Sponzorovaný odkaz

7272 Izolační materiály a výrobky směsové

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN 13170+A1 - Tepelněizolační výrobky pro budovy - Průmyslově vyráběné výrobky z expandovaného korku (ICB) - Specifikace 
Katalogové číslo:  99731
ČSN EN 13170+A1 - Tepelněizolační výrobky pro budovy - Průmyslově vyráběné výrobky z expandovaného korku (ICB) - Specifikace
ČSN EN 13170+A1ČSN EN 13170+A1 Tato harmonizovaná evropská norma uvádí požadavky na průmyslově vyráběné výrobky z expandovaného korku (ICB), které se používají pro tepelnou izolaci budov. Výrobky s
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 16069+A1 - Tepelněizolační výrobky pro budovy - Průmyslově vyráběné výrobky z polyethylenové pěny (PEF) - Specifikace 
Katalogové číslo:  99735
ČSN EN 16069+A1 - Tepelněizolační výrobky pro budovy - Průmyslově vyráběné výrobky z polyethylenové pěny (PEF) - Specifikace
ČSN EN 16069+A1ČSN EN 16069+A1 Tato harmonizovaná evropská norma uvádí požadavky na průmyslově vyráběné výrobky z polyethylenové pěny (PEF), s opláštěním nebo bez opláštění, které se používají pro
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 14320-2 - Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Výrobky ze stříkané tvrdé polyurethanové (PUR) a polyisokyanurátové (PIR) pěny vyráběné in situ - Část 2: Specifikace pro zabudované izolační výrobky 
Katalogové číslo:  95793
ČSN EN 14320-2 - Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Výrobky ze stříkané tvrdé polyurethanové (PUR) a polyisokyanurátové (PIR) pěny vyráběné in situ - Část 2: Specifikace pro zabudované izolační výrobky
ČSN EN 14320-2ČSN EN 14320-2 Tato evropská norma specifikuje požadavky na výrobky pro izolaci zařízení budov a průmyslových instalací ze stříkané tvrdé polyurethanové (PUR) a polyisokyanurátové (
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 15599-1 - Tepelně izolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Tepelně izolační výrobky z expandovaného perlitu (EP) vyráběné in-situ - Část 1: Specifikace pro stmelené a volně sypané výrobky před zabudováním 
Katalogové číslo:  87366
ČSN EN 15599-1 - Tepelně izolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Tepelně izolační výrobky z expandovaného perlitu (EP) vyráběné in-situ - Část 1: Specifikace pro stmelené a volně sypané výrobky před zabudováním
ČSN EN 15599-1ČSN EN 15599-1 Tato evropská harmonizovaná norma specifikuje požadavky na výrobky z expandovaného perlitu, které jsou používány jako tepelná izolace zařízení budov a průmyslových inst
Cena:  347,- Kč
ČSN 72 7221-1 - Tepelně izolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Část 1: Typy konstrukcí a kategorie použití 
Katalogové číslo:  80432
ČSN 72 7221-1 - Tepelně izolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Část 1: Typy konstrukcí a kategorie použití
ČSN 72 7221-1ČSN 72 7221-1 Tato norma stanovuje typy konstrukcí a kategorie použití tepelně izolačních výrobků podle EN 13162 až EN 13171 ve stavebních konstrukcích, které jsou podkladem pro vymeze
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 14934 - Tepelně izolační a lehké výplňové výrobky pro inženýrské stavby - Průmyslově vyráběné výrobky z extrudovaného polystyrenu (XPS) - Specifikace 
Katalogové číslo:  81270
ČSN EN 14934 - Tepelně izolační a lehké výplňové výrobky pro inženýrské stavby - Průmyslově vyráběné výrobky z extrudovaného polystyrenu (XPS) - Specifikace
ČSN EN 14934ČSN EN 14934 Tato evropská norma specifikuje požadavky na průmyslově vyráběné výrobky z extrudovaného polystyrenu, které se používají k izolaci proti mrazu silnic, železnic, dopravních
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 13469 - Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Stanovení propustnosti vodní páry předem tvarované izolace potrubí 
Katalogové číslo:  92510
ČSN EN 13469 - Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Stanovení propustnosti vodní páry předem tvarované izolace potrubí
ČSN EN 13469ČSN EN 13469 Tento dokument nahrazuje ČSN EN 13469:2002. Tato evropská norma zkoušení určuje zařízení a postupy pro stanovení vlastností předem tvarované izolace potrubí charakterizuj
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 14706 - Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Stanovení nejvyšší provozní teploty 
Katalogové číslo:  92512
ČSN EN 14706 - Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Stanovení nejvyšší provozní teploty
ČSN EN 14706ČSN EN 14706 Tento dokument nahrazuje ČSN EN 14706:2006. Tato evropská norma zkoušení uvádí zařízení a postupy pro stanovení nejvyšší provozní teploty rovinných tepelněizolačních výro
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 14306 - Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Průmyslově vyráběné výrobky z křemičitanu vápenatého (CS) - Specifikace 
Katalogové číslo:  501750
ČSN EN 14306 - Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Průmyslově vyráběné výrobky z křemičitanu vápenatého (CS) - Specifikace
ČSN EN 14306ČSN EN 14306 Tato evropská harmonizovaná norma specifikuje požadavky na průmyslově vyráběné výrobky z křemičitanu vápenatého, které se používají pro tepelnou izolaci zařízení budov a pr
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 14314 - Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Průmyslově vyráběné výrobky z fenolické pěny (PF) - Specifikace 
Katalogové číslo:  501752
ČSN EN 14314 - Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Průmyslově vyráběné výrobky z fenolické pěny (PF) - Specifikace
ČSN EN 14314ČSN EN 14314 Tato evropská harmonizovaná norma specifikuje požadavky na průmyslově vyráběné výrobky z fenolické pěny, které se používají pro tepelnou izolaci zařízení budov a průmyslový
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 16809-2 - Tepelněizolační výrobky - Výrobky vyrobené in-situ z volně sypaného pěnového polystyrenu (EPS) ve tvaru perlí a lepené z pěnového polystyrenu - Část 2: Specifikace pro lepené a volně sypané výrobky po instalaci 
Katalogové číslo:  503591
ČSN EN 16809-2 - Tepelněizolační výrobky - Výrobky vyrobené in-situ z volně sypaného pěnového polystyrenu (EPS) ve tvaru perlí a lepené z pěnového polystyrenu - Část 2: Specifikace pro lepené a volně sypané výrobky po instalaci
ČSN EN 16809-2ČSN EN 16809-2 Tato norma upřesňuje požadavky pro výrobky z volně sypaného pěnového polystyrenu (EPS) ve tvaru perlí a lepené z pěnového polystyrenu instalovaných v dutých zdech a r
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 16783 - Tepelněizolační výrobky - Pravidla produktové kategorie (PCR) výrobků průmyslově vyráběných a zhotovených in situ pro přípravu environmentálního prohlášení o produktu 
Katalogové číslo:  504175
ČSN EN 16783 - Tepelněizolační výrobky - Pravidla produktové kategorie (PCR) výrobků průmyslově vyráběných a zhotovených in situ pro přípravu environmentálního prohlášení o produktu
ČSN EN 16783ČSN EN 16783 Tato evropská norma poskytuje oborová výrobková pravidla (PCR) pro environmentální prohlášení typu III (podle EN 15804) pro průmyslově vyráběné tepelněizolační výrobky a
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 13467 - Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Stanovení rozměrů, pravoúhlosti a linearity předem tvarované izolace potrubí 
Katalogové číslo:  506530
ČSN EN 13467 - Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Stanovení rozměrů, pravoúhlosti a linearity předem tvarované izolace potrubí
ČSN EN 13467ČSN EN 13467 Tato norma specifikuje vybavení a postupy pro stanovení rozměrů, pravoúhlosti a linearity předem tvarované izolace potrubí (izolačních pouzder) dodávaných vcelku, po polovi
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 15101-1+A1 - Tepelněizolační výrobky pro budovy - Výrobky z volně sypané celulózy (LFCI) vyráběné in situ - Část 1: Specifikace pro výrobky před zabudováním 
Katalogové číslo:  509774
ČSN EN 15101-1+A1 - Tepelněizolační výrobky pro budovy - Výrobky z volně sypané celulózy (LFCI) vyráběné in situ - Část 1: Specifikace pro výrobky před zabudováním
ČSN EN 15101-1+A1ČSN EN 15101-1+A1 Tato norma specifikuje požadavky na izolační výrobky z volně sypané celulózy (LFCI) pro tepelnou a/nebo zvukovou izolaci budov při zabudování do stěn, podlah, c
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 13172 - Tepelněizolační výrobky - Hodnocení shody 
Katalogové číslo:  90793
ČSN EN 13172 - Tepelněizolační výrobky - Hodnocení shody
ČSN EN 13172ČSN EN 13172 Tento dokument nahrazuje EN 13172:2008. Tato evropská norma specifikuje obecné postupy a kritéria hodnocení shody, které se uplatní při použití evropských harmonizovaných
Cena:  358,- Kč
ČSN 72 7221-2 - Tepelně izolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Část 2: Průmyslově vyráběné výrobky z pěnového polystyrenu (EPS) 
Katalogové číslo:  80431
ČSN 72 7221-2 - Tepelně izolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Část 2: Průmyslově vyráběné výrobky z pěnového polystyrenu (EPS)
ČSN 72 7221-2ČSN 72 7221-2 Tato norma stanovuje požadované hodnoty vlastností průmyslově vyráběných tepelně izolačních výrobků z EPS (podle ČSN EN 13163) formou tříd, úrovní nebo mezních hodnot (po
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 14933 - Tepelně izolační a lehké výplňové výrobky pro inženýrské stavby - Průmyslově vyráběné výrobky z pěnového polystyrenu (EPS) - Specifikace 
Katalogové číslo:  81269
ČSN EN 14933 - Tepelně izolační a lehké výplňové výrobky pro inženýrské stavby - Průmyslově vyráběné výrobky z pěnového polystyrenu (EPS) - Specifikace
ČSN EN 14933ČSN EN 14933 Tato evropská norma určuje požadavky na průmyslově vyráběné výrobky z pěnového polystyrenu, které se používají k izolaci proti mrazu silnic, železnic, dopravních ploch, jak
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 14316-2 - Tepelně izolační výrobky pro izolace budov - Tepelně izolační výrobky vyráběné in-situ z expandovaného perlitu (EP) - Část 2: Specifikace pro zabudované výrobky 
Katalogové číslo:  79142
ČSN EN 14316-2 - Tepelně izolační výrobky pro izolace budov - Tepelně izolační výrobky vyráběné in-situ z expandovaného perlitu (EP) - Část 2: Specifikace pro zabudované výrobky
ČSN EN 14316-2ČSN EN 14316-2 Tato norma stanovuje požadavky na tepelně izolační výrobky z expandovaného perlitu vyráběné in situ a zabudované do stavby, pro izolace střech, stropů, stěn a podlah.
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 13164+A1 - Tepelněizolační výrobky pro budovy - Průmyslově vyráběné výrobky z extrudovaného polystyrenu (XPS) - Specifikace 
Katalogové číslo:  99719
ČSN EN 13164+A1 - Tepelněizolační výrobky pro budovy - Průmyslově vyráběné výrobky z extrudovaného polystyrenu (XPS) - Specifikace
ČSN EN 13164+A1ČSN EN 13164+A1 Tato harmonizovaná evropská norma uvádí požadavky na průmyslově vyráběné výrobky z extrudovaného polystyrenu (XPS), s povrchovou úpravou nebo úpravy, které se používa
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 13169+A1 - Tepelněizolační výrobky pro budovy - Průmyslově vyráběné výrobky z desek z expandovaného perlitu (EPB) - Specifikace 
Katalogové číslo:  99729
ČSN EN 13169+A1 - Tepelněizolační výrobky pro budovy - Průmyslově vyráběné výrobky z desek z expandovaného perlitu (EPB) - Specifikace
ČSN EN 13169+A1ČSN EN 13169+A1 Tato harmonizovaná evropská norma uvádí požadavky na průmyslově vyráběné výrobky z desek z expandovaného perlitu (EPB), s opláštěním nebo bez opláštění, které se použ
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 13171+A1 - Tepelněizolační výrobky pro budovy - Průmyslově vyráběné dřevovláknité výrobky (WF) - Specifikace 
Katalogové číslo:  99733
ČSN EN 13171+A1 - Tepelněizolační výrobky pro budovy - Průmyslově vyráběné dřevovláknité výrobky (WF) - Specifikace
ČSN EN 13171+A1ČSN EN 13171+A1 Tato harmonizovaná evropská norma uvádí požadavky na průmyslově vyráběné dřevovláknité výrobky (WF), s opláštěním nebo bez opláštění, které se používají pro tepelnou
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 14320-1 - Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Výrobky ze stříkané tvrdé polyurethanové (PUR) a polyisokyanurátové (PIR) pěny vyráběné in situ - Část 1: Specifikace pro systémy stříkané tvrdé pěny před zabudováním 
Katalogové číslo:  95792
ČSN EN 14320-1 - Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Výrobky ze stříkané tvrdé polyurethanové (PUR) a polyisokyanurátové (PIR) pěny vyráběné in situ - Část 1: Specifikace pro systémy stříkané tvrdé pěny před zabudováním
ČSN EN 14320-1ČSN EN 14320-1 Tato harmonizovaná evropská norma specifikuje požadavky na výrobky pro izolaci zařízení budov a průmyslových instalací ze stříkané tvrdé polyurethanové (PUR) a polyis
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 16025-2 - Tepelněizolační a/nebo zvukověizolační výrobky pro pozemní stavby - Stmelené směsi EPS - Část 2: Zpracování průmyslově připravené suché malty z EPS 
Katalogové číslo:  94106
ČSN EN 16025-2 - Tepelněizolační a/nebo zvukověizolační výrobky pro pozemní stavby - Stmelené směsi EPS - Část 2: Zpracování průmyslově připravené suché malty z EPS
ČSN EN 16025-2ČSN EN 16025-2 Tato evropská norma specifikuje požadavky na zabudování výrobků, které jsou vyráběny jako suché omítky/malty předem smíchané ve výrobně nebo v mobilním výrobním zařízen
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 14316-1 - Tepelně izolační výrobky pro izolace budov -Tepelně izolační výrobky vyráběné in-situ z expandovaného perlitu (EP) - Část 1: Specifikace pro stmelené a volně sypané výrobky před zabudováním 
Katalogové číslo:  74143
ČSN EN 14316-1 - Tepelně izolační výrobky pro izolace budov -Tepelně izolační výrobky vyráběné in-situ z expandovaného perlitu (EP) - Část 1: Specifikace pro stmelené a volně sypané výrobky před zabudováním
ČSN EN 14316-1ČSN EN 14316-1 Tato norma specifikuje požadavky na čtyři výrobní typy výrobků z expandovaného perlitu: perlitový agregát (EPA), opláštěný perlit (EPC), hydrofobní perlit (EPH) a per
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 14305 - Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Průmyslově vyráběné výrobky z pěnového skla (CG) - Specifikace 
Katalogové číslo:  501709
ČSN EN 14305 - Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Průmyslově vyráběné výrobky z pěnového skla (CG) - Specifikace
ČSN EN 14305ČSN EN 14305 Tato evropská harmonizovaná norma specifikuje požadavky na průmyslově vyráběné výrobky z pěnového skla, které se používají pro tepelnou izolaci zařízení staveb a průmyslový
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 14313 - Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Průmyslově vyráběné výrobky z polyethylenové pěny (PEF) - Specifikace 
Katalogové číslo:  501754
ČSN EN 14313 - Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Průmyslově vyráběné výrobky z polyethylenové pěny (PEF) - Specifikace
ČSN EN 14313ČSN EN 14313 Tato evropská harmonizovaná norma specifikuje požadavky na průmyslově vyráběné výrobky z pružné polyethylenové pěny (PEF), které jsou používány pro tepelnou izolaci zaříz
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 15501 ed. 2 - Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Průmyslově vyráběné výrobky z expandovaného perlitu (EP) a exfoliovaného vermikulitu (EV) - Specifikace 
Katalogové číslo:  501455
ČSN EN 15501 ed. 2 - Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Průmyslově vyráběné výrobky z expandovaného perlitu (EP) a exfoliovaného vermikulitu (EV) - Specifikace
ČSN EN 15501 ed. 2ČSN EN 15501 ed. 2 Tato evropská norma specifikuje požadavky na průmyslově vyráběné výrobky z expandovaného perlitu a exfoliovaného vermikulitu, které se používají pro tepelnou iz
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 17140 - Tepelněizolační výrobky pro budovy - Vakuové izolační panely vyráběné výrobcem (VIP) - Specifikace 
Katalogové číslo:  511780
ČSN EN 17140 - Tepelněizolační výrobky pro budovy - Vakuové izolační panely vyráběné výrobcem (VIP) - Specifikace
ČSN EN 17140ČSN EN 17140 This document specifies characteristics of factory-made vacuum insulation panels (VIP) intended to be used for the thermal insulation of buildings. This document is ap
Cena:  605,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY
7200 Všeobecně7201 Základní zkušební metody pro silikáty7205 Geologie a petrografie, všeobecně7210 Zeminy, popisy a klasifikace7211 Zkušební metody hornin a zemin7212 Horniny stejnorodé, složené ze zrn jednoho nerostu7213 Horniny složené, žula apod.7214 Přírodní a umělý kámen7215 Nerosty nerudné, kameniva, zeminy, tuha7216 Nerosty nerudné, tuha, grafit7217 Nerosty nerudné, písky, kaoliny, kameniva a zeminy, tuha, slída, azbest7218 Lomařské a kamenické výrobky (z přírodního kamene) pro stavebnictví7219 Nerosty nerudné, kazivec, těživec7220 Strusky, škváry, popílky a křemičitý úlet7221 Pojiva na bázi cementu7222 Pojiva na bázi vápna7223 Přísady a pomocné látky k pojivům, tmely7224 Malty, maltové směsi, potěry7225 Stavební prvky z přírodního kamene7226 Cihlářské pálené výrobky7227 Pomocné výrobky pro zděné konstrukce7229 Vláknocementové trouby a tvarovky7230 Betonové a železobetonové prvky a dílce7231 Betonové a železobetonové trouby a tvarovky7232 Betonové dlaždice a betonová krytina7233 Stavební dílce speciální7234 Vláknocementové výrobky7236 Stavební dílce pro svislé konstrukce7237 Stavební dílce pro vodorovné konstrukce7243 Stavební materiály. Zkoušení odolnosti7247 Keramické výrobky - kachle7248 Keramické výrobky - zdravotnická keramika7250 Keramické materiály pro elektrotechniku7251 Stavební keramika7252 Keramika kanalizační, hospodářská a chemická7255 Porcelán užitkový, ozdobný, jemná keramika7256 Porcelán laboratorní a chemický7257 Keramické výrobky pro elektrotechniku7260 Žárovzdorné výrobky, všeobecně7261 Žárovzdorné výrobky šamotové, dinasové, tuhové a speciální7262 Žárovzdorné tvarovky7265 Žárovzdorné výrobky basické, jakost7270 Izolační materiály a výrobky všeobecně7271 Vnější tepelně izolační kompozitní systémy7272 Izolační materiály a výrobky směsové7273 Izolační materiály a výrobky z minerálních a přírodních vláken7275 Speciální technická keramika7276 Hydroizolační pásy a fólie7280 Stavební výrobky, posuzování uvolňování nebezpečných látek7291 Drtiče a podavače nerostných hmot7292 Mlýny na nerostné hmoty7293 Třídiče a odlučovače nerostných hmot
73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat