Sponzorovaný odkaz

7213 Horniny složené, žula apod.

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN 72 1310-5 - Plavené kaoliny. Doplňkové keramické kaoliny. Druhy jakosti 
Katalogové číslo:  30803
ČSN 72 1310-5 - Plavené kaoliny. Doplňkové keramické kaoliny. Druhy jakosti
ČSN 72 1310-5ČSN 72 1310-5 Tato norma navazuje na ČSN 72 1313-1 "Plavené kaoliny". "Společná ustanovení". Kromě tabelárně zpracovaných technických požadavků nejsou normalizovány žádné další údaj
Cena:  34,- Kč
ČSN 72 1330 - Jílové suroviny. Základní technické požadavky 
Katalogové číslo:  30808
ČSN 72 1330 - Jílové suroviny. Základní technické požadavky
ČSN 72 1330ČSN 72 1330 Norma obsahuje ustanovení o třídění, základních vlastnostech, značení, zkoušení, balení, dodávání a skladování přírodních nebo upravených jílových surovin, kromě surovin c
Cena:  95,- Kč
ČSN 72 1310-6 - Plavené kaoliny. Plnicí kaoliny pro papírenský průmysl. Druhy jakosti 
Katalogové číslo:  30804
ČSN 72 1310-6 - Plavené kaoliny. Plnicí kaoliny pro papírenský průmysl. Druhy jakosti
ČSN 72 1310-6ČSN 72 1310-6 Tato norma navazuje na ČSN 72 1313-1 "Plavené kaoliny". "Společná ustanovení". Kromě tabelárně zpracovaných technických požadavků nejsou normalizovány žádné další údaj
Cena:  34,- Kč
ČSN 72 1370 - Živce a živcové suroviny 
Katalogové číslo:  30810
ČSN 72 1370 - Živce a živcové suroviny
ČSN 72 1370ČSN 72 1370 Norma platí pro výrobu, zkoušení a dodávání živců a živcových surovin. Neplatí pro geologické průzkumné práce a výpočet zásob. ČSN 72 1370 byla schválena 17.5.198 a nabyla
Cena:  95,- Kč
ČSN 72 1300 - Pálené žárovzdorné jílové suroviny. Základní technické požadavky 
Katalogové číslo:  30798
ČSN 72 1300 - Pálené žárovzdorné jílové suroviny. Základní technické požadavky
ČSN 72 1300ČSN 72 1300 Norma určuje zásady pro třídění pálených žárovzdorných jílových surovin podle fyzikálních a chemických vlastností a podle lokality a použitého vypalovacího zařízení. Obsah
Cena:  73,- Kč
ČSN 72 1310-2 - Plavené kaoliny. Kaoliny pro výrobu užitkového porcelánu. Druhy jakosti 
Katalogové číslo:  30800
ČSN 72 1310-2 - Plavené kaoliny. Kaoliny pro výrobu užitkového porcelánu. Druhy jakosti
ČSN 72 1310-2ČSN 72 1310-2 Tato norma navazuje na ČSN 72 1313-1 "Plavené kaoliny". "Společná ustanovení". Kromě tabelárně zpracovaných technických požadavků nejsou normalizovány žádné další údaj
Cena:  34,- Kč
ČSN 72 1310-7 - Plavené kaoliny. Jemné plnicí kaoliny pro papírenský průmysl. Druhy jakosti 
Katalogové číslo:  30805
ČSN 72 1310-7 - Plavené kaoliny. Jemné plnicí kaoliny pro papírenský průmysl. Druhy jakosti
ČSN 72 1310-7ČSN 72 1310-7 Tato norma navazuje na ČSN 72 1313-1 "Plavené kaoliny". "Společná ustanovení". Kromě tabelárně zpracovaných technických požadavků nejsou normalizovány žádné další údaj
Cena:  34,- Kč
ČSN 72 1310-1 - Plavené kaoliny. Společná ustanovení 
Katalogové číslo:  30799
ČSN 72 1310-1 - Plavené kaoliny. Společná ustanovení
ČSN 72 1310-1ČSN 72 1310-1 Norma platí pro výrobu, zkoušení a dodávání plavených kaolinů (dále jen "kaolinů"). Nevztahuje se na plavený halloysit. Za pozornost stojí čl. 2, kde se - bohužel - uv
Cena:  95,- Kč
ČSN 72 1310-3 - Plavené kaoliny. Kaoliny pro zdravotnickou keramiku. Druhy jakosti 
Katalogové číslo:  30801
ČSN 72 1310-3 - Plavené kaoliny. Kaoliny pro zdravotnickou keramiku. Druhy jakosti
ČSN 72 1310-3ČSN 72 1310-3 Tato norma navazuje na ČSN 72 1313-1 "Plavené kaoliny". "Společná ustanovení". Kromě tabelárně zpracovaných technických požadavků nejsou normalizovány žádné další údaj
Cena:  34,- Kč
ČSN 72 1310-8 - Plavené kaoliny. Nátěrové kaoliny pro papírenský průmysl. Druhy jakosti 
Katalogové číslo:  30806
ČSN 72 1310-8 - Plavené kaoliny. Nátěrové kaoliny pro papírenský průmysl. Druhy jakosti
ČSN 72 1310-8ČSN 72 1310-8 Tato norma navazuje na ČSN 72 1313-1 "Plavené kaoliny". "Společná ustanovení". Kromě tabelárně zpracovaných technických požadavků nejsou normalizovány žádné další údaj
Cena:  34,- Kč
ČSN 72 1310-4 - Plavené kaoliny. Kaoliny pro elektrotechnickou keramiku. Druhy jakosti 
Katalogové číslo:  30802
ČSN 72 1310-4 - Plavené kaoliny. Kaoliny pro elektrotechnickou keramiku. Druhy jakosti
ČSN 72 1310-4ČSN 72 1310-4 Tato norma navazuje na ČSN 72 1313-1 "Plavené kaoliny". "Společná ustanovení". Kromě tabelárně zpracovaných technických požadavků nejsou normalizovány žádné další údaj
Cena:  34,- Kč
ČSN 72 1310-9 - Plavené kaoliny. Mleté kaoliny pro gumárenský a kabelový průmysl. Druhy jakosti 
Katalogové číslo:  30807
ČSN 72 1310-9 - Plavené kaoliny. Mleté kaoliny pro gumárenský a kabelový průmysl. Druhy jakosti
ČSN 72 1310-9ČSN 72 1310-9 Tato norma navazuje na ČSN 72 1313-1 "Plavené kaoliny". "Společná ustanovení". Kromě tabelárně zpracovaných technických požadavků nejsou normalizovány žádné další údaj
Cena:  34,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY
7200 Všeobecně7201 Základní zkušební metody pro silikáty7205 Geologie a petrografie, všeobecně7210 Zeminy, popisy a klasifikace7211 Zkušební metody hornin a zemin7212 Horniny stejnorodé, složené ze zrn jednoho nerostu7213 Horniny složené, žula apod.7214 Přírodní a umělý kámen7215 Nerosty nerudné, kameniva, zeminy, tuha7216 Nerosty nerudné, tuha, grafit7217 Nerosty nerudné, písky, kaoliny, kameniva a zeminy, tuha, slída, azbest7218 Lomařské a kamenické výrobky (z přírodního kamene) pro stavebnictví7219 Nerosty nerudné, kazivec, těživec7220 Strusky, škváry, popílky a křemičitý úlet7221 Pojiva na bázi cementu7222 Pojiva na bázi vápna7223 Přísady a pomocné látky k pojivům, tmely7224 Malty, maltové směsi, potěry7225 Stavební prvky z přírodního kamene7226 Cihlářské pálené výrobky7227 Pomocné výrobky pro zděné konstrukce7229 Vláknocementové trouby a tvarovky7230 Betonové a železobetonové prvky a dílce7231 Betonové a železobetonové trouby a tvarovky7232 Betonové dlaždice a betonová krytina7233 Stavební dílce speciální7234 Vláknocementové výrobky7236 Stavební dílce pro svislé konstrukce7237 Stavební dílce pro vodorovné konstrukce7243 Stavební materiály. Zkoušení odolnosti7247 Keramické výrobky - kachle7248 Keramické výrobky - zdravotnická keramika7250 Keramické materiály pro elektrotechniku7251 Stavební keramika7252 Keramika kanalizační, hospodářská a chemická7255 Porcelán užitkový, ozdobný, jemná keramika7256 Porcelán laboratorní a chemický7257 Keramické výrobky pro elektrotechniku7260 Žárovzdorné výrobky, všeobecně7261 Žárovzdorné výrobky šamotové, dinasové, tuhové a speciální7262 Žárovzdorné tvarovky7265 Žárovzdorné výrobky basické, jakost7270 Izolační materiály a výrobky všeobecně7271 Vnější tepelně izolační kompozitní systémy7272 Izolační materiály a výrobky směsové7273 Izolační materiály a výrobky z minerálních a přírodních vláken7275 Speciální technická keramika7276 Hydroizolační pásy a fólie7280 Stavební výrobky, posuzování uvolňování nebezpečných látek7291 Drtiče a podavače nerostných hmot7292 Mlýny na nerostné hmoty7293 Třídiče a odlučovače nerostných hmot
73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat