Sponzorovaný odkaz

7221 Pojiva na bázi cementu

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN 15743+A1 - Struskosíranový cement - Složení, specifikace a kritéria shody 
Katalogové číslo:  98057
ČSN EN 15743+A1 - Struskosíranový cement - Složení, specifikace a kritéria shody
ČSN EN 15743+A1ČSN EN 15743+A1 Tato norma definuje a určuje specifikace pro struskosíranový cement a pro jeho složky. Definice struskosíranového cementu zahrnuje poměry složek, jejichž kombinací je
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 196-5 - Metody zkoušení cementu - Část 5: Zkoušení pucolanity pucolánových cementů 
Katalogové číslo:  88597
ČSN EN 196-5 - Metody zkoušení cementu - Část 5: Zkoušení pucolanity pucolánových cementů
ČSN EN 196-5ČSN EN 196-5 Tento dokument určuje postup pro stanovení pucolanity pucolánových cementů podle EN 197-1. Nemůže být použit pro portlandské pucolánové cementy nebo pro pucolány. Pucolanit
Cena:  171,- Kč
ČSN P CEN/TR 196-4 - Metody zkoušení cementu - Část 4: Kvantitativní stanovení hlavních složek 
Katalogové číslo:  81048
ČSN P CEN/TR 196-4 - Metody zkoušení cementu - Část 4: Kvantitativní stanovení hlavních složek
ČSN P CEN/TR 196-4ČSN P CEN/TR 196-4 Tato předběžná norma uvádí postupy pro kvantitativní stanovení obsahu složek v cementech odpovídajících EN 197-1.
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 197-1 ed. 2 - Cement - Část 1: Složení, specifikace a kritéria shody cementů pro obecné použití 
Katalogové číslo:  90385
ČSN EN 197-1 ed. 2 - Cement - Část 1: Složení, specifikace a kritéria shody cementů pro obecné použití
ČSN EN 197-1 ed. 2ČSN EN 197-1 ed. 2 Tato norma definuje a určuje specifikace pro 27 jmenovitých cementů pro obecné použití, 7 síranovzdorných cementů pro obecné použití, jakož i pro 3 jmenovité
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 413-2 - Cement pro zdění - Část 2: Zkušební metody 
Katalogové číslo:  503009
ČSN EN 413-2 - Cement pro zdění - Část 2: Zkušební metody
ČSN EN 413-2ČSN EN 413-2 Tato normy uvádí referenční a alternativní zkušební metody, které se použijí pro zkoušení cementů pro zdění k posouzení jejich shody s EN 413-1. Uvádí zkoušky čerstvé malty
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 196-11 - Metody zkoušení cementu - Část 11: Stanovení hydratačního tepla - Izotermní vodivostní kalorimetrická metoda 
Katalogové číslo:  507482
ČSN EN 196-11 - Metody zkoušení cementu - Část 11: Stanovení hydratačního tepla - Izotermní vodivostní kalorimetrická metoda
ČSN EN 196-11ČSN EN 196-11 Tento dokument určuje zkušební zařízení a metodu pro stanovení hydratačního tepla cementů a dalších hydraulických pojiv v různých časových termínech hydratace izotermní v
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 196-7 - Metody zkoušení cementu - Část 7: Postupy pro odběr a úpravu vzorků cementu 
Katalogové číslo:  81049
ČSN EN 196-7 - Metody zkoušení cementu - Část 7: Postupy pro odběr a úpravu vzorků cementu
ČSN EN 196-7ČSN EN 196-7 Tato norma určuje pouze zařízení, postupy a ustanovení, která jsou vhodná pro odběr reprezentativních vzorků cementu z dávky pro zkoušky za účelem posouzení jakosti výrobků
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 413-1 - Cement pro zdění - Část 1: Složení, specifikace a kritéria shody 
Katalogové číslo:  88815
ČSN EN 413-1 - Cement pro zdění - Část 1: Složení, specifikace a kritéria shody
ČSN EN 413-1ČSN EN 413-1 Tato norma určuje definice a složení cementů pro zdění, které jsou v Evropě obecně používány pro zdění ze zdicích prvků a bloků a pro vnitřní a vnější omítky. Obsahuje poža
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 196-8 - Metody zkoušení cementu - Část 8: Stanovení hydratačního tepla - Rozpouštěcí metoda 
Katalogové číslo:  86445
ČSN EN 196-8 - Metody zkoušení cementu - Část 8: Stanovení hydratačního tepla - Rozpouštěcí metoda
ČSN EN 196-8ČSN EN 196-8 Tato norma určuje metodu pro stanovení hydratačního tepla cementů v rozpouštěcím kalorimetru, která je rovněž známa jako rozpouštěcí metoda. Hydratační teplo se vyjadřuje v
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 14647 OPRAVA 1 - Hlinitanový cement - Složení, specifikace a kritéria shody 
Katalogové číslo:  78636
ČSN EN 14647 OPRAVA 1 - Hlinitanový cement - Složení, specifikace a kritéria shody
ČSN EN 14647 OPRAVA 1
Cena:  0,- Kč
ČSN EN 196-1 - Metody zkoušení cementu - Část 1: Stanovení pevnosti 
Katalogové číslo:  500789
ČSN EN 196-1 - Metody zkoušení cementu - Část 1: Stanovení pevnosti
ČSN EN 196-1ČSN EN 196-1 Tato část normy EN 196 určuje metodu pro stanovení pevnosti v tlaku a případně pevnosti v tahu za ohybu cementové malty. Tato metoda platí pro cementy pro obecné použití a
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 196-10 - Metody zkoušení cementu - Část 10: Stanovení obsahu ve vodě rozpustného chrómu (Cr6+) v cementu 
Katalogové číslo:  502835
ČSN EN 196-10 - Metody zkoušení cementu - Část 10: Stanovení obsahu ve vodě rozpustného chrómu (Cr6+) v cementu
ČSN EN 196-10ČSN EN 196-10 Tato část normy EN 196 určuje metodu pro stanovení ve vodě rozpustného chrómu (Cr6+) v cementu. Uvádí se referenční metoda sestávající ze dvou stupňů - z postupu vyluhová
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 16908 - Cement a stavební vápno - Environmentální prohlášení o produktu - Pravidla pro produktovou kategorii doplňující EN 15804 
Katalogové číslo:  503558
ČSN EN 16908 - Cement a stavební vápno - Environmentální prohlášení o produktu - Pravidla pro produktovou kategorii doplňující EN 15804
ČSN EN 16908ČSN EN 16908 Všeobecné podmínky a rozsah základních pravidel produktových kategorií (PCR) jsou uvedeny v EN 15804:2012+A1:2013, kapitola 1. Toto PCR je přednostně určeno pro tvorbu EP
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 197-2 - Cement - Část 2: Posuzování a ověřování stálosti vlastností 
Katalogové číslo:  510675
ČSN EN 197-2 - Cement - Část 2: Posuzování a ověřování stálosti vlastností
ČSN EN 197-2ČSN EN 197-2 Tento dokument stanovuje postup pro posuzování a ověřování stálosti vlastností (AVCP) cementů, včetně postupu pro osvědčení o stálosti vlastností výrobku. Dále zahrnuje tec
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 14647 - Hlinitanový cement - Složení, specifikace a kritéria shody 
Katalogové číslo:  75632
ČSN EN 14647 - Hlinitanový cement - Složení, specifikace a kritéria shody
ČSN EN 14647ČSN EN 14647 Tato norma je harmonizovanou evropskou normou pro speciální cement jehož průběh hydratace i vlastnosti jsou odlišné od cementů pro obecné použití. Hydratace spočívá na vzni
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 196-2 - Metody zkoušení cementu - Část 2: Chemický rozbor cementu 
Katalogové číslo:  94201
ČSN EN 196-2 - Metody zkoušení cementu - Část 2: Chemický rozbor cementu
ČSN EN 196-2ČSN EN 196-2 Tato norma stanovuje metody pro chemický rozbor cementu. Tento dokument uvádí referenční metody a pro jisté případy alternativní metodu, která může být považována za ekviva
Cena:  605,- Kč
ČSN EN 196-9 - Metody zkoušení cementu - Část 9: Stanovení hydratačního tepla - Semiadiabatická metoda 
Katalogové číslo:  86444
ČSN EN 196-9 - Metody zkoušení cementu - Část 9: Stanovení hydratačního tepla - Semiadiabatická metoda
ČSN EN 196-9ČSN EN 196-9 Tato norma určuje metodu pro stanovení hydratačního tepla cementů pomocí semiadiabatického kalorimetru, která je rovněž známa jako Langavantova metoda. Účelem zkoušky je pr
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 14216 ed. 2 - Cement - Složení, specifikace a kritéria shody speciálních cementů s velmi nízkým hydratačním teplem 
Katalogové číslo:  98929
ČSN EN 14216 ed. 2 - Cement - Složení, specifikace a kritéria shody speciálních cementů s velmi nízkým hydratačním teplem
ČSN EN 14216 ed. 2ČSN EN 14216 ed. 2 Tato norma definuje a určuje specifikace pro 6 speciálních cementů s velmi nízkým hydratačním teplem a pro jejich složky. Definice každého cementu zahrnuje pomě
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 196-3 - Metody zkoušení cementu - Část 3: Stanovení dob tuhnutí a objemové stálosti 
Katalogové číslo:  502834
ČSN EN 196-3 - Metody zkoušení cementu - Část 3: Stanovení dob tuhnutí a objemové stálosti
ČSN EN 196-3ČSN EN 196-3 Tato norma určuje metody pro stanovení normální konzistence, dob tuhnutí a objemové stálosti cementů. Tato metoda platí pro cementy pro obecné použití a ostatní cementy a m
