Sponzorovaný odkaz

7260 Žárovzdorné výrobky, všeobecně

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN 993-2 - Zkušební metody pro žárovzdorné výrobky tvarové hutné. Část 2: Stanovení hustoty 
Katalogové číslo:  20353
ČSN EN 993-2 - Zkušební metody pro žárovzdorné výrobky tvarové hutné. Část 2: Stanovení hustoty
ČSN EN 993-2ČSN EN 993-2 Tato část EN 993 stanoví metodu měření hustoty žárovzdorných výrobků a surovin.
Cena:  95,- Kč
ČSN ISO 10080 - Žárovzdorné výrobky. Klasifikace hutných tvarových výrobků odolných proti působení kyselin 
Katalogové číslo:  15112
ČSN ISO 10080 - Žárovzdorné výrobky. Klasifikace hutných tvarových výrobků odolných proti působení kyselin
ČSN ISO 10080ČSN ISO 10080 Tato mezinárodní norma stanovuje klasifikaci hutných tvarových žárovzdorných výrobků odolných proti působení kyselin. Týká se výrobků, které vyhovují požadavkům na žáro
Cena:  73,- Kč
ČSN EN 1094-2 - Žárovzdorné výrobky izolační - Část 2: Klasifikace tvarových výrobků 
Katalogové číslo:  56364
ČSN EN 1094-2 - Žárovzdorné výrobky izolační - Část 2: Klasifikace tvarových výrobků
ČSN EN 1094-2ČSN EN 1094-2 Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1094-2:1998. Evropská norma EN 1094-2:1998 má status české technické normy. Oznámení o schválení: Text mezinárodní normy I
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 993-17 - Zkušební metody pro žárovzdorné výrobky tvarové hutné - Část 17: Stanovení objemové hmotnosti zrněných materiálů rtuťovou metodou 
Katalogové číslo:  57224
ČSN EN 993-17 - Zkušební metody pro žárovzdorné výrobky tvarové hutné - Část 17: Stanovení objemové hmotnosti zrněných materiálů rtuťovou metodou
ČSN EN 993-17ČSN EN 993-17 Tato norma je českou verzí evropské normy EN 993-17:1998. Evropská norma EN 993-17:1998 má status české technické normy. Norma (ČSN) EN 993 se skládá z následujících 2
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 10081-3 - Klasifikace žárovzdorných výrobků tvarových hutných - Část 3: Zásadité výrobky obsahující 7 % až 50 % zbytkového uhlíku 
Katalogové číslo:  74040
ČSN EN ISO 10081-3 - Klasifikace žárovzdorných výrobků tvarových hutných - Část 3: Zásadité výrobky obsahující 7 % až 50 % zbytkového uhlíku
ČSN EN ISO 10081-3ČSN EN ISO 10081-3 Tato část normy ISO 10081 stanovuje klasifikaci a označování zásaditých žárovzdorných výrobků tvarových hutných obsahujících 7 % až 50 % zbytkového uhlíku po
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO 10081-4 - Klasifikace žárovzdorných výrobků tvarových hutných - Část 4: Speciální výrobky 
Katalogové číslo:  97432
ČSN EN ISO 10081-4 - Klasifikace žárovzdorných výrobků tvarových hutných - Část 4: Speciální výrobky
ČSN EN ISO 10081-4ČSN EN ISO 10081-4 Tato část ISO 10081 stanovuje klasifikaci a označování žárovzdorných výrobků tvarových hutných speciálního složení zahrnující oxidové výrobky, oxidové a neoxido
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 1927-3 - Žárovzdorné výrobky netvarové (monolitické) - Část 3: Zkoušení v dodaném stavu 
Katalogové číslo:  92995
ČSN EN ISO 1927-3 - Žárovzdorné výrobky netvarové (monolitické) - Část 3: Zkoušení v dodaném stavu
ČSN EN ISO 1927-3ČSN EN 1927-3 Tato norma určuje metody zkoušení netvarových (monolitických) žárovzdorných výrobků v dodaném stavu a zkoušení homogenity dodávek výrobku. Je vhodná pro žárobetony (h
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 15979 - Zkoušení keramických materiálů a výrobků - Přímé stanovení hmotnostních podílů nečistot v práškovém a zrnitém karbidu křemičitém optickou emisní spektroskopií (OES) po excitaci stejnosměrným obloukem (DC) 
Katalogové číslo:  88612
ČSN EN 15979 - Zkoušení keramických materiálů a výrobků - Přímé stanovení hmotnostních podílů nečistot v práškovém a zrnitém karbidu křemičitém optickou emisní spektroskopií (OES) po excitaci stejnosměrným obloukem (DC)
ČSN EN 15979ČSN EN 15979 Tato norma popisuje postup stanovení obsahu stopových prvků Al, B, Ca, Cr, Cu, Fe, Mg, Ni, Ti, V a Zr v práškovém a zrnitém karbidu křemičitém u keramických materiálů a výr
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 12698-2 - Chemický rozbor žárovzdorných výrobků z karbidu křemíku s nitridovou vazbou - Část 2: XRD metody 
Katalogové číslo:  80047
ČSN EN 12698-2 - Chemický rozbor žárovzdorných výrobků z karbidu křemíku s nitridovou vazbou - Část 2: XRD metody
ČSN EN 12698-2ČSN EN 12698-2 Tato norma určuje postup stanovení mineralogických fází běžně přítomných v žárovzdorných výrobcích z karbidu křemíku s nitridovou a oxinitridovou vazbou s užitím Brag
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 21587-3 - Chemický rozbor žárovzdorných výrobků hlinitokřemičitých (alternativa k rentgenové fluorescenční analýze) - Část 3: Postup s induktivně vázanou plazmou a pomocí atomové absorpční spektrometrie 
Katalogové číslo:  81050
ČSN EN ISO 21587-3 - Chemický rozbor žárovzdorných výrobků hlinitokřemičitých (alternativa k rentgenové fluorescenční analýze) - Část 3: Postup s induktivně vázanou plazmou a pomocí atomové absorpční spektrometrie
ČSN EN ISO 21587-3ČSN EN ISO 21587-3 Tato norma určuje metody atomové emisní spektrometrie s induktivně vázanou plazmou (ICP/AES) a plamenové atomové absorpční spektrometrie (FAAS) pro chemickou an
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 21078-2 - Stanovení obsahu oxidu boritého v žárovzdorných výrobcích - Část 2: Postup s kyselou extrakcí ke stanovení obsahu oxidu boritého v pojivech 
Katalogové číslo:  81041
ČSN EN ISO 21078-2 - Stanovení obsahu oxidu boritého v žárovzdorných výrobcích - Část 2: Postup s kyselou extrakcí ke stanovení obsahu oxidu boritého v pojivech
ČSN EN ISO 21078-2ČSN EN ISO 21078-2 Tato norma určuje postup stanovení chemického rozboru oxidu boritého, který je součástí pojiva žárovzdorných hlinitokřemičitých výrobků, metodou kyselé extrakce
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 21068-3 - Chemický rozbor žárovzdorných výrobků a surovin obsahujících karbid křemíku - Část 3: Stanovení obsahu dusíku, kyslíku, kovových a oxidických složek 
Katalogové číslo:  83008
ČSN EN ISO 21068-3 - Chemický rozbor žárovzdorných výrobků a surovin obsahujících karbid křemíku - Část 3: Stanovení obsahu dusíku, kyslíku, kovových a oxidických složek
ČSN EN ISO 21068-3ČSN EN ISO 21068-3 Tato norma uvádí postupy stanovení celkového obsahu dusíku a dusíku vyjádřeného jako nitrid křemíku, celkového obsahu kyslíku a volných kovových a oxidických sl
Cena:  446,- Kč
ČSN EN ISO 20565-2 - Chemický rozbor žárovzdorných výrobků chromitých a chromitých surovin (alternativa k rentgenové fluorescenční analýze) - Část 2: Mokrý způsob 
Katalogové číslo:  83851
ČSN EN ISO 20565-2 - Chemický rozbor žárovzdorných výrobků chromitých a chromitých surovin (alternativa k rentgenové fluorescenční analýze) - Část 2: Mokrý způsob
ČSN EN ISO 20565-2ČSN EN ISO 20565-2 Tato část normy určuje postup chemického rozboru v žárovzdorných výrobcích chromitých a v chromitých surovinách tradičním (mokrým) způsobem.
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 20565-3 - Chemický rozbor žárovzdorných výrobků chromitých a chromitých surovin (alternativa k rentgenové fluorescenční analýze) - Část 3: Postup pomocí plamenové atomové absorpční spektrometrie (FAAS) a emisní spektrometrie s induktivně vázanou plazmou (ICP-AES) 
Katalogové číslo:  83852
ČSN EN ISO 20565-3 - Chemický rozbor žárovzdorných výrobků chromitých a chromitých surovin (alternativa k rentgenové fluorescenční analýze) - Část 3: Postup pomocí plamenové atomové absorpční spektrometrie (FAAS) a emisní spektrometrie s induktivně vázanou plazmou (ICP-AES)
ČSN EN ISO 20565-3ČSN EN ISO 20565-3 Tato část normy určuje postup chemického rozboru žárovzdorných výrobků chromitých a surovin metodou plamenové absorpční spektrometrie (FAAS) a atomovou emisní s
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 15991 - Žárovzdorné materiály a výrobky - Přímé stanovení hmotnostních podílů nečistot v práškovém a zrnitém karbidu křemičitém optickou emisní spektroskopií s indukčně vázaným plazmatem (ICP-OES) a s elektrotermickým odpařením (ETV) 
Katalogové číslo:  99537
ČSN EN 15991 - Žárovzdorné materiály a výrobky - Přímé stanovení hmotnostních podílů nečistot v práškovém a zrnitém karbidu křemičitém optickou emisní spektroskopií s indukčně vázaným plazmatem (ICP-OES) a s elektrotermickým odpařením (ETV)
ČSN EN 15991ČSN EN 15991 This European Standard defines a method for the determination of the trace element concentrations of Al, Ca, Cr, Cu, Fe, Mg, Ni, Ti, V and Zr in powdered and granular silic
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 993-10 - Zkušební metody pro žárovzdorné výrobky tvarové hutné - Část 10: Stanovení trvalých délkových změn v žáru 
Katalogové číslo:  511779
ČSN EN 993-10 - Zkušební metody pro žárovzdorné výrobky tvarové hutné - Část 10: Stanovení trvalých délkových změn v žáru
ČSN EN 993-10ČSN EN 993-10 This document specifies three methods for the determination of the permanent change in dimensions on heating of dense shaped refractory products.
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 993-4 - Zkušební metody pro žárovzdorné výrobky tvarové hutné. Část 4: Stanovení propustnosti pro plyny 
Katalogové číslo:  20354
ČSN EN 993-4 - Zkušební metody pro žárovzdorné výrobky tvarové hutné. Část 4: Stanovení propustnosti pro plyny
ČSN EN 993-4ČSN EN 993-4 Tato mezinárodní norma specifikuje způsob měření propustnosti pro plyny u žárovzdorných výrobků tvarových hutných.
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 993-13 - Zkušební metody pro žárovzdorné výrobky tvarové hutné. Část 13: Referenční žároměrky pro laboratorní použití. Specifikace 
Katalogové číslo:  20356
ČSN EN 993-13 - Zkušební metody pro žárovzdorné výrobky tvarové hutné. Část 13: Referenční žároměrky pro laboratorní použití. Specifikace
ČSN EN 993-13ČSN EN 993-13 Tato část EN 993 specifikuje hodnoty normalizované řady referenčních žároměrek, používaných pro stanovení žároměrné shody žárovzdorných materiálů, v rozmezí teplot 1 50
Cena:  171,- Kč
ČSN ISO 12678-1 - Žárovzdorné výrobky - Měření rozměrů a vnějších vad žárovzdorných výrobků tvarových - Část 1: Rozměry a jejich shoda s výkresy 
Katalogové číslo:  64666
ČSN ISO 12678-1 - Žárovzdorné výrobky - Měření rozměrů a vnějších vad žárovzdorných výrobků tvarových - Část 1: Rozměry a jejich shoda s výkresy
ČSN ISO 12678-1ČSN ISO 12678-1 V této části normy jsou popsána zařízení a uvedeny jednoduché metody pro rutinní měření rozměrů žárovzdorných výrobků. Jsou uvedeny též metody kontroly shody tvaru,
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 993-7 - Zkušební metody pro žárovzdorné výrobky tvarové hutné - Část 7: Stanovení pevnosti v ohybu za zvýšené teploty 
Katalogové číslo:  56363
ČSN EN 993-7 - Zkušební metody pro žárovzdorné výrobky tvarové hutné - Část 7: Stanovení pevnosti v ohybu za zvýšené teploty
ČSN EN 993-7ČSN EN 993-7 Tato norma je českou verzí evropské normy EN 993-7:1998. Evropská norma EN 993-7:1998 má status české technické normy. Norma (ČSN) EN 993 se skládá z následujících 20 čá
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 1094-6 - Žárovzdorné výrobky izolační - Část 6: Stanovení trvalých délkových změn v žáru tvarových výrobků 
Katalogové číslo:  56365
ČSN EN 1094-6 - Žárovzdorné výrobky izolační - Část 6: Stanovení trvalých délkových změn v žáru tvarových výrobků
ČSN EN 1094-6ČSN EN 1094-6 Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1094-6:1998. Evropská norma EN 1094-6:1998 má status české technické normy. Tato evropská norma (ČSN) EN 1094 sestává z ná
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO 8894-1 - Žárovzdorné materiály - Stanovení tepelné vodivosti - Část 1: Metoda topného drátu (křížové uspořádání a uspořádání s odporovým teploměrem) 
Katalogové číslo:  87447
ČSN EN ISO 8894-1 - Žárovzdorné materiály - Stanovení tepelné vodivosti - Část 1: Metoda topného drátu (křížové uspořádání a uspořádání s odporovým teploměrem)
ČSN EN ISO 8894-1ČSN EN ISO 8894-1 Tato norma určuje postupy metodou topného drátu (v křížovém uspořádání a v uspořádání s odporovým teploměrem) na stanovení tepelné vodivosti bezuhlíkových, diel
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 12698-1 - Chemický rozbor žárovzdorných výrobků z karbidu křemíku s nitridovou vazbou - Část 1: Chemické metody 
Katalogové číslo:  80048
ČSN EN 12698-1 - Chemický rozbor žárovzdorných výrobků z karbidu křemíku s nitridovou vazbou - Část 1: Chemické metody
ČSN EN 12698-1ČSN EN 12698-1 Norma určuje postup stanovení všech žárovzdorných výrobků obsahujících karbid křemíku s nitridovou a oxinitridovou vazbou, bez ohledu na obsah karbidu křemíku. Obsahuje
Cena:  358,- Kč
ČSN EN ISO 21587-1 - Chemický rozbor žárovzdorných výrobků hlinitokřemičitých (alternativa k rentgenové fluorescenční analýze) - Část 1: Přístroje, chemikálie, rozklad a vážkové stanovení oxidu křemičitého 
Katalogové číslo:  81052
ČSN EN ISO 21587-1 - Chemický rozbor žárovzdorných výrobků hlinitokřemičitých (alternativa k rentgenové fluorescenční analýze) - Část 1: Přístroje, chemikálie, rozklad a vážkové stanovení oxidu křemičitého
ČSN EN ISO 21587-1ČSN EN ISO 21587-1 Tato norma určuje chemikálie, rozklad a vážkové stanovení oxidu křemičitého pro chemickou analýzu hlinitokřemičitých žárovzdorných výrobků a surovin a představu
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 8895 - Žárovzdorné výrobky tvarové izolační - Stanovení pevnosti v tlaku při pokojové teplotě 
Katalogové číslo:  77519
ČSN EN ISO 8895 - Žárovzdorné výrobky tvarové izolační - Stanovení pevnosti v tlaku při pokojové teplotě
ČSN EN ISO 8895ČSN EN ISO 8895 Tato norma určuje postup pro stanovení pevnosti v tlaku při pokojové teplotě žárovzdorných výrobků izolačních tvarových.
Cena:  95,- Kč
ČSN EN ISO 10058-3 - Chemický rozbor žárovzdorných výrobků magnéziových a dolomiových (alternativa k rentgenové fluorescenční analýze) - Část 3: Postup pomocí plamenové atomové absorpční spektrometrie (FAAS) a atomové emisní spektrometrie s induktivně vázanou plazmou (ICP-AES) 
Katalogové číslo:  83849
ČSN EN ISO 10058-3 - Chemický rozbor žárovzdorných výrobků magnéziových a dolomiových (alternativa k rentgenové fluorescenční analýze) - Část 3: Postup pomocí plamenové atomové absorpční spektrometrie (FAAS) a atomové emisní spektrometrie s induktivně vázanou plazmou (ICP-AES)
ČSN EN ISO 10058-3ČSN EN ISO 10058-3 Tato část normy určuje metody chemického rozboru žárovzdorných výrobků a surovin magnéziových a dolomiových použitím atomové absorpční spektrometrie (AAS) a ato
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 1927-4 - Žárovzdorné výrobky netvarové (monolitické) - Část 4: Stanovení konzistence žárobetonů 
Katalogové číslo:  92994
ČSN EN ISO 1927-4 - Žárovzdorné výrobky netvarové (monolitické) - Část 4: Stanovení konzistence žárobetonů
ČSN EN ISO 1927-4ČSN EN 1927-4 Tato norma určuje způsob stanovení a měření konzistence hutných a izolačních žárobetonů, definovaných v ISO 1927-1. Je použitelná pro všechny druhy hutných běžných žá
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO 1927-2 - Žárovzdorné výrobky netvarové (monolitické) - Část 2: Odběr vzorků 
Katalogové číslo:  92996
ČSN EN ISO 1927-2 - Žárovzdorné výrobky netvarové (monolitické) - Část 2: Odběr vzorků
ČSN EN ISO 1927-2ČSN EN 1927-2 Tato norma stanovuje návod pro odběr vzorků netvarových (monolitických) žárovzdorných materiálů za účelem jejich kontroly a zkoušení jakosti a zároveň i všeobecnou in
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 993-15 - Zkušební metody pro žárovzdorné výrobky tvarové hutné - Část 15: Stanovení tepelné vodivosti metodou topného drátu (paralelní uspořádání) 
Katalogové číslo:  74719
ČSN EN 993-15 - Zkušební metody pro žárovzdorné výrobky tvarové hutné - Část 15: Stanovení tepelné vodivosti metodou topného drátu (paralelní uspořádání)
ČSN EN 993-15ČSN EN 993-15 Tato evropská norma určuje postup pro stanovení tepelné vodivosti metodou topného drátu (paralelní uspořádání) žárovzdorných výrobků a materiálů. Postup je použitelný p
Cena:  232,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY
7200 Všeobecně7201 Základní zkušební metody pro silikáty7205 Geologie a petrografie, všeobecně7210 Zeminy, popisy a klasifikace7211 Zkušební metody hornin a zemin7212 Horniny stejnorodé, složené ze zrn jednoho nerostu7213 Horniny složené, žula apod.7214 Přírodní a umělý kámen7215 Nerosty nerudné, kameniva, zeminy, tuha7216 Nerosty nerudné, tuha, grafit7217 Nerosty nerudné, písky, kaoliny, kameniva a zeminy, tuha, slída, azbest7218 Lomařské a kamenické výrobky (z přírodního kamene) pro stavebnictví7219 Nerosty nerudné, kazivec, těživec7220 Strusky, škváry, popílky a křemičitý úlet7221 Pojiva na bázi cementu7222 Pojiva na bázi vápna7223 Přísady a pomocné látky k pojivům, tmely7224 Malty, maltové směsi, potěry7225 Stavební prvky z přírodního kamene7226 Cihlářské pálené výrobky7227 Pomocné výrobky pro zděné konstrukce7229 Vláknocementové trouby a tvarovky7230 Betonové a železobetonové prvky a dílce7231 Betonové a železobetonové trouby a tvarovky7232 Betonové dlaždice a betonová krytina7233 Stavební dílce speciální7234 Vláknocementové výrobky7236 Stavební dílce pro svislé konstrukce7237 Stavební dílce pro vodorovné konstrukce7243 Stavební materiály. Zkoušení odolnosti7247 Keramické výrobky - kachle7248 Keramické výrobky - zdravotnická keramika7250 Keramické materiály pro elektrotechniku7251 Stavební keramika7252 Keramika kanalizační, hospodářská a chemická7255 Porcelán užitkový, ozdobný, jemná keramika7256 Porcelán laboratorní a chemický7257 Keramické výrobky pro elektrotechniku7260 Žárovzdorné výrobky, všeobecně7261 Žárovzdorné výrobky šamotové, dinasové, tuhové a speciální7262 Žárovzdorné tvarovky7265 Žárovzdorné výrobky basické, jakost7270 Izolační materiály a výrobky všeobecně7271 Vnější tepelně izolační kompozitní systémy7272 Izolační materiály a výrobky směsové7273 Izolační materiály a výrobky z minerálních a přírodních vláken7275 Speciální technická keramika7276 Hydroizolační pásy a fólie7280 Stavební výrobky, posuzování uvolňování nebezpečných látek7291 Drtiče a podavače nerostných hmot7292 Mlýny na nerostné hmoty7293 Třídiče a odlučovače nerostných hmot
73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat