Sponzorovaný odkaz

72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN 72 2601 ZMĚNA 2 - Skúšanie tehliarskych výrobkov. Spoločné ustanovenia 
Katalogové číslo:  56987
ČSN 72 2601 ZMĚNA 2 - Skúšanie tehliarskych výrobkov. Spoločné ustanovenia
ČSN 72 2601 ZMĚNA 2
Cena:  34,- Kč
ČSN 72 0000 - Keramické názvosloví 
Katalogové číslo:  30724
ČSN 72 0000 - Keramické názvosloví
ČSN 72 0000ČSN 72 0000 Norma stanoví české a slovenské názvy a definice základních pojmů vyskytujících se ve všech keramických oborech, tj. u keramických surovin, stavební, užitkové, technické a
Cena:  655,- Kč
ČSN P CEN/TR 196-4 - Metody zkoušení cementu - Část 4: Kvantitativní stanovení hlavních složek 
Katalogové číslo:  81048
ČSN P CEN/TR 196-4 - Metody zkoušení cementu - Část 4: Kvantitativní stanovení hlavních složek
ČSN P CEN/TR 196-4ČSN P CEN/TR 196-4 Tato předběžná norma uvádí postupy pro kvantitativní stanovení obsahu složek v cementech odpovídajících EN 197-1.
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 21587-3 - Chemický rozbor žárovzdorných výrobků hlinitokřemičitých (alternativa k rentgenové fluorescenční analýze) - Část 3: Postup s induktivně vázanou plazmou a pomocí atomové absorpční spektrometrie 
Katalogové číslo:  81050
ČSN EN ISO 21587-3 - Chemický rozbor žárovzdorných výrobků hlinitokřemičitých (alternativa k rentgenové fluorescenční analýze) - Část 3: Postup s induktivně vázanou plazmou a pomocí atomové absorpční spektrometrie
ČSN EN ISO 21587-3ČSN EN ISO 21587-3 Tato norma určuje metody atomové emisní spektrometrie s induktivně vázanou plazmou (ICP/AES) a plamenové atomové absorpční spektrometrie (FAAS) pro chemickou an
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 21078-2 - Stanovení obsahu oxidu boritého v žárovzdorných výrobcích - Část 2: Postup s kyselou extrakcí ke stanovení obsahu oxidu boritého v pojivech 
Katalogové číslo:  81041
ČSN EN ISO 21078-2 - Stanovení obsahu oxidu boritého v žárovzdorných výrobcích - Část 2: Postup s kyselou extrakcí ke stanovení obsahu oxidu boritého v pojivech
ČSN EN ISO 21078-2ČSN EN ISO 21078-2 Tato norma určuje postup stanovení chemického rozboru oxidu boritého, který je součástí pojiva žárovzdorných hlinitokřemičitých výrobků, metodou kyselé extrakce
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 934-1 - Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Část 1: Společné požadavky 
Katalogové číslo:  81723
ČSN EN 934-1 - Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Část 1: Společné požadavky
ČSN EN 934-1ČSN EN 934-1 Tato norma stanovuje společné požadavky pro všechny přísady zahrnuté v normách EN 934-2, EN 934-3, EN 934-4 a EN 934-5, které obsahují specifické požadavky pro každý typ př
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 14934 - Tepelně izolační a lehké výplňové výrobky pro inženýrské stavby - Průmyslově vyráběné výrobky z extrudovaného polystyrenu (XPS) - Specifikace 
Katalogové číslo:  81270
ČSN EN 14934 - Tepelně izolační a lehké výplňové výrobky pro inženýrské stavby - Průmyslově vyráběné výrobky z extrudovaného polystyrenu (XPS) - Specifikace
ČSN EN 14934ČSN EN 14934 Tato evropská norma specifikuje požadavky na průmyslově vyráběné výrobky z extrudovaného polystyrenu, které se používají k izolaci proti mrazu silnic, železnic, dopravních
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 1367-4 - Zkoušení odolnosti kameniva vůči teplotě a zvětrávání - Část 4: Stanovení smršťování 
Katalogové číslo:  81960
ČSN EN 1367-4 - Zkoušení odolnosti kameniva vůči teplotě a zvětrávání - Část 4: Stanovení smršťování
ČSN EN 1367-4ČSN EN 1367-4 Tato norma určuje referenční metodu používanou pro zkoušku typu a v případech sporu pro posouzení vlivu kameniva na smršťování betonu. Pro jiné účely, zejména pro řízení
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 12620+A1 - Kamenivo do betonu 
Katalogové číslo:  82317
ČSN EN 12620+A1 - Kamenivo do betonu
ČSN EN 12620+A1ČSN EN 12620+A1 Tato norma určuje vlastnosti kameniva a fileru jako kameniva, získaného úpravou přírodního, umělého nebo recyklovaného materiálu a směsi těchto kameniv pro použití do
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 13755 - Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení nasákavosti vodou za atmosférického tlaku 
Katalogové číslo:  82386
ČSN EN 13755 - Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení nasákavosti vodou za atmosférického tlaku
ČSN EN 13755ČSN EN 13755 Tato norma určuje metodu pro stanovení nasákavosti vodou přírodního kamene ponořením do vody za atmosférického tlaku.
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 13279-1 - Sádrová pojiva a sádrové malty pro vnitřní omítky - Část 1: Definice a požadavky 
Katalogové číslo:  83017
ČSN EN 13279-1 - Sádrová pojiva a sádrové malty pro vnitřní omítky - Část 1: Definice a požadavky
ČSN EN 13279-1ČSN EN 13279-1 Tato norma uvádí vlastnosti a požadavky na práškové výrobky určené pro stavební účely, jejichž základní složkou je sádrové pojivo. Tato norma zahrnuje předem umísené st
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 21068-3 - Chemický rozbor žárovzdorných výrobků a surovin obsahujících karbid křemíku - Část 3: Stanovení obsahu dusíku, kyslíku, kovových a oxidických složek 
Katalogové číslo:  83008
ČSN EN ISO 21068-3 - Chemický rozbor žárovzdorných výrobků a surovin obsahujících karbid křemíku - Část 3: Stanovení obsahu dusíku, kyslíku, kovových a oxidických složek
ČSN EN ISO 21068-3ČSN EN ISO 21068-3 Tato norma uvádí postupy stanovení celkového obsahu dusíku a dusíku vyjádřeného jako nitrid křemíku, celkového obsahu kyslíku a volných kovových a oxidických sl
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 13596 - Hydroizolační pásy a fólie - Hydroizolace betonových mostovek a ostatních pojížděných betonových ploch - Stanovení přilnavosti v tahu 
Katalogové číslo:  73647
ČSN EN 13596 - Hydroizolační pásy a fólie - Hydroizolace betonových mostovek a ostatních pojížděných betonových ploch - Stanovení přilnavosti v tahu
ČSN EN 13596ČSN EN 13596 Tato norma je určena pro hydroizolační pásy betonových mostovek a ostatních pojížděných betonových ploch a to pro asfaltové pásy. Norma stanovuje zkušební metodu pro zjiš
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 14437 - Stanovení odolnosti proti nadzvedávání položených pálených a betonových střešních tašek - Zkušební metoda pro střešní systémy 
Katalogové číslo:  73645
ČSN EN 14437 - Stanovení odolnosti proti nadzvedávání položených pálených a betonových střešních tašek - Zkušební metoda pro střešní systémy
ČSN EN 14437ČSN EN 14437 Norma specifikuje zkušební metodu pro stanovení odolností proti nadzvedávání položených pálených nebo betonových střešních tašek podle EN 490 a EN 1304, které se volně po
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 450-2 - Popílek do betonu - Část 2: Hodnocení shody 
Katalogové číslo:  73984
ČSN EN 450-2 - Popílek do betonu - Část 2: Hodnocení shody
ČSN EN 450-2ČSN EN 450-2 Tato evropská norma určuje postup pro hodnocení shody popílku s ČSN EN 450-1. Uvádí technická pravidla pro řízení výroby výrobcem, včetně zkoušek vzorků vlastní kontroly.
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 10081-3 - Klasifikace žárovzdorných výrobků tvarových hutných - Část 3: Zásadité výrobky obsahující 7 % až 50 % zbytkového uhlíku 
Katalogové číslo:  74040
ČSN EN ISO 10081-3 - Klasifikace žárovzdorných výrobků tvarových hutných - Část 3: Zásadité výrobky obsahující 7 % až 50 % zbytkového uhlíku
ČSN EN ISO 10081-3ČSN EN ISO 10081-3 Tato část normy ISO 10081 stanovuje klasifikaci a označování zásaditých žárovzdorných výrobků tvarových hutných obsahujících 7 % až 50 % zbytkového uhlíku po
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 14617-9 - Umělý kámen - Zkušební metody - Část 9: Stanovení odolnosti proti nárazu 
Katalogové číslo:  74497
ČSN EN 14617-9 - Umělý kámen - Zkušební metody - Část 9: Stanovení odolnosti proti nárazu
ČSN EN 14617-9ČSN EN 14617-9 Tato evropská norma určuje metodu pro stanovení odolnosti proti nárazu plochých výrobků z umělého kamene.
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 12843 - Betonové prefabrikáty - Stožáry a sloupy 
Katalogové číslo:  73515
ČSN EN 12843 - Betonové prefabrikáty - Stožáry a sloupy
ČSN EN 12843ČSN EN 12843 Tato evropská harmonizovaná norma uvádí požadavky pro prefabrikované betonové sloupy, obecně také označované jako stožáry, které mohou být vyrobené z jednoho kusu nebo se
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 14580 - Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení statického modulu pružnosti 
Katalogové číslo:  74762
ČSN EN 14580 - Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení statického modulu pružnosti
ČSN EN 14580ČSN EN 14580 Tato evropská norma určuje metodu pro stanovení statického modulu pružnosti přírodního kamene v jednoosém tlaku.
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 8339 - Stavební konstrukce - Těsnicí hmoty - Tmely - Stanovení tahových vlastností (protažení při přetržení) 
Katalogové číslo:  75059
ČSN EN ISO 8339 - Stavební konstrukce - Těsnicí hmoty - Tmely - Stanovení tahových vlastností (protažení při přetržení)
ČSN EN ISO 8339ČSN EN ISO 8339 Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 8339:2005. Norma určuje postup pro stanovení pevnosti v tahu těsnicích tmelů používaných ve spárách stavebních kons
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO 11432 - Stavební konstrukce - Těsnicí hmoty - Tmely - Stanovení odolnosti proti stlačení 
Katalogové číslo:  75057
ČSN EN ISO 11432 - Stavební konstrukce - Těsnicí hmoty - Tmely - Stanovení odolnosti proti stlačení
ČSN EN ISO 11432ČSN EN ISO 11432 Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 11432:2005. Norma určuje postup pro stanovení odolnosti proti stlačení tmelů používaných pro těsnění stavebních kon
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 539-1 - Pálené střešní tašky pro skládané krytiny - Stanovení fyzikálních charakteristik - Část 1: Zkouška prosákavosti 
Katalogové číslo:  74859
ČSN EN 539-1 - Pálené střešní tašky pro skládané krytiny - Stanovení fyzikálních charakteristik - Část 1: Zkouška prosákavosti
ČSN EN 539-1ČSN EN 539-1 Norma popisuje dvě zkušební metody pro zkoušení prosákavosti pálených střešních tašek a tvarovek. Metody se považují za rovnocenné. Z důvodu odlišného tvaru nejsou zkušeb
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 480-5 - Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Zkušební metody - Část 5: Stanovení kapilární absorpce 
Katalogové číslo:  75610
ČSN EN 480-5 - Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Zkušební metody - Část 5: Stanovení kapilární absorpce
ČSN EN 480-5ČSN EN 480-5 Tato evropská norma popisuje postup pro stanovení vlivu přísad na kapilární absorpci malty.
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 1367-2 - Zkoušení odolnosti kameniva vůči teplotě a zvětrávání - Část 2: Zkouška síranem hořečnatým 
Katalogové číslo:  86061
ČSN EN 1367-2 - Zkoušení odolnosti kameniva vůči teplotě a zvětrávání - Část 2: Zkouška síranem hořečnatým
ČSN EN 1367-2ČSN EN 1367-2 Tato evropská norma popisuje referenční metodu používanou pro zkoušku typu a v případě sporu pro posouzení chování kameniva, které je vystavené cyklickému působení ponoře
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 1007-5 - Speciální technická keramika - Keramické kompozity - Zkušební metody vláknových výztuží - Část 5: Stanovení rozdělení pevnosti v tahu a deformace v tahu do přetržení vláken ve svazku při pokojové teplotě 
Katalogové číslo:  86891
ČSN EN 1007-5 - Speciální technická keramika - Keramické kompozity - Zkušební metody vláknových výztuží - Část 5: Stanovení rozdělení pevnosti v tahu a deformace v tahu do přetržení vláken ve svazku při pokojové teplotě
ČSN EN 1007-5ČSN EN 1007-5 Tato norma určuje podmínky, přístroje a postupy k určení rozdělení pevnosti v tahu a deformace v tahu keramických vláken ve svazku vláken při pokojové teplotě. Norma plat
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 15368+A1 - Hydraulické stavební pojivo pro nekonstrukční použití - Definice, specifikace a kritéria shody 
Katalogové číslo:  87033
ČSN EN 15368+A1 - Hydraulické stavební pojivo pro nekonstrukční použití - Definice, specifikace a kritéria shody
ČSN EN 15368+A1ČSN EN 15368+A1 Tato norma se vztahuje na hydraulické stavební pojivo pro nekonstrukční použití ve stavebnictví a používá se pro přípravu malt pro zdění, malt pro vnitřní a vnější om
Cena:  347,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY
7200 Všeobecně7201 Základní zkušební metody pro silikáty7205 Geologie a petrografie, všeobecně7210 Zeminy, popisy a klasifikace7211 Zkušební metody hornin a zemin7212 Horniny stejnorodé, složené ze zrn jednoho nerostu7213 Horniny složené, žula apod.7214 Přírodní a umělý kámen7215 Nerosty nerudné, kameniva, zeminy, tuha7216 Nerosty nerudné, tuha, grafit7217 Nerosty nerudné, písky, kaoliny, kameniva a zeminy, tuha, slída, azbest7218 Lomařské a kamenické výrobky (z přírodního kamene) pro stavebnictví7219 Nerosty nerudné, kazivec, těživec7220 Strusky, škváry, popílky a křemičitý úlet7221 Pojiva na bázi cementu7222 Pojiva na bázi vápna7223 Přísady a pomocné látky k pojivům, tmely7224 Malty, maltové směsi, potěry7225 Stavební prvky z přírodního kamene7226 Cihlářské pálené výrobky7227 Pomocné výrobky pro zděné konstrukce7229 Vláknocementové trouby a tvarovky7230 Betonové a železobetonové prvky a dílce7231 Betonové a železobetonové trouby a tvarovky7232 Betonové dlaždice a betonová krytina7233 Stavební dílce speciální7234 Vláknocementové výrobky7236 Stavební dílce pro svislé konstrukce7237 Stavební dílce pro vodorovné konstrukce7243 Stavební materiály. Zkoušení odolnosti7247 Keramické výrobky - kachle7248 Keramické výrobky - zdravotnická keramika7250 Keramické materiály pro elektrotechniku7251 Stavební keramika7252 Keramika kanalizační, hospodářská a chemická7255 Porcelán užitkový, ozdobný, jemná keramika7256 Porcelán laboratorní a chemický7257 Keramické výrobky pro elektrotechniku7260 Žárovzdorné výrobky, všeobecně7261 Žárovzdorné výrobky šamotové, dinasové, tuhové a speciální7262 Žárovzdorné tvarovky7265 Žárovzdorné výrobky basické, jakost7270 Izolační materiály a výrobky všeobecně7271 Vnější tepelně izolační kompozitní systémy7272 Izolační materiály a výrobky směsové7273 Izolační materiály a výrobky z minerálních a přírodních vláken7275 Speciální technická keramika7276 Hydroizolační pásy a fólie7280 Stavební výrobky, posuzování uvolňování nebezpečných látek7291 Drtiče a podavače nerostných hmot7292 Mlýny na nerostné hmoty7293 Třídiče a odlučovače nerostných hmot
73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat