Sponzorovaný odkaz

72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN 15037-4+A1 - Betonové prefabrikáty - Stropní systémy z trámů a vložek - Část 4: Stropní vložky z pěnového polystyrénu 
Katalogové číslo:  94255
ČSN EN 15037-4+A1 - Betonové prefabrikáty - Stropní systémy z trámů a vložek - Část 4: Stropní vložky z pěnového polystyrénu
ČSN EN 15037-4+A1ČSN EN 15037+A1 Tato norma se zabývá požadavky a základními funkčními kritérii kladenými na stropní vložky vyrobené z pěnového polystyrénu (EPS), které se používají spolu s betonov
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 15286 - Umělý kámen - Desky a formáty pro obklady stěn (vnitřní a vnější) 
Katalogové číslo:  94686
ČSN EN 15286 - Umělý kámen - Desky a formáty pro obklady stěn (vnitřní a vnější)
ČSN EN 15286ČSN EN 15286 Tato norma stanovuje požadavky a příslušné zkušební metody pro obkladové desky a formáty z umělého kamene o délce nebo šířce do 3 500 mm, které se vyrábí k použití pro vnit
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 14320-2 - Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Výrobky ze stříkané tvrdé polyurethanové (PUR) a polyisokyanurátové (PIR) pěny vyráběné in situ - Část 2: Specifikace pro zabudované izolační výrobky 
Katalogové číslo:  95793
ČSN EN 14320-2 - Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Výrobky ze stříkané tvrdé polyurethanové (PUR) a polyisokyanurátové (PIR) pěny vyráběné in situ - Část 2: Specifikace pro zabudované izolační výrobky
ČSN EN 14320-2ČSN EN 14320-2 Tato evropská norma specifikuje požadavky na výrobky pro izolaci zařízení budov a průmyslových instalací ze stříkané tvrdé polyurethanové (PUR) a polyisokyanurátové (
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 13469 - Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Stanovení propustnosti vodní páry předem tvarované izolace potrubí 
Katalogové číslo:  92510
ČSN EN 13469 - Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Stanovení propustnosti vodní páry předem tvarované izolace potrubí
ČSN EN 13469ČSN EN 13469 Tento dokument nahrazuje ČSN EN 13469:2002. Tato evropská norma zkoušení určuje zařízení a postupy pro stanovení vlastností předem tvarované izolace potrubí charakterizuj
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 14706 - Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Stanovení nejvyšší provozní teploty 
Katalogové číslo:  92512
ČSN EN 14706 - Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Stanovení nejvyšší provozní teploty
ČSN EN 14706ČSN EN 14706 Tento dokument nahrazuje ČSN EN 14706:2006. Tato evropská norma zkoušení uvádí zařízení a postupy pro stanovení nejvyšší provozní teploty rovinných tepelněizolačních výro
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 22476-4 - Geotechnický průzkum a zkoušení - Terénní zkoušky - Část 4: Zkouška presiometrem Ménard 
Katalogové číslo:  92828
ČSN EN ISO 22476-4 - Geotechnický průzkum a zkoušení - Terénní zkoušky - Část 4: Zkouška presiometrem Ménard
ČSN EN ISO 22476-4ČSN EN ISO 22476-4 Tato část ISO 22476 specifikuje požadavky na vybavení, provedení a vyhodnocení zkoušky presiometrem Ménard. Tato část ISO 22476 popisuje proces řízení zkoušky
Cena:  545,- Kč
ČSN 72 1191 - Zkoušení míry namrzavosti zemin 
Katalogové číslo:  92782
ČSN 72 1191 - Zkoušení míry namrzavosti zemin
ČSN 72 1191ČSN 72 1191 Tato norma platí pro přímé zkoušení míry namrzavosti zemin, recyklovaných materiálů a vedlejších produktů (např. popílek, hlušina, struska, recykláty) a to jak neupravených,
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 1343 ed. 2 - Obrubníky z přírodního kamene pro venkovní dlažbu - Požadavky a zkušební metody 
Katalogové číslo:  93141
ČSN EN 1343 ed. 2 - Obrubníky z přírodního kamene pro venkovní dlažbu - Požadavky a zkušební metody
ČSN EN 1343 ed. 2ČSN EN 1343 ed. 2 Norma stanovuje požadavky a odpovídající zkušební metody pro obrubníky z přírodního kamene pro používané pro venkovní dlažby a kryty pozemních komunikací. Použití
Cena:  358,- Kč
ČSN EN ISO 1927-3 - Žárovzdorné výrobky netvarové (monolitické) - Část 3: Zkoušení v dodaném stavu 
Katalogové číslo:  92995
ČSN EN ISO 1927-3 - Žárovzdorné výrobky netvarové (monolitické) - Část 3: Zkoušení v dodaném stavu
ČSN EN ISO 1927-3ČSN EN 1927-3 Tato norma určuje metody zkoušení netvarových (monolitických) žárovzdorných výrobků v dodaném stavu a zkoušení homogenity dodávek výrobku. Je vhodná pro žárobetony (h
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 13956 - Hydroizolační pásy a fólie - Plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech - Definice a charakteristiky 
Katalogové číslo:  93106
ČSN EN 13956 - Hydroizolační pásy a fólie - Plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech - Definice a charakteristiky
ČSN EN 13956ČSN EN 13956 Tato evropská norma specifikuje definice a charakteristiky pásů a fólií z plastu a pryže, včetně pásů a fólií zhotovených jejich smícháním a směsí (termoplastické elastomer
Cena:  358,- Kč
ČSN 72 2072-4 - Popílek pro stavební účely - Část 4: Popílek pro výrobu cihlářských pálených výrobků 
Katalogové číslo:  93258
ČSN 72 2072-4 - Popílek pro stavební účely - Část 4: Popílek pro výrobu cihlářských pálených výrobků
ČSN 72 2072-4ČSN 72 2072-4 Norma stanovuje technické požadavky na popílek pro výrobu cihlářských pálených výrobků.
Cena:  171,- Kč
ČSN 72 2072-6 - Popílek pro stavební účely - Část 6: Popílek pro výrobu umělého kameniva spékáním 
Katalogové číslo:  93260
ČSN 72 2072-6 - Popílek pro stavební účely - Část 6: Popílek pro výrobu umělého kameniva spékáním
ČSN 72 2072-6ČSN 72 2072-6 Tato norma stanovuje technické požadavky na popílek pro výrobu umělého kameniva vyráběného spékáním.
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 295-2 - Kameninové odvodňovací a kanalizační potrubí - Část 2: Hodnocení shody a odběr vzorků 
Katalogové číslo:  93431
ČSN EN 295-2 - Kameninové odvodňovací a kanalizační potrubí - Část 2: Hodnocení shody a odběr vzorků
ČSN EN 295-2ČSN EN 295-2 Tato evropská norma stanovuje požadavky na hodnocení shody výrobků vyrobených z kameniny a jiných materiálů, pro které platí normy EN 295-1 pro trouby, tvarovky a spoje, EN
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 14066 - Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení odolnosti proti tepelnému šoku 
Katalogové číslo:  93578
ČSN EN 14066 - Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení odolnosti proti tepelnému šoku
ČSN EN 14066ČSN EN 14066 Tato norma určuje metodu pro posouzení možných změn přírodního kamene vlivem působení náhlých změn teploty (tepelný šok).
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 825 - Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení rovinnosti 
Katalogové číslo:  93713
ČSN EN 825 - Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení rovinnosti
ČSN EN 825ČSN EN 825 Tato evropská norma zkoušení je revidovanou verzí normy z roku 1996 a specifikuje zkušební zařízení a postupy pro stanovení odchylky od rovinnosti výrobků o skutečné velikosti.
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 1605 - Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení deformace při určeném zatížení tlakem a určených teplotních podmínkách 
Katalogové číslo:  93718
ČSN EN 1605 - Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení deformace při určeném zatížení tlakem a určených teplotních podmínkách
ČSN EN 1605ČSN EN 1605 Tato evropská norma zkoušení je revidovanou verzí normy z roku 1998 a specifikuje zkušební zařízení a postupy pro stanovení deformace při určeném zatížení tlakem a určené tep
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 12087 - Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení dlouhodobé nasákavosti při ponoření 
Katalogové číslo:  93725
ČSN EN 12087 - Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení dlouhodobé nasákavosti při ponoření
ČSN EN 12087ČSN EN 12087 Tato evropská norma zkoušení je revidovanou verzí normy z roku 1998 a specifikuje zkušební zařízení a postupy pro stanovení dlouhodobé nasákavosti zkušebních těles při část
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 12430 - Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení odolnosti při bodovém zatížení 
Katalogové číslo:  93730
ČSN EN 12430 - Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení odolnosti při bodovém zatížení
ČSN EN 12430ČSN EN 12430 Tato evropská norma zkoušení je revidovanou verzí normy z roku 1999 a specifikuje zařízení a postupy pro stanovení chování výrobku při působení síly danou rychlostí na malo
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 14617-1 - Umělý kámen - Zkušební metody - Část 1: Stanovení objemové hmotnosti a nasákavosti 
Katalogové číslo:  93996
ČSN EN 14617-1 - Umělý kámen - Zkušební metody - Část 1: Stanovení objemové hmotnosti a nasákavosti
ČSN EN 14617-1ČSN EN 14617-1 Tato norma určuje metodu pro stanovení objemové hmotnosti a nasákavosti vodou výrobků z umělého kamene.
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 15037-5 - Betonové prefabrikáty - Stropní systémy z trámů a vložek - Část 5: Vylehčovací stropní vložky pro ztracené bednění 
Katalogové číslo:  93776
ČSN EN 15037-5 - Betonové prefabrikáty - Stropní systémy z trámů a vložek - Část 5: Vylehčovací stropní vložky pro ztracené bednění
ČSN EN 15037-5ČSN EN 15037-5 Tato norma se zabývá požadavky a základními funkčními kritérii kladenými na stropní vložky vyrobené z lehkých materiálů, které se používají jako ztracené bednění během
Cena:  545,- Kč
ČSN 72 1127 ZMĚNA a - Stanovení zrnitosti keramických látek sedimentací 
Katalogové číslo:  36299
ČSN 72 1127 ZMĚNA a - Stanovení zrnitosti keramických látek sedimentací
ČSN 72 1127 ZMĚNA a
Cena:  73,- Kč
ČSN EN ISO 22476-3 - Geotechnický průzkum a zkoušení - Terénní zkoušky - Část 3: Standardní penetrační zkouška 
Katalogové číslo:  73277
ČSN EN ISO 22476-3 - Geotechnický průzkum a zkoušení - Terénní zkoušky - Část 3: Standardní penetrační zkouška
ČSN EN ISO 22476-3ČSN EN ISO 22476-3 Tento dokument specifikuje požadavky na nepřímé průzkumy zeminy standardní penetrační zkouškou, jako část geotechnického průzkumu a zkoušení podle EN 1997-1 a
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 13596 - Hydroizolační pásy a fólie - Hydroizolace betonových mostovek a ostatních pojížděných betonových ploch - Stanovení přilnavosti v tahu 
Katalogové číslo:  73647
ČSN EN 13596 - Hydroizolační pásy a fólie - Hydroizolace betonových mostovek a ostatních pojížděných betonových ploch - Stanovení přilnavosti v tahu
ČSN EN 13596ČSN EN 13596 Tato norma je určena pro hydroizolační pásy betonových mostovek a ostatních pojížděných betonových ploch a to pro asfaltové pásy. Norma stanovuje zkušební metodu pro zjiš
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 14437 - Stanovení odolnosti proti nadzvedávání položených pálených a betonových střešních tašek - Zkušební metoda pro střešní systémy 
Katalogové číslo:  73645
ČSN EN 14437 - Stanovení odolnosti proti nadzvedávání položených pálených a betonových střešních tašek - Zkušební metoda pro střešní systémy
ČSN EN 14437ČSN EN 14437 Norma specifikuje zkušební metodu pro stanovení odolností proti nadzvedávání položených pálených nebo betonových střešních tašek podle EN 490 a EN 1304, které se volně po
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 450-2 - Popílek do betonu - Část 2: Hodnocení shody 
Katalogové číslo:  73984
ČSN EN 450-2 - Popílek do betonu - Část 2: Hodnocení shody
ČSN EN 450-2ČSN EN 450-2 Tato evropská norma určuje postup pro hodnocení shody popílku s ČSN EN 450-1. Uvádí technická pravidla pro řízení výroby výrobcem, včetně zkoušek vzorků vlastní kontroly.
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 10081-3 - Klasifikace žárovzdorných výrobků tvarových hutných - Část 3: Zásadité výrobky obsahující 7 % až 50 % zbytkového uhlíku 
Katalogové číslo:  74040
ČSN EN ISO 10081-3 - Klasifikace žárovzdorných výrobků tvarových hutných - Část 3: Zásadité výrobky obsahující 7 % až 50 % zbytkového uhlíku
ČSN EN ISO 10081-3ČSN EN ISO 10081-3 Tato část normy ISO 10081 stanovuje klasifikaci a označování zásaditých žárovzdorných výrobků tvarových hutných obsahujících 7 % až 50 % zbytkového uhlíku po
Cena:  171,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY
7200 Všeobecně7201 Základní zkušební metody pro silikáty7205 Geologie a petrografie, všeobecně7210 Zeminy, popisy a klasifikace7211 Zkušební metody hornin a zemin7212 Horniny stejnorodé, složené ze zrn jednoho nerostu7213 Horniny složené, žula apod.7214 Přírodní a umělý kámen7215 Nerosty nerudné, kameniva, zeminy, tuha7216 Nerosty nerudné, tuha, grafit7217 Nerosty nerudné, písky, kaoliny, kameniva a zeminy, tuha, slída, azbest7218 Lomařské a kamenické výrobky (z přírodního kamene) pro stavebnictví7219 Nerosty nerudné, kazivec, těživec7220 Strusky, škváry, popílky a křemičitý úlet7221 Pojiva na bázi cementu7222 Pojiva na bázi vápna7223 Přísady a pomocné látky k pojivům, tmely7224 Malty, maltové směsi, potěry7225 Stavební prvky z přírodního kamene7226 Cihlářské pálené výrobky7227 Pomocné výrobky pro zděné konstrukce7229 Vláknocementové trouby a tvarovky7230 Betonové a železobetonové prvky a dílce7231 Betonové a železobetonové trouby a tvarovky7232 Betonové dlaždice a betonová krytina7233 Stavební dílce speciální7234 Vláknocementové výrobky7236 Stavební dílce pro svislé konstrukce7237 Stavební dílce pro vodorovné konstrukce7243 Stavební materiály. Zkoušení odolnosti7247 Keramické výrobky - kachle7248 Keramické výrobky - zdravotnická keramika7250 Keramické materiály pro elektrotechniku7251 Stavební keramika7252 Keramika kanalizační, hospodářská a chemická7255 Porcelán užitkový, ozdobný, jemná keramika7256 Porcelán laboratorní a chemický7257 Keramické výrobky pro elektrotechniku7260 Žárovzdorné výrobky, všeobecně7261 Žárovzdorné výrobky šamotové, dinasové, tuhové a speciální7262 Žárovzdorné tvarovky7265 Žárovzdorné výrobky basické, jakost7270 Izolační materiály a výrobky všeobecně7271 Vnější tepelně izolační kompozitní systémy7272 Izolační materiály a výrobky směsové7273 Izolační materiály a výrobky z minerálních a přírodních vláken7275 Speciální technická keramika7276 Hydroizolační pásy a fólie7280 Stavební výrobky, posuzování uvolňování nebezpečných látek7291 Drtiče a podavače nerostných hmot7292 Mlýny na nerostné hmoty7293 Třídiče a odlučovače nerostných hmot
73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat