Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>TNI CEN/TR 14245 - Cement - Pokyny pro aplikaci EN 197-2: Posuzování a ověřování stálosti vlastností
Vydáno: 01.08.2020
TNI CEN/TR 14245 - Cement - Pokyny pro aplikaci EN 197-2: Posuzování a ověřování stálosti vlastností

TNI CEN/TR 14245

Cement - Pokyny pro aplikaci EN 197-2: Posuzování a ověřování stálosti vlastností

Formát
Dostupnost
Cena a měna
Česky Tisk
Skladem
325 Kč
Označení normy:TNI CEN/TR 14245
Třídící znak:722105
Počet stran:32
Vydáno:01.08.2020
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:510676
Popis

TNI CEN/TR 14245

Účelem tohoto dokumentu je poskytnout podrobný výklad částí, které nejsou v EN 197-2 plně rozpracovány. Je určen k používání všemi zainteresovanými stranami zabývajícími se osvědčením cementu podle EN 197-2. Očekává se, že tyto Pokyny budou použity při volbě obdobných postupů při osvědčení cementu. Předpokládá se, že na základě tohoto dokumentu mohou být dále používány tradiční osvědčené postupy, které se mohou odlišit od těch, které jsou ve zprávě CEN uvedeny, za předpokladu, že nejsou v rozporu s EN 197-2 a s příslušnou normou výrobku. Takové osvědčené postupy a metody, používané spolu s těmito Pokyny, nejsou považovány za překážku dosažení jednotné úrovně osvědčování v Evropě různými oznámenými subjekty pro osvědčení výrobku. Tento dokument vychází ze současného stavu výroby, posuzování a ověřování stálosti vlastností cementů. V případech situací odlišných od uváděných v tomto dokumentu je třeba vypracovat specifické postupy případ od případu a tyto zaznamenat a schválit. Takové specifické postupy mají vždy splňovat požadavky EN 197-1 a EN 197-2 a mají vést ke stejné důvěryhodnosti ve výrobek, která by byla dosažena při použití tohoto dokumentu.