Cena:  232,- Kč
ČSN 72 2113 - Stanovení měrné hmotnosti cementu 
Katalogové číslo:  30903
ČSN 72 2113 - Stanovení měrné hmotnosti cementu
ČSN 72 2113
Cena:  95,- Kč
TNI CEN/TR 15697 - Cement - Zkoušení síranovzdornosti - Současný stav 
Katalogové číslo:  83253
TNI CEN/TR 15697 - Cement - Zkoušení síranovzdornosti - Současný stav
TNI CEN/TR 15697TNI CEN/TR 15697 Tato technická zpráva CEN/TR informuje o současném stavu mezinárodního výzkumu v oblasti zkoušení / posuzování síranovzdorných vlastností cementů a příbuzných pojiv
Cena:  347,- Kč
TNI CEN/TR 14245 - Cement - Pokyny pro aplikaci EN 197-2: Posuzování a ověřování stálosti vlastností 
Katalogové číslo:  510676
TNI CEN/TR 14245 - Cement - Pokyny pro aplikaci EN 197-2: Posuzování a ověřování stálosti vlastností
TNI CEN/TR 14245TNI CEN/TR 14245 Účelem tohoto dokumentu je poskytnout podrobný výklad částí, které nejsou v EN 197-2 plně rozpracovány. Je určen k používání všemi zainteresovanými stranami zabývaj
Cena:  358,- Kč
TNI CEN/TR 16142 - Cement - Studie charakteristik vyluhovatelnosti ze ztvrdlého betonu pro použití v přírodním prostředí 
Katalogové číslo:  88971
TNI CEN/TR 16142 - Cement - Studie charakteristik vyluhovatelnosti ze ztvrdlého betonu pro použití v přírodním prostředí
TNI CEN/TR 16142TNI CEN/TR 16142 Tento dokument popisuje zkoušky vyluhovatelnosti a zahrnuje metodu maximálního možného vyluhování pro kusové nebo práškové vzorky a sekvenční/postupné nádržové zkou
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 196-6 - Metody zkoušení cementu - Část 6: Stanovení jemnosti mletí 
Katalogové číslo:  507353
ČSN EN 196-6 - Metody zkoušení cementu - Část 6: Stanovení jemnosti mletí
ČSN EN 196-6ČSN EN 196-6 Tato evropská norma uvádí tři metody pro stanovení jemnosti mletí cementu. Prosévací metoda slouží pouze ke stanovení hrubých částic cementu. Tato metoda je vhodná předev
Cena:  232,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY
7200 Všeobecně7201 Základní zkušební metody pro silikáty7205 Geologie a petrografie, všeobecně7210 Zeminy, popisy a klasifikace7211 Zkušební metody hornin a zemin7212 Horniny stejnorodé, složené ze zrn jednoho nerostu7213 Horniny složené, žula apod.7214 Přírodní a umělý kámen7215 Nerosty nerudné, kameniva, zeminy, tuha7216 Nerosty nerudné, tuha, grafit7217 Nerosty nerudné, písky, kaoliny, kameniva a zeminy, tuha, slída, azbest7218 Lomařské a kamenické výrobky (z přírodního kamene) pro stavebnictví7219 Nerosty nerudné, kazivec, těživec7220 Strusky, škváry, popílky a křemičitý úlet7221 Pojiva na bázi cementu7222 Pojiva na bázi vápna7223 Přísady a pomocné látky k pojivům, tmely7224 Malty, maltové směsi, potěry7225 Stavební prvky z přírodního kamene7226 Cihlářské pálené výrobky7227 Pomocné výrobky pro zděné konstrukce7229 Vláknocementové trouby a tvarovky7230 Betonové a železobetonové prvky a dílce7231 Betonové a železobetonové trouby a tvarovky7232 Betonové dlaždice a betonová krytina7233 Stavební dílce speciální7234 Vláknocementové výrobky7236 Stavební dílce pro svislé konstrukce7237 Stavební dílce pro vodorovné konstrukce7243 Stavební materiály. Zkoušení odolnosti7247 Keramické výrobky - kachle7248 Keramické výrobky - zdravotnická keramika7250 Keramické materiály pro elektrotechniku7251 Stavební keramika7252 Keramika kanalizační, hospodářská a chemická7255 Porcelán užitkový, ozdobný, jemná keramika7256 Porcelán laboratorní a chemický7257 Keramické výrobky pro elektrotechniku7260 Žárovzdorné výrobky, všeobecně7261 Žárovzdorné výrobky šamotové, dinasové, tuhové a speciální7262 Žárovzdorné tvarovky7265 Žárovzdorné výrobky basické, jakost7270 Izolační materiály a výrobky všeobecně7271 Vnější tepelně izolační kompozitní systémy7272 Izolační materiály a výrobky směsové7273 Izolační materiály a výrobky z minerálních a přírodních vláken7275 Speciální technická keramika7276 Hydroizolační pásy a fólie7280 Stavební výrobky, posuzování uvolňování nebezpečných látek7291 Drtiče a podavače nerostných hmot7292 Mlýny na nerostné hmoty7293 Třídiče a odlučovače nerostných hmot
73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat