Sponzorovaný odkaz

72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN 72 2601 ZMĚNA 2 - Skúšanie tehliarskych výrobkov. Spoločné ustanovenia 
Katalogové číslo:  56987
ČSN 72 2601 ZMĚNA 2 - Skúšanie tehliarskych výrobkov. Spoločné ustanovenia
ČSN 72 2601 ZMĚNA 2
Cena:  34,- Kč
ČSN 72 0000 - Keramické názvosloví 
Katalogové číslo:  30724
ČSN 72 0000 - Keramické názvosloví
ČSN 72 0000ČSN 72 0000 Norma stanoví české a slovenské názvy a definice základních pojmů vyskytujících se ve všech keramických oborech, tj. u keramických surovin, stavební, užitkové, technické a
Cena:  655,- Kč
ČSN 72 1022 - Laboratórne stanovenie uhličitanov v zeminách 
Katalogové číslo:  05372
ČSN 72 1022 - Laboratórne stanovenie uhličitanov v zeminách
ČSN 72 1022
Cena:  73,- Kč
ČSN 72 1151 - Zkoušení přírodního stavebního kamene. Základní ustanovení 
Katalogové číslo:  30775
ČSN 72 1151 - Zkoušení přírodního stavebního kamene. Základní ustanovení
ČSN 72 1151ČSN 72 1151 Tato kmenová norma platí pro zkoušení přírodního stavebního kamene (dále jen kamene), tj. horniny používané ve stavebnictví v původním vytěženém stavu nebo různě upravené
Cena:  95,- Kč
ČSN 72 1152 - Odběr vzorků přírodního stavebního kamene 
Katalogové číslo:  30776
ČSN 72 1152 - Odběr vzorků přírodního stavebního kamene
ČSN 72 1152
Cena:  95,- Kč
ČSN 72 1180 - Stanovení rozlišných částic kameniva 
Katalogové číslo:  05395
ČSN 72 1180 - Stanovení rozlišných částic kameniva
ČSN 72 1180
Cena:  95,- Kč
ČSN 72 1210 - Vápenec. Všeobecná ustanovení. Dolomit 
Katalogové číslo:  30793
ČSN 72 1210 - Vápenec. Všeobecná ustanovení. Dolomit
ČSN 72 1210ČSN 72 1210 Norma platí pro výrobu, zkoušení, dodávání a užívání vápenců všech druhů a jakostí pro průmyslovou výrobu. Neplatí pro vápence pro stavební účely. Z hygienického hlediska
Cena:  95,- Kč
ČSN 72 1220 - Mleté vápence a dolomity 
Katalogové číslo:  30796
ČSN 72 1220 - Mleté vápence a dolomity
ČSN 72 1220ČSN 72 1220 Norma platí pro výrobu a dodávání mletých vápenců a navazuje na ČSN 72 1210 a ČSN 72 1217. Typická předmětová technická norma pro prašný materiál, která obsahuje znaky jak
Cena:  73,- Kč
ČSN 72 1310-5 - Plavené kaoliny. Doplňkové keramické kaoliny. Druhy jakosti 
Katalogové číslo:  30803
ČSN 72 1310-5 - Plavené kaoliny. Doplňkové keramické kaoliny. Druhy jakosti
ČSN 72 1310-5ČSN 72 1310-5 Tato norma navazuje na ČSN 72 1313-1 "Plavené kaoliny". "Společná ustanovení". Kromě tabelárně zpracovaných technických požadavků nejsou normalizovány žádné další údaj
Cena:  34,- Kč
ČSN 72 1330 - Jílové suroviny. Základní technické požadavky 
Katalogové číslo:  30808
ČSN 72 1330 - Jílové suroviny. Základní technické požadavky
ČSN 72 1330ČSN 72 1330 Norma obsahuje ustanovení o třídění, základních vlastnostech, značení, zkoušení, balení, dodávání a skladování přírodních nebo upravených jílových surovin, kromě surovin c
Cena:  95,- Kč
ČSN 72 1519 - Ušlechtilé drtě pro teraca a povrchové úpravy 
Katalogové číslo:  05400
ČSN 72 1519 - Ušlechtilé drtě pro teraca a povrchové úpravy
ČSN 72 1519
Cena:  95,- Kč
ČSN 72 1565-15 - Zkoušení cihlářských zemin. Stanovení volného krystalického oxidu křemičitého 
Katalogové číslo:  30829
ČSN 72 1565-15 - Zkoušení cihlářských zemin. Stanovení volného krystalického oxidu křemičitého
ČSN 72 1565-15ČSN 72 1565-15 Norma platí pro stanovení volného krystalického SiO2 v cihlářských surovinách. Navazuje na ČSN 72 1564. Volným krystalickým oxidem křemičitým rozumí norma krystalick
Cena:  73,- Kč
ČSN EN 13258 - Materiály a předměty určené pro styk s potravinami - Odolnost keramických předmětů proti popraskání - Metody zkoušení 
Katalogové číslo:  67514
ČSN EN 13258 - Materiály a předměty určené pro styk s potravinami - Odolnost keramických předmětů proti popraskání - Metody zkoušení
ČSN EN 13258ČSN EN 13258 Norma ČSN EN 13258 specifikuje dvě zkušební metody (metody A a B) pro stanovení odolnosti proti popraskání glazovaných keramických stolních předmětů určených pro styk s p
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 13813 - Potěrové materiály a podlahové potěry - Potěrové materiály - Vlastnosti a požadavky 
Katalogové číslo:  68238
ČSN EN 13813 - Potěrové materiály a podlahové potěry - Potěrové materiály - Vlastnosti a požadavky
ČSN EN 13813ČSN EN 13813 Harmonizovaná evropská norma určuje požadavky na vlastnosti čerstvých a zatvrdlých potěrových materiálů, jejich pojivovými složkami jsou cement, síran vápenatý, hořečnaté
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 13892-8 - Zkušební metody potěrových materiálů - Část 8: Stanovení přídržnosti 
Katalogové číslo:  68557
ČSN EN 13892-8 - Zkušební metody potěrových materiálů - Část 8: Stanovení přídržnosti
ČSN EN 13892-8ČSN EN 13892-8 Zkušební evropská norma určuje postup pro zkoušení přídržnosti zatvrdlých potěrových materiálů.
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 12039 - Hydroizolační pásy a fólie - Asfaltové pásy pro hydroizolaci střech - Stanovení přilnavosti posypu 
Katalogové číslo:  60013
ČSN EN 12039 - Hydroizolační pásy a fólie - Asfaltové pásy pro hydroizolaci střech - Stanovení přilnavosti posypu
ČSN EN 12039ČSN EN 12039 ČSN EN 12039 stanovuje zkušební metodu pro zajištění přilnavosti posypu asfaltových pásů při zkoušce kartáčováním. Hmotnost posypu odstraněného kartáčováním (50 cyklů) s
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 1015-3 - Zkušební metody malt pro zdivo - Část 3: Stanovení konzistence čerstvé malty (s použitím střásacího stolku) 
Katalogové číslo:  58363
ČSN EN 1015-3 - Zkušební metody malt pro zdivo - Část 3: Stanovení konzistence čerstvé malty (s použitím střásacího stolku)
ČSN EN 1015-3ČSN EN 1015-3 Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1015-3:1999. Evropská norma EN 1015-3:1999 má status české technické normy. Tato evropská norma určuje metodu stanovení ko
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 846-2 - Zkušební metody pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce - Část 2: Stanovení soudržnosti předem zhotovené výztuže do ložných spár 
Katalogové číslo:  60742
ČSN EN 846-2 - Zkušební metody pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce - Část 2: Stanovení soudržnosti předem zhotovené výztuže do ložných spár
ČSN EN 846-2ČSN EN 846-2 Tato evropská norma určuje postup pro stanovení soudržnosti předem zhotovené výztuže do ložných spár ve zděných zkušebních tělesech, zhotovených z určených zdicích prvků
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 846-11 - Zkušební metody pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce - Část 11: Stanovení rozměrů a prohnutí překladů 
Katalogové číslo:  60743
ČSN EN 846-11 - Zkušební metody pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce - Část 11: Stanovení rozměrů a prohnutí překladů
ČSN EN 846-11ČSN EN 846-11 Tato evropská norma určuje postup pro stanovení rozměrů a přímosti či prohnutí jednoduchých překladů, kombinovaných překladů, nebo předem zhotovených prvků pro spřažen
Cena:  171,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY
7200 Všeobecně7201 Základní zkušební metody pro silikáty7205 Geologie a petrografie, všeobecně7210 Zeminy, popisy a klasifikace7211 Zkušební metody hornin a zemin7212 Horniny stejnorodé, složené ze zrn jednoho nerostu7213 Horniny složené, žula apod.7214 Přírodní a umělý kámen7215 Nerosty nerudné, kameniva, zeminy, tuha7216 Nerosty nerudné, tuha, grafit7217 Nerosty nerudné, písky, kaoliny, kameniva a zeminy, tuha, slída, azbest7218 Lomařské a kamenické výrobky (z přírodního kamene) pro stavebnictví7219 Nerosty nerudné, kazivec, těživec7220 Strusky, škváry, popílky a křemičitý úlet7221 Pojiva na bázi cementu7222 Pojiva na bázi vápna7223 Přísady a pomocné látky k pojivům, tmely7224 Malty, maltové směsi, potěry7225 Stavební prvky z přírodního kamene7226 Cihlářské pálené výrobky7227 Pomocné výrobky pro zděné konstrukce7229 Vláknocementové trouby a tvarovky7230 Betonové a železobetonové prvky a dílce7231 Betonové a železobetonové trouby a tvarovky7232 Betonové dlaždice a betonová krytina7233 Stavební dílce speciální7234 Vláknocementové výrobky7236 Stavební dílce pro svislé konstrukce7237 Stavební dílce pro vodorovné konstrukce7243 Stavební materiály. Zkoušení odolnosti7247 Keramické výrobky - kachle7248 Keramické výrobky - zdravotnická keramika7250 Keramické materiály pro elektrotechniku7251 Stavební keramika7252 Keramika kanalizační, hospodářská a chemická7255 Porcelán užitkový, ozdobný, jemná keramika7256 Porcelán laboratorní a chemický7257 Keramické výrobky pro elektrotechniku7260 Žárovzdorné výrobky, všeobecně7261 Žárovzdorné výrobky šamotové, dinasové, tuhové a speciální7262 Žárovzdorné tvarovky7265 Žárovzdorné výrobky basické, jakost7270 Izolační materiály a výrobky všeobecně7271 Vnější tepelně izolační kompozitní systémy7272 Izolační materiály a výrobky směsové7273 Izolační materiály a výrobky z minerálních a přírodních vláken7275 Speciální technická keramika7276 Hydroizolační pásy a fólie7280 Stavební výrobky, posuzování uvolňování nebezpečných látek7291 Drtiče a podavače nerostných hmot7292 Mlýny na nerostné hmoty7293 Třídiče a odlučovače nerostných hmot
73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat