Sponzorovaný odkaz

72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN ISO 10080 - Žárovzdorné výrobky. Klasifikace hutných tvarových výrobků odolných proti působení kyselin 
Katalogové číslo:  15112
ČSN ISO 10080 - Žárovzdorné výrobky. Klasifikace hutných tvarových výrobků odolných proti působení kyselin
ČSN ISO 10080ČSN ISO 10080 Tato mezinárodní norma stanovuje klasifikaci hutných tvarových žárovzdorných výrobků odolných proti působení kyselin. Týká se výrobků, které vyhovují požadavkům na žáro
Cena:  73,- Kč
ČSN 72 7012-3 - Stanovení součinitele tepelné vodivosti materiálů v ustáleném tepelném stavu. Metoda desky. Část 3: Metoda měřidla tepelného toku 
Katalogové číslo:  16024
ČSN 72 7012-3 - Stanovení součinitele tepelné vodivosti materiálů v ustáleném tepelném stavu. Metoda desky. Část 3: Metoda měřidla tepelného toku
ČSN 72 7012-3ČSN 72 7012-3 Tato norma platí v návaznosti na ustanovení ČSN 72 7012-1:1993 pro stanovení součinitele tepelné vodivosti zkušebních vzorků stavebních materiálů sekundární (odvozenou)
Cena:  95,- Kč
ČSN ISO 5019-4 - Žárovzdorné tvarovky. Rozměry. Část 4: Tvarovky pro klenby elektrických obloukových pecí 
Katalogové číslo:  16239
ČSN ISO 5019-4 - Žárovzdorné tvarovky. Rozměry. Část 4: Tvarovky pro klenby elektrických obloukových pecí
ČSN ISO 5019-4ČSN ISO 5019-4 Tato část ISO 5019 specifikuje rozměry žárovzdorných tvarovek pro klenby elektrických obloukových pecí.
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 13364 - Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení tržného zatížení v otvoru pro kolík 
Katalogové číslo:  65744
ČSN EN 13364 - Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení tržného zatížení v otvoru pro kolík
ČSN EN 13364ČSN EN 13364 Tato evropská norma určuje metodu pro stanovení tržného zatížení v otvoru pro kolík u přírodního kamene, používaného pro obklady či pásky na budovách.
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 934-6 - Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Část 6: Odběr vzorků, kontrola shody a hodnocení shody 
Katalogové číslo:  66144
ČSN EN 934-6 - Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Část 6: Odběr vzorků, kontrola shody a hodnocení shody
ČSN EN 934-6ČSN EN 934-6 Tato evropská norma určuje postupy pro odběr vzorků, kontrolu shody a hodnocení shody přísad do betonu podle řady EN 934.
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 13258 - Materiály a předměty určené pro styk s potravinami - Odolnost keramických předmětů proti popraskání - Metody zkoušení 
Katalogové číslo:  67514
ČSN EN 13258 - Materiály a předměty určené pro styk s potravinami - Odolnost keramických předmětů proti popraskání - Metody zkoušení
ČSN EN 13258ČSN EN 13258 Norma ČSN EN 13258 specifikuje dvě zkušební metody (metody A a B) pro stanovení odolnosti proti popraskání glazovaných keramických stolních předmětů určených pro styk s p
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 13494 - Tepelně izolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení přídržnosti lepicí hmoty nebo základní vrstvy k tepelně izolačnímu materiálu 
Katalogové číslo:  67988
ČSN EN 13494 - Tepelně izolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení přídržnosti lepicí hmoty nebo základní vrstvy k tepelně izolačnímu materiálu
ČSN EN 13494ČSN EN 13494 Tato norma hodnotí přídržnost lepicí hmoty a základní vrstvy k tepelně izolačnímu materiálu; v podstatě se podle ní stanovuje soudržnost ETICS tahovou zkouškou.
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 13813 - Potěrové materiály a podlahové potěry - Potěrové materiály - Vlastnosti a požadavky 
Katalogové číslo:  68238
ČSN EN 13813 - Potěrové materiály a podlahové potěry - Potěrové materiály - Vlastnosti a požadavky
ČSN EN 13813ČSN EN 13813 Harmonizovaná evropská norma určuje požadavky na vlastnosti čerstvých a zatvrdlých potěrových materiálů, jejich pojivovými složkami jsou cement, síran vápenatý, hořečnaté
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 13892-8 - Zkušební metody potěrových materiálů - Část 8: Stanovení přídržnosti 
Katalogové číslo:  68557
ČSN EN 13892-8 - Zkušební metody potěrových materiálů - Část 8: Stanovení přídržnosti
ČSN EN 13892-8ČSN EN 13892-8 Zkušební evropská norma určuje postup pro zkoušení přídržnosti zatvrdlých potěrových materiálů.
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 13450 - Kamenivo pro kolejové lože 
Katalogové číslo:  68527
ČSN EN 13450 - Kamenivo pro kolejové lože
ČSN EN 13450ČSN EN 13450 Tato evropská norma určuje vlastnosti kameniva, získaného úpravou přírodního nebo umělého materiálu nebo recyklací drceného nestmeleného kameniva pro použití na stavbu že
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 12039 - Hydroizolační pásy a fólie - Asfaltové pásy pro hydroizolaci střech - Stanovení přilnavosti posypu 
Katalogové číslo:  60013
ČSN EN 12039 - Hydroizolační pásy a fólie - Asfaltové pásy pro hydroizolaci střech - Stanovení přilnavosti posypu
ČSN EN 12039ČSN EN 12039 ČSN EN 12039 stanovuje zkušební metodu pro zajištění přilnavosti posypu asfaltových pásů při zkoušce kartáčováním. Hmotnost posypu odstraněného kartáčováním (50 cyklů) s
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 846-2 - Zkušební metody pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce - Část 2: Stanovení soudržnosti předem zhotovené výztuže do ložných spár 
Katalogové číslo:  60742
ČSN EN 846-2 - Zkušební metody pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce - Část 2: Stanovení soudržnosti předem zhotovené výztuže do ložných spár
ČSN EN 846-2ČSN EN 846-2 Tato evropská norma určuje postup pro stanovení soudržnosti předem zhotovené výztuže do ložných spár ve zděných zkušebních tělesech, zhotovených z určených zdicích prvků
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 846-11 - Zkušební metody pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce - Část 11: Stanovení rozměrů a prohnutí překladů 
Katalogové číslo:  60743
ČSN EN 846-11 - Zkušební metody pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce - Část 11: Stanovení rozměrů a prohnutí překladů
ČSN EN 846-11ČSN EN 846-11 Tato evropská norma určuje postup pro stanovení rozměrů a přímosti či prohnutí jednoduchých překladů, kombinovaných překladů, nebo předem zhotovených prvků pro spřažen
Cena:  171,- Kč
ČSN 72 2602 ZMĚNA a - Skúšanie tehliarskych výrobkov. Zisťovanie vzhľadu a rozmerov 
Katalogové číslo:  14588
ČSN 72 2602 ZMĚNA a - Skúšanie tehliarskych výrobkov. Zisťovanie vzhľadu a rozmerov
ČSN 72 2602 ZMĚNA a
Cena:  73,- Kč
ČSN EN 1015-3 - Zkušební metody malt pro zdivo - Část 3: Stanovení konzistence čerstvé malty (s použitím střásacího stolku) 
Katalogové číslo:  58363
ČSN EN 1015-3 - Zkušební metody malt pro zdivo - Část 3: Stanovení konzistence čerstvé malty (s použitím střásacího stolku)
ČSN EN 1015-3ČSN EN 1015-3 Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1015-3:1999. Evropská norma EN 1015-3:1999 má status české technické normy. Tato evropská norma určuje metodu stanovení ko
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 1015-11 - Zkušební metody malt pro zdivo - Část 11: Stanovení pevnosti zatvrdlých malt v tahu za ohybu a v tlaku 
Katalogové číslo:  58949
ČSN EN 1015-11 - Zkušební metody malt pro zdivo - Část 11: Stanovení pevnosti zatvrdlých malt v tahu za ohybu a v tlaku
ČSN EN 1015-11ČSN EN 1015-11 Zkušební evropská norma určuje metodu pro stanovení pevnosti zatvrdlých malt v tahu za ohybu a v tlaku. Podstata spočívá ve zkoušení zkušebních těles rozměrů 40 mm x
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 14016-2 - Látky pro hořečnatou maltovinu pro potěrové materiály - Kaustický magnezit a chlorid hořečnatý - Část 2: Zkušební metody 
Katalogové číslo:  71763
ČSN EN 14016-2 - Látky pro hořečnatou maltovinu pro potěrové materiály - Kaustický magnezit a chlorid hořečnatý - Část 2: Zkušební metody
ČSN EN 14016-2ČSN EN 14016-2 Tato evropská norma určuje požadavky pro kaustický magnezit a chlorid hořečnatý, které mají být použity pro potěrové materiály z hořečnaté maltoviny a potěry z hořečn
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 13499 - Tepelně izolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Vnější tepelně izolační kompozitní systémy (ETICS) z pěnového polystyrenu - Specifikace 
Katalogové číslo:  70555
ČSN EN 13499 - Tepelně izolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Vnější tepelně izolační kompozitní systémy (ETICS) z pěnového polystyrenu - Specifikace
ČSN EN 13499ČSN EN 13499 Norma se vztahuje na vnější tepelně izolační kompozitní systémy (ETICS) z pěnového polystyrénu, které se dodávají jako sestava s deklarovaným tepelným odporem nejméně 1 m
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 7389 - Stavební konstrukce - Těsnicí hmoty - Stanovení elastického zotavení tmelů 
Katalogové číslo:  71132
ČSN EN ISO 7389 - Stavební konstrukce - Těsnicí hmoty - Stanovení elastického zotavení tmelů
ČSN EN ISO 7389ČSN EN ISO 7389 Tato norma určuje postup pro stanovení elastického zotavení tmelů po udržovaném protažení.
Cena:  171,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY
7200 Všeobecně7201 Základní zkušební metody pro silikáty7205 Geologie a petrografie, všeobecně7210 Zeminy, popisy a klasifikace7211 Zkušební metody hornin a zemin7212 Horniny stejnorodé, složené ze zrn jednoho nerostu7213 Horniny složené, žula apod.7214 Přírodní a umělý kámen7215 Nerosty nerudné, kameniva, zeminy, tuha7216 Nerosty nerudné, tuha, grafit7217 Nerosty nerudné, písky, kaoliny, kameniva a zeminy, tuha, slída, azbest7218 Lomařské a kamenické výrobky (z přírodního kamene) pro stavebnictví7219 Nerosty nerudné, kazivec, těživec7220 Strusky, škváry, popílky a křemičitý úlet7221 Pojiva na bázi cementu7222 Pojiva na bázi vápna7223 Přísady a pomocné látky k pojivům, tmely7224 Malty, maltové směsi, potěry7225 Stavební prvky z přírodního kamene7226 Cihlářské pálené výrobky7227 Pomocné výrobky pro zděné konstrukce7229 Vláknocementové trouby a tvarovky7230 Betonové a železobetonové prvky a dílce7231 Betonové a železobetonové trouby a tvarovky7232 Betonové dlaždice a betonová krytina7233 Stavební dílce speciální7234 Vláknocementové výrobky7236 Stavební dílce pro svislé konstrukce7237 Stavební dílce pro vodorovné konstrukce7243 Stavební materiály. Zkoušení odolnosti7247 Keramické výrobky - kachle7248 Keramické výrobky - zdravotnická keramika7250 Keramické materiály pro elektrotechniku7251 Stavební keramika7252 Keramika kanalizační, hospodářská a chemická7255 Porcelán užitkový, ozdobný, jemná keramika7256 Porcelán laboratorní a chemický7257 Keramické výrobky pro elektrotechniku7260 Žárovzdorné výrobky, všeobecně7261 Žárovzdorné výrobky šamotové, dinasové, tuhové a speciální7262 Žárovzdorné tvarovky7265 Žárovzdorné výrobky basické, jakost7270 Izolační materiály a výrobky všeobecně7271 Vnější tepelně izolační kompozitní systémy7272 Izolační materiály a výrobky směsové7273 Izolační materiály a výrobky z minerálních a přírodních vláken7275 Speciální technická keramika7276 Hydroizolační pásy a fólie7280 Stavební výrobky, posuzování uvolňování nebezpečných látek7291 Drtiče a podavače nerostných hmot7292 Mlýny na nerostné hmoty7293 Třídiče a odlučovače nerostných hmot
73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat