Sponzorovaný odkaz

7223 Přísady a pomocné látky k pojivům, tmely

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN 480-10 - Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Zkušební metody - Část 10: Stanovení obsahu vodou rozpustných chloridů 
Katalogové číslo:  85199
ČSN EN 480-10 - Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Zkušební metody - Část 10: Stanovení obsahu vodou rozpustných chloridů
ČSN EN 480-10ČSN EN 480-10 Tato norma stanovuje postup pro určení obsahu vodou rozpustných halogenů (s výjimkou fluoridů) v přísadách. Celkový obsah vodou rozpustných halogenů je vyjádřen jako obsa
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 480-8 - Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Zkušební metody - Část 8: Stanovení obsahu sušiny 
Katalogové číslo:  91606
ČSN EN 480-8 - Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Zkušební metody - Část 8: Stanovení obsahu sušiny
ČSN EN 480-8ČSN EN 480-8 Tato normy stanovuje postup pro zjištění obsahu sušiny v přísadě.
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO 7389 - Stavební konstrukce - Těsnicí hmoty - Stanovení elastického zotavení tmelů 
Katalogové číslo:  71132
ČSN EN ISO 7389 - Stavební konstrukce - Těsnicí hmoty - Stanovení elastického zotavení tmelů
ČSN EN ISO 7389ČSN EN ISO 7389 Tato norma určuje postup pro stanovení elastického zotavení tmelů po udržovaném protažení.
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 480-5 - Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Zkušební metody - Část 5: Stanovení kapilární absorpce 
Katalogové číslo:  75610
ČSN EN 480-5 - Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Zkušební metody - Část 5: Stanovení kapilární absorpce
ČSN EN 480-5ČSN EN 480-5 Tato evropská norma popisuje postup pro stanovení vlivu přísad na kapilární absorpci malty.
Cena:  95,- Kč
ČSN EN ISO 8339 - Stavební konstrukce - Těsnicí hmoty - Tmely - Stanovení tahových vlastností (protažení při přetržení) 
Katalogové číslo:  75059
ČSN EN ISO 8339 - Stavební konstrukce - Těsnicí hmoty - Tmely - Stanovení tahových vlastností (protažení při přetržení)
ČSN EN ISO 8339ČSN EN ISO 8339 Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 8339:2005. Norma určuje postup pro stanovení pevnosti v tahu těsnicích tmelů používaných ve spárách stavebních kons
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO 11432 - Stavební konstrukce - Těsnicí hmoty - Tmely - Stanovení odolnosti proti stlačení 
Katalogové číslo:  75057
ČSN EN ISO 11432 - Stavební konstrukce - Těsnicí hmoty - Tmely - Stanovení odolnosti proti stlačení
ČSN EN ISO 11432ČSN EN ISO 11432 Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 11432:2005. Norma určuje postup pro stanovení odolnosti proti stlačení tmelů používaných pro těsnění stavebních kon
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 934-1 - Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Část 1: Společné požadavky 
Katalogové číslo:  81723
ČSN EN 934-1 - Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Část 1: Společné požadavky
ČSN EN 934-1ČSN EN 934-1 Tato norma stanovuje společné požadavky pro všechny přísady zahrnuté v normách EN 934-2, EN 934-3, EN 934-4 a EN 934-5, které obsahují specifické požadavky pro každý typ př
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 480-13 - Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Zkušební metody - Část 13: Referenční malta pro zdění pro zkoušení přísad do malty 
Katalogové číslo:  500561
ČSN EN 480-13 - Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Zkušební metody - Část 13: Referenční malta pro zdění pro zkoušení přísad do malty
ČSN EN 480-13ČSN EN 480-13 Tato norma stanovuje základní materiály, složení a postup míchání při výrobě referenční malty pro zdění s předepsanou konzistencí pro zkoušení přísad do malty podle EN 93
Cena:  95,- Kč
ČSN EN ISO 8394-2 - Budovy a inženýrské stavby - Stanovení vytlačovatelnosti tmelu - Část 2: Použití standardního přístroje 
Katalogové číslo:  504356
ČSN EN ISO 8394-2 - Budovy a inženýrské stavby - Stanovení vytlačovatelnosti tmelu - Část 2: Použití standardního přístroje
ČSN EN ISO 8394-2ČSN EN ISO 8394-2 This document specifies a method for determining the extrudability of sealants independently of the package in which they are supplied.
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 934-6 - Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Část 6: Odběr vzorků, posuzování a ověřování stálosti vlastností 
Katalogové číslo:  507649
ČSN EN 934-6 - Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Část 6: Odběr vzorků, posuzování a ověřování stálosti vlastností
ČSN EN 934-6ČSN EN 934-6 This document specifies the procedures for sampling and for the assessment and verification of the constancy of performance (AVCP) for admixtures covered by the series EN 9
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 934-5 - Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Část 5: Přísady do stříkaného betonu - Definice, požadavky, shoda, označování a značení štítkem 
Katalogové číslo:  86920
ČSN EN 934-5 - Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Část 5: Přísady do stříkaného betonu - Definice, požadavky, shoda, označování a značení štítkem
ČSN EN 934-5ČSN EN 934-5 Tato evropská norma definuje a stanovuje požadavky a kritéria shody pro přísady konkrétně určené pro použití ve stříkaném betonu.
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 934-4 - Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Část 4: Přísady do injektážní malty pro předpínací kabely - Definice, požadavky, shoda, označování a značení štítkem 
Katalogové číslo:  84897
ČSN EN 934-4 - Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Část 4: Přísady do injektážní malty pro předpínací kabely - Definice, požadavky, shoda, označování a značení štítkem
ČSN EN 934-4ČSN EN 934-4 Tato norma definuje a určuje požadavky a kritéria shody pro přísady používané v injektážních maltách pro předpínací kabely podle EN 447. Vztahuje se pro používání přísad po
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 7390 OPRAVA 1 - Stavební konstrukce - Těsnicí hmoty - Stanovení stékavosti tmelů 
Katalogové číslo:  76137
ČSN EN ISO 7390 OPRAVA 1 - Stavební konstrukce - Těsnicí hmoty - Stanovení stékavosti tmelů
ČSN EN ISO 7390 OPRAVA 1
Cena:  0,- Kč
ČSN EN ISO 8340 - Stavební konstrukce - Těsnicí hmoty - Tmely - Stanovení tahových vlastností při udržovaném protažení 
Katalogové číslo:  75060
ČSN EN ISO 8340 - Stavební konstrukce - Těsnicí hmoty - Tmely - Stanovení tahových vlastností při udržovaném protažení
ČSN EN ISO 8340ČSN EN ISO 8340 Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 8340:2005. Norma určuje postup pro stanovení pevnosti v tahu při udržovaném protažení těsnicích tmelů používaných v
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 480-6 - Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Zkušební metody - Část 6: Infračervená analýza 
Katalogové číslo:  75607
ČSN EN 480-6 - Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Zkušební metody - Část 6: Infračervená analýza
ČSN EN 480-6ČSN EN 480-6 Tato evropská norma popisuje postup určený k identifikaci přísady infračervenou analýzou (IR).
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 480-4 - Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Zkušební metody - Část 4: Stanovení odlučování vody z betonu 
Katalogové číslo:  75611
ČSN EN 480-4 - Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Zkušební metody - Část 4: Stanovení odlučování vody z betonu
ČSN EN 480-4ČSN EN 480-4 Tato evropská norma popisuje postup pro stanovení relativního množství záměsové vody, která se odloučí ze vzorku čerstvě namíchaného betonu. Postup se vztahuje na čerstvý
Cena:  95,- Kč
ČSN EN ISO 6927 - Stavební konstrukce - Těsnicí hmoty - Tmely - Názvosloví 
Katalogové číslo:  92542
ČSN EN ISO 6927 - Stavební konstrukce - Těsnicí hmoty - Tmely - Názvosloví
ČSN EN ISO 6927ČSN EN ISO 6927 Tato norma uvádí technické termíny pro samonivelační tmely, těsnicí tmely vytlačované pistolí pro nadzemní konstrukce. Nevztahuje se na těsnicí tmely používané na sil
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 15651-4 ed. 3 - Tmely pro nekonstrukční použití ve spojích v budovách a komunikacích pro chodce - Část 4: Tmely pro komunikace pro chodce 
Katalogové číslo:  502699
ČSN EN 15651-4 ed. 3 - Tmely pro nekonstrukční použití ve spojích v budovách a komunikacích pro chodce - Část 4: Tmely pro komunikace pro chodce
ČSN EN 15651-4 ed. 3ČSN EN 15651-4 ed. 3 This European Standard specifies definitions and requirements for cold applied non-structural elastic sealants used for movement joints in floors in buildin
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 10563 - Stavební konstrukce - Těsnicí hmoty - Tmely - Stanovení změn hmotnosti a objemu 
Katalogové číslo:  503514
ČSN EN ISO 10563 - Stavební konstrukce - Těsnicí hmoty - Tmely - Stanovení změn hmotnosti a objemu
ČSN EN ISO 10563ČSN EN ISO 10563 This document specifies a method for the determination of the change of mass and the change of volume of self-levelling and non-sagging sealants used in joints in b
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 480-1 - Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Zkušební metody - Část 1: Referenční beton a referenční malta pro zkoušení 
Katalogové číslo:  97110
ČSN EN 480-1 - Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Zkušební metody - Část 1: Referenční beton a referenční malta pro zkoušení
ČSN EN 480-1ČSN EN 480-1 Tato norma stanovuje materiálové složky, složení a způsob míchání pro vytvoření referenčního betonu a referenční malty ke zkoušení účinnosti a slučitelnosti přísad podle EN
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 934-3+A1 - Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Část 3: Přísady do malty pro zdění - Definice, požadavky, shoda, označování a značení štítkem 
Katalogové číslo:  92533
ČSN EN 934-3+A1 - Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Část 3: Přísady do malty pro zdění - Definice, požadavky, shoda, označování a značení štítkem
ČSN EN 934-3+A1ČSN EN 934-3+A1 Tato norma definuje a specifikuje požadavky a kritéria shody pro přísady používané do zdicích malt na cementové bázi. Norma se vztahuje na dva typy přísad, a to přísa
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 9047 - Stavební konstrukce - Těsnicí hmoty - Stanovení přilnavosti a soudržnosti tmelů při proměnlivé teplotě 
Katalogové číslo:  69011
ČSN EN ISO 9047 - Stavební konstrukce - Těsnicí hmoty - Stanovení přilnavosti a soudržnosti tmelů při proměnlivé teplotě
ČSN EN ISO 9047ČSN EN ISO 9047 Tato norma určuje postup pro stanovení přilnavosti a soudržnosti u tmelů převážně elastického chování používaných pro těsnění stavebních konstrukcí. Je popsána pods
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 480-12 - Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Zkušební metody - Část 12: Stanovení obsahu alkálií v přísadách 
Katalogové číslo:  75609
ČSN EN 480-12 - Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Zkušební metody - Část 12: Stanovení obsahu alkálií v přísadách
ČSN EN 480-12ČSN EN 480-12 Tento návrh evropské normy určuje metodu pro stanovení obsahu alkálií (sodíku a draslíku) v přísadách do betonu, malty a injektážní malty v souladu s řadou EN 934.
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 15651-3 ed. 3 - Tmely pro nekonstrukční použití ve spojích v budovách a komunikacích pro chodce - Část 3: Tmely pro sanitární spoje 
Katalogové číslo:  502705
ČSN EN 15651-3 ed. 3 - Tmely pro nekonstrukční použití ve spojích v budovách a komunikacích pro chodce - Část 3: Tmely pro sanitární spoje
ČSN EN 15651-3 ed. 3ČSN EN 15651-3 ed. 3 This Standard specifies definitions and requirements for sealants used for sealing of joints applied in sanitary areas in the interior of buildings expose
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 15651-5 ed. 2 - Tmely pro nekonstrukční použití ve spojích v budovách a komunikacích pro chodce - Část 5: Posuzování a ověřování stálosti vlastností, označování a značení štítkem 
Katalogové číslo:  502697
ČSN EN 15651-5 ed. 2 - Tmely pro nekonstrukční použití ve spojích v budovách a komunikacích pro chodce - Část 5: Posuzování a ověřování stálosti vlastností, označování a značení štítkem
ČSN EN 15651-5 ed. 2ČSN EN 15651-5 ed. 2 This Standard specifies procedures for assessment and verification of constancy of performance, marking and labelling of sealants for non-structural joints
Cena:  232,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY
7200 Všeobecně7201 Základní zkušební metody pro silikáty7205 Geologie a petrografie, všeobecně7210 Zeminy, popisy a klasifikace7211 Zkušební metody hornin a zemin7212 Horniny stejnorodé, složené ze zrn jednoho nerostu7213 Horniny složené, žula apod.7214 Přírodní a umělý kámen7215 Nerosty nerudné, kameniva, zeminy, tuha7216 Nerosty nerudné, tuha, grafit7217 Nerosty nerudné, písky, kaoliny, kameniva a zeminy, tuha, slída, azbest7218 Lomařské a kamenické výrobky (z přírodního kamene) pro stavebnictví7219 Nerosty nerudné, kazivec, těživec7220 Strusky, škváry, popílky a křemičitý úlet7221 Pojiva na bázi cementu7222 Pojiva na bázi vápna7223 Přísady a pomocné látky k pojivům, tmely7224 Malty, maltové směsi, potěry7225 Stavební prvky z přírodního kamene7226 Cihlářské pálené výrobky7227 Pomocné výrobky pro zděné konstrukce7229 Vláknocementové trouby a tvarovky7230 Betonové a železobetonové prvky a dílce7231 Betonové a železobetonové trouby a tvarovky7232 Betonové dlaždice a betonová krytina7233 Stavební dílce speciální7234 Vláknocementové výrobky7236 Stavební dílce pro svislé konstrukce7237 Stavební dílce pro vodorovné konstrukce7243 Stavební materiály. Zkoušení odolnosti7247 Keramické výrobky - kachle7248 Keramické výrobky - zdravotnická keramika7250 Keramické materiály pro elektrotechniku7251 Stavební keramika7252 Keramika kanalizační, hospodářská a chemická7255 Porcelán užitkový, ozdobný, jemná keramika7256 Porcelán laboratorní a chemický7257 Keramické výrobky pro elektrotechniku7260 Žárovzdorné výrobky, všeobecně7261 Žárovzdorné výrobky šamotové, dinasové, tuhové a speciální7262 Žárovzdorné tvarovky7265 Žárovzdorné výrobky basické, jakost7270 Izolační materiály a výrobky všeobecně7271 Vnější tepelně izolační kompozitní systémy7272 Izolační materiály a výrobky směsové7273 Izolační materiály a výrobky z minerálních a přírodních vláken7275 Speciální technická keramika7276 Hydroizolační pásy a fólie7280 Stavební výrobky, posuzování uvolňování nebezpečných látek7291 Drtiče a podavače nerostných hmot7292 Mlýny na nerostné hmoty7293 Třídiče a odlučovače nerostných hmot
73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat