Sponzorovaný odkaz

72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN 72 0000 ZMĚNA 1 - Keramické názvosloví 
Katalogové číslo:  15086
ČSN 72 0000 ZMĚNA 1 - Keramické názvosloví
ČSN 72 0000 ZMĚNA 1
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 993-2 - Zkušební metody pro žárovzdorné výrobky tvarové hutné. Část 2: Stanovení hustoty 
Katalogové číslo:  20353
ČSN EN 993-2 - Zkušební metody pro žárovzdorné výrobky tvarové hutné. Část 2: Stanovení hustoty
ČSN EN 993-2ČSN EN 993-2 Tato část EN 993 stanoví metodu měření hustoty žárovzdorných výrobků a surovin.
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 821-1 - Speciální technická keramika. Monolitická keramika. Termofyzikální vlastnosti. Část 1: Stanovení tepelné roztažnosti 
Katalogové číslo:  20567
ČSN EN 821-1 - Speciální technická keramika. Monolitická keramika. Termofyzikální vlastnosti. Část 1: Stanovení tepelné roztažnosti
ČSN EN 821-1ČSN EN 821-1 Tato část EN 821 obsahuje popis metody ke stanovení lineární tepelné délkové roztažnosti monolitické speciální technické keramiky, až do maximální teploty 1500 °C (viz 5.
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 13170+A1 - Tepelněizolační výrobky pro budovy - Průmyslově vyráběné výrobky z expandovaného korku (ICB) - Specifikace 
Katalogové číslo:  99731
ČSN EN 13170+A1 - Tepelněizolační výrobky pro budovy - Průmyslově vyráběné výrobky z expandovaného korku (ICB) - Specifikace
ČSN EN 13170+A1ČSN EN 13170+A1 Tato harmonizovaná evropská norma uvádí požadavky na průmyslově vyráběné výrobky z expandovaného korku (ICB), které se používají pro tepelnou izolaci budov. Výrobky s
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 16069+A1 - Tepelněizolační výrobky pro budovy - Průmyslově vyráběné výrobky z polyethylenové pěny (PEF) - Specifikace 
Katalogové číslo:  99735
ČSN EN 16069+A1 - Tepelněizolační výrobky pro budovy - Průmyslově vyráběné výrobky z polyethylenové pěny (PEF) - Specifikace
ČSN EN 16069+A1ČSN EN 16069+A1 Tato harmonizovaná evropská norma uvádí požadavky na průmyslově vyráběné výrobky z polyethylenové pěny (PEF), s opláštěním nebo bez opláštění, které se používají pro
Cena:  446,- Kč
ČSN ISO 10080 - Žárovzdorné výrobky. Klasifikace hutných tvarových výrobků odolných proti působení kyselin 
Katalogové číslo:  15112
ČSN ISO 10080 - Žárovzdorné výrobky. Klasifikace hutných tvarových výrobků odolných proti působení kyselin
ČSN ISO 10080ČSN ISO 10080 Tato mezinárodní norma stanovuje klasifikaci hutných tvarových žárovzdorných výrobků odolných proti působení kyselin. Týká se výrobků, které vyhovují požadavkům na žáro
Cena:  73,- Kč
ČSN 72 7012-3 - Stanovení součinitele tepelné vodivosti materiálů v ustáleném tepelném stavu. Metoda desky. Část 3: Metoda měřidla tepelného toku 
Katalogové číslo:  16024
ČSN 72 7012-3 - Stanovení součinitele tepelné vodivosti materiálů v ustáleném tepelném stavu. Metoda desky. Část 3: Metoda měřidla tepelného toku
ČSN 72 7012-3ČSN 72 7012-3 Tato norma platí v návaznosti na ustanovení ČSN 72 7012-1:1993 pro stanovení součinitele tepelné vodivosti zkušebních vzorků stavebních materiálů sekundární (odvozenou)
Cena:  95,- Kč
ČSN ISO 5019-4 - Žárovzdorné tvarovky. Rozměry. Část 4: Tvarovky pro klenby elektrických obloukových pecí 
Katalogové číslo:  16239
ČSN ISO 5019-4 - Žárovzdorné tvarovky. Rozměry. Část 4: Tvarovky pro klenby elektrických obloukových pecí
ČSN ISO 5019-4ČSN ISO 5019-4 Tato část ISO 5019 specifikuje rozměry žárovzdorných tvarovek pro klenby elektrických obloukových pecí.
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 1367-4 - Zkoušení odolnosti kameniva vůči teplotě a zvětrávání - Část 4: Stanovení smršťování 
Katalogové číslo:  81960
ČSN EN 1367-4 - Zkoušení odolnosti kameniva vůči teplotě a zvětrávání - Část 4: Stanovení smršťování
ČSN EN 1367-4ČSN EN 1367-4 Tato norma určuje referenční metodu používanou pro zkoušku typu a v případech sporu pro posouzení vlivu kameniva na smršťování betonu. Pro jiné účely, zejména pro řízení
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 12620+A1 - Kamenivo do betonu 
Katalogové číslo:  82317
ČSN EN 12620+A1 - Kamenivo do betonu
ČSN EN 12620+A1ČSN EN 12620+A1 Tato norma určuje vlastnosti kameniva a fileru jako kameniva, získaného úpravou přírodního, umělého nebo recyklovaného materiálu a směsi těchto kameniv pro použití do
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 13755 - Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení nasákavosti vodou za atmosférického tlaku 
Katalogové číslo:  82386
ČSN EN 13755 - Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení nasákavosti vodou za atmosférického tlaku
ČSN EN 13755ČSN EN 13755 Tato norma určuje metodu pro stanovení nasákavosti vodou přírodního kamene ponořením do vody za atmosférického tlaku.
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 13279-1 - Sádrová pojiva a sádrové malty pro vnitřní omítky - Část 1: Definice a požadavky 
Katalogové číslo:  83017
ČSN EN 13279-1 - Sádrová pojiva a sádrové malty pro vnitřní omítky - Část 1: Definice a požadavky
ČSN EN 13279-1ČSN EN 13279-1 Tato norma uvádí vlastnosti a požadavky na práškové výrobky určené pro stavební účely, jejichž základní složkou je sádrové pojivo. Tato norma zahrnuje předem umísené st
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 21068-3 - Chemický rozbor žárovzdorných výrobků a surovin obsahujících karbid křemíku - Část 3: Stanovení obsahu dusíku, kyslíku, kovových a oxidických složek 
Katalogové číslo:  83008
ČSN EN ISO 21068-3 - Chemický rozbor žárovzdorných výrobků a surovin obsahujících karbid křemíku - Část 3: Stanovení obsahu dusíku, kyslíku, kovových a oxidických složek
ČSN EN ISO 21068-3ČSN EN ISO 21068-3 Tato norma uvádí postupy stanovení celkového obsahu dusíku a dusíku vyjádřeného jako nitrid křemíku, celkového obsahu kyslíku a volných kovových a oxidických sl
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 12808-5 - Lepidla a spárovací malty pro keramické obkladové prvky - Část 5: Stanovení nasákavosti 
Katalogové číslo:  83498
ČSN EN 12808-5 - Lepidla a spárovací malty pro keramické obkladové prvky - Část 5: Stanovení nasákavosti
ČSN EN 12808-5ČSN EN 12808-5 Tato norma platí pro všechna lepidla a spárovací malty pro lepení keramických obkladových prvků na stěny i podlahy pro vnitřní i vnější použití. Tato norma stanovuje zk
Cena:  95,- Kč
ČSN EN ISO 20565-2 - Chemický rozbor žárovzdorných výrobků chromitých a chromitých surovin (alternativa k rentgenové fluorescenční analýze) - Část 2: Mokrý způsob 
Katalogové číslo:  83851
ČSN EN ISO 20565-2 - Chemický rozbor žárovzdorných výrobků chromitých a chromitých surovin (alternativa k rentgenové fluorescenční analýze) - Část 2: Mokrý způsob
ČSN EN ISO 20565-2ČSN EN ISO 20565-2 Tato část normy určuje postup chemického rozboru v žárovzdorných výrobcích chromitých a v chromitých surovinách tradičním (mokrým) způsobem.
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 20565-3 - Chemický rozbor žárovzdorných výrobků chromitých a chromitých surovin (alternativa k rentgenové fluorescenční analýze) - Část 3: Postup pomocí plamenové atomové absorpční spektrometrie (FAAS) a emisní spektrometrie s induktivně vázanou plazmou (ICP-AES) 
Katalogové číslo:  83852
ČSN EN ISO 20565-3 - Chemický rozbor žárovzdorných výrobků chromitých a chromitých surovin (alternativa k rentgenové fluorescenční analýze) - Část 3: Postup pomocí plamenové atomové absorpční spektrometrie (FAAS) a emisní spektrometrie s induktivně vázanou plazmou (ICP-AES)
ČSN EN ISO 20565-3ČSN EN ISO 20565-3 Tato část normy určuje postup chemického rozboru žárovzdorných výrobků chromitých a surovin metodou plamenové absorpční spektrometrie (FAAS) a atomovou emisní s
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 196-5 - Metody zkoušení cementu - Část 5: Zkoušení pucolanity pucolánových cementů 
Katalogové číslo:  88597
ČSN EN 196-5 - Metody zkoušení cementu - Část 5: Zkoušení pucolanity pucolánových cementů
ČSN EN 196-5ČSN EN 196-5 Tento dokument určuje postup pro stanovení pucolanity pucolánových cementů podle EN 197-1. Nemůže být použit pro portlandské pucolánové cementy nebo pro pucolány. Pucolanit
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 15979 - Zkoušení keramických materiálů a výrobků - Přímé stanovení hmotnostních podílů nečistot v práškovém a zrnitém karbidu křemičitém optickou emisní spektroskopií (OES) po excitaci stejnosměrným obloukem (DC) 
Katalogové číslo:  88612
ČSN EN 15979 - Zkoušení keramických materiálů a výrobků - Přímé stanovení hmotnostních podílů nečistot v práškovém a zrnitém karbidu křemičitém optickou emisní spektroskopií (OES) po excitaci stejnosměrným obloukem (DC)
ČSN EN 15979ČSN EN 15979 Tato norma popisuje postup stanovení obsahu stopových prvků Al, B, Ca, Cr, Cu, Fe, Mg, Ni, Ti, V a Zr v práškovém a zrnitém karbidu křemičitém u keramických materiálů a výr
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 15817 - Asfaltové polymerem modifikované tmely pro silnovrstvé hydroizolační povlaky - Odolnost proti vodě 
Katalogové číslo:  88322
ČSN EN 15817 - Asfaltové polymerem modifikované tmely pro silnovrstvé hydroizolační povlaky - Odolnost proti vodě
ČSN EN 15817ČSN EN 15817 Tato evropská norma specifikuje metodu pro určování odolnosti silnovrstvých hydroizolačních povlaků z asfaltových polymerem modifikovaných tmelů proti vodě.
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 15976 - Hydroizolační pásy a fólie - Stanovení emisivity 
Katalogové číslo:  88958
ČSN EN 15976 - Hydroizolační pásy a fólie - Stanovení emisivity
ČSN EN 15976ČSN EN 15976 Tato evropská norma specifikuje metodu stanovení emisivity plastových a pryžových fólií a asfaltových pásů s parotěsnicí funkcí, podkladních plastových a pryžových fólií a
Cena:  171,- Kč
ČSN 72 2071 - Popílek pro stavební účely - Společná ustanovení, požadavky a metody zkoušení 
Katalogové číslo:  87517
ČSN 72 2071 - Popílek pro stavební účely - Společná ustanovení, požadavky a metody zkoušení
ČSN 72 2071ČSN 72 2071 Tato norma uvádí postupy pro stanovení chemických, fyzikálně-chemických, mineralogických, fyzikálně-mechanických vlastností a postupy a kritéria ekologických vlastností včetn
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 772-11 - Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 11: Stanovení nasákavosti betonových tvárnic a zdicích prvků z umělého a přírodního kamene vlivem kapilarity a počáteční rychlosti nasákavosti pálených zdicích prvků 
Katalogové číslo:  89266
ČSN EN 772-11 - Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 11: Stanovení nasákavosti betonových tvárnic a zdicích prvků z umělého a přírodního kamene vlivem kapilarity a počáteční rychlosti nasákavosti pálených zdicích prvků
ČSN EN 772-11ČSN EN 772-11 Tato evropská norma určuje postup stanovení součinitele nasákavosti betonových a pórobetonových tvárnic a zdicích prvků z přírodního a umělého kamene vlivem kapilarity a
Cena:  171,- Kč
ČSN 72 0103 - Základní postup rozboru silikátů - Stanovení ztráty žíháním 
Katalogové číslo:  82721
ČSN 72 0103 - Základní postup rozboru silikátů - Stanovení ztráty žíháním
ČSN 72 0103ČSN 72 0103 Tato norma se používá současně s ČSN 72 0100 a určuje zkušební metodu pro stanovení ztráty žíháním vážkovou metodou v materiálech v ní uvedených.
Cena:  73,- Kč
ČSN 72 0105-2 - Základní postup rozboru silikátů - Stanovení oxidu křemičitého odkouřením s kyselinou fluorovodíkovou 
Katalogové číslo:  82724
ČSN 72 0105-2 - Základní postup rozboru silikátů - Stanovení oxidu křemičitého odkouřením s kyselinou fluorovodíkovou
ČSN 72 0105-2ČSN 72 0105-2 Tato norma se používá současně s ČSN 72 0100 a určuje vážkovou metodu stanovení oxidu křemičitého v materiálech v ní uvedených.
Cena:  73,- Kč
ČSN 72 0109-2 - Základní postup rozboru silikátů - Stanovení oxidu hlinitého titrační metodou po jeho oddělení ve formě hlinitanu 
Katalogové číslo:  82728
ČSN 72 0109-2 - Základní postup rozboru silikátů - Stanovení oxidu hlinitého titrační metodou po jeho oddělení ve formě hlinitanu
ČSN 72 0109-2ČSN 72 0109-2 Tato norma se používá současně s ČSN 72 0100 nebo ČSN 72 6025-1 a určuje komplexometrickou metodu stanovení oxidu hlinitého v materiálech v ní uvedených.
Cena:  95,- Kč
ČSN 72 0112-2 - Základní postup rozboru silikátů - Stanovení oxidu titaničitého fotometricky s tironem 
Katalogové číslo:  82736
ČSN 72 0112-2 - Základní postup rozboru silikátů - Stanovení oxidu titaničitého fotometricky s tironem
ČSN 72 0112-2ČSN 72 0112-2 Tato norma platí současně s ČSN 72 0100 a určuje zkušební metodu pro stanovení oxidu titaničitého fotometricky s tironem v materiálech v ní uvedených.
Cena:  73,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY
7200 Všeobecně7201 Základní zkušební metody pro silikáty7205 Geologie a petrografie, všeobecně7210 Zeminy, popisy a klasifikace7211 Zkušební metody hornin a zemin7212 Horniny stejnorodé, složené ze zrn jednoho nerostu7213 Horniny složené, žula apod.7214 Přírodní a umělý kámen7215 Nerosty nerudné, kameniva, zeminy, tuha7216 Nerosty nerudné, tuha, grafit7217 Nerosty nerudné, písky, kaoliny, kameniva a zeminy, tuha, slída, azbest7218 Lomařské a kamenické výrobky (z přírodního kamene) pro stavebnictví7219 Nerosty nerudné, kazivec, těživec7220 Strusky, škváry, popílky a křemičitý úlet7221 Pojiva na bázi cementu7222 Pojiva na bázi vápna7223 Přísady a pomocné látky k pojivům, tmely7224 Malty, maltové směsi, potěry7225 Stavební prvky z přírodního kamene7226 Cihlářské pálené výrobky7227 Pomocné výrobky pro zděné konstrukce7229 Vláknocementové trouby a tvarovky7230 Betonové a železobetonové prvky a dílce7231 Betonové a železobetonové trouby a tvarovky7232 Betonové dlaždice a betonová krytina7233 Stavební dílce speciální7234 Vláknocementové výrobky7236 Stavební dílce pro svislé konstrukce7237 Stavební dílce pro vodorovné konstrukce7243 Stavební materiály. Zkoušení odolnosti7247 Keramické výrobky - kachle7248 Keramické výrobky - zdravotnická keramika7250 Keramické materiály pro elektrotechniku7251 Stavební keramika7252 Keramika kanalizační, hospodářská a chemická7255 Porcelán užitkový, ozdobný, jemná keramika7256 Porcelán laboratorní a chemický7257 Keramické výrobky pro elektrotechniku7260 Žárovzdorné výrobky, všeobecně7261 Žárovzdorné výrobky šamotové, dinasové, tuhové a speciální7262 Žárovzdorné tvarovky7265 Žárovzdorné výrobky basické, jakost7270 Izolační materiály a výrobky všeobecně7271 Vnější tepelně izolační kompozitní systémy7272 Izolační materiály a výrobky směsové7273 Izolační materiály a výrobky z minerálních a přírodních vláken7275 Speciální technická keramika7276 Hydroizolační pásy a fólie7280 Stavební výrobky, posuzování uvolňování nebezpečných látek7291 Drtiče a podavače nerostných hmot7292 Mlýny na nerostné hmoty7293 Třídiče a odlučovače nerostných hmot
73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat