Sponzorovaný odkaz

7251 Stavební keramika

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN ISO 10545-11 - Keramické obkladové prvky - Část 11: Stanovení odolnosti glazury proti vzniku trhlin - Glazované obkladové prvky 
Katalogové číslo:  26525
ČSN EN ISO 10545-11 - Keramické obkladové prvky - Část 11: Stanovení odolnosti glazury proti vzniku trhlin - Glazované obkladové prvky
ČSN EN ISO 10545-11ČSN EN ISO 10545-11 Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 10545-11:1996. Evropská norma EN ISO 10545-11:1996 má status české technické normy. Oznámení o schválení:
Cena:  95,- Kč
ČSN 72 5162 - Keramická mozaika. Jakost, tvary a rozměry 
Katalogové číslo:  05469
ČSN 72 5162 - Keramická mozaika. Jakost, tvary a rozměry
ČSN 72 5162
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO 10545-8 - Keramické obkladové prvky - Část 8: Stanovení délkové teplotní roztažnosti 
Katalogové číslo:  96164
ČSN EN ISO 10545-8 - Keramické obkladové prvky - Část 8: Stanovení délkové teplotní roztažnosti
ČSN EN ISO 10545-8ČSN EN ISO 10545-8 Tato norma stanovuje postup zjišťování koeficientu délkové teplotní roztažnosti keramických obkladových prvků.
Cena:  95,- Kč
ČSN EN ISO 10545-16 - Keramické obkladové prvky - Část 16: Stanovení malých odchylek v barvě 
Katalogové číslo:  91199
ČSN EN ISO 10545-16 - Keramické obkladové prvky - Část 16: Stanovení malých odchylek v barvě
ČSN EN ISO 10545-16ČSN EN ISO 10545-16 Tato norma popisuje postup stanovení malých odchylek v barvě (barevného rozdílu) jednobarevných glazovaných obkladových prvků, které jsou vyrobeny jednotně sh
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 14411 ed. 3 - Keramické obkladové prvky - Definice, klasifikace, charakteristiky, posuzování shody a označování 
Katalogové číslo:  501691
ČSN EN 14411 ed. 3 - Keramické obkladové prvky - Definice, klasifikace, charakteristiky, posuzování shody a označování
ČSN EN 14411 ed. 3ČSN EN 14411 ed. 3 Tato norma definuje pojmy a určuje charakteristiky keramických obkladových prvků, včetně mozaik (tj. prvků, které se vejdou do plochy 49 cm2), vyráběných taže
Cena:  655,- Kč
ČSN EN ISO 10545-3 - Keramické obkladové prvky - Část 3: Stanovení nasákavosti, zdánlivé pórovitosti, zdánlivé hustoty a objemové hmotnosti 
Katalogové číslo:  506007
ČSN EN ISO 10545-3 - Keramické obkladové prvky - Část 3: Stanovení nasákavosti, zdánlivé pórovitosti, zdánlivé hustoty a objemové hmotnosti
ČSN EN ISO 10545-3ČSN EN ISO 10545-3 Tato norma stanovuje postup zjišťování nasákavosti, zdánlivé pórovitosti, zdánlivé hustoty a objemové hmotnosti keramických obkladových prvků. Tato metoda se po
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 10545-5 - Keramické obkladové prvky - Část 5: Stanovení rázové pevnosti měřením koeficientu odrazu 
Katalogové číslo:  53800
ČSN EN ISO 10545-5 - Keramické obkladové prvky - Část 5: Stanovení rázové pevnosti měřením koeficientu odrazu
ČSN EN ISO 10545-5ČSN EN ISO 10545-5 Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 10545-5:1997. Evropská norma EN ISO 10545-5:1997 má status české technické normy. Oznámení o schválení: Text
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO 10545-15 - Keramické obkladové prvky - Část 15: Stanovení vyluhovatelnosti olova a kadmia - Glazované obkladové prvky 
Katalogové číslo:  53799
ČSN EN ISO 10545-15 - Keramické obkladové prvky - Část 15: Stanovení vyluhovatelnosti olova a kadmia - Glazované obkladové prvky
ČSN EN ISO 10545-15ČSN EN ISO 10545-15 Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 10545-15:1997. Evropská norma EN ISO 10545-15:1997 má status české technické normy. Oznámení o schválení:
Cena:  95,- Kč
ČSN EN ISO 10545-1 - Keramické obkladové prvky - Část 1: Odběr vzorků a zásady pro přejímku 
Katalogové číslo:  97139
ČSN EN ISO 10545-1 - Keramické obkladové prvky - Část 1: Odběr vzorků a zásady pro přejímku
ČSN EN ISO 10545-1ČSN EN 10545-1 Tato norma určuje pravidla pro výběr, vzorkování, kontrolu jakosti a převzetí nebo zamítnutí nezabudovaných keramických obkladových prvků.
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO 10545-14 - Keramické obkladové prvky - Část 14: Stanovení odolnosti proti tvorbě skvrn 
Katalogové číslo:  500711
ČSN EN ISO 10545-14 - Keramické obkladové prvky - Část 14: Stanovení odolnosti proti tvorbě skvrn
ČSN EN ISO 10545-14ČSN EN ISO 10545-14 Tato část ISO 10545 určuje postup stanovení odolnosti lícní plochy keramických obkladových prvků proti tvorbě skvrn.
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 10545-13 - Keramické obkladové prvky - Část 13: Stanovení chemické odolnosti 
Katalogové číslo:  503538
ČSN EN ISO 10545-13 - Keramické obkladové prvky - Část 13: Stanovení chemické odolnosti
ČSN EN ISO 10545-13ČSN EN ISO 10545-13 Tato norma stanovuje postup zjišťování chemické odolnosti keramických obkladových prvků při teplotě místnosti. Tento postup platí pro všechny typy keramických
Cena:  232,- Kč
ČSN 72 5191 - Keramické obkladové prvky - Stanovení protiskluznosti 
Katalogové číslo:  69133
ČSN 72 5191 - Keramické obkladové prvky - Stanovení protiskluznosti
ČSN 72 5191ČSN 72 5191 Tato norma platí pro keramické obkladové prvky, uvádí zkušební metody stanovení dynamického a statického součinitele tření za sucha a za vlhka, úhlu kluzu na nakloněné rovi
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 10545-6 - Keramické obkladové prvky - Část 6: Stanovení odolnosti proti opotřebení pro neglazované obkladové prvky 
Katalogové číslo:  91198
ČSN EN ISO 10545-6 - Keramické obkladové prvky - Část 6: Stanovení odolnosti proti opotřebení pro neglazované obkladové prvky
ČSN EN ISO 10545-6ČSN EN ISO 10545-6 Tato norma popisuje postup zjišťování odolnosti proti opotřebení u všech neglazovaných keramických obkladových prvků používaných na obklady podlah.
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO 10545-10 - Keramické obkladové prvky - Část 10: Stanovení změn rozměrů vlivem vlhkosti 
Katalogové číslo:  53795
ČSN EN ISO 10545-10 - Keramické obkladové prvky - Část 10: Stanovení změn rozměrů vlivem vlhkosti
ČSN EN ISO 10545-10ČSN EN ISO 10545-10 Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 10545-10:1997. Evropská norma EN ISO 10545-10:1997 má status české technické normy. Oznámení o schválení:
Cena:  95,- Kč
ČSN EN ISO 10545-7 - Keramické obkladové prvky - Část 7: Stanovení odolnosti proti povrchovému opotřebení - Glazované obkladové prvky 
Katalogové číslo:  57698
ČSN EN ISO 10545-7 - Keramické obkladové prvky - Část 7: Stanovení odolnosti proti povrchovému opotřebení - Glazované obkladové prvky
ČSN EN ISO 10545-7ČSN EN ISO 10545-7 Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 10545-7:1998 včetně její opravy EN ISO 10545-7:1998/AC:1999. Evropská norma EN ISO 10545-7:1998 má status če
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO 10545-2 - Keramické obkladové prvky - Část 2: Stanovení geometrických parametrů a jakosti povrchu 
Katalogové číslo:  507688
ČSN EN ISO 10545-2 - Keramické obkladové prvky - Část 2: Stanovení geometrických parametrů a jakosti povrchu
ČSN EN ISO 10545-2ČSN EN ISO 10545-2 Tento dokument určuje postupy pro stanovení geometrických parametrů (délka, šířka, tloušťka, přímost lícních hran, pravoúhlost hran, rovinnost lícních ploch)
Cena:  232,- Kč
ČSN 72 5126 - Keramické obkladové prvky - Stanovení tvrdosti povrchu podle Mohse 
Katalogové číslo:  509608
ČSN 72 5126 - Keramické obkladové prvky - Stanovení tvrdosti povrchu podle Mohse
ČSN 72 5126ČSN 72 5126 Tato norma popisuje zkušební postup stanovení tvrdosti lícní plochy pro všechny keramické obkladové prvky.
Cena:  95,- Kč
ČSN EN ISO 10545-12 - Keramické obkladové prvky - Část 12: Stanovení odolnosti proti vlivu mrazu 
Katalogové číslo:  53796
ČSN EN ISO 10545-12 - Keramické obkladové prvky - Část 12: Stanovení odolnosti proti vlivu mrazu
ČSN EN ISO 10545-12ČSN EN ISO 10545-12 Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 10545-12:1997. Evropská norma EN ISO 10545-12:1997 má status české technické normy. Oznámení o schválení:
Cena:  95,- Kč
ČSN EN ISO 10545-4 - Keramické obkladové prvky - Část 4: Stanovení pevnosti v ohybu a lomového zatížení 
Katalogové číslo:  509168
ČSN EN ISO 10545-4 - Keramické obkladové prvky - Část 4: Stanovení pevnosti v ohybu a lomového zatížení
ČSN EN ISO 10545-4ČSN EN ISO 10545-4 Tato část ISO 10545 stanovuje postup zjišťování pevnosti v ohybu a lomového zatížení pro všechny keramické obkladové prvky.
Cena:  232,- Kč
ČSN 72 5191 ZMĚNA Z1 - Keramické obkladové prvky - Stanovení protiskluznosti 
Katalogové číslo:  89005
ČSN 72 5191 ZMĚNA Z1 - Keramické obkladové prvky - Stanovení protiskluznosti
ČSN 72 5191 ZMĚNA Z1
Cena:  73,- Kč
ČSN 72 5149 - Keramické obkládačky a dlaždice. Názvy a definice 
Katalogové číslo:  30961
ČSN 72 5149 - Keramické obkládačky a dlaždice. Názvy a definice
ČSN 72 5149ČSN 72 5149 Touto normou se zavádí ST SEV 3979-83 jako ČSN, jíž se pro potřeby tehdejší ČSSR (ČSFR) resp. ČR norma RVHP nedoplňuje. Norma RVHP určuje názvy a definice základních pojmů
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO 10545-9 - Keramické obkladové prvky - Část 9: Stanovení odolnosti proti náhlým změnám teploty 
Katalogové číslo:  94433
ČSN EN ISO 10545-9 - Keramické obkladové prvky - Část 9: Stanovení odolnosti proti náhlým změnám teploty
ČSN EN ISO 10545-9ČSN EN ISO 10545-9 Tato norma stanovuje postup zjišťování odolnosti proti náhlým změnám teploty keramických obkladových prvků za podmínek obvyklých při jejich použití.
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 17160 - Pravidla pro produktovou kategorii keramických obkladových prvků 
Katalogové číslo:  507648
ČSN EN 17160 - Pravidla pro produktovou kategorii keramických obkladových prvků
ČSN EN 17160ČSN EN 17160 This document defines Product Category Rules (PCR) providing guidelines and rules for developing a type III environmental declaration (EPD) for ceramic tiles produced by ex
Cena:  655,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY
7200 Všeobecně7201 Základní zkušební metody pro silikáty7205 Geologie a petrografie, všeobecně7210 Zeminy, popisy a klasifikace7211 Zkušební metody hornin a zemin7212 Horniny stejnorodé, složené ze zrn jednoho nerostu7213 Horniny složené, žula apod.7214 Přírodní a umělý kámen7215 Nerosty nerudné, kameniva, zeminy, tuha7216 Nerosty nerudné, tuha, grafit7217 Nerosty nerudné, písky, kaoliny, kameniva a zeminy, tuha, slída, azbest7218 Lomařské a kamenické výrobky (z přírodního kamene) pro stavebnictví7219 Nerosty nerudné, kazivec, těživec7220 Strusky, škváry, popílky a křemičitý úlet7221 Pojiva na bázi cementu7222 Pojiva na bázi vápna7223 Přísady a pomocné látky k pojivům, tmely7224 Malty, maltové směsi, potěry7225 Stavební prvky z přírodního kamene7226 Cihlářské pálené výrobky7227 Pomocné výrobky pro zděné konstrukce7229 Vláknocementové trouby a tvarovky7230 Betonové a železobetonové prvky a dílce7231 Betonové a železobetonové trouby a tvarovky7232 Betonové dlaždice a betonová krytina7233 Stavební dílce speciální7234 Vláknocementové výrobky7236 Stavební dílce pro svislé konstrukce7237 Stavební dílce pro vodorovné konstrukce7243 Stavební materiály. Zkoušení odolnosti7247 Keramické výrobky - kachle7248 Keramické výrobky - zdravotnická keramika7250 Keramické materiály pro elektrotechniku7251 Stavební keramika7252 Keramika kanalizační, hospodářská a chemická7255 Porcelán užitkový, ozdobný, jemná keramika7256 Porcelán laboratorní a chemický7257 Keramické výrobky pro elektrotechniku7260 Žárovzdorné výrobky, všeobecně7261 Žárovzdorné výrobky šamotové, dinasové, tuhové a speciální7262 Žárovzdorné tvarovky7265 Žárovzdorné výrobky basické, jakost7270 Izolační materiály a výrobky všeobecně7271 Vnější tepelně izolační kompozitní systémy7272 Izolační materiály a výrobky směsové7273 Izolační materiály a výrobky z minerálních a přírodních vláken7275 Speciální technická keramika7276 Hydroizolační pásy a fólie7280 Stavební výrobky, posuzování uvolňování nebezpečných látek7291 Drtiče a podavače nerostných hmot7292 Mlýny na nerostné hmoty7293 Třídiče a odlučovače nerostných hmot
73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat