Sponzorovaný odkaz

72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN 993-2 - Zkušební metody pro žárovzdorné výrobky tvarové hutné. Část 2: Stanovení hustoty 
Katalogové číslo:  20353
ČSN EN 993-2 - Zkušební metody pro žárovzdorné výrobky tvarové hutné. Část 2: Stanovení hustoty
ČSN EN 993-2ČSN EN 993-2 Tato část EN 993 stanoví metodu měření hustoty žárovzdorných výrobků a surovin.
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 821-1 - Speciální technická keramika. Monolitická keramika. Termofyzikální vlastnosti. Část 1: Stanovení tepelné roztažnosti 
Katalogové číslo:  20567
ČSN EN 821-1 - Speciální technická keramika. Monolitická keramika. Termofyzikální vlastnosti. Část 1: Stanovení tepelné roztažnosti
ČSN EN 821-1ČSN EN 821-1 Tato část EN 821 obsahuje popis metody ke stanovení lineární tepelné délkové roztažnosti monolitické speciální technické keramiky, až do maximální teploty 1500 °C (viz 5.
Cena:  232,- Kč
ČSN 72 1127 ZMĚNA a - Stanovení zrnitosti keramických látek sedimentací 
Katalogové číslo:  36299
ČSN 72 1127 ZMĚNA a - Stanovení zrnitosti keramických látek sedimentací
ČSN 72 1127 ZMĚNA a
Cena:  73,- Kč
ČSN EN 1015-3 - Zkušební metody malt pro zdivo - Část 3: Stanovení konzistence čerstvé malty (s použitím střásacího stolku) 
Katalogové číslo:  58363
ČSN EN 1015-3 - Zkušební metody malt pro zdivo - Část 3: Stanovení konzistence čerstvé malty (s použitím střásacího stolku)
ČSN EN 1015-3ČSN EN 1015-3 Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1015-3:1999. Evropská norma EN 1015-3:1999 má status české technické normy. Tato evropská norma určuje metodu stanovení ko
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 12039 - Hydroizolační pásy a fólie - Asfaltové pásy pro hydroizolaci střech - Stanovení přilnavosti posypu 
Katalogové číslo:  60013
ČSN EN 12039 - Hydroizolační pásy a fólie - Asfaltové pásy pro hydroizolaci střech - Stanovení přilnavosti posypu
ČSN EN 12039ČSN EN 12039 ČSN EN 12039 stanovuje zkušební metodu pro zajištění přilnavosti posypu asfaltových pásů při zkoušce kartáčováním. Hmotnost posypu odstraněného kartáčováním (50 cyklů) s
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO 10545-11 - Keramické obkladové prvky - Část 11: Stanovení odolnosti glazury proti vzniku trhlin - Glazované obkladové prvky 
Katalogové číslo:  26525
ČSN EN ISO 10545-11 - Keramické obkladové prvky - Část 11: Stanovení odolnosti glazury proti vzniku trhlin - Glazované obkladové prvky
ČSN EN ISO 10545-11ČSN EN ISO 10545-11 Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 10545-11:1996. Evropská norma EN ISO 10545-11:1996 má status české technické normy. Oznámení o schválení:
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 1217 - Materiály a předměty ve styku s potravinami - Nasákavost keramických předmětů - Metody zkoušení 
Katalogové číslo:  52509
ČSN EN 1217 - Materiály a předměty ve styku s potravinami - Nasákavost keramických předmětů - Metody zkoušení
ČSN EN 1217ČSN EN 1217 Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1217:1997. Evropská norma EN 1217:1997 má status české technické normy. Tato evropská norma specifikuje zkušební metody pro st
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 1094-2 - Žárovzdorné výrobky izolační - Část 2: Klasifikace tvarových výrobků 
Katalogové číslo:  56364
ČSN EN 1094-2 - Žárovzdorné výrobky izolační - Část 2: Klasifikace tvarových výrobků
ČSN EN 1094-2ČSN EN 1094-2 Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1094-2:1998. Evropská norma EN 1094-2:1998 má status české technické normy. Oznámení o schválení: Text mezinárodní normy I
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 772-2 - Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 2: Stanovení poměrné průřezové plochy otvorů ve zdicích prvcích (vtiskem na papír) 
Katalogové číslo:  56801
ČSN EN 772-2 - Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 2: Stanovení poměrné průřezové plochy otvorů ve zdicích prvcích (vtiskem na papír)
ČSN EN 772-2ČSN EN 772-2 Tato norma je českou verzí evropské normy EN 772-2:1998. Evropská norma EN 772-2:1998 má status české technické normy. Tato druhá část evropské normy určuje postup stano
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 772-10 - Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 10: Stanovení vlhkosti vápenopískových zdicích prvků a pórobetonových tvárnic 
Katalogové číslo:  56806
ČSN EN 772-10 - Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 10: Stanovení vlhkosti vápenopískových zdicích prvků a pórobetonových tvárnic
ČSN EN 772-10ČSN EN 772-10 Tato norma je českou verzí evropské normy EN 772-10:1999. Evropská norma EN 772-10:1999 má status české technické normy. Tato desátá část evropské normy určuje postup
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 1170-4 - Prefabrikované betonové výrobky - Zkušební metoda pro sklovláknobeton - Část 4: Stanovení pevnosti v tahu za ohybu "Zjednodušená zkouška pevnosti v tahu za ohybu" 
Katalogové číslo:  56170
ČSN EN 1170-4 - Prefabrikované betonové výrobky - Zkušební metoda pro sklovláknobeton - Část 4: Stanovení pevnosti v tahu za ohybu "Zjednodušená zkouška pevnosti v tahu za ohybu"
ČSN EN 1170-4ČSN EN 1170-4 Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1170-4:1997. Evropská norma EN 1170-4:1997 má status české technické normy. Poznámka recenzenta: Zkratka pro sklovláknobe
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 1015-2 - Zkušební metody malt pro zdivo - Část 2: Odběr základních vzorků malt a příprava zkušebních malt 
Katalogové číslo:  57102
ČSN EN 1015-2 - Zkušební metody malt pro zdivo - Část 2: Odběr základních vzorků malt a příprava zkušebních malt
ČSN EN 1015-2ČSN EN 1015-2 Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1015-2:1998. Evropská norma EN 1015-2:1998 má status české technické normy. Tato evropská norma určuje metodu odběru zákla
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 1015-6 - Zkušební metody malt pro zdivo - Část 6: Stanovení objemové hmotnosti čerstvé malty 
Katalogové číslo:  57104
ČSN EN 1015-6 - Zkušební metody malt pro zdivo - Část 6: Stanovení objemové hmotnosti čerstvé malty
ČSN EN 1015-6ČSN EN 1015-6 Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1015-6:1998. Evropská norma EN 1015-6:1998 má status české technické normy. Tato evropská norma určuje metodu stanovení ob
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 993-17 - Zkušební metody pro žárovzdorné výrobky tvarové hutné - Část 17: Stanovení objemové hmotnosti zrněných materiálů rtuťovou metodou 
Katalogové číslo:  57224
ČSN EN 993-17 - Zkušební metody pro žárovzdorné výrobky tvarové hutné - Část 17: Stanovení objemové hmotnosti zrněných materiálů rtuťovou metodou
ČSN EN 993-17ČSN EN 993-17 Tato norma je českou verzí evropské normy EN 993-17:1998. Evropská norma EN 993-17:1998 má status české technické normy. Norma (ČSN) EN 993 se skládá z následujících 2
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 846-2 - Zkušební metody pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce - Část 2: Stanovení soudržnosti předem zhotovené výztuže do ložných spár 
Katalogové číslo:  60742
ČSN EN 846-2 - Zkušební metody pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce - Část 2: Stanovení soudržnosti předem zhotovené výztuže do ložných spár
ČSN EN 846-2ČSN EN 846-2 Tato evropská norma určuje postup pro stanovení soudržnosti předem zhotovené výztuže do ložných spár ve zděných zkušebních tělesech, zhotovených z určených zdicích prvků
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 846-11 - Zkušební metody pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce - Část 11: Stanovení rozměrů a prohnutí překladů 
Katalogové číslo:  60743
ČSN EN 846-11 - Zkušební metody pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce - Část 11: Stanovení rozměrů a prohnutí překladů
ČSN EN 846-11ČSN EN 846-11 Tato evropská norma určuje postup pro stanovení rozměrů a přímosti či prohnutí jednoduchých překladů, kombinovaných překladů, nebo předem zhotovených prvků pro spřažen
Cena:  171,- Kč
ČSN 72 2602 ZMĚNA a - Skúšanie tehliarskych výrobkov. Zisťovanie vzhľadu a rozmerov 
Katalogové číslo:  14588
ČSN 72 2602 ZMĚNA a - Skúšanie tehliarskych výrobkov. Zisťovanie vzhľadu a rozmerov
ČSN 72 2602 ZMĚNA a
Cena:  73,- Kč
ČSN EN 932-3 - Zkoušení všeobecných vlastností kameniva - Část 3: Postup a názvosloví pro jednoduchý petrografický popis 
Katalogové číslo:  26529
ČSN EN 932-3 - Zkoušení všeobecných vlastností kameniva - Část 3: Postup a názvosloví pro jednoduchý petrografický popis
ČSN EN 932-3ČSN EN 932-3 Norma je českou verzí evropské normy EN 932-3:1996. Evropská norma EN 932-3:1996 má status české technické normy. Tato evropská norma uvádí základní postup pro petrograf
Cena:  232,- Kč
ČSN 72 0000 ZMĚNA 1 - Keramické názvosloví 
Katalogové číslo:  15086
ČSN 72 0000 ZMĚNA 1 - Keramické názvosloví
ČSN 72 0000 ZMĚNA 1
Cena:  171,- Kč
ČSN 72 2601 ZMĚNA 2 - Skúšanie tehliarskych výrobkov. Spoločné ustanovenia 
Katalogové číslo:  56987
ČSN 72 2601 ZMĚNA 2 - Skúšanie tehliarskych výrobkov. Spoločné ustanovenia
ČSN 72 2601 ZMĚNA 2
Cena:  34,- Kč
ČSN 72 0000 - Keramické názvosloví 
Katalogové číslo:  30724
ČSN 72 0000 - Keramické názvosloví
ČSN 72 0000ČSN 72 0000 Norma stanoví české a slovenské názvy a definice základních pojmů vyskytujících se ve všech keramických oborech, tj. u keramických surovin, stavební, užitkové, technické a
Cena:  655,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY
7200 Všeobecně7201 Základní zkušební metody pro silikáty7205 Geologie a petrografie, všeobecně7210 Zeminy, popisy a klasifikace7211 Zkušební metody hornin a zemin7212 Horniny stejnorodé, složené ze zrn jednoho nerostu7213 Horniny složené, žula apod.7214 Přírodní a umělý kámen7215 Nerosty nerudné, kameniva, zeminy, tuha7216 Nerosty nerudné, tuha, grafit7217 Nerosty nerudné, písky, kaoliny, kameniva a zeminy, tuha, slída, azbest7218 Lomařské a kamenické výrobky (z přírodního kamene) pro stavebnictví7219 Nerosty nerudné, kazivec, těživec7220 Strusky, škváry, popílky a křemičitý úlet7221 Pojiva na bázi cementu7222 Pojiva na bázi vápna7223 Přísady a pomocné látky k pojivům, tmely7224 Malty, maltové směsi, potěry7225 Stavební prvky z přírodního kamene7226 Cihlářské pálené výrobky7227 Pomocné výrobky pro zděné konstrukce7229 Vláknocementové trouby a tvarovky7230 Betonové a železobetonové prvky a dílce7231 Betonové a železobetonové trouby a tvarovky7232 Betonové dlaždice a betonová krytina7233 Stavební dílce speciální7234 Vláknocementové výrobky7236 Stavební dílce pro svislé konstrukce7237 Stavební dílce pro vodorovné konstrukce7243 Stavební materiály. Zkoušení odolnosti7247 Keramické výrobky - kachle7248 Keramické výrobky - zdravotnická keramika7250 Keramické materiály pro elektrotechniku7251 Stavební keramika7252 Keramika kanalizační, hospodářská a chemická7255 Porcelán užitkový, ozdobný, jemná keramika7256 Porcelán laboratorní a chemický7257 Keramické výrobky pro elektrotechniku7260 Žárovzdorné výrobky, všeobecně7261 Žárovzdorné výrobky šamotové, dinasové, tuhové a speciální7262 Žárovzdorné tvarovky7265 Žárovzdorné výrobky basické, jakost7270 Izolační materiály a výrobky všeobecně7271 Vnější tepelně izolační kompozitní systémy7272 Izolační materiály a výrobky směsové7273 Izolační materiály a výrobky z minerálních a přírodních vláken7275 Speciální technická keramika7276 Hydroizolační pásy a fólie7280 Stavební výrobky, posuzování uvolňování nebezpečných látek7291 Drtiče a podavače nerostných hmot7292 Mlýny na nerostné hmoty7293 Třídiče a odlučovače nerostných hmot
73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat