Sponzorovaný odkaz

7236 Stavební dílce pro svislé konstrukce

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN 15283-2+A1 - Sádrové desky vyztužené vlákny - Definice, požadavky a zkušební metody - Část 2: Sádrovláknité desky 
Katalogové číslo:  85005
ČSN EN 15283-2+A1 - Sádrové desky vyztužené vlákny - Definice, požadavky a zkušební metody - Část 2: Sádrovláknité desky
ČSN EN 15283-2+A1ČSN EN 15283-2+A1 Tato norma určuje vlastnosti a požadavky na sádrovláknité desky, které jsou použity ve stavebních konstrukcích, včetně desek, které jsou určeny k následným výrobn
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 14246 - Sádrové prvky pro zavěšené podhledy - Definice, požadavky a zkušební metody 
Katalogové číslo:  77109
ČSN EN 14246 - Sádrové prvky pro zavěšené podhledy - Definice, požadavky a zkušební metody
ČSN EN 14246ČSN EN 14246 Tato norma určuje vlastnosti a požadavky na průmyslově vyráběné sádrové prvky, jejichž hlavní určená použití jsou v konstrukcích zavěšených podhledů k základním stropům.
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 14566+A1 - Mechanické upevňovací prostředky pro systémy ze sádrokartonových desek - Definice, požadavky a zkušební metody 
Katalogové číslo:  85006
ČSN EN 14566+A1 - Mechanické upevňovací prostředky pro systémy ze sádrokartonových desek - Definice, požadavky a zkušební metody
ČSN EN 14566+A1ČSN EN 14566+A1 Tato norma určuje vlastnosti a požadavky na mechanické upevňovací prostředky, zahrnující hřebíky, šrouby a sponky určené pro upevnění sádrokartonových desek, sádrovýc
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 13950 ed. 2 - Sádrové tepelně a zvukově izolační kompozitní panely - Definice, požadavky a zkušební metody 
Katalogové číslo:  96274
ČSN EN 13950 ed. 2 - Sádrové tepelně a zvukově izolační kompozitní panely - Definice, požadavky a zkušební metody
ČSN EN 13950 ed. 2ČSN EN 13950 ed. 2 Tato norma určuje vlastnosti a požadavky na tepelně a zvukově izolační kompozitní panely, vyráběné z izolačních materiálů vrstvených na sádrové desky, které jso
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 520+A1 - Sádrokartonové desky - Definice, požadavky a zkušební metody 
Katalogové číslo:  85004
ČSN EN 520+A1 - Sádrokartonové desky - Definice, požadavky a zkušební metody
ČSN EN 520+A1ČSN EN 520+A1 Tato norma určuje vlastnosti a požadavky na sádrokartonové desky, které jsou použity při stavebních konstrukcích, včetně sádrokartonových desek určených k použití následn
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 15318 - Navrhování a provádění konstrukcí ze sádrových tvárnic 
Katalogové číslo:  80838
ČSN EN 15318 - Navrhování a provádění konstrukcí ze sádrových tvárnic
ČSN EN 15318ČSN EN 15318 Tato norma určuje pravidla pro navrhování a provádění konstrukcí ze sádrových tvárnic podle EN 12859 spojovaných lepidly podle EN 12860. V této normě jsou také definovány d
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 12859 - Sádrové tvárnice - Definice, požadavky a zkušební metody 
Katalogové číslo:  88814
ČSN EN 12859 - Sádrové tvárnice - Definice, požadavky a zkušební metody
ČSN EN 12859ČSN EN 12859 Tato norma určuje vlastnosti a požadavky na sádrové tvárnice s hladkými lícovými plochami, které jsou určeny hlavně pro konstrukce nenosných příček nebo samostatné stěnové
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 14195 ed. 2 - Kovové konstrukční prvky pro systémy ze sádrových desek - Definice, požadavky a zkušební metody 
Katalogové číslo:  97403
ČSN EN 14195 ed. 2 - Kovové konstrukční prvky pro systémy ze sádrových desek - Definice, požadavky a zkušební metody
ČSN EN 14195 ed. 2ČSN EN 14195 ed. 2 Tato norma určuje vlastnosti a požadavky na kovové konstrukční prvky (např. profily, závěsy a spojky), které jsou použity v konstrukčních stavebních systémech
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 13658-1 - Kovové pletivo a lišty - Definice, požadavky a zkušební metody - Část 1: Vnitřní omítání 
Katalogové číslo:  75085
ČSN EN 13658-1 - Kovové pletivo a lišty - Definice, požadavky a zkušební metody - Část 1: Vnitřní omítání
ČSN EN 13658-1ČSN EN 13658-1 Tato evropská norma zahrnuje kovové pletivo, které se používá pro upevnění ke konstrukcím nebo k podkladům a umožňují nanesení malty na podklad. Pro podporu obkladů s
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 14209 ed. 2 - Předtvarované sádrokartonové lišty - Definice, požadavky a zkušební metody 
Katalogové číslo:  504279
ČSN EN 14209 ed. 2 - Předtvarované sádrokartonové lišty - Definice, požadavky a zkušební metody
ČSN EN 14209 ed. 2ČSN EN 14209 ed. 2 Tato norma určuje vlastnosti a požadavky na předtvarované sádrokartonové lišty, které jsou použity při stavebních konstrukcích jako část původní specifikace.
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 13658-2 - Kovové pletivo a lišty - Definice, požadavky a zkušební metody - Část 2: Vnější omítání 
Katalogové číslo:  75084
ČSN EN 13658-2 - Kovové pletivo a lišty - Definice, požadavky a zkušební metody - Část 2: Vnější omítání
ČSN EN 13658-2ČSN EN 13658-2 Tato evropská norma zahrnuje kovové pletivo, které se používá pro upevnění ke konstrukcím nebo k podkladům a umožňuje nanesení malty na podklad. Tento způsob umožňuje
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 15283-1+A1 - Sádrové desky vyztužené vlákny - Definice, požadavky a zkušební metody - Část 1: Sádrové desky vyztužené rohoží 
Katalogové číslo:  85007
ČSN EN 15283-1+A1 - Sádrové desky vyztužené vlákny - Definice, požadavky a zkušební metody - Část 1: Sádrové desky vyztužené rohoží
ČSN EN 15283-1+A1ČSN EN 15283-1+A1 Tato norma určuje vlastnosti a požadavky na sádrové desky vyztužené rohoží, které jsou použity ve stavebních konstrukcích, včetně desek, které jsou určeny k násle
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 14353 - Kovové lišty a ozdobné profily pro použití se sádrokartonovými deskami - Definice, požadavky a zkušební metody 
Katalogové číslo:  504287
ČSN EN 14353 - Kovové lišty a ozdobné profily pro použití se sádrokartonovými deskami - Definice, požadavky a zkušební metody
ČSN EN 14353ČSN EN 14353 Tato norma určuje vlastnosti a požadavky na kovové lišty, kovové lišty v kombinaci s papírovou páskou a kovové profily určené pro použití v rámci systémů ze sádrokartonovýc
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 13915 ed. 2 - Prefabrikované sádrokartonové panely s pórovitým kartónovým jádrem - Definice, požadavky a zkušební metody 
Katalogové číslo:  504266
ČSN EN 13915 ed. 2 - Prefabrikované sádrokartonové panely s pórovitým kartónovým jádrem - Definice, požadavky a zkušební metody
ČSN EN 13915 ed. 2ČSN EN 13915 ed. 2 Tato norma určuje vlastnosti a požadavky na prefabrikované panely vyráběné ze sádrokartonových desek podle EN 520 a pórovitého kartónového jádra, určené pro leh
Cena:  358,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY
7200 Všeobecně7201 Základní zkušební metody pro silikáty7205 Geologie a petrografie, všeobecně7210 Zeminy, popisy a klasifikace7211 Zkušební metody hornin a zemin7212 Horniny stejnorodé, složené ze zrn jednoho nerostu7213 Horniny složené, žula apod.7214 Přírodní a umělý kámen7215 Nerosty nerudné, kameniva, zeminy, tuha7216 Nerosty nerudné, tuha, grafit7217 Nerosty nerudné, písky, kaoliny, kameniva a zeminy, tuha, slída, azbest7218 Lomařské a kamenické výrobky (z přírodního kamene) pro stavebnictví7219 Nerosty nerudné, kazivec, těživec7220 Strusky, škváry, popílky a křemičitý úlet7221 Pojiva na bázi cementu7222 Pojiva na bázi vápna7223 Přísady a pomocné látky k pojivům, tmely7224 Malty, maltové směsi, potěry7225 Stavební prvky z přírodního kamene7226 Cihlářské pálené výrobky7227 Pomocné výrobky pro zděné konstrukce7229 Vláknocementové trouby a tvarovky7230 Betonové a železobetonové prvky a dílce7231 Betonové a železobetonové trouby a tvarovky7232 Betonové dlaždice a betonová krytina7233 Stavební dílce speciální7234 Vláknocementové výrobky7236 Stavební dílce pro svislé konstrukce7237 Stavební dílce pro vodorovné konstrukce7243 Stavební materiály. Zkoušení odolnosti7247 Keramické výrobky - kachle7248 Keramické výrobky - zdravotnická keramika7250 Keramické materiály pro elektrotechniku7251 Stavební keramika7252 Keramika kanalizační, hospodářská a chemická7255 Porcelán užitkový, ozdobný, jemná keramika7256 Porcelán laboratorní a chemický7257 Keramické výrobky pro elektrotechniku7260 Žárovzdorné výrobky, všeobecně7261 Žárovzdorné výrobky šamotové, dinasové, tuhové a speciální7262 Žárovzdorné tvarovky7265 Žárovzdorné výrobky basické, jakost7270 Izolační materiály a výrobky všeobecně7271 Vnější tepelně izolační kompozitní systémy7272 Izolační materiály a výrobky směsové7273 Izolační materiály a výrobky z minerálních a přírodních vláken7275 Speciální technická keramika7276 Hydroizolační pásy a fólie7280 Stavební výrobky, posuzování uvolňování nebezpečných látek7291 Drtiče a podavače nerostných hmot7292 Mlýny na nerostné hmoty7293 Třídiče a odlučovače nerostných hmot
73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat