose assemblies for carrying liquefied petroleum gas a
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 8331 - Pryžové a plastové hadice s koncovkami - Směrnice pro výběr, skladování, použití a údržbu 
Katalogové číslo:  502082
ČSN EN ISO 8331 - Pryžové a plastové hadice s koncovkami - Směrnice pro výběr, skladování, použití a údržbu
ČSN EN ISO 8331ČSN EN ISO 8331 This document sets out recommendations designed to maintain rubber and plastics hoses and hose assemblies, prior to use, in a condition as close as possible to the
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 8028 - Pryžové a/nebo plastové hadice a hadice s koncovkami pro bezvzduchové stříkání nátěrových hmot - Specifikace 
Katalogové číslo:  504956
ČSN EN ISO 8028 - Pryžové a/nebo plastové hadice a hadice s koncovkami pro bezvzduchové stříkání nátěrových hmot - Specifikace
ČSN EN ISO 8028ČSN EN ISO 8028 This document specifies the requirements for four types of hose and hose assemblies for use in airless paint spraying. The four types are differentiated by burst pres
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 28017 - Pryžové hadice a hadice s koncovkami, vyztužené drátem nebo textilií, pro činnosti spojené s bagrováním a hloubením - Specifikace 
Katalogové číslo:  505180
ČSN EN ISO 28017 - Pryžové hadice a hadice s koncovkami, vyztužené drátem nebo textilií, pro činnosti spojené s bagrováním a hloubením - Specifikace
ČSN EN ISO 28017ČSN EN ISO 28017 This document specifies requirements for two types, seven classes and three grades of wire- or textile-reinforced dredging hoses with nominal sizes ranging from 1
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 857 - Pryžové hadice a hadice s koncovkami - Kompaktní hadice pro hydrauliku s výztuží drátovým opletem - Specifikace 
Katalogové číslo:  98325
ČSN EN 857 - Pryžové hadice a hadice s koncovkami - Kompaktní hadice pro hydrauliku s výztuží drátovým opletem - Specifikace
ČSN EN 857ČSN EN 857 Norma ČSN EN 857 (63 5432) uvádí požadavky pro dva typy kompaktních hadic a hadic s koncovkami, s výztuží s drátovým opletem o jmenovitých průřezech od 6 do 25, typy 1SC a 2S
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 4023 - Pryžové hadice a hadice s koncovkami pro páru - Metody zkoušení 
Katalogové číslo:  86060
ČSN EN ISO 4023 - Pryžové hadice a hadice s koncovkami pro páru - Metody zkoušení
ČSN EN ISO 4023ČSN EN ISO 4023 Tato norma uvádí metody zkoušení, při kterých je zkušební těleso, kterým je pryžová hadice nebo hadice s koncovkami, vystaveno účinku nasycené páry, a tak napodobují
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 1765 - Pryžové hadice s koncovkami pro sání a vypouštění oleje - Specifikace pro koncovky 
Katalogové číslo:  501175
ČSN EN 1765 - Pryžové hadice s koncovkami pro sání a vypouštění oleje - Specifikace pro koncovky
ČSN EN 1765ČSN EN 1765 This European Standard specifies the characteristics of four types of oil suction and discharge hose assemblies used for the conveyance of petroleum, including crude oils and
Cena:  358,- Kč
ČSN EN ISO 6134 - Pryžové hadice a hadice s koncovkami pro nasycenou páru - Specifikace 
Katalogové číslo:  502485
ČSN EN ISO 6134 - Pryžové hadice a hadice s koncovkami pro nasycenou páru - Specifikace
ČSN EN ISO 6134ČSN EN ISO 6134 This document specifies requirements for two types of hoses and hose assemblies, low pressure with a maximum working pressure of 6 bar and high pressure with a maxi
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 856 - Pryžové hadice a hadice s koncovkami - Hadice pro hydrauliku s výztuží drátovým ovinem a pryžovým obalem - Specifikace 
Katalogové číslo:  98324
ČSN EN 856 - Pryžové hadice a hadice s koncovkami - Hadice pro hydrauliku s výztuží drátovým ovinem a pryžovým obalem - Specifikace
ČSN EN 856ČSN EN 856 Norma ČSN EN 856 (63 5431) uvádí požadavky pro čtyři typy hadic a hadic s koncovkami, s výztuží s drátovým ovinem a pryžovým obalem o jmenovitých průřezech od 6 do 51: Typy 4
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 1825 - Pryžové hadice a hadice s koncovkami pro pozemní tankování letadel a odčerpávání paliva - Specifikace 
Katalogové číslo:  504748
ČSN EN ISO 1825 - Pryžové hadice a hadice s koncovkami pro pozemní tankování letadel a odčerpávání paliva - Specifikace
ČSN EN ISO 1825ČSN EN ISO 1825 This document specifies the dimensions and construction of, and requirements for, four types of hose and hose assembly for use in all operations associated with the
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 16821 - Pryžové a plastové hadice a hadice s koncovkami pro použití ve farmaceutickém a biotechnologickém průmyslu - Silikonové hadice 
Katalogové číslo:  503384
ČSN EN 16821 - Pryžové a plastové hadice a hadice s koncovkami pro použití ve farmaceutickém a biotechnologickém průmyslu - Silikonové hadice
ČSN EN 16821ČSN EN 16821 This European Standard applies to type 1 to type 3 hose assemblies with hoses made of silicone rubber for the transport of liquid or powdery substances in the pharmaceuti
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 853 - Pryžové hadice a hadice s koncovkami - Hadice pro hydrauliku s výztuží drátovým opletem - Specifikace 
Katalogové číslo:  98323
ČSN EN 853 - Pryžové hadice a hadice s koncovkami - Hadice pro hydrauliku s výztuží drátovým opletem - Specifikace
ČSN EN 853ČSN EN 853 Norma ČSN EN 853 (63 5430) uvádí požadavky pro čtyři typy pryžových hadic a hadic s koncovkami, s výztuží s drátovým opletem, o jmenovitých vnitřních průměrech od 5 do 51. Ty
Cena:  232,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat