Sponzorovaný odkaz

7275 Speciální technická keramika

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN 821-1 - Speciální technická keramika. Monolitická keramika. Termofyzikální vlastnosti. Část 1: Stanovení tepelné roztažnosti 
Katalogové číslo:  20567
ČSN EN 821-1 - Speciální technická keramika. Monolitická keramika. Termofyzikální vlastnosti. Část 1: Stanovení tepelné roztažnosti
ČSN EN 821-1ČSN EN 821-1 Tato část EN 821 obsahuje popis metody ke stanovení lineární tepelné délkové roztažnosti monolitické speciální technické keramiky, až do maximální teploty 1500 °C (viz 5.
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 1071-13 - Speciální technická keramika - Metody zkoušení keramických povlaků - Část 13: Stanovení stupně opotřebení metodou dřík na disku 
Katalogové číslo:  87088
ČSN EN 1071-13 - Speciální technická keramika - Metody zkoušení keramických povlaků - Část 13: Stanovení stupně opotřebení metodou dřík na disku
ČSN EN 1071-13ČSN EN 1071-13 Tato norma popisuje metodu pro hodnocení opotřebení keramických povlaků použitím zkoušky, v které se uvede dřík s plochým nebo kulovým zakončením při zatížení do kont
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 13235 - Speciální technická keramika - Mechanické vlastnosti keramických kompozitů při vysoké teplotě v inertní atmosféře - Stanovení creepového chování 
Katalogové číslo:  78628
ČSN EN 13235 - Speciální technická keramika - Mechanické vlastnosti keramických kompozitů při vysoké teplotě v inertní atmosféře - Stanovení creepového chování
ČSN EN 13235ČSN EN 13235 Tato norma specifikuje podmínky pro stanovení creepové deformace v tahu a porušení kompozitního materiálu s keramickou matrix vyztuženou kontinuálními vlákny při teplotách
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 843-5 - Speciální technická keramika - Mechanické vlastnosti monolitické keramiky při pokojové teplotě - Část 5: Statistická analýza 
Katalogové číslo:  79155
ČSN EN 843-5 - Speciální technická keramika - Mechanické vlastnosti monolitické keramiky při pokojové teplotě - Část 5: Statistická analýza
ČSN EN 843-5ČSN EN 843-5 Tato norma určuje metodu pro statistickou analýzu dat pevnosti keramiky pomocí dvouparametrového Weibullova rozdělení s použitím techniky odhadu maxima pravděpodobnosti. Př
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 725-3 - Speciální technická keramika - Zkušební metody pro keramické prášky - Část 3: Stanovení obsahu kyslíku v neoxidových prášcích tepelnou extrakcí nosným plynem 
Katalogové číslo:  79563
ČSN EN 725-3 - Speciální technická keramika - Zkušební metody pro keramické prášky - Část 3: Stanovení obsahu kyslíku v neoxidových prášcích tepelnou extrakcí nosným plynem
ČSN EN 725-3ČSN EN 725-5 Tato norma popisuje přípravu suspenzí a kalibraci zkušebního zařízení před měřením rozdělení velikosti částic u prášků, používaných pro speciální technickou keramiku. Popsa
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 820-5 - Speciální technická keramika - Termomechanické vlastnosti monolitické keramiky - Část 5: Stanovení modulů pružnosti při zvýšených teplotách 
Katalogové číslo:  85010
ČSN EN 820-5 - Speciální technická keramika - Termomechanické vlastnosti monolitické keramiky - Část 5: Stanovení modulů pružnosti při zvýšených teplotách
ČSN EN 820-5ČSN EN 820-5 Tato norma popisuje metody pro stanovení modulů pružnosti, zejména Youngova modulu, modulu pružnosti ve smyku a Poissonova poměru, u speciální technické keramiky při teplot
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 1007-5 - Speciální technická keramika - Keramické kompozity - Zkušební metody vláknových výztuží - Část 5: Stanovení rozdělení pevnosti v tahu a deformace v tahu do přetržení vláken ve svazku při pokojové teplotě 
Katalogové číslo:  86891
ČSN EN 1007-5 - Speciální technická keramika - Keramické kompozity - Zkušební metody vláknových výztuží - Část 5: Stanovení rozdělení pevnosti v tahu a deformace v tahu do přetržení vláken ve svazku při pokojové teplotě
ČSN EN 1007-5ČSN EN 1007-5 Tato norma určuje podmínky, přístroje a postupy k určení rozdělení pevnosti v tahu a deformace v tahu keramických vláken ve svazku vláken při pokojové teplotě. Norma plat
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 13383-2 - Jemná keramika (speciální keramika, speciální technická keramika) - Mikrostrukturální charakteristika - Část 2: Stanovení objemového podílu fází vyhodnocením mikrosnímků 
Katalogové číslo:  500442
ČSN EN ISO 13383-2 - Jemná keramika (speciální keramika, speciální technická keramika) - Mikrostrukturální charakteristika - Část 2: Stanovení objemového podílu fází vyhodnocením mikrosnímků
ČSN EN ISO 13383-2CSN EN ISO 13383-2 This part of EN ISO 13383 specifies a manual method of making measurements for the determination of the volume fraction of major phases in fine ceramics (advanc
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 18452 - Jemná keramika (speciální keramika, speciální technická keramika) - Stanovení tloušťky keramických vrstev kontaktním profilometrem 
Katalogové číslo:  500433
ČSN EN ISO 18452 - Jemná keramika (speciální keramika, speciální technická keramika) - Stanovení tloušťky keramických vrstev kontaktním profilometrem
ČSN EN ISO 18452ČSN EN ISO 18452 This International Standard specifies a method for the determination of the film thickness of a fine ceramic film and ceramic coatings by a contact-probe profilomet
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 14629 - Jemná keramika (speciální keramika, speciální technická keramika) - Stanovení tekutosti keramických prášků 
Katalogové číslo:  500441
ČSN EN ISO 14629 - Jemná keramika (speciální keramika, speciální technická keramika) - Stanovení tekutosti keramických prášků
ČSN EN ISO 14629ČSN EN ISO 14629 This International Standard specifies a test method to determine the flowability of granulated or ungranulated ceramic powders by means of a specified funnel. The m
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 1071-12 - Speciální technická keramika - Metody zkoušení keramických povlaků - Část 12: Zkouška opotřebení vratným pohybem 
Katalogové číslo:  87087
ČSN EN 1071-12 - Speciální technická keramika - Metody zkoušení keramických povlaků - Část 12: Zkouška opotřebení vratným pohybem
ČSN EN 1071-12ČSN EN 1071-12 Tato norma popisuje způsob určení opotřebení keramických povlaků použitím zkoušky otěru vratným pohybem, při němž zkušební dřík s plochým nebo kulovitým zakončením pů
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 15365 - Speciální technická keramika - Mechanické vlastnosti keramických vláken při vysoké teplotě v nereaktivním prostředí - Stanovení creepového chování metodou studeného konce 
Katalogové číslo:  87404
ČSN EN 15365 - Speciální technická keramika - Mechanické vlastnosti keramických vláken při vysoké teplotě v nereaktivním prostředí - Stanovení creepového chování metodou studeného konce
ČSN EN 15365ČSN EN 15365 Tato norma určuje podmínky pro stanovení creepové deformace v tahu a chování při porušení jednotlivých vláken keramických vláknitých výrobků při vysoké teplotě a za podmíne
Cena:  232,- Kč
ČSN P CEN/TS 15658 - Speciální technická keramika - Mechanické vlastnosti keramických vláken při vysoké teplotě v nereaktivním prostředí - Stanovení creepového chování metodou horkého konce 
Katalogové číslo:  81004
ČSN P CEN/TS 15658 - Speciální technická keramika - Mechanické vlastnosti keramických vláken při vysoké teplotě v nereaktivním prostředí - Stanovení creepového chování metodou horkého konce
ČSN P CEN/TS 15658ČSN P CEN/TS 15658 Tato norma určuje podmínky pro stanovení creepové deformace v tahu a chování při porušení jednotlivých vláken keramických tkanin při vysokých teplotách a podmín
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 14186 - Speciální technická keramika - Mechanické vlastnosti keramických kompozitů při pokojové teplotě - Stanovení elastických vlastností ultrazvukovou technikou 
Katalogové číslo:  81355
ČSN EN 14186 - Speciální technická keramika - Mechanické vlastnosti keramických kompozitů při pokojové teplotě - Stanovení elastických vlastností ultrazvukovou technikou
ČSN EN 14186ČSN EN 14186 Tato norma určuje ultrazvukové metody pro stanovení komponent tenzoru pružnosti kompozitních materiálů s keramickou matrix při pokojové teplotě. Z komponent tenzoru pružnos
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 843-1 - Speciální technická keramika - Mechanické vlastnosti monolitické keramiky při pokojové teplotě - Část 1: Stanovení pevnosti v ohybu 
Katalogové číslo:  79153
ČSN EN 843-1 - Speciální technická keramika - Mechanické vlastnosti monolitické keramiky při pokojové teplotě - Část 1: Stanovení pevnosti v ohybu
ČSN EN 843-1ČSN EN 843-1 V této normě jsou uvedeny postupy ke stanovení nominální pevnosti v ohybu speciálních technických monolitických keramických materiálů při pokojové teplotě. Možná uspořádání
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 1006 - Speciální technická keramika - Monolitická keramika - Pokyny pro výběr zkušebních těles pro stanovení vlastností 
Katalogové číslo:  85008
ČSN EN 1006 - Speciální technická keramika - Monolitická keramika - Pokyny pro výběr zkušebních těles pro stanovení vlastností
ČSN EN 1006ČSN EN 1006 Tato norma je návodem pro výběr zkušebních těles pro stanovení vlastností. Jsou také popsány důležité faktory vyžadující pozornost při přípravě zkušebních těles z velkých kon
Cena:  171,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY
7200 Všeobecně7201 Základní zkušební metody pro silikáty7205 Geologie a petrografie, všeobecně7210 Zeminy, popisy a klasifikace7211 Zkušební metody hornin a zemin7212 Horniny stejnorodé, složené ze zrn jednoho nerostu7213 Horniny složené, žula apod.7214 Přírodní a umělý kámen7215 Nerosty nerudné, kameniva, zeminy, tuha7216 Nerosty nerudné, tuha, grafit7217 Nerosty nerudné, písky, kaoliny, kameniva a zeminy, tuha, slída, azbest7218 Lomařské a kamenické výrobky (z přírodního kamene) pro stavebnictví7219 Nerosty nerudné, kazivec, těživec7220 Strusky, škváry, popílky a křemičitý úlet7221 Pojiva na bázi cementu7222 Pojiva na bázi vápna7223 Přísady a pomocné látky k pojivům, tmely7224 Malty, maltové směsi, potěry7225 Stavební prvky z přírodního kamene7226 Cihlářské pálené výrobky7227 Pomocné výrobky pro zděné konstrukce7229 Vláknocementové trouby a tvarovky7230 Betonové a železobetonové prvky a dílce7231 Betonové a železobetonové trouby a tvarovky7232 Betonové dlaždice a betonová krytina7233 Stavební dílce speciální7234 Vláknocementové výrobky7236 Stavební dílce pro svislé konstrukce7237 Stavební dílce pro vodorovné konstrukce7243 Stavební materiály. Zkoušení odolnosti7247 Keramické výrobky - kachle7248 Keramické výrobky - zdravotnická keramika7250 Keramické materiály pro elektrotechniku7251 Stavební keramika7252 Keramika kanalizační, hospodářská a chemická7255 Porcelán užitkový, ozdobný, jemná keramika7256 Porcelán laboratorní a chemický7257 Keramické výrobky pro elektrotechniku7260 Žárovzdorné výrobky, všeobecně7261 Žárovzdorné výrobky šamotové, dinasové, tuhové a speciální7262 Žárovzdorné tvarovky7265 Žárovzdorné výrobky basické, jakost7270 Izolační materiály a výrobky všeobecně7271 Vnější tepelně izolační kompozitní systémy7272 Izolační materiály a výrobky směsové7273 Izolační materiály a výrobky z minerálních a přírodních vláken7275 Speciální technická keramika7276 Hydroizolační pásy a fólie7280 Stavební výrobky, posuzování uvolňování nebezpečných látek7291 Drtiče a podavače nerostných hmot7292 Mlýny na nerostné hmoty7293 Třídiče a odlučovače nerostných hmot
73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat