Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>ČSN EN ISO 10545-12 - Keramické obkladové prvky - Část 12: Stanovení odolnosti proti vlivu mrazu
Vydáno: 01.10.1998
ČSN EN ISO 10545-12 - Keramické obkladové prvky - Část 12: Stanovení odolnosti proti vlivu mrazu

ČSN EN ISO 10545-12

Keramické obkladové prvky - Část 12: Stanovení odolnosti proti vlivu mrazu

Formát
Dostupnost
Cena a měna
Česky Tisk
Skladem
86 Kč
Koupit včetně změn
Od 1.1.1999 se tuto normou nahrazuje ČSN EN 202 (72 5134)
Označení normy:ČSN EN ISO 10545-12
Třídící znak:725110
Počet stran:8
Vydáno:01.10.1998
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:53796
Popis

ČSN EN ISO 10545-12

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 10545-12:1997. Evropská norma EN ISO 10545-12:1997 má status české technické normy. Oznámení o schválení: Text mezinárodní normy ISO 10545-12:1995 byl schválen CEN jako evropská norma bez jakýchkoliv změn. (ČSN) EN ISO 10545 se skládá z následujících částí: Část 1: Odběr vzorků a zásady pro přejímku, Část 2: Stanovení geometrických parametrů a jakosti povrchu, Část 3: Stanovení nasákavosti, zdánlivé pórovitosti, zdánlivé hustoty a objemové hmotnosti, Část 4: Stanovení pevnosti v ohybu a lomové síly, Část 5: Stanovení rázové pevnosti měřením koeficientu odrazu, Část 6: Stanovení odolnosti proti opotřebení. Neglazované obkladové prvky, Část 7: Stanovení odolnosti proti opotřebení. Glazované obkladové prvky, Část 8: Stanovení délkové teplotní roztažnosti, Část 9: Stanovení odolnosti proti náhlým změnám teploty, Část 10: Stanovení změn rozměrů proti vlhkosti, Část 11: Stanovení odolnosti glazury proti vzniku trhlin. Glazované obkladové prvky, Část 12: Stanovení odolnosti proti vlivu mrazu, Část 13: Stanovení chemické odolnosti, Část 14: Stanovení odolnosti proti tvorbě skvrn, Část 15: Stanovení vyluhovatelnosti olova a kadmia. Glazované obkladové prvky, Část 16: Stanovení malých odchylek v barvě, Část 17: Stanovení koeficientu tření. Tato dvanáctá část evropské normy (ČSN EN) ISO 10545 určuje postup stanovení odolnosti proti vlivu mrazu všech keramických obkladových prvků, u nichž se předpokládá použití při současném působení mrazu a vody. ČSN EN ISO 10545-12 (72 5110) byla vydána v říjnu 1998. Po nabytí platnosti této normy se ruší ČSN EN 202 (72 5134) z března 1994. Norma platí až od 1.1.1999.