Sponzorovaný odkaz

72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN 15743+A1 - Struskosíranový cement - Složení, specifikace a kritéria shody 
Katalogové číslo:  98057
ČSN EN 15743+A1 - Struskosíranový cement - Složení, specifikace a kritéria shody
ČSN EN 15743+A1ČSN EN 15743+A1 Tato norma definuje a určuje specifikace pro struskosíranový cement a pro jeho složky. Definice struskosíranového cementu zahrnuje poměry složek, jejichž kombinací je
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 17628 - Geotechnický průzkum a zkoušení - Geotermální zkušební metody - Stanovení tepelné vodivosti zemin a hornin geotermálními výměníky ve vrtech 
Katalogové číslo:  98449
ČSN EN ISO 17628 - Geotechnický průzkum a zkoušení - Geotermální zkušební metody - Stanovení tepelné vodivosti zemin a hornin geotermálními výměníky ve vrtech
ČSN EN ISO 17628ČSN EN ISO 17628 This International Standard specifies requirements for the Geothermal Response Test (GRT). This test comprises the in situ determination of the thermal conductivity
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 12730 - Hydroizolační pásy a fólie - Asfaltové, plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech - Stanovení odolnosti proti statickému zatížení 
Katalogové číslo:  98119
ČSN EN 12730 - Hydroizolační pásy a fólie - Asfaltové, plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech - Stanovení odolnosti proti statickému zatížení
ČSN EN 12730ČSN EN 12730 This European Standard specifies a test for puncture by static loading for roofing membranes. Mechanical stress on membranes varies from static long-term loads to dynamic s
Cena:  171,- Kč
ČSN 72 1070 - Stanovení pH keramických surovin a hmot 
Katalogové číslo:  98214
ČSN 72 1070 - Stanovení pH keramických surovin a hmot
ČSN 72 1070ČSN 72 1070 Tato norma platí pro stanovení pH kaolinů, jílovinových zemin, pigmentů a jiných anorganických surovin a hmot, pokud se na ni příslušné normy nebo dohody odvolají.
Cena:  95,- Kč
ČSN 72 1077 - Stanovení hlavních technologických vlastností slévárenských jílových pojiv 
Katalogové číslo:  98210
ČSN 72 1077 - Stanovení hlavních technologických vlastností slévárenských jílových pojiv
ČSN 72 1077ČSN 72 1077 Tato norma platí pro zkoušení vaznosti bentonitů, slévárenských jílovinových zemin a pojivých složek obsažených v přírodních slévárenských píscích; s tím souvisí i zkoušení d
Cena:  232,- Kč
ČSN 72 1079 - Stanovení pevnosti v ohybu plavených kaolinů 
Katalogové číslo:  98224
ČSN 72 1079 - Stanovení pevnosti v ohybu plavených kaolinů
ČSN 72 1079ČSN 72 1079 Tato norma platí pro stanovení vlhkosti a hygroskopičnosti keramických surovin a dalších nerudných surovin i jiných anorganických látek, pokud se normy nebo dohody na ni odvo
Cena:  95,- Kč
ČSN 72 1086 - Stanovení drtitelnosti keramických stavebních materiálů 
Katalogové číslo:  98220
ČSN 72 1086 - Stanovení drtitelnosti keramických stavebních materiálů
ČSN 72 1086ČSN 72 1086 Tato norma platí pro stanovení drtitelnosti keramických stavebních materiálů, při velikosti zrn zavážky v rozmezí 2 mm až 50 mm a při velikosti zrn produktu drcení pod 2 mm.
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 1849-2 - Hydroizolační pásy a fólie - Stanovení tloušťky a plošné hmotnosti - Část 2: Plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech 
Katalogové číslo:  85794
ČSN EN 1849-2 - Hydroizolační pásy a fólie - Stanovení tloušťky a plošné hmotnosti - Část 2: Plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech
ČSN EN 1849-2ČSN EN 1849-2 Norma určuje postupy pro stanovení tloušťky a plošné hmotnosti plastových a pryžových pásů a fólií pro hydroizolaci střech.
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 14320-2 - Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Výrobky ze stříkané tvrdé polyurethanové (PUR) a polyisokyanurátové (PIR) pěny vyráběné in situ - Část 2: Specifikace pro zabudované izolační výrobky 
Katalogové číslo:  95793
ČSN EN 14320-2 - Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Výrobky ze stříkané tvrdé polyurethanové (PUR) a polyisokyanurátové (PIR) pěny vyráběné in situ - Část 2: Specifikace pro zabudované izolační výrobky
ČSN EN 14320-2ČSN EN 14320-2 Tato evropská norma specifikuje požadavky na výrobky pro izolaci zařízení budov a průmyslových instalací ze stříkané tvrdé polyurethanové (PUR) a polyisokyanurátové (
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 933-6 - Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 6: Posouzení povrchových charakteristik - Součinitel tekutosti kameniva 
Katalogové číslo:  96121
ČSN EN 933-6 - Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 6: Posouzení povrchových charakteristik - Součinitel tekutosti kameniva
ČSN EN 933-6ČSN EN 933-6 Tato norma určuje referenční metodu pro stanovení součinitele tekutosti hrubého a drobného kameniva, používanou při zkoušce typu a v případě pochybnosti. V jiných případech
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 1367-8 - Zkoušení odolnosti kameniva vůči teplotě a zvětrávání - Část 8: Stanovení odolnosti pórovitého kameniva proti rozpadu 
Katalogové číslo:  96056
ČSN EN 1367-8 - Zkoušení odolnosti kameniva vůči teplotě a zvětrávání - Část 8: Stanovení odolnosti pórovitého kameniva proti rozpadu
ČSN EN 1367-8ČSN EN 1367-8 Tato norma určuje referenční zkušební metodu pro stanovení odolnosti pórovitého kameniva (LWA), podle EN 13055, proti rozpadu, používanou při zkouškách typu a v případě p
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO 10545-8 - Keramické obkladové prvky - Část 8: Stanovení délkové teplotní roztažnosti 
Katalogové číslo:  96164
ČSN EN ISO 10545-8 - Keramické obkladové prvky - Část 8: Stanovení délkové teplotní roztažnosti
ČSN EN ISO 10545-8ČSN EN ISO 10545-8 Tato norma stanovuje postup zjišťování koeficientu délkové teplotní roztažnosti keramických obkladových prvků.
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 13170+A1 - Tepelněizolační výrobky pro budovy - Průmyslově vyráběné výrobky z expandovaného korku (ICB) - Specifikace 
Katalogové číslo:  99731
ČSN EN 13170+A1 - Tepelněizolační výrobky pro budovy - Průmyslově vyráběné výrobky z expandovaného korku (ICB) - Specifikace
ČSN EN 13170+A1ČSN EN 13170+A1 Tato harmonizovaná evropská norma uvádí požadavky na průmyslově vyráběné výrobky z expandovaného korku (ICB), které se používají pro tepelnou izolaci budov. Výrobky s
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 16069+A1 - Tepelněizolační výrobky pro budovy - Průmyslově vyráběné výrobky z polyethylenové pěny (PEF) - Specifikace 
Katalogové číslo:  99735
ČSN EN 16069+A1 - Tepelněizolační výrobky pro budovy - Průmyslově vyráběné výrobky z polyethylenové pěny (PEF) - Specifikace
ČSN EN 16069+A1ČSN EN 16069+A1 Tato harmonizovaná evropská norma uvádí požadavky na průmyslově vyráběné výrobky z polyethylenové pěny (PEF), s opláštěním nebo bez opláštění, které se používají pro
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 1007-5 - Speciální technická keramika - Keramické kompozity - Zkušební metody vláknových výztuží - Část 5: Stanovení rozdělení pevnosti v tahu a deformace v tahu do přetržení vláken ve svazku při pokojové teplotě 
Katalogové číslo:  86891
ČSN EN 1007-5 - Speciální technická keramika - Keramické kompozity - Zkušební metody vláknových výztuží - Část 5: Stanovení rozdělení pevnosti v tahu a deformace v tahu do přetržení  vláken ve svazku při pokojové teplotě
ČSN EN 1007-5ČSN EN 1007-5 Tato norma určuje podmínky, přístroje a postupy k určení rozdělení pevnosti v tahu a deformace v tahu keramických vláken ve svazku vláken při pokojové teplotě. Norma plat
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 15368+A1 - Hydraulické stavební pojivo pro nekonstrukční použití - Definice, specifikace a kritéria shody 
Katalogové číslo:  87033
ČSN EN 15368+A1 - Hydraulické stavební pojivo pro nekonstrukční použití - Definice, specifikace a kritéria shody
ČSN EN 15368+A1ČSN EN 15368+A1 Tato norma se vztahuje na hydraulické stavební pojivo pro nekonstrukční použití ve stavebnictví a používá se pro přípravu malt pro zdění, malt pro vnitřní a vnější om
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 1071-13 - Speciální technická keramika - Metody zkoušení keramických povlaků - Část 13: Stanovení stupně opotřebení metodou dřík na disku 
Katalogové číslo:  87088
ČSN EN 1071-13 - Speciální technická keramika - Metody zkoušení keramických povlaků - Část 13: Stanovení stupně opotřebení metodou dřík na disku
ČSN EN 1071-13ČSN EN 1071-13 Tato norma popisuje metodu pro hodnocení opotřebení keramických povlaků použitím zkoušky, v které se uvede dřík s plochým nebo kulovým zakončením při zatížení do kont
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 15599-1 - Tepelně izolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Tepelně izolační výrobky z expandovaného perlitu (EP) vyráběné in-situ - Část 1: Specifikace pro stmelené a volně sypané výrobky před zabudováním 
Katalogové číslo:  87366
ČSN EN 15599-1 - Tepelně izolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Tepelně izolační výrobky z expandovaného perlitu (EP) vyráběné in-situ - Část 1: Specifikace pro stmelené a volně sypané výrobky před zabudováním
ČSN EN 15599-1ČSN EN 15599-1 Tato evropská harmonizovaná norma specifikuje požadavky na výrobky z expandovaného perlitu, které jsou používány jako tepelná izolace zařízení budov a průmyslových inst
Cena:  347,- Kč
ČSN 72 7308 ZMĚNA 1 - Minerální vlna. Technické požadavky 
Katalogové číslo:  18181
ČSN 72 7308 ZMĚNA 1 - Minerální vlna. Technické požadavky
ČSN 72 7308 ZMĚNA 1
Cena:  34,- Kč
ČSN EN 14618 - Umělý kámen - Terminologie a klasifikace 
Katalogové číslo:  84900
ČSN EN 14618 - Umělý kámen - Terminologie a klasifikace
ČSN EN 14618ČSN EN 14618 Tato normat určuje terminologii a klasifikaci výrobků z umělého kamene. Výrobky z umělého kamene jsou průmyslové výrobky vyrobené hlavně z cementu, pryskyřice nebo jejich s
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 820-5 - Speciální technická keramika - Termomechanické vlastnosti monolitické keramiky - Část 5: Stanovení modulů pružnosti při zvýšených teplotách 
Katalogové číslo:  85010
ČSN EN 820-5 - Speciální technická keramika - Termomechanické vlastnosti monolitické keramiky - Část 5: Stanovení modulů pružnosti při zvýšených teplotách
ČSN EN 820-5ČSN EN 820-5 Tato norma popisuje metody pro stanovení modulů pružnosti, zejména Youngova modulu, modulu pružnosti ve smyku a Poissonova poměru, u speciální technické keramiky při teplot
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 480-10 - Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Zkušební metody - Část 10: Stanovení obsahu vodou rozpustných chloridů 
Katalogové číslo:  85199
ČSN EN 480-10 - Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Zkušební metody - Část 10: Stanovení obsahu vodou rozpustných chloridů
ČSN EN 480-10ČSN EN 480-10 Tato norma stanovuje postup pro určení obsahu vodou rozpustných halogenů (s výjimkou fluoridů) v přísadách. Celkový obsah vodou rozpustných halogenů je vyjádřen jako obsa
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 15283-2+A1 - Sádrové desky vyztužené vlákny - Definice, požadavky a zkušební metody - Část 2: Sádrovláknité desky 
Katalogové číslo:  85005
ČSN EN 15283-2+A1 - Sádrové desky vyztužené vlákny - Definice, požadavky a zkušební metody - Část 2: Sádrovláknité desky
ČSN EN 15283-2+A1ČSN EN 15283-2+A1 Tato norma určuje vlastnosti a požadavky na sádrovláknité desky, které jsou použity ve stavebních konstrukcích, včetně desek, které jsou určeny k následným výrobn
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 1367-2 - Zkoušení odolnosti kameniva vůči teplotě a zvětrávání - Část 2: Zkouška síranem hořečnatým 
Katalogové číslo:  86061
ČSN EN 1367-2 - Zkoušení odolnosti kameniva vůči teplotě a zvětrávání - Část 2: Zkouška síranem hořečnatým
ČSN EN 1367-2ČSN EN 1367-2 Tato evropská norma popisuje referenční metodu používanou pro zkoušku typu a v případě sporu pro posouzení chování kameniva, které je vystavené cyklickému působení ponoře
Cena:  232,- Kč
ČSN 72 7221-1 - Tepelně izolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Část 1: Typy konstrukcí a kategorie použití 
Katalogové číslo:  80432
ČSN 72 7221-1 - Tepelně izolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Část 1: Typy konstrukcí a kategorie použití
ČSN 72 7221-1ČSN 72 7221-1 Tato norma stanovuje typy konstrukcí a kategorie použití tepelně izolačních výrobků podle EN 13162 až EN 13171 ve stavebních konstrukcích, které jsou podkladem pro vymeze
Cena:  347,- Kč
ČSN P CEN/TR 196-4 - Metody zkoušení cementu - Část 4: Kvantitativní stanovení hlavních složek 
Katalogové číslo:  81048
ČSN P CEN/TR 196-4 - Metody zkoušení cementu - Část 4: Kvantitativní stanovení hlavních složek
ČSN P CEN/TR 196-4ČSN P CEN/TR 196-4 Tato předběžná norma uvádí postupy pro kvantitativní stanovení obsahu složek v cementech odpovídajících EN 197-1.
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 21587-3 - Chemický rozbor žárovzdorných výrobků hlinitokřemičitých (alternativa k rentgenové fluorescenční analýze) - Část 3: Postup s induktivně vázanou plazmou a pomocí atomové absorpční spektrometrie 
Katalogové číslo:  81050
ČSN EN ISO 21587-3 - Chemický rozbor žárovzdorných výrobků hlinitokřemičitých (alternativa k rentgenové fluorescenční analýze) - Část 3: Postup s induktivně vázanou plazmou a pomocí atomové absorpční spektrometrie
ČSN EN ISO 21587-3ČSN EN ISO 21587-3 Tato norma určuje metody atomové emisní spektrometrie s induktivně vázanou plazmou (ICP/AES) a plamenové atomové absorpční spektrometrie (FAAS) pro chemickou an
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 21078-2 - Stanovení obsahu oxidu boritého v žárovzdorných výrobcích - Část 2: Postup s kyselou extrakcí ke stanovení obsahu oxidu boritého v pojivech 
Katalogové číslo:  81041
ČSN EN ISO 21078-2 - Stanovení obsahu oxidu boritého v žárovzdorných výrobcích - Část 2: Postup s kyselou extrakcí ke stanovení obsahu oxidu boritého v pojivech
ČSN EN ISO 21078-2ČSN EN ISO 21078-2 Tato norma určuje postup stanovení chemického rozboru oxidu boritého, který je součástí pojiva žárovzdorných hlinitokřemičitých výrobků, metodou kyselé extrakce
Cena:  232,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY
7200 Všeobecně7201 Základní zkušební metody pro silikáty7205 Geologie a petrografie, všeobecně7210 Zeminy, popisy a klasifikace7211 Zkušební metody hornin a zemin7212 Horniny stejnorodé, složené ze zrn jednoho nerostu7213 Horniny složené, žula apod.7214 Přírodní a umělý kámen7215 Nerosty nerudné, kameniva, zeminy, tuha7216 Nerosty nerudné, tuha, grafit7217 Nerosty nerudné, písky, kaoliny, kameniva a zeminy, tuha, slída, azbest7218 Lomařské a kamenické výrobky (z přírodního kamene) pro stavebnictví7219 Nerosty nerudné, kazivec, těživec7220 Strusky, škváry, popílky a křemičitý úlet7221 Pojiva na bázi cementu7222 Pojiva na bázi vápna7223 Přísady a pomocné látky k pojivům, tmely7224 Malty, maltové směsi, potěry7225 Stavební prvky z přírodního kamene7226 Cihlářské pálené výrobky7227 Pomocné výrobky pro zděné konstrukce7229 Vláknocementové trouby a tvarovky7230 Betonové a železobetonové prvky a dílce7231 Betonové a železobetonové trouby a tvarovky7232 Betonové dlaždice a betonová krytina7233 Stavební dílce speciální7234 Vláknocementové výrobky7236 Stavební dílce pro svislé konstrukce7237 Stavební dílce pro vodorovné konstrukce7243 Stavební materiály. Zkoušení odolnosti7247 Keramické výrobky - kachle7248 Keramické výrobky - zdravotnická keramika7250 Keramické materiály pro elektrotechniku7251 Stavební keramika7252 Keramika kanalizační, hospodářská a chemická7255 Porcelán užitkový, ozdobný, jemná keramika7256 Porcelán laboratorní a chemický7257 Keramické výrobky pro elektrotechniku7260 Žárovzdorné výrobky, všeobecně7261 Žárovzdorné výrobky šamotové, dinasové, tuhové a speciální7262 Žárovzdorné tvarovky7265 Žárovzdorné výrobky basické, jakost7270 Izolační materiály a výrobky všeobecně7271 Vnější tepelně izolační kompozitní systémy7272 Izolační materiály a výrobky směsové7273 Izolační materiály a výrobky z minerálních a přírodních vláken7275 Speciální technická keramika7276 Hydroizolační pásy a fólie7280 Stavební výrobky, posuzování uvolňování nebezpečných látek7291 Drtiče a podavače nerostných hmot7292 Mlýny na nerostné hmoty7293 Třídiče a odlučovače nerostných hmot
73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat