Sponzorovaný odkaz

10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN 1012-3 - Kompresory a vývěvy - Bezpečnostní požadavky - Část 3: Procesní kompresory 
Katalogové číslo:  95335
ČSN EN 1012-3 - Kompresory a vývěvy - Bezpečnostní požadavky - Část 3: Procesní kompresory
ČSN EN 1012-3ČSN EN 1012-3 Tento dokument je normou typu C podle EN ISO 12100. Příslušná strojní zařízení a rozsah nebezpečí, nebezpečných situací a nebezpečných událostí, které byly vzaty v úvah
Cena:  655,- Kč
ČSN EN 1012-2+A1 - Kompresory a vývěvy - Bezpečnostní požadavky - Část 2: Vývěvy 
Katalogové číslo:  85881
ČSN EN 1012-2+A1 - Kompresory a vývěvy - Bezpečnostní požadavky - Část 2: Vývěvy
ČSN EN 1012-2+A1ČSN EN 1012-2+A1 Tato norma je aplikovatelná na všechny vývěvy, kombinace vývěv a na systémy vakuového čerpání. V normě je uveden seznam významných nebezpečí přidružených k vývěvám
Cena:  358,- Kč
ČSN EN ISO 28927-5 - Ruční mechanizovaná nářadí - Zkušební metody pro hodnocení emise vibrací - Část 5: Vrtačky a příklepové vrtačky 
Katalogové číslo:  86604
ČSN EN ISO 28927-5 - Ruční mechanizovaná nářadí - Zkušební metody pro hodnocení emise vibrací - Část 5: Vrtačky a příklepové vrtačky
ČSN EN ISO 28927-5ČSN EN ISO 28927-5 ČSN EN ISO 28927-5 stanovuje laboratorní metodu měření emise vibrací přenášených na ruce na rukojetích ručních mechanizovaných vrtaček a příklepových vrtaček. J
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 1012-1 - Kompresory a vývěvy - Bezpečnostní požadavky - Část 1: Vzduchové kompresory 
Katalogové číslo:  88083
ČSN EN 1012-1 - Kompresory a vývěvy - Bezpečnostní požadavky - Část 1: Vzduchové kompresory
ČSN EN 1012-1ČSN EN 1012-1 Tato část normy EN 1012 je aplikovatelná na kompresory a kompresorové jednotky s provozním tlakem vyšším než 0,5 barů, které jsou určené ke stlačení vzduchu, dusíku nebo
Cena:  446,- Kč
ČSN EN ISO 28927-11 - Ruční mechanizovaná nářadí - Zkušební metody pro hodnocení emise vibrací - Část 11: Kladiva na opracování kamene 
Katalogové číslo:  88640
ČSN EN ISO 28927-11 - Ruční mechanizovaná nářadí - Zkušební metody pro hodnocení emise vibrací - Část 11: Kladiva na opracování kamene
ČSN EN ISO 28927-11ČSN EN ISO 28927-11 Tato část ISO 28927 stanovuje laboratorní metodu měření emise vibrací přenášených na ruce na rukojetích ručních mechanizovaných kladiv na opracování kamene. J
Cena:  347,- Kč
ČSN ISO 8573-8 - Stlačený vzduch - Část 8: Zkušební metody pro stanovení obsahu pevných částic pomocí hmotnostní koncentrace 
Katalogové číslo:  92292
ČSN ISO 8573-8 - Stlačený vzduch - Část 8: Zkušební metody pro stanovení obsahu pevných částic pomocí hmotnostní koncentrace
ČSN ISO 8573-8ČSN ISO 8573-8 Tato část ČSN ISO 8573 stanovuje zkušební metody pro určování hmotnostní koncentrace pevných částic ve stlačeném vzduchu, vyjádřené pomocí hmotnosti pevných částic při
Cena:  232,- Kč
ČSN 10 5190 - Kompresorové stanice pro nebezpečné plyny 
Katalogové číslo:  24874
ČSN 10 5190 - Kompresorové stanice pro nebezpečné plyny
ČSN 10 5190ČSN 10 5190 Norma platí pro projektování, stavbu a provoz stabilních kompresorových stanic k průmyslovému ztlačování nebezpečných plynů. Neplatí pro kompresorové stanice v laboratoříc
Cena:  232,- Kč
ČSN 10 9006 - Pneumostatické mechanizmy. Metódy skúšok 
Katalogové číslo:  24883
ČSN 10 9006 - Pneumostatické mechanizmy. Metódy skúšok
ČSN 10 9006ČSN 10 9006 Norma platí pro pneumostatické mechanismy a prvky s jmenovitým tlakem od 0,16 do 1,6 MPa. Neplatí pro pneumostatické zařízení a prvky brzdicích systémů dopravních prostřed
Cena:  95,- Kč
ČSN 10 7001 - Názvosloví ve vakuové technice 
Katalogové číslo:  24875
ČSN 10 7001 - Názvosloví ve vakuové technice
ČSN 10 7001ČSN 10 7001 V normě jsou zapracovány údaje ST SEV 4751-84 a ST SEV 4839-84 a také ST SEV 4840-84. Údaje shodné s ST SEV jsou po straně označeny svislou čarou. Ve čtyřech částech je no
Cena:  655,- Kč
ČSN 10 9008 - Pneumostatické mechanizmy. Metódy merania parametrov 
Katalogové číslo:  24885
ČSN 10 9008 - Pneumostatické mechanizmy. Metódy merania parametrov
ČSN 10 9008ČSN 10 9008 Norma platí pro pneumostatické mechanismy a prvky s jmenovitým tlakem od 0,16 do 1,6 MPa. Jsou normalizovány všeobecné požadavky, postupy měření a ve zvláštní - velmi stru
Cena:  95,- Kč
ČSN 10 9012 - Jednotný systém pneumatiky všeobecného strojárstva. Pneumostatické riadiace prvky a upravovatele stlačeného vzduchu. Menovité svetlosti a pripájacie závity 
Katalogové číslo:  24886
ČSN 10 9012 - Jednotný systém pneumatiky všeobecného strojárstva. Pneumostatické riadiace prvky a upravovatele stlačeného vzduchu. Menovité svetlosti a pripájacie závity
ČSN 10 9012ČSN 10 9012 Norma je překladem ST SEV 6343-88 a platí pro pneumostatické řídicí prvky a upravovatele stlačeného vzduchu na tlak 0,63; 1,0; a 1,6 MPa. Je normalizována jen jedna tabulk
Cena:  95,- Kč
ČSN ISO 8011 - Kompresory ve výrobních procesech. Turbokompresory. Specifikace a údajové listy pro návrh a konstrukci 
Katalogové číslo:  28500
ČSN ISO 8011 - Kompresory ve výrobních procesech. Turbokompresory. Specifikace a údajové listy pro návrh a konstrukci
ČSN ISO 8011ČSN ISO 8011 Norma obsahuje ISO 8011:1988. Články 7.5 až 7.5.7 této normy jsou podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách závazné v rozsahu působnosti
Cena:  803,- Kč
ČSN EN ISO 28927-6 - Ruční mechanizovaná nářadí - Zkušební metody pro hodnocení emise vibrací - Část 6: Pěchovačky 
Katalogové číslo:  86603
ČSN EN ISO 28927-6 - Ruční mechanizovaná nářadí - Zkušební metody pro hodnocení emise vibrací - Část 6: Pěchovačky
ČSN EN ISO 28927-6ČSN EN ISO 28927-6 ČSN EN ISO 28927-6 stanovuje laboratorní metodu měření emise vibrací přenášených na ruce na rukojetích ručních mechanizovaných pěchovaček. Jedná se o postup typ
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 11011 - Stlačený vzduch - Energetická účinnost - Hodnocení 
Katalogové číslo:  97889
ČSN EN ISO 11011 - Stlačený vzduch - Energetická účinnost - Hodnocení
ČSN EN ISO 11011ČSN EN ISO 11011 This International Standard has been developed with reference to available documentation1) (see Bibliography) relating to energy assessment of compressed air system
Cena:  605,- Kč
ČSN EN ISO 28927-4 - Ruční mechanizovaná nářadí - Zkušební metody pro hodnocení emise vibrací - Část 4: Přímé brusky 
Katalogové číslo:  88639
ČSN EN ISO 28927-4 - Ruční mechanizovaná nářadí - Zkušební metody pro hodnocení emise vibrací - Část 4: Přímé brusky
ČSN EN ISO 28927-4ČSN EN ISO 28927-4 Tato část ISO 28927 stanovuje laboratorní metodu měření emise vibrací přenášených na ruce na rukojetích ručních mechanizovaných přímých brusek. Jedná se o pos
Cena:  347,- Kč
ČSN ISO 8573-9 - Stlačený vzduch - Část 9: Zkušební metody pro stanovení obsahu kapalné vody 
Katalogové číslo:  92291
ČSN ISO 8573-9 - Stlačený vzduch - Část 9: Zkušební metody pro stanovení obsahu kapalné vody
ČSN ISO 8573-9ČSN ISO 8573-9 Tato část ČSN ISO 8573 stanovuje zkušební metody pro určování obsahu kapalné vody ve stlačeném vzduchu, vyjádřeného pomocí hmotnostní koncentrace kapalné vody. Jsou uve
Cena:  347,- Kč
ČSN ISO 8573-5 - Stlačený vzduch - Část 5: Zkušební metody pro stanovení obsahu olejových par a organických rozpouštědel 
Katalogové číslo:  92295
ČSN ISO 8573-5 - Stlačený vzduch - Část 5: Zkušební metody pro stanovení obsahu olejových par a organických rozpouštědel
ČSN ISO 8573-5ČSN ISO 8573-5 Tato část ČSN ISO 8573 stanovuje plynovou chromatografickou zkušební metodu pro určování obsahu olejové páry (uhlovodíky tvořené šesti nebo více atomy uhlíku) ve stlače
Cena:  232,- Kč
ČSN ISO 8573-2 - Stlačený vzduch - Část 2: Zkušební metody pro stanovení obsahu aerosolu oleje 
Katalogové číslo:  92298
ČSN ISO 8573-2 - Stlačený vzduch - Část 2: Zkušební metody pro stanovení obsahu aerosolu oleje
ČSN ISO 8573-2ČSN ISO 8573-2 Tato část ČSN ISO 8573 stanovuje zkušební metody pro vzorkování a pro kvantitativní analýzu aerosolů oleje a kapalného oleje, které mohou být typicky přítomné ve stlače
Cena:  358,- Kč
ČSN EN ISO 28927-8 - Ruční mechanizovaná nářadí - Zkušební metody pro hodnocení emise vibrací - Část 8: Pily, leštičky a pilníky s vratným pohybem a pily s kmitavým nebo rotačním pohybem 
Katalogové číslo:  86601
ČSN EN ISO 28927-8 - Ruční mechanizovaná nářadí - Zkušební metody pro hodnocení emise vibrací - Část 8: Pily, leštičky a pilníky s vratným pohybem a pily s kmitavým nebo rotačním pohybem
ČSN EN ISO 28927-8ČSN EN ISO 28927-8 ČSN EN ISO 28927-8 stanovuje laboratorní metodu měření emise vibrací přenášených na ruce na rukojetích ručních mechanizovaných pil, leštiček a pilníků s vratným
Cena:  347,- Kč
ČSN ISO 8573-6 - Stlačený vzduch - Část 6: Zkušební metody pro stanovení obsahu plynného znečištění 
Katalogové číslo:  92294
ČSN ISO 8573-6 - Stlačený vzduch - Část 6: Zkušební metody pro stanovení obsahu plynného znečištění
ČSN ISO 8573-6ČSN ISO 8573-6 Tato část ČSN ISO 8573 poskytuje výběr vhodných zkušebních metod z dostupných metod pro měření plynného znečištění ve stlačeném vzduchu. Stanovuje metodu vzorkování, mě
Cena:  347,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat