Sponzorovaný odkaz

7276 Hydroizolační pásy a fólie

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN 12730 - Hydroizolační pásy a fólie - Asfaltové, plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech - Stanovení odolnosti proti statickému zatížení 
Katalogové číslo:  98119
ČSN EN 12730 - Hydroizolační pásy a fólie - Asfaltové, plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech - Stanovení odolnosti proti statickému zatížení
ČSN EN 12730ČSN EN 12730 This European Standard specifies a test for puncture by static loading for roofing membranes. Mechanical stress on membranes varies from static long-term loads to dynamic s
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 13956 - Hydroizolační pásy a fólie - Plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech - Definice a charakteristiky 
Katalogové číslo:  93106
ČSN EN 13956 - Hydroizolační pásy a fólie - Plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech - Definice a charakteristiky
ČSN EN 13956ČSN EN 13956 Tato evropská norma specifikuje definice a charakteristiky pásů a fólií z plastu a pryže, včetně pásů a fólií zhotovených jejich smícháním a směsí (termoplastické elastomer
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 15976 - Hydroizolační pásy a fólie - Stanovení emisivity 
Katalogové číslo:  88958
ČSN EN 15976 - Hydroizolační pásy a fólie - Stanovení emisivity
ČSN EN 15976ČSN EN 15976 Tato evropská norma specifikuje metodu stanovení emisivity plastových a pryžových fólií a asfaltových pásů s parotěsnicí funkcí, podkladních plastových a pryžových fólií a
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 15817 - Asfaltové polymerem modifikované tmely pro silnovrstvé hydroizolační povlaky - Odolnost proti vodě 
Katalogové číslo:  88322
ČSN EN 15817 - Asfaltové polymerem modifikované tmely pro silnovrstvé hydroizolační povlaky - Odolnost proti vodě
ČSN EN 15817ČSN EN 15817 Tato evropská norma specifikuje metodu pro určování odolnosti silnovrstvých hydroizolačních povlaků z asfaltových polymerem modifikovaných tmelů proti vodě.
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 12039 - Hydroizolační pásy a fólie - Asfaltové pásy pro hydroizolaci střech - Stanovení přilnavosti posypu 
Katalogové číslo:  60013
ČSN EN 12039 - Hydroizolační pásy a fólie - Asfaltové pásy pro hydroizolaci střech - Stanovení přilnavosti posypu
ČSN EN 12039ČSN EN 12039 ČSN EN 12039 stanovuje zkušební metodu pro zajištění přilnavosti posypu asfaltových pásů při zkoušce kartáčováním. Hmotnost posypu odstraněného kartáčováním (50 cyklů) s
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 13969 - Hydroizolační pásy a fólie - Asfaltové pásy do izolace proti vlhkosti a asfaltové pásy do izolace proti tlakové vodě - Definice a charakteristiky 
Katalogové číslo:  73014
ČSN EN 13969 - Hydroizolační pásy a fólie - Asfaltové pásy do izolace proti vlhkosti a asfaltové pásy do izolace proti tlakové vodě - Definice a charakteristiky
ČSN EN 13969ČSN EN 13969 Norma specifikuje definice a charakteristiky vyztužených asfaltových pásů, které jsou určeny do izolací staveb proti zemní vlhkosti a tlakové vodě. Norma specifikuje poža
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 13596 - Hydroizolační pásy a fólie - Hydroizolace betonových mostovek a ostatních pojížděných betonových ploch - Stanovení přilnavosti v tahu 
Katalogové číslo:  73647
ČSN EN 13596 - Hydroizolační pásy a fólie - Hydroizolace betonových mostovek a ostatních pojížděných betonových ploch - Stanovení přilnavosti v tahu
ČSN EN 13596ČSN EN 13596 Tato norma je určena pro hydroizolační pásy betonových mostovek a ostatních pojížděných betonových ploch a to pro asfaltové pásy. Norma stanovuje zkušební metodu pro zjiš
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 13948 - Hydroizolační pásy a fólie - Asfaltové, plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech - Stanovení odolnosti proti prorůstání kořenů 
Katalogové číslo:  79633
ČSN EN 13948 - Hydroizolační pásy a fólie - Asfaltové, plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech - Stanovení odolnosti proti prorůstání kořenů
ČSN EN 13948ČSN EN 13948 Norma specifikuje zkušební metodu pro stanovení odolnosti hydroizolačních pásů a fólií proti prorůstání kořenů. Zkušební metoda se vztahuje výhradně na výrobky, nevztahuje
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 13653 - Hydroizolační pásy a fólie - Hydroizolace betonových mostovek a ostatních pojížděných betonových ploch - Stanovení přilnavosti ve smyku 
Katalogové číslo:  502920
ČSN EN 13653 - Hydroizolační pásy a fólie - Hydroizolace betonových mostovek a ostatních pojížděných betonových ploch - Stanovení přilnavosti ve smyku
ČSN EN 13653ČSN EN 13653 This document is one of a series of standards applicable to flexible sheets for waterproofing of concrete bridge decks and other concrete surfaces trafficable by vehicles.
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 1849-2 - Hydroizolační pásy a fólie - Stanovení tloušťky a plošné hmotnosti - Část 2: Plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech 
Katalogové číslo:  508580
ČSN EN 1849-2 - Hydroizolační pásy a fólie - Stanovení tloušťky a plošné hmotnosti - Část 2: Plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech
ČSN EN 1849-2ČSN EN 1849-2 This document specifies methods for the determination of the thickness and mass per unit area of plastic and rubber sheets for roof waterproofing.
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 16002 - Hydroizolační pásy a fólie - Stanovení odolnosti proti zatížení větrem mechanicky kotvených pásů a fólií pro hydroizolaci střech 
Katalogové číslo:  507651
ČSN EN 16002 - Hydroizolační pásy a fólie - Stanovení odolnosti proti zatížení větrem mechanicky kotvených pásů a fólií pro hydroizolaci střech
ČSN EN 16002ČSN EN 16002 This document specifies a test method to determine the resistance to wind load of mechanically fastened flexible sheets for roof waterproofing. The assessment is limited
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 13375 - Hydroizolační pásy a fólie - Hydroizolace betonových mostovek a ostatních pojížděných betonových ploch - Příprava zkušebních těles 
Katalogové číslo:  507900
ČSN EN 13375 - Hydroizolační pásy a fólie - Hydroizolace betonových mostovek a ostatních pojížděných betonových ploch - Příprava zkušebních těles
ČSN EN 13375ČSN EN 13375 This document is one of a series of documents applicable to flexible sheets for waterproofing of concrete bridge decks and other concrete surfaces trafficable by vehicles.
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 13111 - Hydroizolační pásy a fólie - Pojistné hydroizolace pro skládané krytiny střech a stěn - Stanovení odolnosti proti propustnosti vody 
Katalogové číslo:  86718
ČSN EN 13111 - Hydroizolační pásy a fólie - Pojistné hydroizolace pro skládané krytiny střech a stěn - Stanovení odolnosti proti propustnosti vody
ČSN EN 13111ČSN EN 13111 Norma specifikuje zkušební metodu pro stanovení odolnosti pojistných hydroizolací pro skládané krytiny střech a stěn proti propustnosti vody.
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 14224 - Hydroizolační pásy a fólie - Hydroizolace betonových mostovek a ostatních pojížděných betonových ploch - Stanovení schopnosti přemostění trhlin 
Katalogové číslo:  86906
ČSN EN 14224 - Hydroizolační pásy a fólie - Hydroizolace betonových mostovek a ostatních pojížděných betonových ploch - Stanovení schopnosti přemostění trhlin
ČSN EN 14224ČSN EN 14224 Tato norma stanovuje zkušební metodu pro stanovení schopnosti asfaltových vyztužených pásů pro hydroizolace betonových mostovek přemostit trhliny v podkladu. Zkouška spočív
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 15816 - Asfaltové polymerem modifikované tmely pro silnovrstvé hydroizolační povlaky - Odolnost proti dešti 
Katalogové číslo:  88321
ČSN EN 15816 - Asfaltové polymerem modifikované tmely pro silnovrstvé hydroizolační povlaky - Odolnost proti dešti
ČSN EN 15816ČSN EN 15816 Tato evropská norma specifikuje metodu pro určování odolnosti silnovrstvých hydroizolačních povlaků z asfaltových polymerem modifikovaných tmelů proti dešti.
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 12310-1 - Hydroizolační pásy a fólie - Část 1: Asfaltové pásy pro hydroizolaci střech - Stanovení odolnosti proti protrhávání (dřík hřebíku) 
Katalogové číslo:  60015
ČSN EN 12310-1 - Hydroizolační pásy a fólie - Část 1: Asfaltové pásy pro hydroizolaci střech - Stanovení odolnosti proti protrhávání (dřík hřebíku)
ČSN EN 12310-1ČSN EN 12310-1 ČSN EN 12310-1 stanovuje zkušební metodu pro zjištění odolnosti asfaltových pásů proti protrhávání dříkem hřebíku. Pravoúhlé zkušební těleso šířky (100 _1) mm a délk
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 1297 - Hydroizolační pásy a fólie - Asfaltové, plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech - Metoda umělého stárnutí při dlouhodobém vystavení kombinaci UV záření, zvýšené teploty a vody 
Katalogové číslo:  71870
ČSN EN 1297 - Hydroizolační pásy a fólie - Asfaltové, plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech - Metoda umělého stárnutí při dlouhodobém vystavení kombinaci UV záření, zvýšené teploty a vody
ČSN EN 1297ČSN EN 1297 Norma specifikuje metodu pro dlouhodobou expozici kombinaci UV záření, zvýšené teploty a vody asfaltových, plastových a pryžových pásů a fólií pro hydroizolaci střech. Výsl
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 13970 - Hydroizolační pásy a fólie - Asfaltové parozábrany - Definice a charakteristiky 
Katalogové číslo:  73198
ČSN EN 13970 - Hydroizolační pásy a fólie - Asfaltové parozábrany - Definice a charakteristiky
ČSN EN 13970ČSN EN 13970 Norma specifikuje definice a charakteristiky vyztužených hydroizolačních asfaltových pásů, které se ve stavebnictví používají jako parozábrany. Norma specifikuje požadavk
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 15814+A2 - Asfaltové polymerem modifikované tmely pro silnovrstvé hydroizolační povlaky - Definice a požadavky 
Katalogové číslo:  97581
ČSN EN 15814+A2 - Asfaltové polymerem modifikované tmely pro silnovrstvé hydroizolační povlaky - Definice a požadavky
ČSN EN 15814+A2ČSN EN 15814+A2 Tato harmonizovaná evropská norma stanovuje požadavky na prefabrikované asfaltové polymerem modifikované tmely pro silnovrstvé hydroizolační povlaky používané na kons
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 12316-2 - Hydroizolační pásy a fólie - Stanovení odolnosti proti odlupování ve spojích - Část 2: Plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech 
Katalogové číslo:  93871
ČSN EN 12316-2 - Hydroizolační pásy a fólie - Stanovení odolnosti proti odlupování ve spojích - Část 2: Plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech
ČSN EN 12316-2ČSN EN 12316-2 Tato evropská norma určuje zkušební metodu pro stanovení odlupování ve spojích dvou sousedních pásů (fólií) na stejné plastové nebo pryžové bázi pro hydroizolaci. Tat
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 1844 - Hydroizolační pásy a fólie - Stanovení odolnosti proti ozonu - Plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech 
Katalogové číslo:  93872
ČSN EN 1844 - Hydroizolační pásy a fólie - Stanovení odolnosti proti ozonu - Plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech
ČSN EN 1844ČSN EN 1844 Tato evropská norma stanovuje metodu pro stanovení odolnosti plastových a pryžových pásů (fólií) pro hydroizolaci proti vzniku trhlin při expozici stálým tahovým napětím, vzd
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 12310-2 - Hydroizolační pásy a fólie - Stanovení odolnosti proti protrhávání - Část 2: Plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech 
Katalogové číslo:  507650
ČSN EN 12310-2 - Hydroizolační pásy a fólie - Stanovení odolnosti proti protrhávání - Část 2: Plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech
ČSN EN 12310-2ČSN EN 12310-2 This document specifies a method for the determination of tear properties of plastic and rubber sheets for roof waterproofing using a trapezoidal test specimen with a n
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 13967+A1 - Hydroizolační pásy a fólie - Plastové a pryžové pásy a fólie pro izolace proti zemní vlhkosti a plastové a pryžové pásy a fólie pro izolace proti tlakové vodě - Definice a charakteristiky 
Katalogové číslo:  509090
ČSN EN 13967+A1 - Hydroizolační pásy a fólie - Plastové a pryžové pásy a fólie pro izolace proti zemní vlhkosti a plastové a pryžové pásy a fólie pro izolace proti tlakové vodě - Definice a charakteristiky
ČSN EN 13967+A1ČSN EN 13967+A1 Tento dokument specifikuje definice a charakteristiky plastových a pryžových pásů a fólií, které jsou určeny pro izolace staveb proti zemní vlhkosti a tlakové vodě. N
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 14695 - Hydroizolační pásy a fólie - Asfaltové pásy pro hydroizolaci betonových mostovek a ostatních pojížděných betonových ploch - Definice a charakteristiky 
Katalogové číslo:  86113
ČSN EN 14695 - Hydroizolační pásy a fólie - Asfaltové pásy pro hydroizolaci betonových mostovek a ostatních pojížděných betonových ploch - Definice a charakteristiky
ČSN EN 14695ČSN EN 14695 Tato evropská norma stanovuje charakteristiky asfaltových pásů pro hydroizolaci betonových mostovek a ostatních pojížděných betonových ploch včetně jejich charakteristik po
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 12317-2 - Hydroizolační pásy a fólie - Stanovení smykové odolnosti ve spojích - Část 2: Plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech 
Katalogové číslo:  86729
ČSN EN 12317-2 - Hydroizolační pásy a fólie - Stanovení smykové odolnosti ve spojích - Část 2: Plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech
ČSN EN 12317-2ČSN EN 12317-2 Norma specifikuje zkušební metodu pro stanovení smykové odolnosti ve spojích mezi dvěma stejnými přilehlými pásy (fóliemi) pro hydroizolaci střech.
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 15815 - Asfaltové polymerem modifikované tmely pro silnovrstvé hydroizolační povlaky - Odolnost proti stlačení 
Katalogové číslo:  88320
ČSN EN 15815 - Asfaltové polymerem modifikované tmely pro silnovrstvé hydroizolační povlaky - Odolnost proti stlačení
ČSN EN 15815ČSN EN 15815 Tato evropská norma specifikuje postup stanovení odolnosti proti stlačení silnovrstvých hydroizolačních povlaků z asfaltových polymerem modifikovaných tmelů.
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 15820 - Asfaltové polymerem modifikované tmely pro silnovrstvé hydroizolační povlaky - Stanovení vodotěsnosti 
Katalogové číslo:  88325
ČSN EN 15820 - Asfaltové polymerem modifikované tmely pro silnovrstvé hydroizolační povlaky - Stanovení vodotěsnosti
ČSN EN 15820ČSN EN 15820 Tato evropská norma specifikuje postup stanovení vodotěsnosti (tj. odolnost proti hydraulickému tlaku) silnovrstvých hydroizolačních povlaků z asfaltových polymerem modifik
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 13859-2 - Hydroizolační pásy a fólie - Definice a charakteristiky pásů a fólií pro skládané střešní krytiny a pro stěny - Část 2: Pásy a fólie pro stěny 
Katalogové číslo:  96890
ČSN EN 13859-2 - Hydroizolační pásy a fólie - Definice a charakteristiky pásů a fólií pro skládané střešní krytiny a pro stěny - Část 2: Pásy a fólie pro stěny
ČSN EN 13859-2ČSN EN 13859-2 Tato evropská norma uvádí charakteristiky pásů a fólií z plastů, asfaltu, pryže nebo jiných materiálů určených pod vnější opláštění stěn k zamezení pronikání větru a vo
Cena:  358,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY
7200 Všeobecně7201 Základní zkušební metody pro silikáty7205 Geologie a petrografie, všeobecně7210 Zeminy, popisy a klasifikace7211 Zkušební metody hornin a zemin7212 Horniny stejnorodé, složené ze zrn jednoho nerostu7213 Horniny složené, žula apod.7214 Přírodní a umělý kámen7215 Nerosty nerudné, kameniva, zeminy, tuha7216 Nerosty nerudné, tuha, grafit7217 Nerosty nerudné, písky, kaoliny, kameniva a zeminy, tuha, slída, azbest7218 Lomařské a kamenické výrobky (z přírodního kamene) pro stavebnictví7219 Nerosty nerudné, kazivec, těživec7220 Strusky, škváry, popílky a křemičitý úlet7221 Pojiva na bázi cementu7222 Pojiva na bázi vápna7223 Přísady a pomocné látky k pojivům, tmely7224 Malty, maltové směsi, potěry7225 Stavební prvky z přírodního kamene7226 Cihlářské pálené výrobky7227 Pomocné výrobky pro zděné konstrukce7229 Vláknocementové trouby a tvarovky7230 Betonové a železobetonové prvky a dílce7231 Betonové a železobetonové trouby a tvarovky7232 Betonové dlaždice a betonová krytina7233 Stavební dílce speciální7234 Vláknocementové výrobky7236 Stavební dílce pro svislé konstrukce7237 Stavební dílce pro vodorovné konstrukce7243 Stavební materiály. Zkoušení odolnosti7247 Keramické výrobky - kachle7248 Keramické výrobky - zdravotnická keramika7250 Keramické materiály pro elektrotechniku7251 Stavební keramika7252 Keramika kanalizační, hospodářská a chemická7255 Porcelán užitkový, ozdobný, jemná keramika7256 Porcelán laboratorní a chemický7257 Keramické výrobky pro elektrotechniku7260 Žárovzdorné výrobky, všeobecně7261 Žárovzdorné výrobky šamotové, dinasové, tuhové a speciální7262 Žárovzdorné tvarovky7265 Žárovzdorné výrobky basické, jakost7270 Izolační materiály a výrobky všeobecně7271 Vnější tepelně izolační kompozitní systémy7272 Izolační materiály a výrobky směsové7273 Izolační materiály a výrobky z minerálních a přírodních vláken7275 Speciální technická keramika7276 Hydroizolační pásy a fólie7280 Stavební výrobky, posuzování uvolňování nebezpečných látek7291 Drtiče a podavače nerostných hmot7292 Mlýny na nerostné hmoty7293 Třídiče a odlučovače nerostných hmot
73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat