Sponzorovaný odkaz

6352 Pryžové a plastové hadice bez koncovek

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN ISO 8030 - Pryžové a plastové hadice - Metoda zkoušení hořlavosti 
Katalogové číslo:  96800
ČSN EN ISO 8030 - Pryžové a plastové hadice - Metoda zkoušení hořlavosti
ČSN EN ISO 8030ČSN EN ISO 8030 Norma ČSN EN ISO 8030 (63 5218) specifikuje metody určené pro stanovení hořlavosti hadic s výjimkou palivových hadic pro spalovací motory. Metoda je určena pouze pro
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO 18752 - Pryžové hadice a hadice s koncovkami - Tlakové hadice pro hydrauliku vyztužené drátem nebo přízovou výztuží - Specifikace 
Katalogové číslo:  501026
ČSN EN ISO 18752 - Pryžové hadice a hadice s koncovkami - Tlakové hadice pro hydrauliku vyztužené drátem nebo přízovou výztuží - Specifikace
ČSN EN ISO 18752ČSN EN ISO 18752 This International Standard specifies requirements for ten classes, four grades and seven types of wire- or textile-reinforced hydraulic hoses and hose assemblies
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 7751 - Pryžové a plastové hadice a hadice s koncovkami - Poměry zkušebního a poruchového tlaku k maximálnímu pracovnímu tlaku 
Katalogové číslo:  502081
ČSN EN ISO 7751 - Pryžové a plastové hadice a hadice s koncovkami - Poměry zkušebního a poruchového tlaku k maximálnímu pracovnímu tlaku
ČSN EN ISO 7751ČSN EN ISO 7751 This document specifies ratios of proof pressure and minimum burst pressure to maximum working pressure for various categories of hose service.
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 6802 - Pryžové a plastové hadice a hadice s koncovkami - Zkouška dynamickým hydraulickým tlakem s ohýbáním 
Katalogové číslo:  506650
ČSN EN ISO 6802 - Pryžové a plastové hadice a hadice s koncovkami - Zkouška dynamickým hydraulickým tlakem s ohýbáním
ČSN EN ISO 6802ČSN EN ISO 6802 This document describes hose impulse testing, with flexing, of rubber or plastics hydraulic hose assemblies at both high and low impulse pressures. The high-pressur
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 30013 - Pryžové a plastové hadice - Metody vystavení laboratorním světelným zdrojům - Stanovení změn barvy, vzhledu a dalších fyzikálních vlastností 
Katalogové číslo:  90451
ČSN EN ISO 30013 - Pryžové a plastové hadice - Metody vystavení laboratorním světelným zdrojům - Stanovení změn barvy, vzhledu a dalších fyzikálních vlastností
ČSN EN ISO 30013ČSN EN ISO 30013 Tato norma uvádí metody vystavení pryžových a plastových hadic třem typům laboratorních svě-telných zdrojů (xenonové lampy, fluorescenční UV lampy a uhlíkové oblouk
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 8033 - Pryžové a plastové hadice - Stanovení soudržnosti vrstev 
Katalogové číslo:  502584
ČSN EN ISO 8033 - Pryžové a plastové hadice - Stanovení soudržnosti vrstev
ČSN EN ISO 8033ČSN EN ISO 8033 Tento dokument specifikuje metody stanovení soudržnosti mezi duší a výztuží, mezi obalem a výztuží, mezi vrstvami výztuže, mezi obalem a vnější ochrannou vrstvou (t
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 26801 - Pryžové a plastové hadice. Stanovení objemové roztažnosti (ISO 6801:1983) 
Katalogové číslo:  17286
ČSN EN 26801 - Pryžové a plastové hadice. Stanovení objemové roztažnosti (ISO 6801:1983)
ČSN EN 26801ČSN EN 26801 Norma je identická s EN 26801:1993. Uvádí metodu pro stanovení objemové roztažnosti pryžových a plastových hadic pod hydrostatickým tlakem. Tato norma neurčuje rozměry z
Cena:  95,- Kč
ČSN EN ISO 7233 - Pryžové a plastové hadice a hadice s koncovkami - Stanovení odolnosti proti podtlaku 
Katalogové číslo:  501798
ČSN EN ISO 7233 - Pryžové a plastové hadice a hadice s koncovkami - Stanovení odolnosti proti podtlaku
ČSN EN ISO 7233ČSN EN ISO 7233 This document specifies three methods for determining the resistance to vacuum of hoses and hose assemblies manufactured from plastic or rubber. Applicable dimensio
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 7326 - Pryžové a plastové hadice - Stanovení odolnosti proti ozonu za statických podmínek 
Katalogové číslo:  502583
ČSN EN ISO 7326 - Pryžové a plastové hadice - Stanovení odolnosti proti ozonu za statických podmínek
ČSN EN ISO 7326ČSN EN ISO 7326 Tento dokument specifikuje pět metod stanovení odolnosti vnějších obalů hadic proti ozonu: - metoda 1, pro vnitřní průměry až do 25 mm včetně, zkouší se přímo na
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 10619-2 - Pryžové a plastové hadice a hadičky - Měření ohebnosti a tuhosti - Část 2: Ohybové zkoušky při snížených teplotách 
Katalogové číslo:  504954
ČSN EN ISO 10619-2 - Pryžové a plastové hadice a hadičky - Měření ohebnosti a tuhosti - Část 2: Ohybové zkoušky při snížených teplotách
ČSN EN ISO 10619-2ČSN EN ISO 10619-2 This document specifies two methods for measuring the stiffness and one method for the determination of the flexibility of rubber and plastics hoses and tubing
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 8308 - Pryžové a plastové hadice a hadičky - Stanovení prostupnosti kapalin stěnami hadic a hadiček 
Katalogové číslo:  99214
ČSN EN ISO 8308 - Pryžové a plastové hadice a hadičky - Stanovení prostupnosti kapalin stěnami hadic a hadiček
ČSN EN ISO 8308ČSN EN ISO 8308 This International Standard specifies two methods for the determination of transmission of liquids through hose and tubing walls. Both methods are applicable to rub
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 8029 - Plastové hadice - Zploštitelná hadice s textilní výztuží pro obecné použití - Specifikace 
Katalogové číslo:  96474
ČSN EN ISO 8029 - Plastové hadice - Zploštitelná hadice s textilní výztuží pro obecné použití - Specifikace
ČSN EN ISO 8029ČSN EN ISO 8029 This International Standard specifies the requirements for four types of textile-reinforced thermoplastics collapsible water hoses for general applications for use
Cena:  358,- Kč
ČSN EN ISO 10960 - Pryžové a plastové hadice - Stanovení odolnosti proti ozonu za dynamických podmínek 
Katalogové číslo:  504955
ČSN EN ISO 10960 - Pryžové a plastové hadice - Stanovení odolnosti proti ozonu za dynamických podmínek
ČSN EN ISO 10960ČSN EN ISO 10960 This document specifies a method of assessing the resistance of hoses to the deleterious effects of atmospheric ozone under dynamic conditions. It is applicable to
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 10619-1 - Pryžové a plastové hadice a hadičky - Měření ohebnosti a tuhosti - Část 1: Ohybové zkoušky při laboratorní teplotě 
Katalogové číslo:  505181
ČSN EN ISO 10619-1 - Pryžové a plastové hadice a hadičky - Měření ohebnosti a tuhosti - Část 1: Ohybové zkoušky při laboratorní teplotě
ČSN EN ISO 10619-1ČSN EN ISO 10619-1 This document specifies three methods for measuring the flexibility of rubber and plastics hoses and tubing (methods A1, B and C1), where the deformation of the
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 7662 - Pryžové a plastové hadice - Stanovení oděru duše 
Katalogové číslo:  50050
ČSN EN ISO 7662 - Pryžové a plastové hadice - Stanovení oděru duše
ČSN EN ISO 7662ČSN EN ISO 7662 Tato norma uvádí metodu stanovení oděru duše hadice průchodem určitého množství specifikovaného ostrohranného písku hadicí. Metoda je použitelná pro pryžové a plastov
Cena:  171,- Kč
ČSN 63 5200 - Hadice bez koncovek. Pryžové a plastové hadice. Všeobecná ustanovení 
Katalogové číslo:  32628
ČSN 63 5200 - Hadice bez koncovek. Pryžové a plastové hadice. Všeobecná ustanovení
ČSN 63 5200ČSN 63 5200 Norma platí pro všechny druhy pryžových a plastových hadic a výztuží. Za pozornost stojí i názvoslovná část s definicemi pracovních (zkušebních) přetlaků a podtlaků. Jsou
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 1307 - Pryžové a plastové hadice - Rozměry hadic, minimální a maximální vnitřní průměry a mezní úchylky délek úřezků hadic 
Katalogové číslo:  81596
ČSN EN ISO 1307 - Pryžové a plastové hadice - Rozměry hadic, minimální a maximální vnitřní průměry a mezní úchylky délek úřezků hadic
ČSN EN ISO 1307ČSN EN ISO 1307 Tato norma specifikuje rozměry pryžových a plastových hadic a minimální a maximální vnitřní průměry dovolené pro každý rozměr hadic. Pro tyto účely jsou hadice rozděl
Cena:  95,- Kč
ČSN EN ISO 3994 - Plastové hadice - Spirálové termoplastové hadice s polymerní výztuží pro sání a vypouštění kapalin - Specifikace 
Katalogové číslo:  96726
ČSN EN ISO 3994 - Plastové hadice - Spirálové termoplastové hadice s polymerní výztuží pro sání a vypouštění kapalin - Specifikace
ČSN EN ISO 3994ČSN EN ISO 3994 This International Standard specifies the requirements for three types of helical-thermoplastic-reinforced thermoplastics hoses for suction and discharge of water,
Cena:  347,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat