Sponzorovaný odkaz

7212 Horniny stejnorodé, složené ze zrn jednoho nerostu

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN 72 1210 - Vápenec. Všeobecná ustanovení. Dolomit 
Katalogové číslo:  30793
ČSN 72 1210 - Vápenec. Všeobecná ustanovení. Dolomit
ČSN 72 1210ČSN 72 1210 Norma platí pro výrobu, zkoušení, dodávání a užívání vápenců všech druhů a jakostí pro průmyslovou výrobu. Neplatí pro vápence pro stavební účely. Z hygienického hlediska
Cena:  95,- Kč
ČSN 72 1220 - Mleté vápence a dolomity 
Katalogové číslo:  30796
ČSN 72 1220 - Mleté vápence a dolomity
ČSN 72 1220ČSN 72 1220 Norma platí pro výrobu a dodávání mletých vápenců a navazuje na ČSN 72 1210 a ČSN 72 1217. Typická předmětová technická norma pro prašný materiál, která obsahuje znaky jak
Cena:  73,- Kč
ČSN 72 1213 - Vápenec, dolomit. Fyzikální a mechanické zkoušky 
Katalogové číslo:  30794
ČSN 72 1213 - Vápenec, dolomit. Fyzikální a mechanické zkoušky
ČSN 72 1213
Cena:  73,- Kč
ČSN 72 1230 - Křemence a silicity 
Katalogové číslo:  30797
ČSN 72 1230 - Křemence a silicity
ČSN 72 1230ČSN 72 1230 Norma platí pro výrobu, dodávání a zkoušení křemenců a silicitů, používaných pro výrobu křemičitých žárovzdorných výrobků, feroslitin a čistého křemíku. Norma sice v tabul
Cena:  95,- Kč
ČSN 72 1220 ZMĚNA 1 - Mleté vápence a dolomity 
Katalogové číslo:  36304
ČSN 72 1220 ZMĚNA 1 - Mleté vápence a dolomity
ČSN 72 1220 ZMĚNA 1
Cena:  34,- Kč
ČSN 72 1200 - Křemenné písky. Základní technické požadavky 
Katalogové číslo:  15353
ČSN 72 1200 - Křemenné písky. Základní technické požadavky
ČSN 72 1200ČSN 72 1200 Tato norma obsahuje ustanovení o třídění, označování, základních vlastnostech, zkoušení, balení, dodávání a skladování upravených nebo přírodních křemenných a křemičitých p
Cena:  95,- Kč
ČSN 72 1218 ZMĚNA 1 - Vápenec. Kusovitost. Dolomit 
Katalogové číslo:  36716
ČSN 72 1218 ZMĚNA 1 - Vápenec. Kusovitost. Dolomit
ČSN 72 1218 ZMĚNA 1
Cena:  34,- Kč
ČSN 72 1213 ZMĚNA a - Vápenec, dolomit. Fyzikální a mechanické zkoušky 
Katalogové číslo:  36303
ČSN 72 1213 ZMĚNA a - Vápenec, dolomit. Fyzikální a mechanické zkoušky
ČSN 72 1213 ZMĚNA a
Cena:  34,- Kč
ČSN 72 1216 - Vápenec, dolomit. Chemický rozbor 
Katalogové číslo:  05398
ČSN 72 1216 - Vápenec, dolomit. Chemický rozbor
ČSN 72 1216
Cena:  232,- Kč
ČSN 72 1208 - Zkušební písky SP a N II 
Katalogové číslo:  15354
ČSN 72 1208 - Zkušební písky SP a N II
ČSN 72 1208ČSN 72 1208 Tato norma obsahuje technické požadavky na písky pro zkoušení vaznosti plastických keramických surovin a slévárenských jílových pojiv.
Cena:  34,- Kč
ČSN 72 1206 ZMĚNA a - Sádrovec a anhydrit jako přísada do cementu 
Katalogové číslo:  14551
ČSN 72 1206 ZMĚNA a - Sádrovec a anhydrit jako přísada do cementu
ČSN 72 1206 ZMĚNA a
Cena:  34,- Kč
ČSN EN 13639 - Stanovení celkového obsahu organického uhlíku ve vápenci 
Katalogové číslo:  504806
ČSN EN 13639 - Stanovení celkového obsahu organického uhlíku ve vápenci
ČSN EN 13639ČSN EN 13639 Tato norma uvádí metody pro stanovení celkového obsahu organického uhlíku (TOC) ve vápenci. Norma popisuje referenční metodu a alternativní metody, které lze považovat za s
Cena:  347,- Kč
ČSN 72 1217 - Vápenec, dolomit. Jakost 
Katalogové číslo:  32641
ČSN 72 1217 - Vápenec, dolomit. Jakost
ČSN 72 1217ČSN 72 1217 Patří do souboru norem "Vápenec, dolomit." Zabývá se zatřiďováním vápenců a dolomitů do jakostních tříd podle chemického složení těchto uhličitanových hornin. Platí pro vý
Cena:  95,- Kč
ČSN 72 1210 ZMĚNA 1 - Vápenec. Všeobecná ustanovení. Dolomit 
Katalogové číslo:  36301
ČSN 72 1210 ZMĚNA 1 - Vápenec. Všeobecná ustanovení. Dolomit
ČSN 72 1210 ZMĚNA 1
Cena:  34,- Kč
ČSN 72 1213 ZMĚNA 2 - Vápenec, dolomit. Fyzikální a mechanické zkoušky 
Katalogové číslo:  36302
ČSN 72 1213 ZMĚNA 2 - Vápenec, dolomit. Fyzikální a mechanické zkoušky
ČSN 72 1213 ZMĚNA 2
Cena:  34,- Kč
ČSN 72 1227 - Vápenatá a hořečnatovápenatá hnojiva 
Katalogové číslo:  32110
ČSN 72 1227 - Vápenatá a hořečnatovápenatá hnojiva
ČSN 72 1227ČSN 72 1227 Norma stanoví požadavky na vápenatá a hořečnatovápenatá hnojiva vyráběná z přírodních vápenců a dolomitů (uhličitanových hornin) a určená k úpravě půdní kyselosti a hnojen
Cena:  232,- Kč
ČSN 72 1206 - Sádrovec a anhydrit jako přísada do cementu 
Katalogové číslo:  05397
ČSN 72 1206 - Sádrovec a anhydrit jako přísada do cementu
ČSN 72 1206ČSN 72 1206 Norma platí pro přírodní sádrovec a anhydrit a pro sádrové střepy, sloužící jako přísada při výrobě cementu. Podle této normy je: Sádrovec (sádrový střep) v podstatě vodna
Cena:  232,- Kč
ČSN 72 1218 - Vápenec. Kusovitost. Dolomit 
Katalogové číslo:  30795
ČSN 72 1218 - Vápenec. Kusovitost. Dolomit
ČSN 72 1218
Cena:  34,- Kč
ČSN 72 1216 ZMĚNA 1 - Vápenec, dolomit. Chemický rozbor 
Katalogové číslo:  14552
ČSN 72 1216 ZMĚNA 1 - Vápenec, dolomit. Chemický rozbor
ČSN 72 1216 ZMĚNA 1
Cena:  34,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY
7200 Všeobecně7201 Základní zkušební metody pro silikáty7205 Geologie a petrografie, všeobecně7210 Zeminy, popisy a klasifikace7211 Zkušební metody hornin a zemin7212 Horniny stejnorodé, složené ze zrn jednoho nerostu7213 Horniny složené, žula apod.7214 Přírodní a umělý kámen7215 Nerosty nerudné, kameniva, zeminy, tuha7216 Nerosty nerudné, tuha, grafit7217 Nerosty nerudné, písky, kaoliny, kameniva a zeminy, tuha, slída, azbest7218 Lomařské a kamenické výrobky (z přírodního kamene) pro stavebnictví7219 Nerosty nerudné, kazivec, těživec7220 Strusky, škváry, popílky a křemičitý úlet7221 Pojiva na bázi cementu7222 Pojiva na bázi vápna7223 Přísady a pomocné látky k pojivům, tmely7224 Malty, maltové směsi, potěry7225 Stavební prvky z přírodního kamene7226 Cihlářské pálené výrobky7227 Pomocné výrobky pro zděné konstrukce7229 Vláknocementové trouby a tvarovky7230 Betonové a železobetonové prvky a dílce7231 Betonové a železobetonové trouby a tvarovky7232 Betonové dlaždice a betonová krytina7233 Stavební dílce speciální7234 Vláknocementové výrobky7236 Stavební dílce pro svislé konstrukce7237 Stavební dílce pro vodorovné konstrukce7243 Stavební materiály. Zkoušení odolnosti7247 Keramické výrobky - kachle7248 Keramické výrobky - zdravotnická keramika7250 Keramické materiály pro elektrotechniku7251 Stavební keramika7252 Keramika kanalizační, hospodářská a chemická7255 Porcelán užitkový, ozdobný, jemná keramika7256 Porcelán laboratorní a chemický7257 Keramické výrobky pro elektrotechniku7260 Žárovzdorné výrobky, všeobecně7261 Žárovzdorné výrobky šamotové, dinasové, tuhové a speciální7262 Žárovzdorné tvarovky7265 Žárovzdorné výrobky basické, jakost7270 Izolační materiály a výrobky všeobecně7271 Vnější tepelně izolační kompozitní systémy7272 Izolační materiály a výrobky směsové7273 Izolační materiály a výrobky z minerálních a přírodních vláken7275 Speciální technická keramika7276 Hydroizolační pásy a fólie7280 Stavební výrobky, posuzování uvolňování nebezpečných látek7291 Drtiče a podavače nerostných hmot7292 Mlýny na nerostné hmoty7293 Třídiče a odlučovače nerostných hmot
73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat