Sponzorovaný odkaz

7218 Lomařské a kamenické výrobky (z přírodního kamene) pro stavebnictví

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN 1343 ed. 2 - Obrubníky z přírodního kamene pro venkovní dlažbu - Požadavky a zkušební metody 
Katalogové číslo:  93141
ČSN EN 1343 ed. 2 - Obrubníky z přírodního kamene pro venkovní dlažbu - Požadavky a zkušební metody
ČSN EN 1343 ed. 2ČSN EN 1343 ed. 2 Norma stanovuje požadavky a odpovídající zkušební metody pro obrubníky z přírodního kamene pro používané pro venkovní dlažby a kryty pozemních komunikací. Použití
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 1469 ed. 2 - Výrobky z přírodního kamene - Obkladové desky - Požadavky 
Katalogové číslo:  99912
ČSN EN 1469 ed. 2 - Výrobky z přírodního kamene - Obkladové desky - Požadavky
ČSN EN 1469 ed. 2ČSN EN 1469 ed.2 Tato norma určuje požadavky pro desky z přírodního kamene, které jsou vyrobeny k použití pro obklady vnitřních a vnějších stěn a stropů. Tato evropská norma nezahr
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 12326-1 ed. 2 - Břidlice a přírodní kámen pro skládanou střešní krytinu a vnější obklady - Část 1: Specifikace pro břidlici a karbonátovou břidlici 
Katalogové číslo:  98047
ČSN EN 12326-1 ed. 2 - Břidlice a přírodní kámen pro skládanou střešní krytinu a vnější obklady - Část 1: Specifikace pro břidlici a karbonátovou břidlici
ČSN EN 12326-1 ed. 2ČSN EN 12326-1 ed. 2 Tato harmonizovaná evropská norma stanovuje požadavky na břidlici a karbonátovou břidlici, používané k pokládání skládané střešní krytiny a vnějších obkladů
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 1342 ed. 2 - Dlažební kostky z přírodního kamene pro venkovní dlažbu - Požadavky a zkušební metody 
Katalogové číslo:  93140
ČSN EN 1342 ed. 2 - Dlažební kostky z přírodního kamene pro venkovní dlažbu - Požadavky a zkušební metody
ČSN EN 1342 ed. 2ČSN EN 1342 ed. 2 Norma stanovuje požadavky a odpovídající zkušební metody pro všechny dlažební kostky z přírodního kamene používané pro venkovní dlažby a kryty pozemních komunikac
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 16954 - Umělý kámen - Desky a formátované výrobky pro podlahy a schodišťové stupně (vnitřní a vnější) 
Katalogové číslo:  506737
ČSN EN 16954 - Umělý kámen - Desky a formátované výrobky pro podlahy a schodišťové stupně (vnitřní a vnější)
ČSN EN 16954ČSN EN 16954 Tato norma stanovuje charakteristiky a příslušné zkušební metody pro desky a formátované výrobky (desky řezané na míru, zvláštní kusy, stupnice a podstupnice) z umělého kam
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 1341 ed. 2 - Desky z přírodního kamene pro venkovní dlažbu - Požadavky a zkušební metody 
Katalogové číslo:  93142
ČSN EN 1341 ed. 2 - Desky z přírodního kamene pro venkovní dlažbu - Požadavky a zkušební metody
ČSN EN 1341 ed. 2ČSN EN 1341 ed. 2 Norma stanovuje požadavky a odpovídající zkušební metody pro všechny desky z přírodního kamene používané pro venkovní dlažby a kryty pozemních komunikací. Použi
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 12326-2 - Břidlice a přírodní kámen pro skládanou střešní krytinu a vnější obklady - Část 2: Zkušební metody pro břidlici a karbonátovou břidlici 
Katalogové číslo:  89314
ČSN EN 12326-2 - Břidlice a přírodní kámen pro skládanou střešní krytinu a vnější obklady - Část 2: Zkušební metody pro břidlici a karbonátovou břidlici
ČSN EN 12326-2ČSN EN 12326-2 Tato evropská norma specifikuje zkušební metody pro střešní krytinu a vnější obklady zdí z břidlice a karbonátové břidlice. Norma platí pro přírodní střešní krytinu def
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 12059+A1 - Výrobky z přírodního kamene - Rozměrné kamenné výrobky - Požadavky 
Katalogové číslo:  90794
ČSN EN 12059+A1 - Výrobky z přírodního kamene - Rozměrné kamenné výrobky - Požadavky
ČSN EN 12059+A1ČSN EN 12059+A1 Tato norma určuje požadavky pro následující prvky z přírodního kamene: masivní kamenné prvky konstrukční; nosné kamenné prvky, vystavené převážně namáhání tlakem, jak
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 1468 - Přírodní kámen - Hrubé desky - Požadavky 
Katalogové číslo:  91580
ČSN EN 1468 - Přírodní kámen - Hrubé desky - Požadavky
ČSN EN 1468ČSN EN 1468 Tato norma stanovuje požadavky pro hrubé desky z přírodního kamene, z nichž jsou vyráběny výrobky pro stavební účely, památníky nebo podobné účely a nezahrnuje umělý kámen an
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 12058 ed. 2 - Výrobky z přírodního kamene - Podlahové a schodišťové desky - Požadavky 
Katalogové číslo:  99910
ČSN EN 12058 ed. 2 - Výrobky z přírodního kamene - Podlahové a schodišťové desky - Požadavky
ČSN EN 12058 ed. 2ČSN EN 12058 ed. 2 Tato norma určuje požadavky pro ploché desky z přírodního kamene, používané jako dlažební prvky pro podlahy a schody, včetně lemování, pro vnitřní použití (včet
Cena:  446,- Kč
ČSN 72 1860 - Kámen pro zdivo a stavební účely. Společná ustanovení 
Katalogové číslo:  05403
ČSN 72 1860 - Kámen pro zdivo a stavební účely. Společná ustanovení
ČSN 72 1860ČSN 72 1860 Norma platí pro kámen pro zdivo a stavební účely. Stanoví společná ustanovení přidružených norem pro jednotlivé druhy kamene pro zdivo a stavební účely (lomový kámen, kopá
Cena:  95,- Kč
ČSN 72 1860 ZMĚNA Z3 - Kámen pro zdivo a stavební účely. Společná ustanovení 
Katalogové číslo:  75365
ČSN 72 1860 ZMĚNA Z3 - Kámen pro zdivo a stavební účely. Společná ustanovení
ČSN 72 1860 ZMĚNA Z3
Cena:  34,- Kč
ČSN EN 1467 - Přírodní kámen - Hrubé bloky - Požadavky 
Katalogové číslo:  91581
ČSN EN 1467 - Přírodní kámen - Hrubé bloky - Požadavky
ČSN EN 1467ČSN EN 1467 Tato norma stanovuje požadavky pro hrubé bloky z přírodního kamene, z nichž jsou vyráběny výrobky pro stavební účely nebo památníky a další podobné použití a nezahrnuje umělý
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 12057 ed. 2 - Výrobky z přírodního kamene - Tenké desky - Požadavky 
Katalogové číslo:  99914
ČSN EN 12057 ed. 2 - Výrobky z přírodního kamene - Tenké desky - Požadavky
ČSN EN 12057 ed. 2ČSN EN 12057 ed. 2 Tato norma určuje požadavky pro tenké desky z přírodního kamene, které jsou vyrobeny k vnitřnímu použití (včetně uzavřených prostor pro veřejnou dopravu) a/nebo
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 15388 - Umělý kámen - Desky a formátované výrobky pro toaletní stolky a kuchyňské pracovní plochy 
Katalogové číslo:  511818
ČSN EN 15388 - Umělý kámen - Desky a formátované výrobky pro toaletní stolky a kuchyňské pracovní plochy
ČSN EN 15388ČSN EN 15388 Tato norma určuje požadavky a příslušné zkušební metody pro desky a formátované výrobky z umělého kamene, které jsou vyrobeny pro použití pro toaletní stolky a kuchyňské pr
Cena:  232,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY
7200 Všeobecně7201 Základní zkušební metody pro silikáty7205 Geologie a petrografie, všeobecně7210 Zeminy, popisy a klasifikace7211 Zkušební metody hornin a zemin7212 Horniny stejnorodé, složené ze zrn jednoho nerostu7213 Horniny složené, žula apod.7214 Přírodní a umělý kámen7215 Nerosty nerudné, kameniva, zeminy, tuha7216 Nerosty nerudné, tuha, grafit7217 Nerosty nerudné, písky, kaoliny, kameniva a zeminy, tuha, slída, azbest7218 Lomařské a kamenické výrobky (z přírodního kamene) pro stavebnictví7219 Nerosty nerudné, kazivec, těživec7220 Strusky, škváry, popílky a křemičitý úlet7221 Pojiva na bázi cementu7222 Pojiva na bázi vápna7223 Přísady a pomocné látky k pojivům, tmely7224 Malty, maltové směsi, potěry7225 Stavební prvky z přírodního kamene7226 Cihlářské pálené výrobky7227 Pomocné výrobky pro zděné konstrukce7229 Vláknocementové trouby a tvarovky7230 Betonové a železobetonové prvky a dílce7231 Betonové a železobetonové trouby a tvarovky7232 Betonové dlaždice a betonová krytina7233 Stavební dílce speciální7234 Vláknocementové výrobky7236 Stavební dílce pro svislé konstrukce7237 Stavební dílce pro vodorovné konstrukce7243 Stavební materiály. Zkoušení odolnosti7247 Keramické výrobky - kachle7248 Keramické výrobky - zdravotnická keramika7250 Keramické materiály pro elektrotechniku7251 Stavební keramika7252 Keramika kanalizační, hospodářská a chemická7255 Porcelán užitkový, ozdobný, jemná keramika7256 Porcelán laboratorní a chemický7257 Keramické výrobky pro elektrotechniku7260 Žárovzdorné výrobky, všeobecně7261 Žárovzdorné výrobky šamotové, dinasové, tuhové a speciální7262 Žárovzdorné tvarovky7265 Žárovzdorné výrobky basické, jakost7270 Izolační materiály a výrobky všeobecně7271 Vnější tepelně izolační kompozitní systémy7272 Izolační materiály a výrobky směsové7273 Izolační materiály a výrobky z minerálních a přírodních vláken7275 Speciální technická keramika7276 Hydroizolační pásy a fólie7280 Stavební výrobky, posuzování uvolňování nebezpečných látek7291 Drtiče a podavače nerostných hmot7292 Mlýny na nerostné hmoty7293 Třídiče a odlučovače nerostných hmot
73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat