Sponzorovaný odkaz

7220 Strusky, škváry, popílky a křemičitý úlet

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN 72 2072-4 - Popílek pro stavební účely - Část 4: Popílek pro výrobu cihlářských pálených výrobků 
Katalogové číslo:  93258
ČSN 72 2072-4 - Popílek pro stavební účely - Část 4: Popílek pro výrobu cihlářských pálených výrobků
ČSN 72 2072-4ČSN 72 2072-4 Norma stanovuje technické požadavky na popílek pro výrobu cihlářských pálených výrobků.
Cena:  171,- Kč
ČSN 72 2072-6 - Popílek pro stavební účely - Část 6: Popílek pro výrobu umělého kameniva spékáním 
Katalogové číslo:  93260
ČSN 72 2072-6 - Popílek pro stavební účely - Část 6: Popílek pro výrobu umělého kameniva spékáním
ČSN 72 2072-6ČSN 72 2072-6 Tato norma stanovuje technické požadavky na popílek pro výrobu umělého kameniva vyráběného spékáním.
Cena:  95,- Kč
ČSN 72 2071 - Popílek pro stavební účely - Společná ustanovení, požadavky a metody zkoušení 
Katalogové číslo:  87517
ČSN 72 2071 - Popílek pro stavební účely - Společná ustanovení, požadavky a metody zkoušení
ČSN 72 2071ČSN 72 2071 Tato norma uvádí postupy pro stanovení chemických, fyzikálně-chemických, mineralogických, fyzikálně-mechanických vlastností a postupy a kritéria ekologických vlastností včetn
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 450-2 - Popílek do betonu - Část 2: Hodnocení shody 
Katalogové číslo:  73984
ČSN EN 450-2 - Popílek do betonu - Část 2: Hodnocení shody
ČSN EN 450-2ČSN EN 450-2 Tato evropská norma určuje postup pro hodnocení shody popílku s ČSN EN 450-1. Uvádí technická pravidla pro řízení výroby výrobcem, včetně zkoušek vzorků vlastní kontroly.
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 15167-2 - Mletá granulovaná vysokopecní struska pro použití do betonu, malty a injektážní malty - Část 2: Hodnocení shody 
Katalogové číslo:  77369
ČSN EN 15167-2 - Mletá granulovaná vysokopecní struska pro použití do betonu, malty a injektážní malty - Část 2: Hodnocení shody
ČSN EN 15167-2ČSN EN 15167-2 Tato norma zahrnuje technická pravidla pro řízení výroby výrobcem, včetně interních kontrolních zkoušek vzorků, a pro úkoly certifikačního orgánu. Uvádí rovněž pravidla
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 451-2 - Metoda zkoušení popílku - Část 2: Stanovení jemnosti proséváním za mokra 
Katalogové číslo:  506703
ČSN EN 451-2 - Metoda zkoušení popílku - Část 2: Stanovení jemnosti proséváním za mokra
ČSN EN 451-2ČSN EN 451-2 Tato norma určuje postup pro stanovení jemnosti popílku proséváním za mokra na sítě 0,045 mm (ISO 565). Tato norma určuje referenční postup. Pokud se použijí jiné metody,
Cena:  171,- Kč
TNI CEN/TR 15840 - Hodnocení shody popílku do betonu - Pokyny pro použití EN 450-2 
Katalogové číslo:  84966
TNI CEN/TR 15840 - Hodnocení shody popílku do betonu - Pokyny pro použití EN 450-2
TNI CEN/TR 15840TNI CEN/TR 15840 Tento dokument stanovuje schéma pro hodnocení shody popílku s EN 450-1:2005. Dále uvádí technická pravidla pro řízení výroby výrobcem včetně zkoušek vzorků vlastn
Cena:  446,- Kč
ČSN 72 2072-3 - Popílek pro stavební účely - Část 3: Popílek pro výrobu popílkových směsí 
Katalogové číslo:  93257
ČSN 72 2072-3 - Popílek pro stavební účely - Část 3: Popílek pro výrobu popílkových směsí
ČSN 72 2072-3ČSN 72 2072-3 Tato norma stanovuje technické požadavky na popílek pro výrobu popílkových směsí.
Cena:  171,- Kč
ČSN 72 2072-11 - Popílek pro stavební účely - Část 11: Popílek pro ostatní využití 
Katalogové číslo:  93264
ČSN 72 2072-11 - Popílek pro stavební účely - Část 11: Popílek pro ostatní využití
ČSN 72 2072-11ČSN 72 2072-11 Tato norma stanovuje požadavky na chemické a fyzikální vlastnosti popílku a dále technické požadavky na výběr popílku pro výrobu zásypů, obsypů, izolačních obsypových a
Cena:  95,- Kč
TNI CEN/TR 15677 - Popílek ze spoluspalování - Zpráva o situaci v Evropě 
Katalogové číslo:  83256
TNI CEN/TR 15677 - Popílek ze spoluspalování - Zpráva o situaci v Evropě
TNI CEN/TR 15677TNI CEN/TR 15677 Tato zpráva CEN shrnuje zkušenosti se spoluspalováním biomasy a odpadu od roku 2002. Data a výsledky zkoušek pocházejí ze systematických výzkumných projektů a ze st
Cena:  446,- Kč
ČSN 72 2072-2 - Popílek pro stavební účely - Část 2: Popílek jako příměs při výrobě malt 
Katalogové číslo:  93256
ČSN 72 2072-2 - Popílek pro stavební účely - Část 2: Popílek jako příměs při výrobě malt
ČSN 72 2072-2ČSN 72 2072-2 Tato norma stanovuje technické požadavky na popílek jako příměs pro výrobu malt.
Cena:  95,- Kč
ČSN 72 2072-10 - Popílek pro stavební účely - Část 10: Popílek pro asfaltové výrobky 
Katalogové číslo:  93263
ČSN 72 2072-10 - Popílek pro stavební účely - Část 10: Popílek pro asfaltové výrobky
ČSN 72 2072-10ČSN 72 2072-10 Tato norma stanovuje technické požadavky na popílek pro výrobu asfaltových výrobků.
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 450-1 - Popílek do betonu - Část 1: Definice, specifikace a kritéria shody 
Katalogové číslo:  92284
ČSN EN 450-1 - Popílek do betonu - Část 1: Definice, specifikace a kritéria shody
ČSN EN 450-1ČSN EN 450-1 Tato norma stanovuje požadavky na chemické a fyzikální vlastnosti i postupy kontroly jakosti pro křemičitý popílek, jak je definován v 3.2, pro použití jako příměs druhu II
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 16622 - Křemičito-vápenatý úlet do betonu - Definice, požadavky a kritéria shody 
Katalogové číslo:  99452
ČSN EN 16622 - Křemičito-vápenatý úlet do betonu - Definice, požadavky a kritéria shody
ČSN EN 16622ČSN EN 16622 This European Standard applies to the silica-calcium fume (SCF) which is a by-product of the carbothermal process used to produce silica-calcium alloys. This European Stand
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 13263-2+A1 - Křemičitý úlet do betonu - Část 2: Hodnocení shody 
Katalogové číslo:  84392
ČSN EN 13263-2+A1 - Křemičitý úlet do betonu - Část 2: Hodnocení shody
ČSN EN 13263-2+A1ČSN EN 13263-2 Tato norma určuje postup pro hodnocení shody křemičitého úletu s EN 13263-1, včetně certifikace shody certifikačním orgánem. Norma uvádí technická pravidla pro řízen
Cena:  232,- Kč
ČSN 72 2072-1 - Popílek pro stavební účely - Část 1: Popílek jako aktivní složka maltovin 
Katalogové číslo:  93255
ČSN 72 2072-1 - Popílek pro stavební účely - Část 1: Popílek jako aktivní složka maltovin
ČSN 72 2072-1ČSN 72 2072-1 Tato norma stanovuje technické požadavky na popílek pro výrobu maltovin. Popílky pro výrobu cementu pro obecné použití CEM musí splňovat požadavky uvedené v ČSN EN 197-1
Cena:  171,- Kč
ČSN 72 2072-9 - Popílek pro stavební účely - Část 9: Popílek pro výrobu minerálních vláken 
Katalogové číslo:  93262
ČSN 72 2072-9 - Popílek pro stavební účely - Část 9: Popílek pro výrobu minerálních vláken
ČSN 72 2072-9ČSN 72 2072-9 Tato norma stanovuje technické požadavky na popílek pro výrobu minerálních vláken.
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 13263-1+A1 - Křemičitý úlet do betonu - Část 1: Definice, požadavky a kritéria shody 
Katalogové číslo:  84391
ČSN EN 13263-1+A1 - Křemičitý úlet do betonu - Část 1: Definice, požadavky a kritéria shody
ČSN EN 13263-1+A1ČSN EN 13263-1+A1 Tato norma se používá pro křemičitý úlet, který vzniká jako vedlejší produkt tavícího procesu výroby křemíkových kovů a slitin ferosilicia, stanovuje požadavky
Cena:  347,- Kč
ČSN 72 2072-5 - Popílek pro stavební účely - Část 5: Popílek pro výrobu pórobetonu 
Katalogové číslo:  93259
ČSN 72 2072-5 - Popílek pro stavební účely - Část 5: Popílek pro výrobu pórobetonu
ČSN 72 2072-5ČSN 72 2072-5 Tato norma stanovuje technické požadavky na popílek pro výrobu pórobetonu.
Cena:  171,- Kč
ČSN 72 2072-8 - Popílek pro stavební účely - Část 8: Popílek pro výrobu umělého kameniva za studena a urychleně vytvrzovaného 
Katalogové číslo:  93261
ČSN 72 2072-8 - Popílek pro stavební účely - Část 8: Popílek pro výrobu umělého kameniva za studena a urychleně vytvrzovaného
ČSN 72 2072-8ČSN 72 2072-8 Tato norma stanovuje technické požadavky na popílek pro výrobu umělého kameniva za studena a pro výrobu umělého urychleně vytvrzovaného kameniva.
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 15167-1 - Mletá granulovaná vysokopecní struska pro použití do betonu, malty a injektážní malty - Část 1: Definice, specifikace a kritéria shody 
Katalogové číslo:  77368
ČSN EN 15167-1 - Mletá granulovaná vysokopecní struska pro použití do betonu, malty a injektážní malty - Část 1: Definice, specifikace a kritéria shody
ČSN EN 15167-1ČSN EN 15167-1 Tato evropská norma určuje požadavky na chemické a fyzikální vlastnosti a na postupy pro řízení výroby mleté granulované vysokopecní strusky určené k použití jako přímě
Cena:  232,- Kč
ČSN 72 2080 - Fluidní popel a fluidní popílek pro stavební účely - Společná ustanovení, požadavky a metody zkoušení 
Katalogové číslo:  87515
ČSN 72 2080 - Fluidní popel a fluidní popílek pro stavební účely - Společná ustanovení, požadavky a metody zkoušení
ČSN 72 2080ČSN 72 2080 Tato norma uvádí postupy pro stanovení chemických, fyzikálně-chemických, fyzikálně-mechanických vlastností a postupy a kritéria ekologických vlastností včetně systému kontrol
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 451-1 - Metoda zkoušení popílku - Část 1: Stanovení obsahu volného oxidu vápenatého 
Katalogové číslo:  506702
ČSN EN 451-1 - Metoda zkoušení popílku - Část 1: Stanovení obsahu volného oxidu vápenatého
ČSN EN 451-1ČSN EN 451-1 Tato norma určuje postup pro stanovení obsahu volného oxidu vápenatého v popílku. Tato norma určuje referenční postup. Pokud se použijí jiné metody, je nutno prokázat, že
Cena:  95,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY
7200 Všeobecně7201 Základní zkušební metody pro silikáty7205 Geologie a petrografie, všeobecně7210 Zeminy, popisy a klasifikace7211 Zkušební metody hornin a zemin7212 Horniny stejnorodé, složené ze zrn jednoho nerostu7213 Horniny složené, žula apod.7214 Přírodní a umělý kámen7215 Nerosty nerudné, kameniva, zeminy, tuha7216 Nerosty nerudné, tuha, grafit7217 Nerosty nerudné, písky, kaoliny, kameniva a zeminy, tuha, slída, azbest7218 Lomařské a kamenické výrobky (z přírodního kamene) pro stavebnictví7219 Nerosty nerudné, kazivec, těživec7220 Strusky, škváry, popílky a křemičitý úlet7221 Pojiva na bázi cementu7222 Pojiva na bázi vápna7223 Přísady a pomocné látky k pojivům, tmely7224 Malty, maltové směsi, potěry7225 Stavební prvky z přírodního kamene7226 Cihlářské pálené výrobky7227 Pomocné výrobky pro zděné konstrukce7229 Vláknocementové trouby a tvarovky7230 Betonové a železobetonové prvky a dílce7231 Betonové a železobetonové trouby a tvarovky7232 Betonové dlaždice a betonová krytina7233 Stavební dílce speciální7234 Vláknocementové výrobky7236 Stavební dílce pro svislé konstrukce7237 Stavební dílce pro vodorovné konstrukce7243 Stavební materiály. Zkoušení odolnosti7247 Keramické výrobky - kachle7248 Keramické výrobky - zdravotnická keramika7250 Keramické materiály pro elektrotechniku7251 Stavební keramika7252 Keramika kanalizační, hospodářská a chemická7255 Porcelán užitkový, ozdobný, jemná keramika7256 Porcelán laboratorní a chemický7257 Keramické výrobky pro elektrotechniku7260 Žárovzdorné výrobky, všeobecně7261 Žárovzdorné výrobky šamotové, dinasové, tuhové a speciální7262 Žárovzdorné tvarovky7265 Žárovzdorné výrobky basické, jakost7270 Izolační materiály a výrobky všeobecně7271 Vnější tepelně izolační kompozitní systémy7272 Izolační materiály a výrobky směsové7273 Izolační materiály a výrobky z minerálních a přírodních vláken7275 Speciální technická keramika7276 Hydroizolační pásy a fólie7280 Stavební výrobky, posuzování uvolňování nebezpečných látek7291 Drtiče a podavače nerostných hmot7292 Mlýny na nerostné hmoty7293 Třídiče a odlučovače nerostných hmot
73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat