Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>ČSN EN 13915 ed. 2 - Prefabrikované sádrokartonové panely s pórovitým kartónovým jádrem - Definice, požadavky a zkušební metody
Sponsored link
Vydáno: 01.03.2018
ČSN EN 13915 ed. 2 - Prefabrikované sádrokartonové panely s pórovitým kartónovým jádrem - Definice, požadavky a zkušební metody

ČSN EN 13915 ed. 2

Prefabrikované sádrokartonové panely s pórovitým kartónovým jádrem - Definice, požadavky a zkušební metody

Formát
Dostupnost
Cena a měna
Česky Tisk
Skladem
358 Kč
S účinností od 2019-04-30 se nahrazuje ČSN EN 13915 (72 3613) z dubna 2008, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.
Označení normy:ČSN EN 13915 ed. 2
Třídící znak:723613
Počet stran:32
Vydáno:01.03.2018
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:504266
Popis

ČSN EN 13915 ed. 2

Tato norma určuje vlastnosti a požadavky na prefabrikované panely vyráběné ze sádrokartonových desek podle EN 520 a pórovitého kartónového jádra, určené pro lehké příčky, obklady a obložení pro obecné použití v budovách. Tato norma popisuje následující vlastnosti výrobku: reakce na oheň, propustnost vodní páry, pevnost v tahu za ohybu (zatížení v tahu za ohybu) a tepelnou odolnost, stanovené podle příslušných evropských zkušebních metod. Tato norma zahrnuje pouze prefabrikované panely, které jsou nainstalovány tak, že jádro je zakryté. Následující požadavky jsou spojeny se systémy, které jsou sestaveny z prefabrikovaných panelů zhotovených ze sádrokartonových desek a pórovitého kartónového jádra: pevnost ve smyku, požární odolnost, vzduchová neprůzvučnost, zvuková pohltivost a propustnost vzduchu, stanovené podle příslušných evropských zkušebních metod. Pokud je to požadováno, mohou být zkoušky prováděny na sestavených systémech, představujících konečné podmínky použití. Tato norma zahrnuje také další technické vlastnosti, které jsou důležité pro použití a uplatnění výrobku ve stavebním průmyslu. Tato evropská norma stanovuje posuzování a ověřování stálosti vlastností výrobku (AVCP).